Volume 7, Number 10:6419-7311;2014  
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Yun Fu, Zhigang Zhuang: Long-term effects of levonorgestrel-releasing intrauterine system on tamoxifen-treated breast cancer patients: a meta-analysis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6419-6429. (Full text, PDF).

Baoning Wang, Jing Yang, Suizhong Cao, Hongren Wang, Xing Pan, Jie Zhu, Yongjun Zhou, Lizhen Gao, Wanyi Li, Mingyuan Li: Preparation of specific anti-Helicobacter pylori yolk antibodies and their antibacterial effects. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6430-6437. (Full text, PDF).

Lei Zhen, Desheng Fan, Xianghua Yi, Xinming Cao, Dong Chen, Liming Wang: Curcumin inhibits oral squamous cell carcinoma proliferation and invasion via EGFR signaling pathways. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6438-6446. (Full text, PDF).

Fang Fang, Wen-Yi Zhao, Rong-Kun Li, Xiao-Mei Yang, Jun Li, Jun-Ping Ao, Shu-Heng, Jiang, Fan-Zhi Kong, Lin Tu, Chun Zhuang, Wen-Xin Qin, Ping He, Wen-Ming Zhang, Hui Cao, Zhi-Gang Zhang: Silencing of WISP3 suppresses gastric cancer cell proliferation and metastasis and inhibits Wnt/β-catenin signaling. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6447-6461. (Full text, PDF).

Zhi Li, Shengtao Lin, Tao Jiang, Jingtao Wang, Huijun Lu, Huamei Tang, Mujian Teng, Junwei Fan: Overexpression of eIF3e is correlated with colon tumor development and poor prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6462-6474. (Full text, PDF).

Xianchen Huang, Yiqi Jin, Dayong Zhou, Guoxiong Xu, Jian Huang, Liming Shen: IQGAP1 promotes the phenotypic switch of vascular smooth muscle by myocardin pathway: a potential target for varicose vein. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6475-6485. (Full text, PDF).

Kui Li, Ji-Wei Liu, Zhi-Chuan Zhu, Hong-Tao Wang, Yong Zu, Yong-Jie Liu, Yan-Hong Yang, Zhi-Qi Xiong, Xu Shen, Rui Chen, Jing Zheng, Ze-Lan Hu: DSTYK kinase domain ablation impaired the mice capabilities of learning and memory in water maze test. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6486-6492. (Full text, PDF).

Bo Wei, Qiangrong Gu, Dong Li, Junwei Yan, Yang Guo, Fengyong Mao, Yan Xu, Fengchao Zang, Liming Wang: Mild degenerative changes of hip cartilage in elderly patients: an available sample representative of early osteoarthritis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6493-6503. (Full text, PDF).

Minghui Wu, Shohreh Iravani Dickinson, Xue Wang, Jingsong Zhang: Expression and function of SIRT6 in muscle invasive urothelial carcinoma of the bladder. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6504-6513. (Full text, PDF).

Jia-Hong Wang, Feng Su, Shijun Wang, Xian-Cheng Lu, Shao-Heng Zhang, De Chen, Nan-Nan Chen, Jing-Quan Zhong: CXCR6 deficiency attenuates pressure overload-induced monocytes migration and cardiac fibrosis through downregulating TNF-α-dependent MMP9 pathway. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6514-6523. (Full text, PDF).

Zi-Li wu, Zhong-Qiong Yin, Yong-Hua Du, Rui-Zhang Feng, Kui-Chuan Ye, Qin Wei, Yong Hu, Lin He, Lin Liao, Yu Wang: γ-terpineol inhibits cell growth and induces apoptosis in human liver cancer BEL-7402 cells in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6524-6533. (Full text, PDF).

Chao Xie, Yunwei Han, Yi Liu, Lei Han, Jie Liu: miRNA-124 down-regulates SOX8 expression and suppresses cell proliferation in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6534-6542. (Full text, PDF).

Chen Lin, Fei Huang, Qiao-Zhi Li, Ya-Jing Zhang: miR-101 suppresses tumor proliferation and migration, and induces apoptosis by targeting EZH2 in esophageal cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6543-6550. (Full text, PDF).

Hongming Yang, Yihe Wang, Lingying Liu, Quan Hu: Increased susceptibility of sepsis associated with CD143 deletion/insertion polymorphism in Caucasians: a meta analysis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6551-6558. (Full text, PDF).

Baoning Wang, Xing Pan, Hongren Wang, Yongjun Zhou, Jie Zhu, Jing Yang, Wanyi Li: Immunological response of recombinant H. pylori multi-epitope vaccine with different vaccination strategies. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6559-6566. (Full text, PDF).

Hu-Fang Yuan, Yong Li, Qun Zhao, Li-Qiao Fan, Bi-Bo Tan, Wei-Hua Ye: Expression of annexin A7 and its clinical significance in differentiation and metastasis of gastric carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6567-6574. (Full text, PDF).

Pengfei Hu, Weiping Chen, Jiapeng Bao, Lifeng Jiang, Lidong Wu: Cordycepin modulates inflammatory and catabolic gene expression in interleukin-1beta-induced human chondrocytes from advanced-stage osteoarthritis: an in vitro study. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6575-6584. (Full text, PDF).

Yunpeng Xie, Dan Cui, Ying Kong: FoxM1 influences embryo implantation and is regulated by 17 beta-estradiol and progesterone in mouse uteri and endometrium cells. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6585-6595. (Full text, PDF).

Yaoguang She, Jiao Liang, Lin Chen, Ying Qiu, Na Liu, Xudong Zhao, Xiaohui Huang, Yinyin Wang, Fangli Ren, Zhijie Chang, Peiyu Li: CREPT expression correlates with poor prognosis in patients with retroperitoneal leiomyosarcoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6596-6605. (Full text, PDF).

Shufang Zheng, Lifang Shi, Yi Zhang, Tao He: Expression of SNCG, MAP2, SDF-1 and CXCR4 in gastric adenocarcinoma and their clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6606-6615. (Full text, PDF).

Bin Li, Tiejun Liang, Lili Wei, Mingze Ma, Ya Huang, Hongwei Xu, Xiuju Shi, Chengyong Qin: Endoscopic interventional treatment for gastric schwannoma: a single-center experience. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6616-6625. (Full text, PDF).

Sainan Zhang, Naibin Yang, Shunlan Ni, Wenyuan Li, Lanman Xu, Peihong Dong, Mingqin Lu: Pretreatment of lipopolysaccharide (LPS) ameliorates D-GalN/LPS induced acute liver failure through TLR4 signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6626-6634. (Full text, PDF).

Qiang Huang, Chenhai Liu, Chenglin Zhu, Fang Xie, Sanyuan Hu: Postoperative anastomotic bile duct stricture is affected by the experience of surgeons and the choice of surgical procedures but not the timing of repair after obstructive bile duct injury. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6635-6643. (Full text, PDF).

Juan Xie, Rong Wu, Hui-Xiong Xu, Ming-Hua Yao, Guang Xu: Relationship between parameters from virtual touch tissue quantification (VTQ) imaging with clinicopathologic prognostic factors in women with invasive ductal breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6644-6652. (Full text, PDF).

Fang Wu, Junhe Li, Changchen Jang, Janfeng Wang, Jianping Xiong: The role of Axl in drug resistance and epithelial-to-mesenchymal transition of non-small cell lung carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6653-6661. (Full text, PDF).

Tian-Yu Fan, Hai Wang, Peng Xiang, Ya-Wei Liu, He-Zhen Li, Bing-Xi Lei, Meng Yu, Song-Tao Qi: Inhibition of EZH2 reverses chemotherapeutic drug TMZ chemosensitivity in glioblastoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6662-6670. (Full text, PDF).

Zhi-Dong Lv, Bin Kong, Xiang-Ping Liu, Qian Dong, Hai-Tao Niu, Yong-Hua Wang, Fu-Nian Li, Hai-Bo Wang: CXCL12 chemokine expression suppresses human breast cancer growth and metastasis in vitro and in vivo. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6671-6678. (Full text, PDF).

Ming-Quan Ma, Hong-Dian Zhang, peng Tang, hong-jing Jiang, Chuan-Gui Chen: Association of Kruppel-like factor 4 expression with the prognosis of esophageal squamous cell carcinoma patients. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6679-6685. (Full text, PDF).

Shao-Jun Zhu, Qin-Ying Wang, Shui-Hong Zhou, Yang-Yang Bao, Shen-Qing Wang: Obstructive sleep apnea syndrome caused by uncommon tumors of the upper aerodigestive tract. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6686-6693. (Full text, PDF).

Shuang Zhao, Zhixin Qiu, Jinlan He, Lei Li, Weimin Li: Insulin-like growth factor receptor 1 (IGF1R) expression and survival in non-small cell lung cancer patients: a meta-analysis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6694-6704. (Full text, PDF).

Xinxin Xu, Jiao Yang, Yu Tang, Junxia Li, Yan Zhu, Hua Lu, Xiaoming Fei: In vitro migratory aberrancies of mesenchymal stem cells derived from multiple myeloma patients only partially modulated by bortezomib. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6705-6715. (Full text, PDF).

Xiaotong Hu, Zhongting Huang, Zhongcai Liao, Chao He, Xiao Fang: Low CA II expression is associated with tumor aggressiveness and poor prognosis in gastric cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6716-6724. (Full text, PDF).

Dong Yao, Guo-Hong Cai, Jing Chen, Rui Ling, Sheng-Xi Wu, Yong-Ping Li: Prognostic value of p53 alterations in human osteosarcoma: a meta analysis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6725-6733. (Full text, PDF).

Liang Han, Bin Jiang, Hao Wu, Shu Zhang, Xueguan Lu: Expression and prognostic value of MAGE-A9 in laryngeal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6734-6742. (Full text, PDF).

Ho-Cheol Kim, Joon Seon Song, Jae Cheol Lee, Dae Ho Lee, Sang-We Kim, Jung-Shin Lee, Woo Sung Kim, Jin Kyung Rho, Sun Ye Kim, Chang-Min Choi: Clinical significance of NQO1 polymorphism and expression of p53, SOD2, PARP1 in limited-stage small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6743-6751. (Full text, PDF).

Sangjung Park, Hye-young Wang, Sunghyun Kim, Sungwoo Ahn, Dongsup Lee, Yoonjung Cho, Kwang Hwa Park, Dongju Jung, Seung Il Kim, Hyeyoung Lee: Quantitative RT-PCR assay of HER2 mRNA expression in formalin-fixed and paraffin-embedded breast cancer tissues. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6752-6759. (Full text, PDF).

Xiu-Li Jiang, Bo-Xiang Du, Jie Chen, Lin Liu, Wei-Bin Shao, Jie Song: MicroRNA-34a negatively regulates anesthesia-induced hippocampal apoptosis and memory impairment through FGFR1. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6760-6767. (Full text, PDF).

Min Fan, Qianfeng Zhuang, Yiming Chen, Tao Ding, Hongwei Yao, Lujun Chen, Xiaozhou He, Xianlin Xu: B7-H4 expression is correlated with tumor progression and clinical outcome in urothelial cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6768-6775. (Full text, PDF).

Shihong Cao, Weiliang Liu, Feng Li, Weipin Zhao, Chuan Qin: Decreased expression of lncRNA GAS5 predicts a poor prognosis in cervical cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6776-6783. (Full text, PDF).

Xiaowei Peng, Peiguo Cao, Dong He, Shuang Han, Jianda Zhou, Guolin Tan, Wei Li, Fenghui Yu, Jianjun Yu, Zan Li, Ke Cao: MiR-634 sensitizes nasopharyngeal carcinoma cells to paclitaxel and inhibits cell growth both in vitro and in vivo. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6784-6791. (Full text, PDF).

Li Jiang, Pengfei Li, Zizheng Xiao, Huijuan Qiu, Xinke Zhang, Yongbo Xiao, Bei Zhang: Prognostic factors of primary pulmonary mucoepidermoid carcinoma: a clinical and pathological analysis of 34 cases. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6792-6799. (Full text, PDF).

Chengshuai Si, Yiting Jin, Hongying Wang, Qiang Zou: Association between molecular subtypes and lymph node status in invasive breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6800-6806. (Full text, PDF).

Chunyan Zhu, Ping Xie, Fei Zhao, Lingqiang Zhang, Wei An, Yutao Zhan: Mechanism of the promotion of steatotic HepG2 cell apoptosis by cholesterol. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6807-6813. (Full text, PDF).

Ningning Liu, Yizhou Sun, Ning Zhao, Lei Chen: Role of hypoxia-inducible factor-1α and survivin in oxygen-induced retinopathy in mice. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6814-6819. (Full text, PDF).

Yixuan Liu, Weiwei Dong, Quan Mou, Yuxin Leng, Lu Zhang, Liping Duan: Impact of p73 gene polymorphism on cancer susceptibility: a meta analysis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6820-6825. (Full text, PDF).

Wu Song, Fakeng Liu, Shaochuan Wang, Huijuan Shi, Weiling He, Yulong He: Primary gastric malignant melanoma: challenge in preoperative diagnosis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6826-6831. (Full text, PDF).

Xiang-Mei Wen, Jiang Lin, Jing Yang, Dong-Ming Yao, Zhao-Qun Deng, Chun-Yan Tang, Gao-Fei Xiao, Lei Yang, Ji-Chun Ma, Jia-Bo Hu, Wei Qian, Jun Qian: Double CEBPA mutations are prognostically favorable in non-M3 acute myeloid leukemia patients with wild-type NPM1 and FLT3-ITD. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6832-6840. (Full text, PDF).

Wan-Ting Huang, Shao-Wen Weng, Yu-Ching Wei, Huey-Ling You, Jui-Tzu Wang, Hock-Liew Eng: Genome-wide single nucleotide polymorphism array analysis reveals recurrent genomic alterations associated with histopathologic features in intrahepatic cholangiocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6841-6851. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Ruoji Zhou, Lin Yu, Shuling Zhou, Rui Bi, Ruohong Shui, Baohua Yu, Hongfen Lu, Xu Cai, Wentao Yang: Male breast carcinoma: a clinicopathological and immunohistochemical characterization study. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6852-6861. (Full text, PDF).

Qi-Xing Tan, Qing-Hong Qin, Wei-Ping Yang, Qin-Guo Mo, Chang-Yuan Wei: Prognostic value of Ki67 expression in HR-negative breast cancer before and after neoadjuvant chemotherapy. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6862-6870. (Full text, PDF).

Niuniu Sun, Lin Ye, Tingmin Chang, Xiaojing Li, Xiumin Li: microRNA-195-Cdc42 axis acts as a prognostic factor of esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6871-6879. (Full text, PDF).

Caixia Li, Xiaochen Chen, Xiao Yu, Yibei Zhu, Chao Ma, Rui Xia, Jinfeng Ma, Caihong Gu, Lu Ye, Depei Wu: Tim-3 is highly expressed in T cells in acute myeloid leukemia and associated with clinicopathological prognostic stratification. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6880-6888. (Full text, PDF).

Zeqiang Ren, Pengbo Zhang, Xiuzhong Zhang, Bin Liu: Solid pseudopapillary neoplasms of the pancreas: clinicopathologic features and surgical treatment of 19 cases. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6889-6897. (Full text, PDF).

Hexing Wu, Xiangwei Wu, Guoxing Wan, Shijie Zhang: Associations between Cox-2 rs20417 and rs5275 polymorphisms and the risk of hepatocellular carcinoma: a meta analysis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6898-6905. (Full text, PDF).

Haiming Yu, Junlan Yang, Shunchang Jiao, Ying Li, Wei Zhang, Jiandong Wang: T-box transcription factor 21 expression in breast cancer and its relationship with prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6906-6913. (Full text, PDF).

Xiang-Qian Zhao, Huan-Xian Ma, Mao-Sheng Su, Lei He: Osteopontin promoter polymorphisms at locus -443 are associated with metastasis and poor prognosis of human intrahepatic cholangiocarcinoma in Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6914-6921. (Full text, PDF).

Shu Liu, Bingfei Zhang, Yanru Zhao, Pu Chen, Meiju Ji, Peng Hou, Bingyin Shi: Association of BRAFV600E mutation with clinicopathological features of papillary thyroid carcinoma: a study on a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6922-6928. (Full text, PDF).

Yan-Rong Yang, Shu-Zhi Zang, Chun-Lei Zhong, Yun-Xia Li, Sha-Sha Zhao, Xian-Jun Feng: Increased expression of the lncRNA PVT1 promotes tumorigenesis in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6929-6935. (Full text, PDF).

Xiuqin Zhang, Guangbo Zhang, Yan Qin, Ruizhen Bai, Jianan Huang: B7-H6 expression in non-small cell lung cancers. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6936-6942. (Full text, PDF).

Jian Liu, Lujun Chen, Haifeng Deng, Bin Xu, Min Li, Xiao Zheng, Changping Wu, Jingting Jiang: Epithelial-to-mesenchymal transition in human esophageal cancer associates with tumor progression and patient’s survival. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6943-6949. (Full text, PDF).

Tian Rong Wang, Jiang Chen Peng, Yu Qi Qiao, Ming Ming Zhu, Di Zhao, Jun Shen, Zhi Hua Ran: Helicobacter pylori regulates TLR4 and TLR9 during gastric carcinogenesis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6950-6955. (Full text, PDF).

Hai-Yan Zhang, Jia-Er Zhu, Wen Huang, Jin Zhu: Clinicopathologic features of ovarian Sertoli-Leydig cell tumors. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6956-6964. (Full text, PDF).

Yuping Gao, Jiyao Jiang, Qiang Liu: Clinicopathological and immunohistochemical features of primary central nervous system germ cell tumors: a 24-years experience. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6965-6972. (Full text, PDF).

Yuanyuan Ding, Lin Qiu, Qian Xu, Lixue Song, Sufang Yang, Tao Yang: Relationships between tumor microenvironment and clinicopathological parameters in meningioma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6973-6979. (Full text, PDF).

Huai-Jie An, Chang-Xi Zhou, Peiliang Geng, Hong-Tao Xu, Chenghe Shi, Xiao-Hang Zhao, Yang-Ming Qian: Influence of Per3 genotypes on circadian rhythmicity in flight cadets after militarized management. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6980-6984. (Full text, PDF).

Zhiyuan Wang, Qichang Zhou, Jun Liu, Shichu Tang, Xia Liang, Zhengyu Zhou, Ying He, Hui Peng, Yuanming Xiao: Tumor size of breast invasive ductal cancer measured with contrast-enhanced ultrasound predicts regional lymph node metastasis and N stage. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6985-6991. (Full text, PDF).

Xiuhua Liao, Zhou Li, Xiyuan Dong, Hanwang Zhang: Comparison between oral and vaginal estrogen usage in inadequate endometrial patients for frozen-thawed blastocysts transfer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6992-6997. (Full text, PDF).

Xia Tan, Xianling Liu, Chunhong Hu, Fuyou Liu, Fang Wu: Systemic Epstein-Barr virus-positive T/natural killer-cell lymphoproliferative disorder: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):6998-7002. (Full text, PDF).

Yifang Jia, Heyong Zhao, Donghong Shi, Wen Peng, Luwen Xie, Wei Wang, Fuman Jiang, Hongyun Zhang, Xietong Wang: Genetic effects of a 13q31.1 microdeletion detected by noninvasive prenatal testing (NIPT). Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7003-7011. (Full text, PDF).

Haixia Wu, Lin Zhang, Wenfeng Cao, Yuanjing Hu, Yixin Liu: Mesonephric adenocarcinoma of the uterine corpus. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7012-7019. (Full text, PDF).

Ikuo Matsuda, Takahiro Watanabe, Yukie Enomoto, Yuichi Takatsuka, Yasuo Miyoshi, Seiichi Hirota: Spontaneous regression of primary extranodal marginal zone lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue (MALT lymphoma) colliding with invasive ductal carcinoma of the breast: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7020-7027. (Full text, PDF).

Binqi Weng, Qinying Wang, San Lin, Yuyu Lu: Nasal cavity metastasis of breast cancer: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7028-7033. (Full text, PDF).

Shogo Tajima, Michihiko Waki, Tomonori Tsuchiya, Shoji Hoshi: Granulocyte colony-stimulating factor-producing undifferentiated carcinoma of the colon mimicking a pulmonary giant cell carcinoma: a case showing overexpression of CD44 along with highly proliferating nestin-positive tumor vessels. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7034-7041. (Full text, PDF).

Weihua Liu, Hong Zhu, Xiaoge Zhou: Synchronous bilateral non-Hodgkin’s diffuse large B-cell lymphoma of the breast and left breast invasive ductal carcinoma: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7042-7048. (Full text, PDF).

Jin-Nan Li, Li-Min Gao, Wei-Ya Wang, Min Chen, Gan-Di Li, Wei-Ping Liu, Wen-Yan Zhang: HIV-related Burkitt lymphoma with florid granulomatous reaction: an unusual case with good outcome. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7049-7053. (Full text, PDF).

Huijuan Shi, Hui Li, Tiantian Zhen, Fenfen Zhang, Anjia Han: Hemangioblastoma of pelvic cavity: report of a case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7054-7058. (Full text, PDF).

Xiong-Xin Zhang, Kui Zhao, Shui-Hong Zhou, Qin-Ying Wang, Jian-Hua Liu, Zhong-Jie Lu: Metastatic squamous cell carcinoma of the gingiva appearing as a solitary branchial cyst carcinoma: diagnostic role of PET/CT. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7059-7063. (Full text, PDF).

Xiang-Chun Han, Li-Qiang Zheng, Xiao-Ling Shang: Dendritic fibromyxolipoma on the nasal tip in an old patient. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7064-7067. (Full text, PDF).

Jingjing Guo, Gang Wu, Xiaojun Chen, Xiaodong Li: Primary appendiceal lymphoma presenting as suspected perforated acute appendicitis: clinical, sonography and CT findings with pathologic correlation. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7068-7071. (Full text, PDF).

Desheng Fan, Xianghua Yi: Pulmonary benign metastasizing leiomyoma: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7072-7075. (Full text, PDF).

Ikuo Matsuda, Yoshifumi Shimizu, Takahiro Okamoto, Seiichi Hirota: Follicular lymphoma mimicking marginal zone lymphoma in lymph node: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7076-7081. (Full text, PDF).

Lian-He Yang, Juan-Han Yu, Hong-Tao Xu, Xu-Yong Lin, Yang Liu, Yuan Miao, Liang Wang, Chui-Feng Fan, Gui-Yang Jiang, Si-Lu Ding, Guang-Li, En-Hua Wang: Mesothelioma of the tunica vaginalis testis with prominent adenomatoid features: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7082-7087. (Full text, PDF).

Qinying Wang, Haihong Chen, Shenqing Wang: Laryngo-tracheobronchial amyloidosis: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7088-7093. (Full text, PDF).

Xiqian Wang, Min Wang, Jie Zhang, Yue Zhu, Mei Zhu, Hua Gao, Qing He, Weijun Tian, Xiaoyu Liang, Xiaopeng Suo, Meng Hu: Humeral brown tumor as first presentation of primary hyperparathyroidism caused by ectopic parathyroid adenomas: report of two cases and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7094-7099. (Full text, PDF).

Jenny Smith, Fang Wen, Jeffrey Cao, Xiangdong Xu: Parotid gland follicular lymphoma lacking both cytoplasmic and surface light chains: a rare case. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7100-7104. (Full text, PDF).

Guo Liu, Fei Chen, Jin-Nan Li, Shi-Xi Liu: Carcinoid tumor of the middle ear: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7105-7109. (Full text, PDF).

Guoshu Chen, Li Chen, Xiaohua Qin, Zhuoya Huang, Xiaoling Xie, Guowei Li, Bing Xu: Systemic Epstein-Barr virus positive T-cell lymphoproliferative disease of childhood with hemophagocytic syndrome. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7110-7113. (Full text, PDF).

Wenxin Wu, Wei Li, Yong Zhou, Chaoyue Zhang: Inhibition of beclin1 affects the chemotherapeutic sensitivity of osteosarcoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7114-7122. (Full text, PDF).

Hua Huang, Xiaolu Zhai, Huijun Zhu, Wei Wang, Shu Zhang, Lihua Wu, Jianguo Zhang: Upregulation of Atoh1 correlates with favorable survival in gastrointestinal stromal tumor. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7123-7130. (Full text, PDF).

Shao-Hua Wang, Jian-Da Zhou, Quan-Yong He, Zhao-Qi Yin, Ke Cao, Cheng-Qun Luo: MiR-199a inhibits the ability of proliferation and migration by regulating CD44-Ezrin signaling in cutaneous squamous cell carcinoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7131-7141. (Full text, PDF).

Li-Qin Zhang, Hua Liu, Xian-Feng Huang: Relation of JAGGED 1 and collagen type 1 alpha 1 polymorphisms with bone mineral density in Chinese postmenopausal women. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7142-7147. (Full text, PDF).

Zhijun Wu, Min Xu, Haihui Sheng, Yuqing Lou, Xiuxiu Su, Yanjia Chen, Lin Lu, Yan Liu, Wei Jin: Association of natriuretic peptide polymorphisms with left ventricular dysfunction in southern Han Chinese coronary artery disease patients. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7148-7157. (Full text, PDF).

Wenjian Yao, Xiuguang Qin, Bo Qi, Jianguo Lu, Ling Guo, Fulei Liu, Shangguo Liu, Baosheng Zhao: Association of p53 expression with prognosis in patients with esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7158-7163. (Full text, PDF).

Martin Cegan, Katarina Kolostova, Rafal Matkowski, Marek Broul, Jan Schraml, Marek Fiutowski, Vladimir Bobek: In vitro culturing of viable circulating tumor cells of urinary bladder cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7164-7171.  (Full text, PDF).

Daijun Xiang, Hongrui Zhang, Jie Bai, Junlong Ma, Mianyang Li, Jimin Gao, Chengbin Wang: Clinical application of neutrophil gelatinase-associated lipocalin in the revised chronic kidney disease classification. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7172-7181.  (Full text, PDF).

Jianda Zhou, Rui Liu, Yang Wang, Jingtian Tang, Shijie Tang, Xiang Chen, Kun Xia, Wei Xiong, Dan Xu, Shaohua Wang, Quanyong He, Ke Cao: miR-199a-5p regulates the expression of metastasis-associated genes in B16F10 melanoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7182-7190. (Full text, PDF).

Andrzej Semczuk, Eva Colas, Beata Walczyna, Maciej Joźwik, Andrzej Pyra, Anna Semczuk-Sikora, Tomasz Rechberger: Coexistence of homologous-type cervical carcinosarcoma with endometrioid-type G1 endometrial cancer: a case report with an immunohistochemical study. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7191-7195. (Full text, PDF).

Lin-Jin Li, Jian-Long Zhu, Wen-Shuo Bao, Da-Ke Chen, Wei-Wen Huang, Zhi-Liang Weng: Long noncoding RNA GHET1 promotes the development of bladder cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7196-7205.  (Full text, PDF).

Thomas Backer-Grøndahl, Bjørnar H Moen, Magnus B Arnli, Kathrin Torseth, Sverre H Torp: Immunohistochemical characterization of brain-invasive meningiomas. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7206-7219. (Full text, PDF).

Lan Xia, Xiaoming Zhao, Yun Sun, Yan Hong, Yuping Gao, Shuanggang Hu: Metabolomic profiling of human follicular fluid from patients with repeated failure of in vitro fertilization using gas chromatography/mass spectrometry. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7220-7229. (Abstract IJCEP0001500, Full text, PDF).

Jinfeng Zheng, Haiying Mo, Shufang Ma, Zhenzheng Wang: Clinicopathological findings of primary esophageal malignant melanoma: report of six cases and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7230-7235. (Full text, PDF).

Zhe Zhang, Lu Zhang, Zhi-Yi Yin, Xing-Long Fan, Bo Hu, Lun-Qing Wang, Di Zhang: miR-107 regulates cisplatin chemosensitivity of A549 non small cell lung cancer cell line by targeting cyclin dependent kinase 8. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7236-7241. (Full text, PDF).

Chen Zhao, Funian Lu, Hongxia Chen, Xianda Zhao, Jun Sun, Honglei Chen: Dysregulation of JAM-A plays an important role in human tumor progression. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7242-7248. (Full text, PDF).

Li You, Wensha Gu, Lin Chen, Ling Pan, Jinyu Chen, Yongde Peng: MiR-378 overexpression attenuates high glucose-suppressed osteogenic differentiation through targeting CASP3 and activating PI3K/Akt signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7249-7261. (Full text, PDF).

Pengcheng Zhu, Fei Yan, Qilin Ao: Langerhans cells proliferation in ectopic micronodular thymoma with lymphoid stroma: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7262-7267. (Full text, PDF).

Qian-Yi Lu, Wei Chen, Li Lu, Zhi Zheng, Xun Xu: Involvement of RhoA/ROCK1 signaling pathway in hyperglycemia-induced microvascular endothelial dysfunction in diabetic retinopathy. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7268-7277. (Full text, PDF).

Yaping Luo, Wendi Hu, Huanwen Wu, Huadan Xue, Li Huo, Fang Li, Yupei Zhao, Menghua Dai: 18F-fluorodeoxyglucose PET/CT features and correlations with histopathologic characteristics in sclerosing epithelioid fibrosarcoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7278-7285. (Full text, PDF).

Weidong Lu, Zhen Xu, Min Zhang, Yun Zuo: MiR-19a promotes epithelial-mesenchymal transition through PI3K/AKT pathway in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7286-7296. (Full text, PDF).

Qiongxian Long, Yong Peng, Zhirong Tang, Cailiang Wu: Role of endometrial cancer abnormal MMR protein in screening Lynch-syndrome families. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7297-7303. (Full text, PDF).

Zi-Xuan Li, Lian-Yue Qu, Hi-Wen, Hong-Shan Zhong, Ke Xu, Xue-Shan Qiu, En-Hua Wang: Mig-6 overcomes gefitinib resistance by inhibiting EGFR/ERK pathway in non-small cell lung cancer cell lines. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(10):7304-7311. (Full text, PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711