Volume 12, Number 6:1932-2388;2019
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Xueyan Ouyang, Zhen Zhu, Chao Yang, Li Wang, Gang Ding, Feng Jiang: Epinephrine increases malignancy of breast cancer through p38 MAPK signaling pathway in depressive disorders. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):1932-1946. (Full text, PDF).

Jianglong Feng, Wenxiu Yang, Jiarui Wang, Zhenhong Pu, Ying Han, Long Wan: Z-VRPR-FMK can inhibit the growth and invasiveness of diffuse large B-cell lymphoma by depressing NF-κB activation and MMP expression induced by MALT1. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):1947-1955. (Full text, PDF).

Xinhua Cai, Zhanzhan Zhu, Yongchun Zhang, Xiangqin Tian: SDF-1α promotes repair of myocardial ischemic necrosis zones in rats. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):1956-1967. (Full text, PDF).

Ping Chen, Shou-De Zhang, Yi Lin, Jiang Cao, Jia Chen, Bei-Bei Yang: The construction and characterization of a novel adenovirus vector of artificial microRNA targeting EGFR. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):1968-1974. (Full text, PDF).

Wei Cai, Ziquan Liu, Guangzong Li, Peixin Xiao, Qi Lv, Yanhua Gong, Haojun Fan, Shike Hou, Hui Ding: The effects of a graded increase in chronic hypoxia exposure duration on healthy rats at high-altitude. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):1975-1991. (Full text, PDF).

Meng Zhang, Jianfei Wu, Rui Zhang, Jihong Yang, Quan Zhang, Bin Liu: miR-497 inhibits the carcinogenesis of hepatocellular carcinoma by targeting the Rictor/Akt signal pathway. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):1992-2000. (Full text, PDF).

Gao Chen, Bibo Wu, Mengzheng Wu, Feifei Liu, Chunjun Qin, Wanrong Luo: Autophagy-related genes affect drug resistance of mycobacteria by regulating autophagy. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2001-2008. (Full text, PDF).

Siwen Gu, Chengyu Chu, Wanna Chen, Hong Ren, Yun Cao, Xiaoyan Li, Jing He, Yiwei Wang, Yiting Jin, Xiuping Liu, Qiang Zou: Prognostic value of epithelial-mesenchymal transition related genes: SLUG and QKI in breast cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2009-2021. (Full text, PDF).

Chengyuan Zhao, Xiaoqiang Fei, Bangkui Xu, Yu Lu, Qingqing Zhang: Long non-coding RNA HEIH contributes to diabetic retinopathy by regulating miR-939/VEGF axis. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2022-2033. (Full text, PDF).

Shuli Xing, Lanxin Zhang, Huiling Lin, Zhifan Mao, Keting Bao, Peng Hao, Zhe Pei, Jian Li, Zelan Hu: Lactose induced redox-dependent senescence and activated Nrf2 pathway. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2034-2045. (Full text, PDF).

Kai Qiu, Qingji Xie, Shan Jiang, Ting Lin: Silencing of DJ-1 reduces proliferation, invasion, and migration of papillary thyroid cancer cells in vitro, probably by increase of PTEN expression. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2046-2055. (Full text, PDF).

Wenping Sun, Qiang Zhang, Zhiwei Wu, Na Xue: miR-101-3p sensitizes hepatocellular carcinoma cells to oxaliplatin by inhibiting Beclin-1-mediated autophagy. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2056-2065. (Full text, PDF).

Junxia Liu, Wei Yue, Haiyan Chen: The correlation between autophagy and tamoxifen resistance in breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2066-2074. (Full text, PDF).

Qingrong Li, Shirui Tan, Kai Xu, Xiaohua Fu, Junxu Yu, Hongying Yang, Haifeng Wang: Curcumin attenuates lupus nephritis in MRL/lpr mice by suppressing macrophage-secreted B cell activating factor (BAFF). Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2075-2083. (Full text, PDF).

Fawei Pang, Chao Liu, Yanjun Cui, Kun Gong, Guangping Liu, Yuanyuan Bian, Xiaoli Gao, Dongsheng Zhang: miR-17-5p promotes proliferation and migration of CAL-27 human tongue squamous cell carcinoma cells involved in autophagy inhibition under hypoxia. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2084-2091. (Full text, PDF).

Xianling Chen, Xiaofang Chen, Qilian Zou, Yong Wu, Yuanzhong Chen: Recombinant C-terminal heparin-binding domain of fibronectin polypeptide protects against liver damage, reduces serum inflammatory cytokines, and decreases mortality in acute liver failure. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2092-2099. (Full text, PDF).

Bo Lei, Aili He, Xingmei Cao, Yinxia Chen, Xiaorong Ma, Fuling Zhou, Pengyu Zhang, Lu Qian, Wanggang Zhang: Regulation of expression of MLAA-34 gene through transcriptional factors E2F1 and MZF-1. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2100-2110. (Full text, PDF).

Xue-Liang Chen, Ke-Xin Xie, Zhu-Lin Yang, Lian-Wen Yuan: Expression of FXR and HRG and their clinicopathological significance in benign and malignant pancreatic lesions. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2111-2120. (Full text, PDF).

Xiao-Ping Li, Pei Liu, Yan-Feng Li, Gan-Lin Zhang, De-Shan Zeng, Da-Lie Liu: LPS induces activation of the TLR4 pathway in fibroblasts and promotes skin scar formation through collagen I and TGF-β in skin lesions. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2121-2129. (Full text, PDF).

Yuan Yuan, Qian Wang, Fangfang Cao, Bin Han, Longqiang Xu: MiRNA-134 suppresses esophageal squamous cell carcinoma progression by targeting FOXM1. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2130-2138. (Full text, PDF).

Yu Li, Luoman Gan, Wentao Li, Shujuan Qin, Guangnan Liu: microRNA-1908-5p inhibits proliferation and promotes apoptosis by targeting PP5 in NSCLC. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2139-2147. (Full text, PDF).

Can Ding, Ruqiong Wei, Raquel Alarcón Rodríguez, María del Mar Requena Mullor: LncRNA PCAT-1 plays an oncogenic role in epithelial ovarian cancer by modulating cyclinD1/CDK4 expression. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2148-2156. (Full text, PDF).

Pin Feng, Wei Zhang, Yi Chu, Jun Li, Jingxiao Yang: Inhibition of CLU4A exhibits a cardioprotective role in hypoxia/reoxygenation-induced injury by an ERK-dependent pathway. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2157-2165. (Full text, PDF).

Ran Li, Ting Zhou, Shaohua Chen, Nan Li, Zhaogen Cai, Yunzhi Ling, Zhenzhong Feng: Small cell carcinoma of the ovary, hypercalcemic type (SCCOHT): a challenge for clinicopathological diagnosis. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2166-2172. (Full text, PDF).

Xue-Feng Gu, Chuan-Bing Shi, Wei Zhao: Prognostic value of carbonic anhydrase XII (CA XII) overexpression in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2173-2183. (Full text, PDF).

Ming-Jie Zhang, De-Shang Chen, Hui Li, Wei-Wei Liu, Guo-Ying Han, Yue-Feng Han: Clinical significance of USP7 and EZH2 in predicting prognosis of laryngeal squamous cell carcinoma and their possible functional mechanism. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2184-2194. (Full text, PDF).

Hongyao Jia, Xin Chai, Sijie Li, Di Wu, Zhimin Fan: Identification of claudin-2, -6, -11 and -14 as prognostic markers in human breast carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2195-2204. (Full text, PDF).

Lili Cheng, Xiaoying Tao, Yanzi Qin, Jingping Wang, Jing Xu, Hongfei Ci, Qiong Wu, Dafang Zheng, Qi Wang, Zenong Cheng, Shiwu Wu, Yisheng Tao: Aberrant expression of MYH9 and E-cadherin in esophageal squamous cell carcinoma and their relationship to vasculogenic mimicry. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2205-2214. (Full text, PDF).

Wenjuan Yin, Xianghou Xia, Meijuan Wu, Haiyang Yang, Xiu Zhu, Wenyong Sun, Minghua Ge: The impact of BCL-2/MYC protein expression and gene abnormality on primary central nervous system diffuse large B-cell lymphoma. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2215-2223. (Full text, PDF).

Gi Jeong Kim, Dong-Hoon Kim, Kyueng-Whan Min, Se Hoon Kim: Prognostic impact of high p16/cyclin D1 index in breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2224-2232. (Full text, PDF).

Yuan Cai, Fengmei Cai, Hongmei Qiao, Zhe Wang: The significance of the morphological and immunological characteristics in the diagnosis of parotid mammary analogue secretory carcinoma: five case reports and a review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2233-2240. (Full text, PDF).

Jing Liu, Yuanyuan Hou, Lei Bao, Xiuli Wang, Fang Wang, Lei Jiang, Yonghua Chen, Zenghui Li, Guohua Yu, Yongli Chu: Ovarian microcystic stromal tumors: clinical, radiological, and pathological studies of two cases. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2241-2248. (Full text, PDF).

Lu Chen, Jing He, Qian Yue, Chaonan Zhu, Wei Shen, Min Yao, Hong Wen: Association between mid-trimester cervical length and risk of spontaneous preterm birth is modified by a prior cervical excisional procedure. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2249-2256. (Full text, PDF).

Shunmei Wan, Furong Wan, Pingxin Wan, Jianxin Wan, Xiaoxia He, Fuxia Liu, Guorong Yang: The relation of microsatellite instability to expression of hTERT in human gastric carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2257-2263. (Full text, PDF).

Xiaotong Zhao, Yaqin Zhang, Lili Deng, Youming Wang, Yongxiang Li, Mingwei Chen: The association between Chinese patients’ elevated omentin-1 levels, their clinicopathological features, and the risk of colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2264-2274. (Full text, PDF).

Yu Pan, Xianfeng Zeng, Juan Ge, Xiaoyan Liu, Ying Chen, Donghua Zhou: Congenital self-healing langerhans cell histiocytosis: clinical and pathological characteristics. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2275-2278. (Full text, PDF).

Xiaoyang Yu, Ping Lan, Jie Feng, Xueliang Feng, Liyi Xie: Renal amyloidosis complicated by light chain deposition nephropathy: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2279-2283. (Full text, PDF).

Jing Zheng, Jincheng Huang, Yao Xiao, Xueqin Wu, Kai Wang, Chun Feng, Kaibo Gao: Rearrangement of PDGFRβ gene in a patient with Ph-negative chronic myeloid leukemia t(5;12)(q33;p13) in imatinib mesylate treatment-free remission: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2284-2287. (Full text, PDF).

Ying Tian, Yunan Han, Jiang Du, Yao Zhang, Nan Liu, Xin Du, Bo Li: Palatine tonsillar metastasis of lung adenocarcinoma: an unusual immunohistochemical phenotype and a potential diagnostic pitfall. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2288-2292. (Full text, PDF).

Dong-Liang Lin, Jie Liu, Zhen Yang, Yu-Jun Li, Ji-Gang Wang, Jiao Wang, Li Ding: Esophageal invasive acantholytic anaplastic Paget’s disease: report of a unique case. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2293-2297. (Full text, PDF).

Changyin Gong, Zhihong Zhang: Granular cell variant of meningioma: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2298-2301. (Full text, PDF).

Qinglai Tang, Junbiao Ji, Xingzhu Zhou, Rongzhen Tao: Adrenal collision tumor: a case report of the coexistence of myelolipoma and ganglioneuroma. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2302-2304. (Full text, PDF).

Qiang Shu, Xiaoling Liu, Xiaoli Yang, Bing Guo, Tao Huang, Hong Lei, Fangyi Peng, Song Su, Bo Li: Malignant solitary fibrous tumor of the liver: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2305-2310. (Full text, PDF).

Luiz Eduardo Bersani-Amado, Bruno Ambrósio da Rocha, Larissa Carla Lauer Schneider, Franciele Queiroz Ames, Ana Cristina Breithaupt Faloppa, Gabriela Bataglini Araújo, Jailson Araujo Dantas, Ciomar Aparecida Bersani-Amado, Roberto Kenji Nakamura Cuman: Nephropathy induced by renal microembolism: a characterization of biochemical and histopathological changes in rats. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2311-2323. (Full text, PDF).

Shi Tang, Ying Xin, Min Yang, Dan Zhang, Chunzhuo Xu: Osteoprotegerin promotes islet β cell proliferation in intrauterine growth retardation rats through the PI3K/AKT/FoxO1 pathway. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2324-2338. (Full text, PDF).

Shengguang Ding, Yifan Zheng, Yiming Xu, Xiaojing Zhao, Chongjun Zhong: MiR-21/PTEN signaling modulates the chemo-sensitivity to 5-fluorouracil in human lung adenocarcinoma A549 cells. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2339-2352. (Full text, PDF).

Lili Duan, Lin Wang, Chan Zhang, Liang Yu, Fenfen Guo, Zhe Sun, Ying Xu, Feng Yan: Role of near-infrared heptamethine cyanine dye IR-783 in diagnosis of cervical cancer and its mechanism. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2353-2362. (Full text, PDF).

Xufu Wang, Xiaokun Hu, Xinfeng Liu, Lijing Peng, Zenghua Wang, Guoqiang Wang, Guoming Wang, Qin Zhang, Jiankui Han: The efficacy of 99mTc-MIBI imaging in 125I seed implantation treatment of rabbit VX2 transplanted liver cancer. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2363-2367. (Full text, PDF).

Hong-Chun Shu, Jia Hu, Xiao-Bo Jiang, Hui-Qiu Deng, Kun-He Zhang: BDNF gene polymorphism and serum level correlate with liver function in patients with hepatitis B-induced cirrhosis. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2368-2380. (Full text, PDF).

Bin Chen, Zeming Hu, Bofei Li, Xuan Lin, Zhijiang Luo, Zhiqiang Hu: The expressions of Hedgehog and PI3K-AKT pathway components correlate with invasion and metastasis in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2019;12(6):2381-2388. (Full text, PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711