Volume 13, Number 7:1474-1932;2020
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Stefano D’Errico, Andrea Mazzanti, Benedetta Baldari, Aniello Maiese, Paola Frati, Vittorio Fineschi: Sudden death in lambda light chain AL cardiac amyloidosis: a review of literature and update for clinicians and pathologists. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1474-1482. (Full text, PDF).

Feng Wu, Dong-Dong Tong, Lei Ni, Lu-Min Wang, Meng-Chang Wang: HIF-1α suppresses myeloma progression by targeting Mcl-1. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1483-1491. (Full text, PDF).

Ruixue Wen, Xin Wang, Yongchao Lu, Yi Du, Xijiao Yu: The combined application of rat bone marrow mesenchymal stem cells and bioceramic materials in the regeneration of dental pulp-like tissues. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1492-1499. (Full text, PDF).

Hui Xu, Jingbo Zhang, Qing Wang, Yanyu Li, Bei Zhang: Fraxetin inhibits the proliferation of RL95-2 cells through regulation of metabolism. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1500-1505. (Full text, PDF).

Dongqiang Yang, Fang Chen, Zhen Gu, Lanhai Lü, Gangqiang Ding, Zhen Peng, Jia Shang, Tingting Zhang: Oxysophocarpine reduces oxidative stress and inflammation in tuberculosis-infected neutrophils and mouse lungs. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1506-1517. (Full text, PDF).

Xianli Niu, Shirong Nong, Junyuan Gong, Xin Zhang, Hui Tang, Tianhong Zhou, Wei Li: MiR-194 promotes hepatocellular carcinoma through negative regulation of CADM1. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1518-1528. (Full text, PDF).

Suxia Wang, Qiaowei He, Qianqian Zhang, Bingxin Guan, Xiuzhi Zhou: Clinicopathologic features and prognosis of epithelioid glioblastoma. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1529-1539. (Full text, PDF).

Thamer H Al-Ghamdi, Ihab Shafek Atta: Efficacy of interleukin-6 in the induction of liver cell proliferation after hemi-hepatectomy: histopathologic and immunohistochemical study. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1540-1549. (Full text, PDF).

Xuming Wang, Chunyan Yuan, Yuan Jin, Helin Huang, Xia Sheng, Wulin Wei, Xiuxian Huang, Linfang Li, Kun Lv, Zhaohui Qiu, Lijiang Liu, Zhaoyi Wang, Sien Zeng: ER-α36 mediates gastric cancer cell invasion. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1550-1559. (Full text, PDF).

Qing-Song Zhang, Yan-Hua Li, Bei-Bei Wang, Shan-Shan Ma: Expression of TAZ, YAP, and β-catenin in cervical squamous cell carcinoma and their clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1560-1568. (Full text, PDF).

Xin-Sheng Tian, Hui Xu, Xue-Jun He, Yang Li, Bao He, Dong Zhao: Endoplasmic reticulum stress mediates cortical neuron apoptosis after experimental subarachnoid hemorrhage in rats. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1569-1577. (Full text, PDF).

Ying-Xun Liu, Lin-Yuan Li, Zhi-Jun Diao, Yu-Meng He, Ying Chen, Ni Hou, Ling-Yu Zhao, Chen Huang: A genome-wide analysis reveals the MeCP2-dependent regulation of genes in BGC-823 cells. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1578-1589. (Full text, PDF).

Xuesong Li, Hongmei Li, Chunxin Liu, Xiaoning Leng, Ting Liu, Xiaojie Zhang, Qingyang Bai, Liping Wang: CLDN6-mediates SB431542 action through MMPs to regulate the invasion, migration, and EMT of breast cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1590-1600. (Full text, PDF).

Dawei Huang, Di Qu: Early diagnostic and prognostic value of serum exosomal miR-1246 in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1601-1607. (Full text, PDF).

Tiantong Wu, Yali Mo, Chengtang Wu: Prognostic values of CEA, CA19-9, and CA72-4 in patients with stages I-III colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1608-1614. (Full text, PDF).

Shu Zhou, Fang Peng: Patterns of metastases in cervical cancer: a population-based study. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1615-1623. (Full text, PDF).

Luiz Eduardo Bersani-Amado, Bruno Ambrósio da Rocha, Larissa Carla Lauer Schneider, Franciele Queiroz Ames, Mariana Pedrozo do Nascimento, Ciomar Aparecida Bersani-Amado, Roberto Kenji Nakamura Cuman: Prostaglandin E1 prevents histopathological changes improving renal function in experimental nephropathy induced by renal microembolism. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1624-1632. (Full text, PDF).

Hitoshi Miyashita, Motoi Fukumoto, Yoshikazu Kuwahara, Tetsu Takahashi, Manabu Fukumoto: ISG20 is overexpressed in clinically relevant radioresistant oral cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1633-1639. (Full text, PDF).

Byung Ryul Jeon: Blood urea nitrogen/creatinine change ratio as a delta check method for dialysis specimens. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1640-1645. (Full text, PDF).

Xu Mao, Xia Wu, Jiannan Guo, Mingliang Deng, Haibo Zhang, Tao Ma, Lan Yu: Expression of AGGF1 and Twist1 in hepatocellular carcinoma and their correlation with vasculogenic mimicry. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1646-1654. (Full text, PDF).

Jiannan Guo, Yue Zhang, Xu Mao, Zenong Cheng, Shiwu Wu, Shoufan Wu, Lei Zhou: Expression of Formin-like 2 and cortactin in gallbladder adenocarcinoma and their clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1655-1661. (Full text, PDF).

Xiaokun Ji, Yun Du, Ying Liu, Yinhuan Zhao, Rui Wang, Yang Ma, Juan Wu, Xiao Guo, Yan Zhang: The relationship between cerebrospinal fluid metastasis and gene mutations in non-small-cell lung cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1662-1668. (Full text, PDF).

Fengjuan Xing, Ting Wang, Wenjuan Li, Lei Bao: The clinicopathological features of combined primary hepatic adenosquamous-hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1669-1675. (Full text, PDF).

Xiao-Chun Shen, Sheng-Hua Zhan, Song-Tao Xu, Guo-Jian Gu: Prognostic and clinicopathologic significance of PAQR3 and VEGF-A expression in pulmonary adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1676-1681. (Full text, PDF).

Yeo-Rye Cho, Jeong-Wan Seo, Sung Yong Oh, Min-Kyoung Pak, Ki-Ho Kim: The expressions of MUM-1 and Bcl-6 in ALK-negative systemic anaplastic large cell lymphoma with skin involvement and primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1682-1687. (Full text, PDF).

Hong Li, Yingying Cui, Chunyan Liu, Zhiyan Xu, Zhiyi Zhao, Fengnian Rong: Mutation of MDM2 gene in Chinese Han women with idiopathic premature ovarian insufficiency. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1688-1692. (Full text, PDF).

Min-Long Chen, Zhao-Sheng Ma, Fei-Lin Cao, Xing-Qiang Yan, Liang-Min Zhang, Xiu-Bei Wang, Bo-Jian Xie: Retroperitoneal metastasis synchronous with brain and mediastinal lymph nodes metastasis from breast invasive ductal carcinoma as the first site of distant metastasis: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1693-1697. (Full text, PDF).

Diandian Li, Yi Liu, Bo Wang: Identification of transcriptomic markers for developing idiopathic pulmonary fibrosis: an integrative analysis of gene expression profiles. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1698-1706. (Full text, PDF).

Yanbo Wang, Guozhen Hao, Yunfa Jiang, Wei Zhi, Qing Wang, Xinshun Gu: Influence of dl-3-N-butylphthalide on infarction size in rats with acute myocardial infarction. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1707-1711. (Full text, PDF).

Qianqian He, Zhongxia Shen, Lie Ren, Xing Wang, Mincai Qian, Jianying Zhu, Xinhua Shen: The association of catechol-O-methyltransferase (COMT) rs4680 polymorphisms and generalized anxiety disorder in the Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1712-1719. (Full text, PDF).

Magdalena Chrabańska, Paweł Kiczmer, Bogna Drozdzowska: Correlation among different pathologic features of renal cell carcinoma: a retrospective analysis of 249 cases. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1720-1726. (Full text, PDF).

Jinchuan Shi, Zhongdong Zhang, Mengyan Wang, Chenfei Zhao, Jun Yan, Shourong Liu, Jianhua Yu, Mingli Zhu: Pathogenic microorganism detection in AIDS patients using bronchoalveolar lavage fluid. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1727-1732. (Full text, PDF).

Xiaolei Luo, Peng Bai, Qin Li, Yan Zhang, Yaping Song, Min Su, Xingming Huang, Bin Zhou, Lin Zhang, Yunhui Gong: Association between interleukin-32 polymorphisms and ovarian cancer in the Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1733-1738. (Full text, PDF).

Hasan S AL-Ghamdi: Vigorous exercise-induced unilateral eosinophilic fasciitis: rare and easily misdiagnosed subtype. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1739-1744. (Full text, PDF).

Xin Chen, Yan Lin, Zhiquan Wang: Primary cardiac lymphoma: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1745-1749. (Full text, PDF).

Soo-Young Lee, Min Hye Jang, Yu-Jin Koo, Dae-Hyung Lee: Undifferentiated carcinoma arising in ovarian mature cystic teratoma: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1750-1754. (Full text, PDF).

Jing Zheng, Hongjiang Liu, Yonghong Chen, Wei Xie, Kai Wang, Lu Chen, Kaibo Gao: Lymphoproliferative disorders of natural killer cells: report of two cases and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1755-1759. (Full text, PDF).

Maojiang Yang, Xian Qiong, Yue Xiang, Jianhao Liu, Bing Li, Chuan Zhang, Sushant Kumar Das, Xiaoxue Xu, Hanfeng Yang: B-lymphoblastic lymphoma with renal lesions as first symptom in a child: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1760-1765. (Full text, PDF).

Huihui Zhou, Di Sun, Ying Liu, Weiyi Chen, Mengyao Liu, Chao Xie, Juan Wang: Multiple gastrointestinal stromal tumors with exon 11 mutation of the c-KIT gene in a young male without family history. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1766-1770. (Full text, PDF).

Xin Weng, Meng Zhang, Hong Guan, Yanhua Sun, Ruinuan Wu, Meiquan Xu, Xia Liu: Myopericytoma of the stomach: report of one case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1771-1778. (Full text, PDF).

Di Sun, Ping Yang, Ying Liu, Suxia Wang: Paraganglioma of the spermatic cord: report of one case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1779-1786. (Full text, PDF).

Tao He, Tianlei Kou, Xuyi Chen, Xuan He, Yun Guo: A rare and rapidly progressing renal chondrosarcoma: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1787-1790. (Full text, PDF).

Ruijuan Lu, Xusheng Zhang, Xiaojuan Li, Xuefeng Wan: Circ_0016418 promotes melanoma development and glutamine catabolism by regulating the miR-605-5p/GLS axis. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1791-1801. (Full text, PDF).

Ximing Shen, Qianyu Zhang, Zhanghai He, Songhua Xiao, Haigang Li, Zhiquan Huang: Overexpression of gasdermin D promotes invasion of adenoid cystic carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1802-1811. (Full text, PDF).

Xiao Zhang, Qiujie Li, Weiwei Qin, Fuguo Ma, Lixin Sun, Wei Han: Role of NLRP3 inflammasome in the obesity paradox of rats with ventilator-induced lung injury. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1812-1818. (Full text, PDF).

Qin Wang, Chen Yu, Chao Yue, Xin Liu: Fusobacterium nucleatum produces cancer stem cell characteristics via EMT-resembling variations. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1819-1828. (Full text, PDF).

Denis Nicolas Kwan, Júlia Thalita Queiróz Rocha, Ligia Niero-Melo, Maria Aparecida Custódio Domingues, Cristiano Claudino Oliveira: p53 and p21 expression in bone marrow clots of megaloblastic anemia patients. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1829-1833. (Full text, PDF).

Zhihua Chen, Shuxin Song, Jianming Zhu, Xianliang Lai: Regulatory mechanism of MiR-21 in formation and rupture of intracranial aneurysm through JNK signaling pathway-mediated inflammatory response. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1834-1841. (Full text, PDF).

Kumiko Izumi, Nagisa Miyazaki, Hideshi Okada, Akiko Tsujimoto, Jun Matsumoto-Miyazaki, Junko Naito, Gakuro Yoshida, Ichijiro Murata, Kenshi Nagashima, Michiya Ohno, Kyoko Imanaka-Yoshida, Hiroyuki Okura, Hiroshige Ohashi, Genzou Takemura: Tenascin-C expression in renal biopsies from patients with tubulointerstitial nephritis and its relation to disease activity and prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1842-1852. (Full text, PDF).

Sheng-Xia Wan, Xin Pan, Jin-Jun Qian, Yu Shu, Ping Xu, Jing Zhao, Qi-Xia Gong, Jiang-Tao Yin: Downregulation of ATP13A2 in midbrain dopaminergic neurons is related to defective autophagy in a mouse model of Parkinson’s disease. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1853-1858. (Full text, PDF).

Jinyan Zheng, Shanshan Shao, Chanjuan Dai, Shan Guan, Hong Chen: miR-9-5p promotes the invasion and migration of endometrial stromal cells in endometriosis patients through the SIRT1/NF-κB pathway. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1859-1866. (Full text, PDF).

Jinfeng Li, Jinlong Li, Lingxiong Wang, Jianqing Hao, Liangliang Wu, Haitao Tao, Sujie Zhang, Pengfei Cui, Xiaoyan Li, Xiaoyun Zhang, Zhou Zhou, Shunchang Jiao, Yi Hu: Alveolar macrophages in patients with non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1867-1872. (Full text, PDF).

Zhigang Chen, Fan Zhang, Shudong Zhang, Lulin Ma: The down-regulation of SNCG inhibits the proliferation and invasiveness of human bladder cancer cell line 5637 and suppresses the expression of MMP-2/9. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1873-1879. (Full text, PDF).

Yue Zhu, Wei-Wei Liu, Qiong Wu, Jing-Hao Yao, Zheng-Guang Zhou, Yan Yang: Clinical and molecular characteristics of secondary breast metastases from primary lung cancer: a study of 22 Chinese cases. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1880-1885. (Full text, PDF).

Shan Yan, Xiao-Qing Lian, Si-Bo Wang, Hao Wang, Lian-Sheng Wang: Hyperplasia suppressor gene polymorphisms and essential hypertension: a case-control association study in a central Han Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1886-1896. (Full text, PDF).

Yuhua Yang, Renhe Chen, Ruzhi Zhang: Cutaneous metastasis of a colon adenocarcinoma presenting as an unusual manifestation: a report of one case. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1897-1901. (Full text, PDF).

Yao-Hui Wang, Jun Xiao, Li-Zong Shen, Yi-Fen Zhang: Superficial esophageal lymphoepithelioma-like carcinoma treated with endoscopic submucosal dissection: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1902-1908. (Full text, PDF).

Guo-Min Liu, Tian-Cheng Lu, Yun Liu, Yun-Gang Luo: Gene expression analysis of primary gingival cancer by whole exome sequencing in thirteen Chinese patients. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1909-1914. (Full text, PDF).

Shishou Wu, Dong Gao, Yuanfeng Zhang, Ping Yang, Yunjun Wang, Ning Wang, Jianfeng Xu, Guohua Yu: Follicular lymphoma with paraneoplastic pemphigus as the first symptom: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1915-1923. (Full text, PDF).

Lili Kang, Xiaoying Li, Jianhong Liu, Yanfang Li, Sitao Li, Cuifen Zhao: Recombinant human insulin-like growth factor binding protein 3 attenuates lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1924-1931. (Full text, PDF).

Retraction: Correlation between acute myeloid leukemia and IL-17A, IL-17F, and IL-23R gene polymorphism. Int J Clin Exp Pathol 2020;13(7):1932. (Full text, PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711