Volume 10, Number 12:11378-12010;2017
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Xiaoling Wu, Ke Hu, Li Yu, Hui Wang, Ding Long: Correlation of plasma suPAR expression with disease risk and severity as well as prognosis of sepsis-induced acute respiratory distress syndrome. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11378-11383. (Full text, PDF).

Zonghao Tang, Yuxiu Huang, Zhenghong Zhang, Yedong Tang, Jiajie Chen, Fengqi Sun, Hongqin Yang, Zhengchao Wang: Accumulated autophagosomes and excessive apoptosis during the luteal development of pregnant rats. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11384-11392. (Full text, PDF).

Chengfang Zhang, Guanli Song, Guanbo Song, Ruolei Li, Min Gao, Haiguo Zhang: CAT104 silence behaves as a tumor suppressor in human leukemia cells by down regulating miR-182 expression. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11393-11404. (Full text, PDF).

Qiancheng He, Rongquan He, Wenqi Luo, Xuli Gan, Jie Ma, Gang Chen, Ping Li, Dong Lan, Xiaohua Hu: Expression of RSK4 in lung adenocarcinoma tissue and its clinicopathological value: a study based on RNA-seq data and immunohistochemistry. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11405-11414. (Full text, PDF).

Tian Li, Xiangzhou Sun, Yifan Liu: miR-27b expression in diagnosis and evaluation prognosis of prostate cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11415-11424. (Full text, PDF).

Minxia Li, Yabin Sha, Xiuying Zhang: MiR-22 functions as a biomarker and regulates cell proliferation, cycle, apoptosis, migration and invasion in renal cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11425-11437. (Full text, PDF).

Wenliang Li, Yige Zhang, Xu Xu, Kejie Wang, Wenge Ding: Relationship between osteogenesis and angiogenesis in ovariectomized osteoporotic rats after exercise training. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11438-11449. (Full text, PDF).

Bing Liu, Yuanliang Sun, Jinbu Xu, Xiaojuan Wang, Yunbo Sun: Angiopoietin-1 alleviates LPS-induced inflammatory injury by up-regulation of miR-126 in pancreas cell line HPDE6-C7. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11450-11460. (Full text, PDF).

Yuqin Zhang, Lin Zheng, Shuimiao Lin, Ying Liu, Yiming Wang, Fei Gao: MiR-124 enhances cell radiosensitivity by targeting PDCD6 in nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11461-11470. (Full text, PDF).

Shakil Ahmad, Silke Cameron, Naila Naz, Federico Moriconi: Mediators of hypoxia in a rat model of sterile-induced acute liver injury. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11471-11479. (Full text, PDF).

Yizhou Wang, Yanting Xie, Junyong Ma, Renyan Gong, Zhenlin Yan, Wenchao Wang, Yu Wang, Bo Xu, Xifeng Li: Lovastatin induces apoptosis of HepG-2 cells by activating ROS-dependent mitochondrial and ER stress pathways. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11480-11488. (Full text, PDF).

Wenrong Zhao, Peng Geng, Yunyun Li, Xiaohe Wei, Jingxin Cheng: MicroRNA-21 promotes endometrial carcinoma proliferation and invasion by targeting PTEN. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11489-11495. (Full text, PDF).

Gui-Ping Chen, Yu Zhang, Zhi-Yuan Xu, Jian-Fa Yu, Xing Wei: Curcumin combined with cis-platinum promote the apoptosis of human colorectal cancer HT29 cells and mechanism. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11496-11505. (Full text, PDF).

Nan Liu, Xiupeng Zhang, Haijing Zhou, Lin Cai, Ailin Li, Yuan Miao, Qingchang Li, Xueshan Qiu, Enhua Wang: DDIAS promotes invasion and proliferation of non-small cell lung cancer and predicts poor survival of lung cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11506-11515. (Full text, PDF).

Xiaotao Wang, Yongkui Zhao, Wenbin Cao, Changyou Wang, Bingfu Sun, Jianli Chen, Shuguang Li, Junmao Chen, Mingxin Cui, Bo Zhang, Guanghua Yang, Yang Liu, Xiangyang Yu, Guozhi Zhang: miR-138-5p acts as a tumor suppressor by targeting hTERT in human colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11516-11525. (Full text, PDF).

Lijun Mo, Wenchao Li, Xiang Shi, Zheng Yang, Xiaohong Li, Liuqun Qin, Yuzhen Luo, Wuning Mo: WWOX suppresses proliferation and induces apoptosis via G2 arrest and caspase 3 pathway in nasopharyngeal carcinoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11526-11535. (Full text, PDF).

Fenghua Yao, Li Zhang, Zhong Yin, Bo Fu, Zhe Feng, Zongze He, Qinggang Li, Jijun Li, Xiangmei Chen: Adenovirus-expressing miR-153-3p alleviates aortic calcification in a rat model with chronic kidney disease. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11536-11544. (Full text, PDF).

Peng Jiang, Wanjun Jia, Xiaoping Wei, Xiaoxia Zhang, Cheng Wang, Bin Li, Tieniu Song, Jianbao Yang, Duojie Zhu, Yuqi Meng: MicroRNA-146a regulates cisplatin-resistance of non-small cell lung cancer cells by targeting NF-κB pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11545-11553. (Full text, PDF).

Fan Yang, Ying-Hao Wang, Si-Yang Dong, Cheng-Ze Chen, Du-Ping Huang: MLF1IP promotes cells proliferation and apoptosis by regulating CyclinD1 in breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11554-11562. (Full text, PDF).

Lei Li, Yongjie Zhou, Q Richard Lu, Yujun Shi, Jiayin Yang: Brahma compensates the role of brahma-related gene 1 in liver regeneration of albumin-Cre; brahma-related gene 1loxP/loxP mice. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11563-11571. (Full text, PDF).

Liang Ye, Huijuan Li, Hongying Wang, Hongbing Liu, Tangfeng Lv, Fang Zhang, Yong Song: Abnormal β-catenin expression and reduced tumor-infiltrating T cells are related to poor progression in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11572-11579. (Full text, PDF).

Huanyu Zhao, Lianhe Yang, Yang Han, Hongqiang Li, Zihan Ling, Yan Wang, Enhua Wang, Guangping Wu: Dact3 inhibits the malignant phenotype of non-small cell lung cancer through downregulation of c-Myb. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11580-11587. (Full text, PDF).

Fei Fu, Junjie Zhao, Xueyan Xi: Identification of genes involved in enterovirus 71 infected SK-N-SH cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11588-11595. (Full text, PDF).

Si-Ming Yuan, Yao Guo, Yuan Xu, Min Wang, Hai-Ni Chen, Wei-Min Shen: The adipogenesis in infantile hemangioma and the expression of adipogenic-related genes. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11596-11602. (Full text, PDF).

Li Li, Luo-Qin Fu, Hui-Ju Wang, Zhi-Long Yan, Xiu-Chong Yu, Yuan-Yu Wang: FAT2 is a novel independent prognostic factor for the poor prognosis of gastric carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11603-11609. (Full text, PDF).

Tao Huang, Dandan Yi, Lei Xu, Erlan Bu, Chengyan Zhu, Jianfeng Sang, Yifen Zhang: Downregulation of miR-381 is associated with poor prognosis in papillary thyroid carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11610-11616. (Full text, PDF).

Wan-Li Jiang, Zhi-Wei Wang, Zhi-Peng Hu, Hong-Bing Wu, Rui Hu, Xiao-Ping Hu, Zong-Li Ren, Ji-Zhen Huang: Effects of S100A12 reduction on H2O2-induced injury of human vascular smooth muscle cells (HVSMCs). Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11617-11623. (Full text, PDF).

Ming Lu, Kongwang Hu: Correlation of HER2 and FOXM1 in human colorectal carcinoma and its clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11624-11634. (Full text, PDF).

Lixin Cheng, Zhisen Shen, Chongchang Zhou: Promoter hypermethylation of PIEZO2 is a risk factor and potential clinical biomarker for laryngeal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11635-11643. (Full text, PDF).

Shuao Xiao, Fan Feng, Li Sun, Lei Cai, Xuewen Yang, Wenbin Wang, Wei Zhou, Xiao Lian, Hongwei Zhang: Serum CEA level lost its prognostic value in gastric cancer patients with AB blood type. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11644-11651. (Full text, PDF).

Lian Tang, Jian Yang, Jieying Chen, Juejie Yu, Qingzhong Zhou, Xiaobo Lu, Yuanzheng Wang: IGF-1R promotes the expression of cyclin D1 protein and accelerates the G1/S transition by activating Ras/Raf/MEK/ERK signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11652-11658. (Full text, PDF).

Wei Wang, Zhihua Yin: Diagnostic value of long non-coding RNA H19, UCA1, and HOTAIR as promising biomarkers in human bladder cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11659-11665. (Full text, PDF).

Dezhi Yu, Yang Fang, Menglan Xu, Jinhang Zhu, Kun Li, Kaile Wu, Chuyan Wang, Bing Shen, Juan Du, Yehai Liu: Tumor necrosis factor α promotes HEp-2 cell proliferation via toll-like receptor 4 and NF-κB signaling pathways. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11666-11672. (Full text, PDF).

Jie Yu, Jian Xu, Jian Zhao, Rui Zhang: Serum miR-133b is a potential novel prognostic biomarker for colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11673-11678. (Full text, PDF).

Weibo Shi, Ran Wang, Shiba Niu, Yingmin Li, Chunling Ma, Guozhong Zhang, Bin Cong: Dynamaic changes of proliferation and apoptosis in rat retina development. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11679-11684. (Full text, PDF).

Xiaofang Deng, Gang Xu, Lizhen He, Meng Xu: p75NTR promotes survival of breast cancer resistant cells by regulating Bcl-2/Bax and MAPK pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11685-11694. (Full text, PDF).

Sheng Zhang, Qiuping Li, Mei Yang, Lu Zhuang, Jie Song, Yupei Zhang, Xiujuan Wei, Zhichun Feng: Relationship between the 5’UTR of vascular endothelial growth factor polymorphism and retinopathy of prematurity in Chinese premature newborns. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11695-11702. (Full text, PDF).

Yuyan Wang, Liang Tang, Fei Zhu, Ming Jia: Platelet-rich plasma promotes cell viability of human hair dermal papilla cells (HHDPCs) in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11703-11709. (Full text, PDF).

Huiping Wang, Wen Wang, Yuanzhi Xue, Jude Juventus Aweya, Xue Yang, Zhansheng Zhu: Functional STR within PTPN11: a novel potential risk factor for colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11710-11716. (Full text, PDF).

Jintao Du, Bing Zhong, Junming Xian, Luo Ba, Feng Liu, Yafeng Liu: Effect of revision dacryocystorhinostomy under nasal endoscopy on recrudescent dacryocystitis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11717-11722. (Full text, PDF).

Sevinc Sahin, Ozgur Ekinci, Selda Seckin, Ayse Dursun: Proliferation markers RacGAP1 and Ki-67 in gastrointestinal stromal tumors by immunohistochemistry with respect to clinicopathological features and different risk stratification systems. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11723-11736. (Full text, PDF).

Shuigen Zhou, Longxin Wang, Shuwei Guo, Zhengyu Zhang, Jiandong Wang: EphA4 protein promotes invasion in clear cell renal cell carcinomas. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11737-11742. (Full text, PDF).

Yuan Lin, Bing Liao, Anjia Han: Biphenotypic sinonasal sarcoma with diffuse infiltration and intracranial extension: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11743-11746. (Full text, PDF).

Haitao Wang, Chengjun Zhou, Baifang Su, Guoxin Teng, Yuping Zheng, Xingchen Zhou, Lin Guo, Fenglei Xu, Xiaoying Wang: MCM7 expression is correlated with histological subtypes of lung adenocarcinoma and predictive of poor prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11747-11753. (Full text, PDF).

Zhonghua Liu, Yufang Wang, Xiaolei Luo, Yanyun Wang, Lin Zhang, Tao Wang: Prevalence of programmed death-1 ligand-1 (PD-L1) and infiltrating lymphocytes in human gastric carcinogenesis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11754-11759. (Full text, PDF).

Haiyan Zhang, Guang Li, Zhen Zhang, Surong Wang, Shiqian Zhang: MMP-2 and MMP-9 gene polymorphisms associated with cervical cancer risk. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11760-11765. (Full text, PDF).

Chang Zhao, Xun Liu, Xiu-Lan Liu, Zhi-Hui Yang: Morphologic heterogeneity and markers of renal cell carcinoma with t(6; 11)(p21; q12): a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11766-11770. (Full text, PDF).

Bei-Di Wang, Jing Jiang, Mei-Mei Liu, Ru-Jin Zhuang, Hao Wang, Pei-Ling Li: Silencing CCAT2 inhibited proliferation and invasion of epithelial ovarian carcinoma cells by regulating Wnt signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11771-11778. (Full text, PDF).

Shuguang Wang, Xiaolei Li, Lianqi Yan, Hui Chen, Jingcheng Wang, Yu Sun: Upregulation of P27Kip1 by mitomycin C induces fibroblast apoptosis and reduces epidural fibrosis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11779-11788. (Full text, PDF).

Shisi Huang, Xian Lin, Xiaojie Deng, Xiaojun Luo, Weiyi Fang, Rongcheng Luo: Decreased cytoplasmic expression of Raptor correlates with disease progression and unfavorable prognosis in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11789-11796. (Full text, PDF).

Wenli Cui, Xingyan Zhang, Shutao Zheng, Zhiping Ma, Xuelian Pang, Xinxia Li: Clinicopathological significance of miR-101-3p and c-myc mRNA expression in diffused large B-cell lymphoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11797-11804. (Full text, PDF).

Fengyan Wang, Chengyong Qin, Yang Li, Wendong Qu, Hui Liu, Bin Li, Jianni Qi, Juan Liu, Liyun Wang: Ursodeoxycholic acid induces autophagy via LC3B to suppress hepatocellular carcinoma in vivo and in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11805-11813. (Full text, PDF).

Yuanyuan Li, Deliang Wang: Association between PEDF gene polymorphisms and the risk of age-related macular degeneration. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11814-11818. (Full text, PDF).

Haoyun Li, Changmeng Zhang, Li He, Fengjiao Zhang, Fang Luo, Yizhe Yuan, Qingchu Li: Association of extracellular superoxide dismutase (EC-SOD) polymorphisms with risk of type 2 diabetes mellitus in a Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11819-11827. (Full text, PDF).

Lingxin Meng, Fengsong Wang, Shuyan Sun, Yuxiu Zheng, Zhaojun Ding, Yanwei Sun, Bingcheng Li, Qin Meng, Meiling Xu: MicroRNA-30b targets CBX3 and regulates cell proliferation, apoptosis, and migration in esophageal squamous cell carcinoma via the JAK2/STAT3 signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11828-11837. (Full text, PDF).

Chengping Hu, Juan Jiang, Qiufen Xun, Bingrong Zhao, Xinyue Hu, Pengbo Deng, Yuanyuan Li: Inhibition of SERPINE2/protease nexin-1 by a monoclonal antibody attenuates airway remodeling in a murine model of asthma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11838-11848. (Full text, PDF).

Guoyu Huang, Yao Lin, Guanbao Zhu: SIRT4 is upregulated in breast cancer and promotes the proliferation, migration and invasion of breast cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11849-11856. (Full text, PDF).

Xiang Fang, Hang-Hang Wu, Jing-Jing Ren, Hai-Zhou Liu, Ke-Zhi Li, Ji-Lin Li, Yan-Ping Tang, Chan-Chan Xiao, Tian-Ren Huang, Wei Deng: Associations between serum HBX quasispecies and their integration in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11857-11866. (Full text, PDF).

Ling Qiu, Rui-Xing Yin, Eksavang Khounphinith, Kai-Guang Li, Duo-Shun Wang, Jin-Zhen Wu: Association of the CYP26A1 rs2068888 polymorphism and serum lipid traits in the Chinese Maonan and Han populations. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11867-11879. (Full text, PDF).

Yanxue Xu, Tongtong Han, Youming Zhu, Qiaoer Chen: miR-590-5P inhibits the progression of tongue squamous cell carcinoma by targeting FasL. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11880-11887. (Full text, PDF).

Genbin Wu, Sudan Xu, Biao Chen, Peng Wu: Relationship between changes in muscle fibers and CMAP in skeletal muscle with different stages of aging. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11888-11895. (Full text, PDF).

Zhiqiang Qin, Xiao Li, Jie Yang, Pu Cao, Chao Qin, Jianxin Xue, Ruipeng Jia: VEGF and Ang-1 promotes endothelial progenitor cells homing in the rat model of renal ischemia and reperfusion injury. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11896-11908. (Full text, PDF).

Suyu Wang, Xin Chen, Min Wang, Di Yao, Qin Yan, Weiping Lu: SiRNA-Cyp4a14 and diabetic nephropathy: silencing of Cyp4a14 by siRNA inhibits proliferation and fibrosis of mesangial cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11909-11917. (Full text, PDF).

Bing Zhong, Jin-Tao Du, Li-Min Gao, Ya-Feng Liu: Primary clear cell carcinoma of nasal cavity: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11918-11923. (Full text, PDF).

Yi-Ming Wang, Lu-Mi Huang, Dai-Rong Li, Jiang-He Shao, Shuang-Long Xiong, Chun-Mei Wang, Song-Mei Lu: Hsa_circ_0101996 combined with hsa_circ_0101119 in peripheral whole blood can serve as the potential biomarkers for human cervical squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11924-11931. (Full text, PDF).

Xianfeng Gan, Jipeng Jiang, Gang Wu, Donghui Chen, Dongxu Liao, Mingfei Li: SATB2 induces stem-like properties and promotes epithelial-mesenchymal transition in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11932-11940. (Full text, PDF).

Xiang-An Zhao, Guang-Mei Chen, Yong Liu, Yu-Xin Chen, Hong-Yan Wu, Jin Chen, Ya-Li Xiong, Chen Tian, Gui-Yang Wang, Bei Jia, Juan Xia, Jian Wang, Xiao-Min Yan, Zhao-Ping Zhang, Rui Huang, Chao Wu: Inhibitory effect of silymarin on CCl4-induced liver fibrosis by reducing Ly6Chi monocytes infiltration. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11941-11951. (Full text, PDF).

Xiaofang Wang, Xinmin Wang, Le Zhang, Yuqing Zhang, Feiyu Wang, Yang Lu, Wanjiang Zhang, Jiangdong Wu: Mcl-1 signals pathway inhibitors in mouse peritoneal macrophage apoptosis infected with the Xinjiang strain of M. tuberculosis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11952-11967. (Full text, PDF).

Xueyan Zhang, Xiaoxuan Zheng, Yuqing Lou, Huimin Wang, Jianlin Xu, Yanwei Zhang, Baohui Han: β-catenin inhibitors suppress cells proliferation and promote cells apoptosis in PC9 lung cancer stem cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11968-11978. (Full text, PDF).

Lingjia Sun, Youping Zhang, Jie Lou: ARHGAP9 siRNA inhibits gastric cancer cell proliferation and EMT via inactivating Akt, p38 signaling and inhibiting MMP2 and MMP9. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11979-11985. (Full text, PDF).

Liang Yin, Ting Zhang, Yu Wei, Wei-Juan Cai, Gang Feng, Xiang-Yun Chang, Kan Sun: Epigenetic regulation of microRNA-375 and its role as DNA epigenetic marker of type 2 diabetes mellitus in Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11986-11994. (Full text, PDF).

Lingling Xu, Lidan Zhang, Liangying Zhong, Xueqiong Huang, Suping Li, Yucai Cheng, Yujian Liang, Yuxin Pei, Huimin Huang, Wen Tang, Cheng Zhang: A novel compound heterozygous GAA mutation in a Chinese family with juvenile onset form of Pompe disease with cardiomyopathy. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11995-12002. (Full text, PDF).

Bo Yuan, Lei Lin, Zhen-Yi Ying, Meng-Xia Ying, Qiong-Yan Zhou, Lei Shi: Repression of M-phase phosphoprotein 8 inhibits melanoma growth and metastasis in vitro and in vivo. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):12003-12009. (Full text, PDF).

Dan Gong, Tao Chen, Qiyuan Li, Nian Liu, Xueying Su: Surepath liquid-based cytology combined with conventional bronchial brushing smears in the diagnosis of primary and secondary pulmonary malignant tumors: Int J Clin Exp Pathol. 2017; 10(4): 4115-4122. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):12010. (Abstract IJCEP0069173, Full text, PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711