Volume 11, Number 5:2270-2939;2018
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Rui Zhang, Yichen Wei, Li’ou Zhu, Lanshan Huang, Yan Wei, Gang Chen, Yiwu Dang, Zhenbo Feng: LncRNA UCHL1-AS1 prevents cell mobility of hepatocellular carcinoma: a study based on in vitro and bioinformatics. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2270-2280. (Abstract IJCEP0073243, Full text PDF).

Jian He, Jie Xu, Xiaoting Yu, Hailong Zhu, Yu Zeng, Desheng Fan, Xianghua Yi: Overexpression of ANGPTL2 and LILRB2 as predictive and therapeutic biomarkers for metastasis and prognosis in colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2281-2294. (Abstract IJCEP0074587, Full text PDF).

Rui-Xue Tang, Zhi-Min Chen, Jing-Jing Zeng, Gang Chen, Dian-Zhong Luo, Wei-Jia Mo: Clinical implication of UCA1 in non-small cell lung cancer and its effect on caspase-3/7 activation and apoptosis induction in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2295-2304. (Abstract IJCEP0074970, Full text PDF).

Changxuan Liu, Meiyu Lou, Yu Ding, Yin Wang, Yunfang Huang, Danni Shao, Wenli Chen: Ouabain-induced apoptosis and inhibition of viability of tubulointerstitial cells by regulating NKA/pSrc/pERK/pAkt/pS6k/caspase 3 may contribute to lupus nephritis development. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2305-2313. (Abstract IJCEP0072468, Full text PDF).

Qin Xia, Tieniu Zhao, Min Wang, Bing Chen, Jianming Zhi: Roles and possible mechanisms of autoantibodies against the angiotensin AT1 receptor in vascular calcification of rats. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2314-2322. (Abstract IJCEP0074428, Full text PDF).

Jian Liu, Sanren Lin, Zhengpeng Li, Liya Zhou, Xiue Yan, Yan Xue, Lingmei Meng, Jingjing Lu, Baojun Suo, Wenjun Jiang: Free amino acid profiling of gastric juice as a method for discovering potential biomarkers of early gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2323-2336. (Abstract IJCEP0074100, Full text PDF).

Zhong Guo, Liwen Hu, Jing Luo, Yang Xu, Yifei Diao, Saiguang Ji, Zhuangzhuang Cong, Yi Shen: Glyoxalase 1, regulated by LncRNA MALAT1, promotes malignant development of esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2337-2346. (Abstract IJCEP0074096, Full text PDF, Supplementary Data).

Yonghua Shi, Shayahati Bieerkehazhi, Hong Ma: Next-generation proteasome inhibitor oprozomib enhances sensitivity to doxorubicin in triple-negative breast cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2347-2355. (Abstract IJCEP0072430, Full text PDF).

Hideo Shigeishi, Miho Hashikata, Sho Yokoyama, Miyuki Sakuma, Hiroshi Murozumi, Hiroki Kato, Mohammad Zeshaan Rahman, Sayaka Seino, Yasuki Ishioka, Kouji Ohta, Masaaki Takechi, Masaru Sugiyama: CD44high/ESAlow squamous cell carcinoma cell-derived prostaglandin E2 confers resistance to 5-fluorouracil-induced apoptosis in CD44high/ESAhigh cells. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2356-2363. (Abstract IJCEP0073141, Full text PDF).

Xiying Sun, Yun Zhang, Mingliang Chu, Lixin Wang, Hede Shen, Zhuxue Zhang, Jianjun Hu, Wei Yi, Wenxiu Yang, Xiaobo Ma: PARP6 acts as an oncogene and positively regulates Survivin in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2364-2371. (Abstract IJCEP0074051, Full text PDF).

Zhi Xin, Di Kong: Clinicopathologic profile of extranodal follicular dendritic cell sarcoma in the mesentery of small intestine: a study of two cases with literature review. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2372-2376. (Abstract IJCEP0072600, Full text PDF).

Li Su, Shuang Cui, Hongying Zhen, Jiao Liu: Quantitative proteomic study of mitoxantrone-resistant NCI-H460 cell-xenograft tumors. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2377-2388. (Abstract IJCEP0075148, Full text PDF).

Ainiwaer Aimudula, Huerxidan Nasier, Ying Yang, Ruili Zhang, Pengfei Lu, Jie Hao, Yongxing Bao: PPARα mediates sunitinib resistance via NF-κB activation in clear cell renal cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2389-2400. (Abstract IJCEP0071674, Full text PDF).

Qian Li, Lei Pang, Hui Shi, Wei Yang, Xin Liu, Guanfang Su, Yu Dong: High glucose concentration induces retinal endothelial cell apoptosis by activating p53 signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2401-2407. (Abstract IJCEP0072990, Full text PDF).

Qing Luo, Xue Li, Biqi Fu, Lu Zhang, Zhen Deng, Cheng Qing, Rigu Su, Jianqing Xu, Yang Guo, Zikun Huang, Junming Li: Decreased expression of TIGIT in NK cells correlates negatively with disease activity in systemic lupus erythematosus. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2408-2418. (Abstract IJCEP0073456, Full text PDF).

Naoko Okamoto, Mayumi Homma, Yukiko Kawaguchi, Nobuyuki Kabasawa, Yui Uto, Norimichi Hattori, Shohei Yamamoto, Eisuke Shiozawa, Toshiko Yamochi, Genshu Tate, Keiichi Isoyama, Tsuyoshi Nakamaki, Masafumi Takimoto: Increased expression of interleukin-17 is associated with macrophages in chronic immune thrombocytopenia. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2419-2429. (Abstract IJCEP0075218, Full text PDF).

Xuwen Li, Li Zhang, Peijun Song, Jing Xu, Guangzao Li: Long non-coding RNA PANDAR promotes melanoma cell invasion through regulating epithelial-mesenchymal transition. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2430-2439. (Abstract IJCEP0071679, Full text PDF).

Yun-Feng Zhen, Yun-Jia Zhang, Hang Zhao, Hui-Juan Ma, Guang-Yao Song: MicroRNA-802 regulates hepatic insulin sensitivity and glucose metabolism. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2440-2449. (Abstract IJCEP0072060, Full text PDF).

Juan Jin, Diandian Wu, Li Zhao, Wenli Zou, Wei Shen, Qiudi Tu, Qiang He: Effect of autophagy and stromal interaction molecule 1 on podocyte epithelial-mesenchymal transition in diabetic nephropathy. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2450-2459. (Abstract IJCEP0073120, Full text PDF).

Zhaohao Huang, Chun Cheng, Huizhen Xiong, Yinlan Wang, Kaddie Kwok Chen, Jun Yang, Bufan Xiao, Runa Zhang, Siwei Li, Yi Sang: NRP1 promotes cell migration and invasion and serves as a therapeutic target in nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2460-2469. (Abstract IJCEP0074019, Full text PDF).

Zhigang Liu, Chuan He, Ying Qu, Xinchuan Chen, Huanling Zhu, Bing Xiang: MiR-659-3p regulates the progression of chronic myeloid leukemia by targeting SPHK1. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2470-2478. (Abstract IJCEP0047789, Full text PDF).

Danan Liu, Xiangang Mo, Hongming Zhang, Lirong Wu, Juan Tan, Jincui Xiao, Zheng Qin: Heme oxygenase-1 (HO-1) alleviates vascular restenosis after balloon injury in a rabbit carotid artery model. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2479-2487. (Abstract IJCEP0071964, Full text PDF).

Weichao Wang, Jie Zhang, Xiaohang Wang, Hong Wang, Qiaohua Ren, Yukun Li: Effects of melatonin on diabetic nephropathy rats via Wnt/β-catenin signaling pathway and TGF-β-Smad signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2488-2496. (Abstract IJCEP0073745, Full text PDF).

Weihua Hou, Congyang Li, Changsheng Guo, Liming Zhang, Xiangchao Meng, Qiying Liu, Jian Wang: Primary hemosiderotic fibrolipomatous tumor in bone: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2497-2505. (Abstract IJCEP0073843, Full text PDF).

Xiuli Wu, Yuanting Tang, Xinai Yue, Ping Chen, Zhengqiang Hu, Yangmei Shen: Inhibition of cervical cancer cells by co-culturing with mesenchymal stem cells. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2506-2513. (Abstract IJCEP0073534, Full text PDF).

Jun Yu, Xueke Guo, Xia Chen, Chen Qiao, Binghai Chen, Bing Xie, Xiaojin Luan, Cong Shen, Jiawei Zhu, Jiajia Liu, Yidan Yan, Zeyu He, Bo Zheng, Hong Li, Jie Fang: Activation of β-catenin causes defects in embryonic development during maternal-to-zygotic transition in mice. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2514-2521. (Abstract IJCEP0073750, Full text PDF).

Yuanyuan Sun, Yan Wang, Hainan Yang, Yan Xu, Haipeng Yu: miR-455-3p functions as a tumor suppressor in colorectal cancer and inhibits cell proliferation by targeting TPT1. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2522-2529. (Abstract IJCEP0074336, Full text PDF).

Gang Wang, Wan-Ting Fan, Zheng Zhang, Shi-Guang Huang: Expression of matrix metalloproteinase-8 and matrix metalloproteinase-13 in mast cells of human periapical lesions. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2530-2536. (Abstract IJCEP0069864, Full text PDF).

Ben-Jian Zhang, Gui-Ping Lan, Jin-Yuan Si, Yi-Liang Li, Bo Huang, Zhuo-Xia Deng, Yong-Feng Si, Ming-Min Chen, Xiao-Ying Shen, Ying Wang: Correlation of metastasis-associated protein expression with prognosis and chemotherapy in nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2537-2549. (Abstract IJCEP0065655, Full text PDF).

Yipeng Su, Ying Yu, Dongying He, Jinna Zhang, Zhiguo Wang, Pengfei Sun, Zhenyu Chen: Targeting STAT3 restores BRAF inhibitor sensitivity through miR-759-3p in human cutaneous melanoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2550-2560. (Abstract IJCEP0075035, Full text PDF).

Feng-Qin Luo, Qian Ma, Hui Zheng, Xiao-Wen Guo, Juan Zhang: Involvement of spinal SIRT1 in development of chronic constriction injury induced neuropathic pain in rats. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2561-2569. (Abstract IJCEP0046443, Full text PDF).

Mei Liu, Shibiao Chen, You Shang, Shanglong Yao: Aspirin-triggered lipoxin A4 attenuates lipopolysaccharide-induced acute lung injury by inhibiting activation of mitogen-activated protein kinases and NF-κB in mice. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2570-2578. (Abstract IJCEP0072048, Full text PDF).

Qiongyan Zhang, Lei Wang, Shujuan Ni, Cong Tan, Xu Cai, Dan Huang, Weiqi Sheng: Clinicopathological features and prognostic value of mismatch repair protein deficiency in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2579-2587. (Abstract IJCEP0073732, Full text PDF).

Jing Ma, Xiaotao Jing, Zhuo Chen, Zhenling Duan, Yan Zhang: MiR-361-5p decreases the tumorigenicity of epithelial ovarian cancer cells by targeting at RPL22L1 and c-Met signaling. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2588-2596. (Abstract IJCEP0074997, Full text PDF).

Yizhuo Zhao: The diagnostic and prognostic role of circulating miR-141 expression in non-small-cell lung cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2597-2604. (Abstract IJCEP0040752, Full text PDF).

Chao Chen, Lidan Zhang, Huimin Huang, Shanshan Liu, Yujian Liang, Lingling Xu, Suping Li, Yucai Cheng, Wen Tang: Serum miR-126-3p level is down-regulated in sepsis patients. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2605-2612. (Abstract IJCEP0072191, Full text PDF).

Xiao-Fang Liu, Qiang Han, Man Yang, Xu-Yong Lin, Yu-Chen Han: MST1 inhibits cell proliferation and invasion of non-small-cell lung cancer by regulating YAP phosphorylation and Hippo pathway. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2613-2620. (Abstract IJCEP0072888, Full text PDF).

Dengjie Ouyang, Juan Su, Peng Huang, Moyun Li, Qianying Li, Piao Zhao, Qitong Chen, Qiongyan Zou, Xueping Feng, Ke Qian, Lun Li, Wenjun Yi: Identification of lncRNAs via microarray analysis for predicting HER2-negative breast cancer response to neoadjuvant chemotherapy. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2621-2628. (Abstract IJCEP0074352, Full text PDF).

Jiaojiao Dong, Zhidong Lv, Qingfeng Chen, Xingang Wang, Funian Li: PRRX1 drives tamoxifen therapy resistance through induction of epithelial-mesenchymal transition in MCF-7 breast cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2629-2635. (Abstract IJCEP0073031, Full text PDF).

Wei Li, Lin Ma, Chao Tian: Overexpression of particularly interesting new cys-his rich protein (PINCH) is a risk factor for growth of unruptured intracranial aneurysms. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2636-2641. (Abstract IJCEP0033629, Full text PDF).

Wei Zhu, Qiu-Yan He, Can Lu, Chun-Yan Fu, Jian-Hua Zhou, Shuang Liu, Yong-Guang Tao, De-Sheng Xiao: Detection of immunoglobulin and T-cell receptor gene rearrangements in angioimmunoblastic T-cell lymphoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2642-2653. (Abstract IJCEP0072278, Full text PDF).

Xingxiang Liu, Fang Wang, Jingyi Wu, Ting Zhang, Fen Liu, Yong Mao, Dong Hua: Expression of CYP1B1 and B7-H3 significantly correlates with poor prognosis in colorectal cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2654-2664. (Abstract IJCEP0073863, Full text PDF).

Tianjie Pu, Xiaorong Zhong, Ling Deng, Shi Li, Yan Qiu, Yueping Liu, Hong Zheng, Feng Ye, Hong Bu: Long term prognosis of ductal carcinoma in situ with microinvasion: a retrospective cohort study. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2665-2674. (Abstract IJCEP0072542, Full text PDF).

Wang Jing, Shijiang Wang, Xiao Ding, Hongbo Guo, Ji Li, Haiyong Wang, Li Kong, Jinming Yu, Hui Zhu: High level of programmed death ligand 1 (PD-L1) predicts longer survival in patients with resectable small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2675-2682. (Abstract IJCEP0071938, Full text PDF).

Fei Su, Yiyun Fu, Qian Wu, Ke Zheng, Yuan Tang, Xueying Su, Ye Wang, Lili Jiang: High concordance of EGFR mutation status between sputum and corresponding tissue specimens of late-stage lung cancers using amplification refractory mutation system-PCR. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2683-2690. (Abstract IJCEP0072960, Full text PDF).

Jian-Dong Shen, Xin-Feng Cai, Jue Wei, Chun-Yan Gu, Lin-Ling Ju, Yi-Fang Wang, Feng Dai, Shou-Zhong Fu, Zhao-Lian Bian, Long-Ju Qi: Low expression of trafficking protein particle complex 4 predicts poor prognosis in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2691-2698. (Abstract IJCEP0073155, Full text PDF).

Yu-Jie Zhang, Ming-Fang Zhang, Hui-Fang Zhou, Jing Yang: Activation of c-Jun/JNK signaling predicts poor prognosis in nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2699-2706. (Abstract IJCEP0074826, Full text PDF).

Huitao Zhu, Nannan Sun, Yan Wang, Huichao Zhu, Xiaolan Cai, Xuezhong Li: Inflammatory infiltration and tissue remodeling in nasal polyps and adjacent mucosa of unaffected sinus. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2707-2713. (Abstract IJCEP0071698, Full text PDF).

Wen-Qing Yao, Wei-Ya Wang, Xi-Jiao Liu, Li-Min Gao, Zhi Wang, Chun-Xiang Xiang, Qing Tao, Wen-Yan Zhang, Wei-Ping Liu: Mediastinal myelolipoma/extramedullary hematopoiesis presenting as a mass: rare differential diagnosis among mediastinal tumors. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2714-2720. (Abstract IJCEP0071906, Full text PDF).

Fang Yang, Yusheng Yang, Jingjing Yu, Jiangjiang Zheng, Yin Zhu, Dandan Shao, Dong Chen, Suying Wang: Primary epithelioid angiosarcoma of the adrenal gland: aggressive histological features and clinical behavior. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2721-2727. (Abstract IJCEP0072994, Full text PDF).

Zhen Huang, Ting Sang, Ying Zheng, Jun Wu: Long non-coding RNA PANDAR overexpression serves as a poor prognostic biomarker in oral squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2728-2734. (Abstract IJCEP0073509, Full text PDF).

Murad Alturkustani, Lee-Cyn Ang: Claustral neurons are vulnerable to ischemic insults in cardiac arrest encephalopathy. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2735-2741. (Abstract IJCEP0074969, Full text PDF).

Yingzhi Qin, Xiaoyun Zhou, Cheng Huang, Li Li, Hongsheng Liu, Naixin Liang, Yeye Chen, Dongjie Ma, Zhijun Han, Xiaohui Xu, Jia He, Shanqing Li: Serum miR-342-3p is a novel diagnostic and prognostic biomarker for non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2742-2748. (Abstract IJCEP0075207, Full text PDF).

Hong Song, Hongfei Ci, Jing Xu, Zhouyi Xu, Yu Zhang, Yichao Wang, Shiwu Wu, Yisheng Tao: Vasculogenic mimicry and expression of slug and vimentin correlate with metastasis and prognosis in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2749-2758. (Abstract IJCEP0072298, Full text PDF).

Yihui Ma, Pei Huang, Hanqing Gao, Wenlong Zhai: Hepatic perivascular epithelioid cell tumor (PEComa): analyses of 13 cases and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2759-2767. (Abstract IJCEP0073071, Full text PDF).

Lin Wang, Weiwei Li, Hong Ye, Li Niu: Impact of Hashimotoas thyroiditis on clinicopathologic features of papillary thyroid carcinoma associated with infiltration of tumor-infiltrating lymphocytes. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2768-2775. (Abstract IJCEP0069643, Full text PDF).

Yingying Hu, Xian Lin, Shi Zuo, Rongcheng Luo, Weiyi Fang: Elevated GSK3β expression predicts good prognosis in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2776-2783. (Abstract IJCEP0071908, Full text PDF).

Xian Lin, Gui-Fang Yu, Shi Zuo, Rong-Cheng Luo, Wei-Yi Fang: Low MYH9 expression predicts a good prognosis for hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2784-2791. (Abstract IJCEP0073252, Full text PDF).

Yong Zhou, Yi-Er Qiu, Shao-Lan Qin, Yang Luo, Ran Cui, Jun Qin, Jian-Jun Chen, Min-Hao Yu, Ming Zhong, Xing-Yao Shi: Expression of CHD5 may serve as an independent biomarker of prognosis in colorectal cancer via immunohistochemical staining. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2792-2798. (Abstract IJCEP0074689, Full text PDF).

Fuqiang Wang, Ruixue Lei, Haijun Yang, Mei Guo, Gaimin Tan: Endometrial stromal sarcoma: a clinicopathological analysis of 14 cases. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2799-2804. (Abstract IJCEP0073760, Full text PDF).

Hui Wang, Jun Xie: The role of SOX2 in angiogenesis in breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2805-2810. (Abstract IJCEP0074104, Full text PDF).

Qian Wu, Mingliang Chu, Jianjun Hu, Zhuxue Zhang, Wei Yi, Xiaobo Ma: Impact of age on EGFR mutations in never-smoking female lung adenocarcinoma patients with malignant pleural effusion. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2811-2815. (Abstract IJCEP0074593, Full text PDF).

I-Chia Teng, Ji-Hung Wang, Chung-Jen Lee, Jia-Sian Hou, Bang-Gee Hsu: Serum sclerostin as an independent marker of peripheral artery disease in elderly persons. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2816-2821. (Abstract IJCEP0073978, Full text PDF).

Jiakai Jiang, Weifeng Tang, Chao Liu, Yafeng Wang, Sheng Zhang, Yu Chen: Association between ICOS polymorphisms and risk of colorectal cancer: a case-control study involving 2,606 subjects. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2822-2830. (Abstract IJCEP0074718, Full text PDF).

Shufa Yang, Jianyi Lv, Yanmei Si, Xiaoyan Du, Zhenwen Chen: Diagnostic differences between patients opting for non-invasive prenatal testing and patients having traditional prenatal diagnosis. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2831-2838. (Abstract IJCEP0075550, Full text PDF).

Xiaoli Zhu, Xianke Meng, Wenqiang Xiang, Weixing Dai, Qianming Bai, Weiqi Sheng, Yongming Lu, Peng Qi, Lijing Wu, Guoxiang Cai, Xiaoyan Zhou: Correlation between clinicopathological features and KRAS, NRAS, and BRAF mutation status in Chinese colorectal cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2839-2845. (Abstract IJCEP0075197, Full text PDF).

Jia Liu, Yifan Yang, Rui Dong, Chao Zheng, Jiahao Pei, Gong Chen, Zhen Shen, Yanlei Huang, Shan Zheng: Cytotoxic T lymphocyte-associated antigen-4 gene polymorphisms and biliary atresia susceptibility in Chinese children. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2846-2851. (Abstract IJCEP0042158, Full text PDF).

Nan Liu, Qie-Re Guli, Xiao-Cui Ming, Hai-Tao Zhou, Yong-Jie Cui, Di Zhang, Yang Liu: Tumor-to-tumor metastasis: lung adenocarcinoma metastasizing to intracranial benign meningioma as a first clinical manifestation, with literature review. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2852-2858. (Abstract IJCEP0072113, Full text PDF).

Chun Gao, Xiao-Yao Li, Yan-Hua Fan: Primary intrahepatic bile duct adenocarcinoma complicating with nonalcoholic fatty liver disease in an elderly woman: independent risk factor or a mere coincidence? A case report. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2859-2863. (Abstract IJCEP0072308, Full text PDF).

Pei Wang, Yixiong Liu, Xiquan Liu, Qingguo Yan, Lu Wang: Solid-pattern desmoplastic small round cell tumor of the orbit: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2864-2868. (Abstract IJCEP0071553, Full text PDF).

Ling Hou, Yue Du, Mingming Zhang, Pengjun Su, Chengguang Zhao, Yubin Wu: Novel mutations of PKHD1 and AHI1 identified in two families with cystic renal disease. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2869-2874. (Abstract IJCEP0073693, Full text PDF).

Chun Zhang, Chunyan Chen, Hanyu Hu, Xiaochu Yan: Primary paraganglioma-like dermal melanocytic tumor with local recurrence: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2875-2878. (Abstract IJCEP0072024, Full text PDF).

Liang Zhou, Liuhong Shi, Zhinong Jiang, Lei Xie: Papillary thyroid carcinoma with nodular fasciitis-like stroma and β-catenin gene mutations: report of a recurrent case. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2879-2883. (Abstract IJCEP0073854, Full text PDF).

Junhun Cho, Soon Auck Hong, Hyun Deuk Cho: Composite trichoblastoma and inverted follicular keratosis: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2884-2886. (Abstract IJCEP0071989, Full text PDF).

Shuo Yang, Rui-Xing Yin, Liu Miao, Qing-Hui Zhang, Yong-Gang Zhou, Jie Wu: Association of CPS1 rs1047891 SNP and serum lipid levels in two Chinese ethnic groups. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2887-2900. (Abstract IJCEP0073216, Full text PDF).

Xueyong Zheng, Ke Chen, Xiaolong Liu, Yu Pan, Hui Liu: High RNF40 expression indicates poor prognosis of hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2901-2906. (Abstract IJCEP0075184, Full text PDF).

Yutong Zhang, Chuanqiang Pu, Xianghui Lu, Qiang Shi, Huifang Wang, Rui Ban, Huaxu Liu, Miaomiao Wei, Haiwen Song: Pathological findings in sporadic inclusion body myositis and GNE myopathy. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2907-2911. (Abstract IJCEP0064777, Full text PDF).

Yanan Wang, Xiangyu Fan, Fang Xu, Pei Zhang, Yaning Wei, Shujie Cheng, Po Zhao: Expression of miR-551b and its effect on apoptosis in human gastric carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2912-2919. (Abstract IJCEP0072362, Full text PDF).

Junbin Zhang, Li Wang, Hui Li, Jing Zhou, Zhiying Feng, Yichun Xu, Xiaolong Chen, Huilin Liu, Hai Jin, Jianxu Yang, Yang Yang, Guihua Chen, Genshu Wang: Partial hepatectomy promotes implanted mouse hepatic tumor growth by activating hedgehog signaling. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2920-2930. (Abstract IJCEP0074935, Full text PDF).

Yang Tai, Jin-Hang Gao, Chong Zhao, Huan Tong, Shu-Ping Zheng, Zhi-Yin Huang, Rui Liu, Cheng-Wei Tang, Jing Li: SK-Hep1: not hepatocellular carcinoma cells but a cell model for liver sinusoidal endothelial cells. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5):2931-2938. (Abstract IJCEP0073823, Full text PDF).

Jian Kang, Zhe Li, Fanhua Kong, Meng Zhang, Hong Chang: Decreased expression of lncRNA AOC4P indicates a poor prognosis for colorectal cancer and regulates cell metastasis by epithelial mesenchymal transition: Int J Clin Exp Pathol. 2017; 10(2): 1840-1846. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(5): 2939. (Abstract IJCEP0075676, Full text PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711