Volume 11, Number 4:1841-2269;2018
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Zhi-An Ling, Li-Jie Zhang, Zhi-Hua Ye, Yi-Wu Dang, Gang Chen, Ruo-Lin Li, Jing-Jing Zeng: Immunohistochemical distribution of FOXP3+ regulatory T cells in colorectal cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):1841-1854. (Full text, PDF).

Guofang Bi, Qin Zhang, Yuanyuan Zhang, Yuguang Liang, Xiaofang Wang, Yuanyuan Li, Ruihua Dong, Zeyuan Liu, Hengyan Qu: Therapeutic effect of transmembrane TAT-tCNTF via Erk and Akt activation using in vitro and in vivo models of Alzheimer’s disease. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):1855-1865. (Full text, PDF).

Wei Wu, Feng Xie, Yi Zhang, Xiuxia Wang, Lingling Xia, Xiaoli Wu, Zhen Gao: A novel regulatory function for miR-217 targetedly suppressing fibronectin expression in keloid fibrogenesis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):1866-1877. (Full text, PDF).

Yu-Juan Xiao, Yao Yang, Yan-Hua Liang: hsa-miR-155 targeted NCSTN 3’UTR mutation promotes the pathogenesis and development of acne inversa. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):1878-1889. (Full text, PDF).

Zhi Zhao, Wei Xu, Jingming Xie, Yingsong Wang, Tao Li, Ying Zhang, Daohong Zhao, Ni Bi, Zhiyue Shi: Bone marrow-derived mesenchymal stem cells (BM-MSCs) inhibit apoptosis of spinal cord cells in a kaolin-induced syringomyelia-associated scoliosis rabbit model. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):1890-1899. (Full text, PDF).

Xilin Liu, Hong Li, Guangzhi Wu, Shusen Cui: miR-182 promotes cell proliferation and invasion by inhibiting APC in melanoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):1900-1908. (Full text, PDF).

Hua Li, Jie Hu, Yibin Liu, Xianmin Wang, Sha Tang, Xinyan Chen, Ming Niu, Nusilaiti Waili, Yan Bai, Yang Wei: Effects of prenatal hypoxia on fetal sheep heart development and proteomics analysis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):1909-1922. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Chaoyu Wang, Bing Xia, Tengteng Wang, Chen Tian, Yong Yu, Xiaoxiong Wu, Baocun Sun, Wanming Da, Suxia Li, Yizhuo Zhang: PD-1, FOXP3, and CSF-1R expression in patients with Hodgkin lymphoma and their prognostic value. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):1923-1934. (Full text, PDF).

Zhijie Fu, Lintao Gu, Na Li, Zhiyong Ma, Mingying Ling, Yuanyuan Wang: Upregulated TRPC5 plays an important role in development of nasal polyps by activating eosinophilic inflammation and NF-κB signaling pathways. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):1935-1945. (Full text, PDF).

Yuan Lin, Lingzi Zhuang, Huan Yi, Liangpu Xu, Hailong Huang, Deqin He, Xiumei Zhao, Hong Ma, Lixiang Wu: Embryonic protective role of folate in arsenic-induced cardiac malformations in rats. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):1946-1955. (Full text, PDF).

Hongchang Dong, Xing Luo, Yuqin Niu, Na Yu, Rui Gao, Haiyan Wang, Li Yang, Jin Huang: Neuritin 1 expression in human normal tissues and its association with various human cancers. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):1956-1964. (Full text, PDF).

Gang Han, Hong-Yu Wang, Zi-Wei Han, Chun-Lan Xu, Guo-Ping Chen, Chun-Ming Jiang: Relationship between CaSRs and LPS-injured cardiomyocytes. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):1965-1971. (Full text, PDF).

Wei Wei, Yue He, Yu-Mei Wu: Identification of genes associated with SiHa cell sensitivity to paclitaxel by CRISPR-Cas9 knockout screening. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):1972-1978. (Full text, PDF).

Daniel Marrero-Rodríguez, Victor Baeza-Xochihua, Keiko Taniguchi-Ponciano, Victor Huerta-Padilla, Gustavo Ponce-Navarrete, Alejandra Mantilla, Daniel Hernandez, Angeles Hernandez, Guillermo Gomez-Gutierrez, Luis Serna-Reyna, Ma del Pilar Figueroa-Corona, Laura Gomez-Virgilio, Miriam Rodriguez-Esquivel, Pablo Romero-Morelos, Miguel A Vazquez-Moreno, Sarahi Loza-Medrano, Jorge Ortiz-Leon, Edgar Hernandez-Rico, Marco Meraz-Rios, Mauricio Salcedo: Interferon epsilon mRNA expression could represent a potential molecular marker in cervical cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):1979-1988. (Full text, PDF).

Ping Wei, Mulan Jin, Xiang Zhou, Xiumei Hu, Ying Wang: Programmed death-1 and PD-1 ligand-1 expression in early onset gastric carcinoma and correlation with clinicopathological characteristics. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):1989-1998. (Full text, PDF).

Li Wang, Yue Wang, Chunmei Duan, Qingwu Yang: Inositol phosphatase INPP4A inhibits the apoptosis of in vitro neurons with characteristic of intractable epilepsy by reducing intracellular Ca2+ concentration. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):1999-2007. (Full text, PDF).

Hongyu Zheng, Xingguo Li, Yuan Chen, Rudan Zhou, Hongbin Zhao, Chuanyun Qian: Integrin subunits αV and β3 promote the osteogenic differentiation of umbilical cord blood mesenchymal stem cells. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2008-2016. (Full text, PDF).

Weifeng Yan, Xiaolin Wang, Yuxin Pei, Fan Chen, Jianru Wang: TGF-β1 suppresses syndecan-2 expression through the ERK signaling pathway in nucleus pulposus cells. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2017-2024. (Full text, PDF).

Anxing Fei, Handong Fu, Hong Jiang, Liping Wei, Hongxia Zhang, Anqiong Fei, Yan Zhang, Tiantian Zou, Shuzhen Gao, Lin Li, Hong Jiang, Min Zhou, Hui Xing, Yanli Huang: The role of fenhexamid on the proliferation of ovarian cancer BG-1 cells. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2025-2031. (Retracted, Full text, PDF).

Huiyong Li, Xijun He, Yujiang Peng, Bo Shao, Hongyu Duan, Fan Yang, Huihui Chen, Qing Lan: LOXL1 regulates cell apoptosis and migration in human neuroglioma U87 and U251 cells via Wnt/β-catenin signaling. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2032-2037. (Full text, PDF).

Eksavang Khounphinith, Rui-Xing Yin, Ling Qiu, Fen-Han Zhang, Rong-Qin Yan, Li Lu, Yuan Su: Association of the LIPC rs1532085 SNP and serum lipid traits in the Chinese Maonan and Han populations. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2038-2052. (Full text, PDF).

Jicheng Wu, Zhijuan Zhao, Huiling Zhang, Fanshuang Kong, Huamao Jiang, Keqiang Huang, Huachuan Zheng: LATS1 inhibits metastasis and epithelial-mesenchymal transition in head and neck squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2053-2063. (Full text, PDF).

Hye Min Kim, Eun-Sol Kim, Ja Seung Koo: Differential expression of serine and glycine metabolism-related proteins between follicular neoplasm and Hürthle cell neoplasm. Int J Clin Exp Pathol 2017;11(4):2064-2071. (Full text, PDF).

Min Hu, Yan-Xiang Cheng, Xiao Yang, Jia Yu, Jinling Huang, Li Hong: Dysregulation of CD44v6 may lead to recurrent spontaneous abortion by inhibiting the proliferation and migration of trophoblast cells. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2072-2079. (Full text, PDF).

Yiwei Wang, Xiaochen Xie, Zhenxiang Sun, Jin Zang, Xuren Sun, Shiqiao Peng, Xiaohui Yu, Xiaojie Wang: High expression of HAX-1 protein is associated with tumor growth in papillary thyroid carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2080-2087. (Full text, PDF).

Monica Cantile, Margherita Cerrone, Alfonso Amore, Giovanni Battista Rossi, Fabiana Tatangelo, Gerardo Botti, Annarosaria De Chiara: Large polypoid perineurioma of the transverse colon without crypt serration (NPS). Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2088-2091. (Full text, PDF).

Gui-Fang Yu, Xian Lin, Rong-Cheng Luo, Wei-Yi Fang: Nuclear CD133 expression predicts poor prognosis for hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2092-2099. (Full text, PDF).

Jian Dou, Tingtao Wang, Xinyong Wang, Yuying Zhang: Correlation between overexpression of connective tissue growth factor, tumor progression, and clinical prognosis in endometrial cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2100-2105. (Full text, PDF).

Xuemei Du, Ying Gao, Pingping Sun, Yizhi Chen, Hong Chang, Bojun Wei: CD163+/CD68+ tumor-associated macrophages in angiosarcoma with lymphedema. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2106-2111. (Full text, PDF).

Xin Jin, Dajun Yu, Chenxu Guo, Xiaomeng Gong, Nan Li, Yan Zhao: Metaplastic breast carcinoma: a clinical analysis of 26 cases. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2112-2117. (Full text, PDF).

Xiaoying Zhang, Hua Duan: Effect of high-intensity focused ultrasound ablation on endometriosis of the abdominal wall. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2118-2124. (Full text, PDF).

Jing Zhao, Hui-Ping Gu, Jie Jiang, Jie-Wang, Lin-Liu, Xiao-Ning Han, Song-Yun Chu, Lin Xue, Wen-Hui Ding: Genetic polymorphisms of UTS2 rs2890565 Ser89Asn in coronary heart disease and myocardial infarction in Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2125-2136. (Full text, PDF).

Li Han, Yin Zhao, Zhishan Jin, Yanhui Li, Li Zou: Correlation of miRNA and VEGF expression with the outcome of early-onset severe preeclampsia in patients receiving expectant treatment. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2137-2141. (Full text, PDF).

Hongmiao Ren, Huiwen Zhuang, Guanxia Xiong: Yolk sac tumor of ear: a case report and literature review of the last 30 years. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2142-2147. (Full text, PDF).

Yunhe Gao, Ping-Li Sun, Min Yao, Hironobu Sasano, Hongwen Gao: Foci of spindle cell proliferation in multinodular goiter of thyroid: epithelial-mesenchymal transformation or embryonic remnants? Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2148-2154. (Full text, PDF).

Zhenwei Chen, Rongming Chen, Chising Ng, Hongqi Shi: Primary pericardial primitive neuroectodermal tumor: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2155-2159. (Full text, PDF).

Huawei Gui, Jian You, Dongling Liu, Song Liu, Xuming Wang, Lijiang Liu: IgG4 positive autoimmune pancreatitis: report of a case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2160-2164. (Full text, PDF).

Zan Li, Gang Li, Xin Jiang, Xiaoming Fu: Intraoperative frozen pathological diagnosis of cystic tumor of the atrioventricular node: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2165-2169. (Full text, PDF).

Zifei Li, Xiangyi Kong, Yu Wang, Wenbin Ma: Intracranial ganglioglioma co-existing with breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2170-2182. (Full text, PDF).

Chang-Lin Zhai, Guan-Min Tang, Gang Qian, Bing-Jiang Han, Hui-Lin Hu, Shi-Jun Wang, Dong Yin, Hai-Hua Pan, Song Zhang: miR-190 protects cardiomyocytes from apoptosis induced by H2O2 through targeting MAPK8 and regulating MAPK8/ERK signal pathway. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2183-2192. (Full text, PDF).

Yuil Kim, Hyun-Soo Kim, Sung-Im Do: Low nuclear zinc finger and BTB domain containing 7A expression is an independent prognostic factor for recurrence-free survival in invasive ductal carcinoma of the breast. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2193-2200. (Full text, PDF).

Xiuli Wang, Jing Li, Duanyang Liu, Lei Zhang, Baoshan Zhao, Jing Tang, Meisi Yan, Dan Kong, Xiaoming Jin: Relationship between infiltrating lymphocytes in cancerous ascites and dysfunction of Cajal mesenchymal cells in the small intestine. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2201-2213. (Full text, PDF).

Jinzhe Liu, Yan Xue, Liya Zhou: Detection of gastritis-associated pathogens by culturing of gastric juice and mucosa. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2214-2220. (Full text, PDF).

Gang Ma, Dianming Jiang, Jian Huang: Genetic association of the polymorphisms in apoptosis-related genes with osteoarthritis susceptibility in Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2221-2226. (Full text, PDF).

Haiqin Wu, Mengyi Chen, Pu Yan, Qingling Yao, Jiaxin Fan, Zhen Gao, Huqing Wang: Erythropoietin suppresses D-galactose-induced aging of rats via the PI3K/Akt/Nrf2-ARE pathway. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2227-2240. (Full text, PDF).

Ghassan Tranesh, Cherise Cortese, David Thiel, Qihui (Jim) Zhai: Primary synovial sarcoma of the kidney-A case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2241-2245. (Full text, PDF).

Soyoung Im, Hong Sik Park, Uiju Cho, Changyoung Yoo, Ji-Han Jung, Hyun Joo Choi, Jinyoung Yoo: Application of adipocyte-related antibodies in undifferentiated sarcomas to identify dedifferentiated liposarcomas based on histological and clinical analysis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2246-2255. (Full text, PDF).

Teng Zou, Jing Duan, Jiangtao Liang, Huijuan Shi, Tiantian Zhen, Hui Li, Fenfen Zhang, Yu Dong, Anjia Han: miR-338-3p suppresses colorectal cancer proliferation and progression by inhibiting MACC1. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2256-2267. (Full text, PDF).

Bo Fan, Songtao Xu, Xiaohua Jin, Li Ding: Expression of MACC1 and c-Met in human prostatic cancer and their clinicopathological significance: Int J Clin Exp Pathol. 2016; 9(4): 4654-4660. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2268. (Abstract IJCEP0073862, Full text, PDF).

Ping Zhang, Conghui Zhu, Shiting Li, Lu Zhang, Xi Wu, Huiyu Zhang, Fei Wang, Yinghui Tan: MiR-633 promotes cell proliferation and differentiation by targeting MEPE in human adult dental pulp stem cells: Int J Clin Exp Pathol. 2016; 9(8): 8066-8074. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(4):2269. (Abstract IJCEP0060291, Full text, PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711