Volume 10, Number 12:11378-12010;2017
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Xiaoling Wu, Ke Hu, Li Yu, Hui Wang, Ding Long: Correlation of plasma suPAR expression with disease risk and severity as well as prognosis of sepsis-induced acute respiratory distress syndrome. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11378-11383. (Abstract IJCEP0067385, Full text PDF).

Zonghao Tang, Yuxiu Huang, Zhenghong Zhang, Yedong Tang, Jiajie Chen, Fengqi Sun, Hongqin Yang, Zhengchao Wang: Accumulated autophagosomes and excessive apoptosis during the luteal development of pregnant rats. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11384-11392. (Abstract IJCEP0068819, Full text PDF).

Chengfang Zhang, Guanli Song, Guanbo Song, Ruolei Li, Min Gao, Haiguo Zhang: CAT104 silence behaves as a tumor suppressor in human leukemia cells by down regulating miR-182 expression. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11393-11404. (Abstract IJCEP0069181, Full text PDF).

Qiancheng He, Rongquan He, Wenqi Luo, Xuli Gan, Jie Ma, Gang Chen, Ping Li, Dong Lan, Xiaohua Hu: Expression of RSK4 in lung adenocarcinoma tissue and its clinicopathological value: a study based on RNA-seq data and immunohistochemistry. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11405-11414. (Abstract IJCEP0063037, Full text PDF).

Tian Li, Xiangzhou Sun, Yifan Liu: miR-27b expression in diagnosis and evaluation prognosis of prostate cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11415-11424. (Abstract IJCEP0063127, Full text PDF).

Minxia Li, Yabin Sha, Xiuying Zhang: MiR-22 functions as a biomarker and regulates cell proliferation, cycle, apoptosis, migration and invasion in renal cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11425-11437. (Abstract IJCEP0062671, Full text PDF).

Wenliang Li, Yige Zhang, Xu Xu, Kejie Wang, Wenge Ding: Relationship between osteogenesis and angiogenesis in ovariectomized osteoporotic rats after exercise training. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11438-11449. (Abstract IJCEP0037791, Full text PDF).

Bing Liu, Yuanliang Sun, Jinbu Xu, Xiaojuan Wang, Yunbo Sun: Angiopoietin-1 alleviates LPS-induced inflammatory injury by up-regulation of miR-126 in pancreas cell line HPDE6-C7. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11450-11460. (Abstract IJCEP0058184, Full text PDF).

Yuqin Zhang, Lin Zheng, Shuimiao Lin, Ying Liu, Yiming Wang, Fei Gao: MiR-124 enhances cell radiosensitivity by targeting PDCD6 in nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11461-11470. (Abstract IJCEP0063456, Full text PDF).

Shakil Ahmad, Silke Cameron, Naila Naz, Federico Moriconi: Mediators of hypoxia in a rat model of sterile-induced acute liver injury. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11471-11479. (Abstract IJCEP0065979, Full text PDF).

Yizhou Wang, Yanting Xie, Junyong Ma, Renyan Gong, Zhenlin Yan, Wenchao Wang, Yu Wang, Bo Xu, Xifeng Li: Lovastatin induces apoptosis of HepG-2 cells by activating ROS-dependent mitochondrial and ER stress pathways. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11480-11488. (Abstract IJCEP0066946, Full text PDF).

Wenrong Zhao, Peng Geng, Yunyun Li, Xiaohe Wei, Jingxin Cheng: MicroRNA-21 promotes endometrial carcinoma proliferation and invasion by targeting PTEN. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11489-11495. (Abstract IJCEP0059964, Full text PDF).

Gui-Ping Chen, Yu Zhang, Zhi-Yuan Xu, Jian-Fa Yu, Xing Wei: Curcumin combined with cis-platinum promote the apoptosis of human colorectal cancer HT29 cells and mechanism. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11496-11505. (Abstract IJCEP0037611, Full text PDF).

Nan Liu, Xiupeng Zhang, Haijing Zhou, Lin Cai, Ailin Li, Yuan Miao, Qingchang Li, Xueshan Qiu, Enhua Wang: DDIAS promotes invasion and proliferation of non-small cell lung cancer and predicts poor survival of lung cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11506-11515. (Abstract IJCEP0061462, Full text PDF).

Xiaotao Wang, Yongkui Zhao, Wenbin Cao, Changyou Wang, Bingfu Sun, Jianli Chen, Shuguang Li, Junmao Chen, Mingxin Cui, Bo Zhang, Guanghua Yang, Yang Liu, Xiangyang Yu, Guozhi Zhang: miR-138-5p acts as a tumor suppressor by targeting hTERT in human colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11516-11525. (Abstract IJCEP0062995, Full text PDF).

Lijun Mo, Wenchao Li, Xiang Shi, Zheng Yang, Xiaohong Li, Liuqun Qin, Yuzhen Luo, Wuning Mo: WWOX suppresses proliferation and induces apoptosis via G2 arrest and caspase 3 pathway in nasopharyngeal carcinoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11526-11535. (Abstract IJCEP0066840, Full text PDF).

Fenghua Yao, Li Zhang, Zhong Yin, Bo Fu, Zhe Feng, Zongze He, Qinggang Li, Jijun Li, Xiangmei Chen: Adenovirus-expressing miR-153-3p alleviates aortic calcification in a rat model with chronic kidney disease. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11536-11544. (Abstract IJCEP0062244, Full text PDF).

Peng Jiang, Wanjun Jia, Xiaoping Wei, Xiaoxia Zhang, Cheng Wang, Bin Li, Tieniu Song, Jianbao Yang, Duojie Zhu, Yuqi Meng: MicroRNA-146a regulates cisplatin-resistance of non-small cell lung cancer cells by targeting NF-κB pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11545-11553. (Abstract IJCEP0066505, Full text PDF).

Fan Yang, Ying-Hao Wang, Si-Yang Dong, Cheng-Ze Chen, Du-Ping Huang: MLF1IP promotes cells proliferation and apoptosis by regulating CyclinD1 in breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11554-11562. (Abstract IJCEP0067678, Full text PDF).

Lei Li, Yongjie Zhou, Q Richard Lu, Yujun Shi, Jiayin Yang: Brahma compensates the role of brahma-related gene 1 in liver regeneration of albumin-Cre; brahma-related gene 1loxP/loxP mice. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11563-11571. (Abstract IJCEP0067702, Full text PDF).

Liang Ye, Huijuan Li, Hongying Wang, Hongbing Liu, Tangfeng Lv, Fang Zhang, Yong Song: Abnormal β-catenin expression and reduced tumor-infiltrating T cells are related to poor progression in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11572-11579. (Abstract IJCEP0063496, Full text PDF).

Huanyu Zhao, Lianhe Yang, Yang Han, Hongqiang Li, Zihan Ling, Yan Wang, Enhua Wang, Guangping Wu: Dact3 inhibits the malignant phenotype of non-small cell lung cancer through downregulation of c-Myb. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11580-11587. (Abstract IJCEP0066771, Full text PDF).

Fei Fu, Junjie Zhao, Xueyan Xi: Identification of genes involved in enterovirus 71 infected SK-N-SH cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11588-11595. (Abstract IJCEP0069162, Full text PDF).

Si-Ming Yuan, Yao Guo, Yuan Xu, Min Wang, Hai-Ni Chen, Wei-Min Shen: The adipogenesis in infantile hemangioma and the expression of adipogenic-related genes. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11596-11602. (Abstract IJCEP0051926, Full text PDF).

Li Li, Luo-Qin Fu, Hui-Ju Wang, Zhi-Long Yan, Xiu-Chong Yu, Yuan-Yu Wang: FAT2 is a novel independent prognostic factor for the poor prognosis of gastric carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11603-11609. (Abstract IJCEP0062325, Full text PDF).

Tao Huang, Dandan Yi, Lei Xu, Erlan Bu, Chengyan Zhu, Jianfeng Sang, Yifen Zhang: Downregulation of miR-381 is associated with poor prognosis in papillary thyroid carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11610-11616. (Abstract IJCEP0066004, Full text PDF).

Wan-Li Jiang, Zhi-Wei Wang, Zhi-Peng Hu, Hong-Bing Wu, Rui Hu, Xiao-Ping Hu, Zong-Li Ren, Ji-Zhen Huang: Effects of S100A12 reduction on H2O2-induced injury of human vascular smooth muscle cells (HVSMCs). Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11617-11623. (Abstract IJCEP0067009, Full text PDF).

Ming Lu, Kongwang Hu: Correlation of HER2 and FOXM1 in human colorectal carcinoma and its clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11624-11634. (Abstract IJCEP0067499, Full text PDF).

Lixin Cheng, Zhisen Shen, Chongchang Zhou: Promoter hypermethylation of PIEZO2 is a risk factor and potential clinical biomarker for laryngeal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11635-11643. (Abstract IJCEP0068857, Full text PDF).

Shuao Xiao, Fan Feng, Li Sun, Lei Cai, Xuewen Yang, Wenbin Wang, Wei Zhou, Xiao Lian, Hongwei Zhang: Serum CEA level lost its prognostic value in gastric cancer patients with AB blood type. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11644-11651. (Abstract IJCEP0064885, Full text PDF).

Lian Tang, Jian Yang, Jieying Chen, Juejie Yu, Qingzhong Zhou, Xiaobo Lu, Yuanzheng Wang: IGF-1R promotes the expression of cyclin D1 protein and accelerates the G1/S transition by activating Ras/Raf/MEK/ERK signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11652-11658. (Abstract IJCEP0061885, Full text PDF).

Wei Wang, Zhihua Yin: Diagnostic value of long non-coding RNA H19, UCA1, and HOTAIR as promising biomarkers in human bladder cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11659-11665. (Abstract IJCEP0062371, Full text PDF).

Dezhi Yu, Yang Fang, Menglan Xu, Jinhang Zhu, Kun Li, Kaile Wu, Chuyan Wang, Bing Shen, Juan Du, Yehai Liu: Tumor necrosis factor α promotes HEp-2 cell proliferation via toll-like receptor 4 and NF-κB signaling pathways. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11666-11672. (Abstract IJCEP0067190, Full text PDF).

Jie Yu, Jian Xu, Jian Zhao, Rui Zhang: Serum miR-133b is a potential novel prognostic biomarker for colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11673-11678. (Abstract IJCEP0047553, Full text PDF).

Weibo Shi, Ran Wang, Shiba Niu, Yingmin Li, Chunling Ma, Guozhong Zhang, Bin Cong: Dynamaic changes of proliferation and apoptosis in rat retina development. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11679-11684. (Abstract IJCEP0065684, Full text PDF).

Xiaofang Deng, Gang Xu, Lizhen He, Meng Xu: p75NTR promotes survival of breast cancer resistant cells by regulating Bcl-2/Bax and MAPK pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11685-11694. (Abstract IJCEP0060426, Full text PDF).

Sheng Zhang, Qiuping Li, Mei Yang, Lu Zhuang, Jie Song, Yupei Zhang, Xiujuan Wei, Zhichun Feng: Relationship between the 5’UTR of vascular endothelial growth factor polymorphism and retinopathy of prematurity in Chinese premature newborns. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11695-11702. (Abstract IJCEP0062383, Full text PDF).

Yuyan Wang, Liang Tang, Fei Zhu, Ming Jia: Platelet-rich plasma promotes cell viability of human hair dermal papilla cells (HHDPCs) in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11703-11709. (Abstract IJCEP0035241, Full text PDF).

Huiping Wang, Wen Wang, Yuanzhi Xue, Jude Juventus Aweya, Xue Yang, Zhansheng Zhu: Functional STR within PTPN11: a novel potential risk factor for colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11710-11716. (Abstract IJCEP0065957, Full text PDF).

Jintao Du, Bing Zhong, Junming Xian, Luo Ba, Feng Liu, Yafeng Liu: Effect of revision dacryocystorhinostomy under nasal endoscopy on recrudescent dacryocystitis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11717-11722. (Abstract IJCEP0052246, Full text PDF).

Sevinc Sahin, Ozgur Ekinci, Selda Seckin, Ayse Dursun: Proliferation markers RacGAP1 and Ki-67 in gastrointestinal stromal tumors by immunohistochemistry with respect to clinicopathological features and different risk stratification systems. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11723-11736. (Abstract IJCEP0053338, Full text PDF).

Shuigen Zhou, Longxin Wang, Shuwei Guo, Zhengyu Zhang, Jiandong Wang: EphA4 protein promotes invasion in clear cell renal cell carcinomas. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11737-11742. (Abstract IJCEP0060795, Full text PDF).

Yuan Lin, Bing Liao, Anjia Han: Biphenotypic sinonasal sarcoma with diffuse infiltration and intracranial extension: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11743-11746. (Abstract IJCEP0062441, Full text PDF).

Haitao Wang, Chengjun Zhou, Baifang Su, Guoxin Teng, Yuping Zheng, Xingchen Zhou, Lin Guo, Fenglei Xu, Xiaoying Wang: MCM7 expression is correlated with histological subtypes of lung adenocarcinoma and predictive of poor prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11747-11753. (Abstract IJCEP0069146, Full text PDF).

Zhonghua Liu, Yufang Wang, Xiaolei Luo, Yanyun Wang, Lin Zhang, Tao Wang: Prevalence of programmed death-1 ligand-1 (PD-L1) and infiltrating lymphocytes in human gastric carcinogenesis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11754-11759. (Abstract IJCEP0069093, Full text PDF).

Haiyan Zhang, Guang Li, Zhen Zhang, Surong Wang, Shiqian Zhang: MMP-2 and MMP-9 gene polymorphisms associated with cervical cancer risk. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11760-11765. (Abstract IJCEP0008269, Full text PDF).

Chang Zhao, Xun Liu, Xiu-Lan Liu, Zhi-Hui Yang: Morphologic heterogeneity and markers of renal cell carcinoma with t(6; 11)(p21; q12): a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11766-11770. (Abstract IJCEP0065006, Full text PDF).

Bei-Di Wang, Jing Jiang, Mei-Mei Liu, Ru-Jin Zhuang, Hao Wang, Pei-Ling Li: Silencing CCAT2 inhibited proliferation and invasion of epithelial ovarian carcinoma cells by regulating Wnt signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11771-11778. (Abstract IJCEP0063758, Full text PDF).

Shuguang Wang, Xiaolei Li, Lianqi Yan, Hui Chen, Jingcheng Wang, Yu Sun: Upregulation of P27Kip1 by mitomycin C induces fibroblast apoptosis and reduces epidural fibrosis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11779-11788. (Abstract IJCEP0065288, Full text PDF).

Shisi Huang, Xian Lin, Xiaojie Deng, Xiaojun Luo, Weiyi Fang, Rongcheng Luo: Decreased cytoplasmic expression of Raptor correlates with disease progression and unfavorable prognosis in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11789-11796. (Abstract IJCEP0067389, Full text PDF).

Wenli Cui, Xingyan Zhang, Shutao Zheng, Zhiping Ma, Xuelian Pang, Xinxia Li: Clinicopathological significance of miR-101-3p and c-myc mRNA expression in diffused large B-cell lymphoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11797-11804. (Abstract IJCEP0067971, Full text PDF).

Fengyan Wang, Chengyong Qin, Yang Li, Wendong Qu, Hui Liu, Bin Li, Jianni Qi, Juan Liu, Liyun Wang: Ursodeoxycholic acid induces autophagy via LC3B to suppress hepatocellular carcinoma in vivo and in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11805-11813. (Abstract IJCEP0068292, Full text PDF).

Yuanyuan Li, Deliang Wang: Association between PEDF gene polymorphisms and the risk of age-related macular degeneration. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11814-11818. (Abstract IJCEP0016871, Full text PDF).

Haoyun Li, Changmeng Zhang, Li He, Fengjiao Zhang, Fang Luo, Yizhe Yuan, Qingchu Li: Association of extracellular superoxide dismutase (EC-SOD) polymorphisms with risk of type 2 diabetes mellitus in a Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11819-11827. (Abstract IJCEP0058295, Full text PDF).

Lingxin Meng, Fengsong Wang, Shuyan Sun, Yuxiu Zheng, Zhaojun Ding, Yanwei Sun, Bingcheng Li, Qin Meng, Meiling Xu: MicroRNA-30b targets CBX3 and regulates cell proliferation, apoptosis, and migration in esophageal squamous cell carcinoma via the JAK2/STAT3 signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11828-11837. (Abstract IJCEP0066026, Full text PDF).

Chengping Hu, Juan Jiang, Qiufen Xun, Bingrong Zhao, Xinyue Hu, Pengbo Deng, Yuanyuan Li: Inhibition of SERPINE2/protease nexin-1 by a monoclonal antibody attenuates airway remodeling in a murine model of asthma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11838-11848. (Abstract IJCEP0067758, Full text PDF).

Guoyu Huang, Yao Lin, Guanbao Zhu: SIRT4 is upregulated in breast cancer and promotes the proliferation, migration and invasion of breast cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11849-11856. (Abstract IJCEP0067817, Full text PDF).

Xiang Fang, Hang-Hang Wu, Jing-Jing Ren, Hai-Zhou Liu, Ke-Zhi Li, Ji-Lin Li, Yan-Ping Tang, Chan-Chan Xiao, Tian-Ren Huang, Wei Deng: Associations between serum HBX quasispecies and their integration in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11857-11866. (Abstract IJCEP0068002, Full text PDF).

Ling Qiu, Rui-Xing Yin, Eksavang Khounphinith, Kai-Guang Li, Duo-Shun Wang, Jin-Zhen Wu: Association of the CYP26A1 rs2068888 polymorphism and serum lipid traits in the Chinese Maonan and Han populations. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11867-11879. (Abstract IJCEP0065409, Full text PDF).

Yanxue Xu, Tongtong Han, Youming Zhu, Qiaoer Chen: miR-590-5P inhibits the progression of tongue squamous cell carcinoma by targeting FasL. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11880-11887. (Abstract IJCEP0068020, Full text PDF).

Genbin Wu, Sudan Xu, Biao Chen, Peng Wu: Relationship between changes in muscle fibers and CMAP in skeletal muscle with different stages of aging. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11888-11895. (Abstract IJCEP0068549, Full text PDF).

Zhiqiang Qin, Xiao Li, Jie Yang, Pu Cao, Chao Qin, Jianxin Xue, Ruipeng Jia: VEGF and Ang-1 promotes endothelial progenitor cells homing in the rat model of renal ischemia and reperfusion injury. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11896-11908. (Abstract IJCEP0068643, Full text PDF).

Suyu Wang, Xin Chen, Min Wang, Di Yao, Qin Yan, Weiping Lu: SiRNA-Cyp4a14 and diabetic nephropathy: silencing of Cyp4a14 by siRNA inhibits proliferation and fibrosis of mesangial cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11909-11917. (Abstract IJCEP0051769, Full text PDF).

Bing Zhong, Jin-Tao Du, Li-Min Gao, Ya-Feng Liu: Primary clear cell carcinoma of nasal cavity: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11918-11923. (Abstract IJCEP0059146, Full text PDF).

Yi-Ming Wang, Lu-Mi Huang, Dai-Rong Li, Jiang-He Shao, Shuang-Long Xiong, Chun-Mei Wang, Song-Mei Lu: Hsa_circ_0101996 combined with hsa_circ_0101119 in peripheral whole blood can serve as the potential biomarkers for human cervical squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11924-11931. (Abstract IJCEP0067813, Full text PDF).

Xianfeng Gan, Jipeng Jiang, Gang Wu, Donghui Chen, Dongxu Liao, Mingfei Li: SATB2 induces stem-like properties and promotes epithelial-mesenchymal transition in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11932-11940. (Abstract IJCEP0067822, Full text PDF).

Xiang-An Zhao, Guang-Mei Chen, Yong Liu, Yu-Xin Chen, Hong-Yan Wu, Jin Chen, Ya-Li Xiong, Chen Tian, Gui-Yang Wang, Bei Jia, Juan Xia, Jian Wang, Xiao-Min Yan, Zhao-Ping Zhang, Rui Huang, Chao Wu: Inhibitory effect of silymarin on CCl4-induced liver fibrosis by reducing Ly6Chi monocytes infiltration. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11941-11951. (Abstract IJCEP0067899, Full text PDF).

Xiaofang Wang, Xinmin Wang, Le Zhang, Yuqing Zhang, Feiyu Wang, Yang Lu, Wanjiang Zhang, Jiangdong Wu: Mcl-1 signals pathway inhibitors in mouse peritoneal macrophage apoptosis infected with the Xinjiang strain of M. tuberculosis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11952-11967. (Abstract IJCEP0067946, Full text PDF).

Xueyan Zhang, Xiaoxuan Zheng, Yuqing Lou, Huimin Wang, Jianlin Xu, Yanwei Zhang, Baohui Han: β-catenin inhibitors suppress cells proliferation and promote cells apoptosis in PC9 lung cancer stem cells. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11968-11978. (Abstract IJCEP0068561, Full text PDF).

Lingjia Sun, Youping Zhang, Jie Lou: ARHGAP9 siRNA inhibits gastric cancer cell proliferation and EMT via inactivating Akt, p38 signaling and inhibiting MMP2 and MMP9. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11979-11985. (Abstract IJCEP0052370, Full text PDF).

Liang Yin, Ting Zhang, Yu Wei, Wei-Juan Cai, Gang Feng, Xiang-Yun Chang, Kan Sun: Epigenetic regulation of microRNA-375 and its role as DNA epigenetic marker of type 2 diabetes mellitus in Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11986-11994. (Abstract IJCEP0046593, Full text PDF).

Lingling Xu, Lidan Zhang, Liangying Zhong, Xueqiong Huang, Suping Li, Yucai Cheng, Yujian Liang, Yuxin Pei, Huimin Huang, Wen Tang, Cheng Zhang: A novel compound heterozygous GAA mutation in a Chinese family with juvenile onset form of Pompe disease with cardiomyopathy. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):11995-12002. (Abstract IJCEP0066227, Full text PDF).

Bo Yuan, Lei Lin, Zhen-Yi Ying, Meng-Xia Ying, Qiong-Yan Zhou, Lei Shi: Repression of M-phase phosphoprotein 8 inhibits melanoma growth and metastasis in vitro and in vivo. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):12003-12009. (Abstract IJCEP0065492, Full text PDF).

Dan Gong, Tao Chen, Qiyuan Li, Nian Liu, Xueying Su: Surepath liquid-based cytology combined with conventional bronchial brushing smears in the diagnosis of primary and secondary pulmonary malignant tumors: Int J Clin Exp Pathol. 2017; 10(4): 4115-4122. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(12):12010. (Abstract IJCEP0069173, Full text PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711