Volume 12, Number 11:3982-4241;2019
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Yong Liu, Donglan Tang, Shiyang Zheng, Rong Su, Yi Tang: Serum microRNA-195 as a potential diagnostic biomarker for breast cancer: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(11):3982-3991. (Full text, PDF).

Rendong Zheng, Guofang Chen, Xingjia Li, Xiao Wei, Chao Liu, Michael Derwahl: Effect of IL-6 on proliferation of human thyroid anaplastic cancer stem cells. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(11):3992-4001. (Full text, PDF).

Tao Hou, Jin’an Ma, Chunhong Hu, Fangwen Zou, Shun Jiang, Yapeng Wang, Chen Han, Ying Zhang: Decitabine reverses gefitinib resistance in PC9 lung adenocarcinoma cells by demethylation of RASSF1A and GADD45β promoter. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(11):4002-4010. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Cancan Liang, Lan Pang, Yue Ke, Wenjing Ji, Jingping Xiong, Rong Ding, Yongnian Ding: LncRNA GAS6-AS2 facilitates tumor growth and metastasis of hepatocellular carcinoma by activating the PI3K/AKT/FoxO3a signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(11):4011-4023. (Full text, PDF).

Lei Liu, Yuan Zhang, Jia Wang, Hongxia Su, Yulin Zhao: Long non-coding RNA CASC9 knockdown inhibits the progression of nasopharyngeal carcinoma by regulating miR-145. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(11):4024-4033. (Full text, PDF).

Juan Sun, Mahemuti Ailiman: Regulation of calcium pump through Notch/Jagged/Hes signaling pathway in canine model of chronic atrial fibrillation. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(11):4034-4040. (Full text, PDF).

Min-Hua Rong, Kai-Teng Cai, Hui-Ping Lu, Yi-Nan Guo, Xiong-Yan Huang, Zhan-Hui Zhu, Wei Tang, Su-Ning Huang: Overexpression of MiR-452-5p in hepatocellular carcinoma tissues and its prospective signaling pathways. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(11):4041-4056. (Full text, PDF).

Shuangfeng Qian, Rong Liu: miR-30b facilitates preeclampsia through targeting MXRA5 to inhibit the viability, invasion and apoptosis of placental trophoblast cells. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(11):4057-4065. (Full text, PDF).

Dehui Fu, Yongwang Huang, Ming Gao: Hsa_circ_0057481 promotes laryngeal cancer proliferation and migration by modulating the miR-200c/ZEB1 axis. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(11):4066-4076. (Full text, PDF).

Xiuhua Li, Limin Yang, Zhanpeng Guo: miR-193-3p ameliorates bone resorption in ovariectomized mice by blocking NFATc1 signaling. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(11):4077-4086. (Full text, PDF).

Haiyu Mu, Zhifei Wang, Xianjuan Zhang, Dongmeng Qian, Yuyang Wang, Shasha Jiang, Shuzhen Liang, Bin Wang: HCMV-encoded IE2 induces anxiety-depression and cognitive impairment in UL122 genetically-modified mice. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(11):4087-4095. (Full text, PDF).

Jieting Zeng, Xuehan Li, Yan Cheng, Bowen Ke, Rurong Wang: Activation of cannabinoid receptor type 2 reduces lung ischemia reperfusion injury through PI3K/Akt pathway. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(11):4096-4105. (Full text, PDF).

Fengying Zhong, Ting Huang, Jingxing Leng: Serum miR-29b as a novel biomarker for glioblastoma diagnosis and prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(11):4106-4112. (Full text, PDF).

Jiannan Guo, Xuemei Zhou, Yijie Li, Xia Wu, Ruixue Yang, Lei Zhou: Multifocal perivascular epithelioid cell tumor of the uterus: report of one case and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(11):4113-4118. (Full text, PDF).

Lanlan Li, Nana Su, Min Cui, Hong Li, Qian Zhang, Ning Yu, Shuhua Wu, Zhang Cao: Activation-induced cytidine deaminase expression in colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(11):4119-4124. (Full text, PDF).

Peng Liu, Quan-Quan Sun, Tong-Xin Liu, Ke Lu, Na Zhang, Yuan Zhu, Ming Chen: Serum lncRNA-UFC1 as a potential biomarker for diagnosis and prognosis of pancreatic cancer. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(11):4125-4129. (Full text, PDF).

Wentan Jiang, Jiansheng Yang, Xianbin Lin, Jingyang Wu, Liangan Lin: 18F-FDG PET-CT metabolic findings can predict the short-term curative effects in esophageal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(11):4130-4136. (Full text, PDF).

Mingshen Ma, Fan Su, Xinji Yang: Multiple heterogeneous tumors in orbit: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(11):4137-4141. (Full text, PDF).

Yuanyuan Zeng, Huaying Chen, Zhongzheng Xiang, Fang Liu, Lei Liu: Nasopharyngeal carcinoma with metastasis to the central nervous system: a report of two patients and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(11):4142-4149. (Full text, PDF).

Hyung Joon Yoon, Dong Woo Hyun, Seo Yoon Hwang, Nam Kyung Lee, Kyung Un Choi, Ki Hyung Kim, Dong Soo Suh, Hong Jae Jo: An unusual case of dedifferentiated leiomyosarcoma of the primary mesentery mimicking ovarian cancer. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(11):4150-4155. (Full text, PDF).

Masayuki Shintaku, Hiroyuki Yabata, Eri Tanaka, Masanori Shiohara, Ryoji Kushima: Amyotrophic lateral sclerosis with appearance of many skein-like inclusions in anterior horn cells. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(11):4156-4161. (Full text, PDF).

Jing Du, Xuhui Liao: Superficial spreading squamous cell carcinoma in situ of the cervix involving the endometrium: a rare case presentation and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(11):4162-4166. (Full text, PDF).

Xubo Pan, Shengqiang Yu, Lisha Che, Junqing Xu, Huihui Zhou: Terminal deoxynucleotidyl transferase negative T-cell lymphoblastic lymphoma from heterotopic Warthin’s tumor in cervical lymph nodes: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(11):4167-4170. (Full text, PDF).

Zheng-Jie Liu, Shun-Guang Chen, Ye-Zi Yang, Sheng-Jun Lu, Xun-Ming Zhao, Biao Hu, Ling Zhang: miR-29a inhibits adhesion, migration, and invasion of osteosarcoma cells by suppressing CDC42. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(11):4171-4180. (Full text, PDF).

Yan Li, Xindan Wu, Fang Gao, Xianmin Wang: MiR-197-3p regulates endothelial cell proliferation and migration by targeting IGF1R and BCL2 in Kawasaki disease. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(11):4181-4192. (Full text, PDF).

Haichao Chen, Liqi Xu, Lei Wang: Expression of miR-182 and Foxo3a in patients with bladder cancer correlate with prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(11):4193-4203. (Full text, PDF).

Lieqin Shi, Xiaomin Wang, Burong Hu, Daobo Wang, Zhenxin Ren: miR-222 enhances radiosensitivity of cancer cells by inhibiting the expression of CD47. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(11):4204-4213. (Full text, PDF).

Yu Wang, Li Zhu, Xin Tang, Hui Xu, Yongzhen Bao: αB crystalline upregulates the expression of matrix metalloproteinases in trabecular meshwork cells through TLR1/2. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(11):4214-4221. (Full text, PDF).

Anhao Wu, Xin Yang, Bing Zhang, Shuting Wang, Gaofeng Li: miR-516a-3p promotes proliferation, migration, and invasion and inhibits apoptosis in lung adenocarcinoma by targeting PTPRD. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(11):4222-4231. (Full text, PDF).

Chunrui Wang, Zhidong Zhu: MiR-499a suppresses LPS-induced human vascular endothelial cell inflammatory response and apoptosis by regulating STAT1. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(11):4232-4241. (Full text, PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711