IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 7, Number 4:1275-1833;2014  
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Xiangsheng Fu, Ye Qiu, Yali Zhang: Screening, management and surveillance for the sessile serrated
adenomas/polyps. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1275-1285. (
Full text, PDF).

Qing-Qing Yang, Yan-Fei Deng: Long non-coding RNAs as novel biomarkers and therapeutic targets in head and
neck cancers. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1286-1292. (
Full text, PDF).

Hai-Qiang Wang, Dino Samartzis: Clarifying the nomenclature of intervertebral disc degeneration and
displacement: from bench to bedside. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1293-1298. (
Full text, PDF).

Yasunobu Matsuda, Toshifumi Wakai, Masayuki Kubota, Mami Osawa, Yuki Hirose, Jun Sakata, Takashi
Kobayashi, Shun Fujimaki, Masaaki Takamura, Satoshi Yamagiwa, Yutaka Aoyagi:
Valproic acid overcomes
transforming growth factor-β-mediated sorafenib resistance in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;
7(4):1299-1313. (
Full text, PDF).

Chao Chen, Jia-Bao Liu, Zhi-Ping Bian, Jin-Dan Xu, Heng-Fang Wu, Chun-Rong Gu, Yi Shi, Ji-Nan Zhang,
Xiang-Jian Chen, Di Yang:
Cardiac troponin I is abnormally expressed in non-small cell lung cancer tissues and
human cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1314-1324. (
Full text, PDF).

Xiao-Ying Jiang, Qi-Lan Ning: Expression profiling of long noncoding RNAs and the dynamic changes of lncRNA-
NR024118 and Cdkn1c in angiotensin II-treated cardiac fibroblasts. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1325-1336. (
Full
text, PDF).

Xin Wang, Zhaogang Teng, Haiyan Wang, Chunyan Wang, Ying Liu, Yuxia Tang, Jiang Wu, Jin Sun, Hai Wang,
Jiandong Wang, Guangming Lu:
Increasing the cytotoxicity of doxorubicin in breast cancer MCF-7 cells with
multidrug resistance using a mesoporous silica nanoparticle drug delivery system. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):
1337-1347. (
Full text, PDF).

Guang-Dong Yang, Xiao-Mei Yang, Huan Lu, Yuan Ren, Ming-Ze Ma, Lin-Yan Zhu, Jing-Hao Wang, Wei-Wei
Song, Wen-Ming Zhang, Rong Zhang, Zhi-Gang Zhang:
SERPINA3 promotes endometrial cancer cells growth by
regulating G2/M cell cycle checkpoint and apoptosis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1348-1358. (
Full text, PDF).

Dong Chen, Jie Mi, Xiaomei Liu, Juan Zhang, Weilin Wang, Hong Gao: WNT3A gene expression is associated with
isolated Hirschsprung disease polymorphism and disease status. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1359-1368. (
Full
text, PDF).

Bo Ning, Jun Sun, Yi Yuan, Jie Yao, Peng Wang, Ruixue Ma: Early articular cartilage degeneration in a
developmental dislocation of the hip model results from activation of β-catenin. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1369-
1378. (
Full text, PDF).

Yuan-Hua Huang, Yan-Lin Ma, Lin Ma, Ji-Long Mao, Yu Zhang, Mei-Rong Du, Da-Jin Li: Cyclosporine A improves
adhesion and invasion of mouse preimplantation embryos via upregulating integrin β3 and matrix
metalloproteinase-9. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1379-1388. (
Full text, PDF).

Vanessa Villegas-Ruiz, Sergio Juárez-Méndez, Oscar A Pérez-González, Hugo Arreola, Lucero Paniagua-
García, Miriam Parra-Melquiadez, Raúl Peralta-Rodríguez, Ricardo López-Romero, Alberto Monroy-García,
Alejandra Mantilla-Morales, Guillermo Gómez-Gutiérrez, Edgar Román-Bassaure, Mauricio Salcedo:
Heterogeneity of microRNAs expression in cervical cancer cells: over-expression of miR-196a. Int J Clin Exp Pathol
2014;7(4):1389-1401. (
Full text, PDF).

Sanja Ćirović, Jelena Vještica, Claudia A Mueller, Svetislav Tatić, Jovan Vasiljević, Sanja Milenković, Gerhard A
Mueller, Jasmina Marković-Lipkovski:
NCAM and FGFR1 coexpression and colocalization in renal tumors. Int J
Clin Exp Pathol 2014;7(4):1402-1414. (
Full text, PDF).

Fanglong Song, Jilei Tang, Rui Geng, Hansheng Hu, Chunhui Zhu, Weiding Cui, Weimin Fan: Comparison of the
efficacy of bone marrow mononuclear cells and bone mesenchymal stem cells in the treatment of osteoarthritis in a
sheep model. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1415-1426. (
Full text, PDF).

Jiao Wang, Shuai Liu, Hua-Min Qin, Yue Zhao, Xiao-Qi Wang, Qiu Yan: Pregnancy-associated plasma protein A
up-regulated by progesterone promotes adhesion and proliferation of trophoblastic cells. Int J Clin Exp Pathol 2014;
7(4):1427-1437. (
Full text, PDF).

Zhan-Bo Wang, Jing Yuan, Huai-Yin Shi: Features of gastric glomus tumor: a clinicopathologic,
immunohistochemical and molecular retrospective study. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1438-1448. (
Full text, PDF).

Gang Wu, Xue-Qian Qin, Jing-Jing Guo, Tian-Yi Li, Jin-Hong Chen: AKT/ERK activation is associated with gastric
cancer cell resistance to paclitaxel. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1449-1458. (
Full text, PDF).

Xin Yang, Yu Liu, Fang Lian, Lei Guo, Peng Wen, Xiu-Yun Liu, Dong-Mei Lin: Lepidic and micropapillary growth
pattern and expression of Napsin A can stratify patients of stage I lung adenocarcinoma into different prognostic
subgroup. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1459-1468. (
Full text, PDF).

Ying Zhang, Li Zhou, Tin C Li, Hua Duan, Pei Yu, Hong Y Wang: Ultrastructural features of endometrial-myometrial
interface and its alteration in adenomyosis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1469-1477. (
Full text, PDF).

Bin Shu, Ju-Lin Xie, Ying-Bin Xu, Jian-Xing Yu, Yan Shi, Jian Liu, Peng Wang, Xu-Sheng Liu, Shao-Hai Qi:
Directed differentiation of skin-derived precursors into fibroblast-like cells. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1478-
1486. (
Full text, PDF).

Genbao Wang, Huansen Huang, Yanbing He, Lin Ruan, Junjie Huang: Bumetanide protects focal cerebral
ischemia-reperfusion injury in rat. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1487-1494. (
Full text, PDF).

Jiao Xu, Zhi-Qiang Hu, Chuan Wang, Zhong-Qiong Yin, Qin Wei, Li-Jun Zhou, Li Li, Yong-Hua Du, Ren-Yong
Jia, Mei Li, Qiao-Jia Fan, Xiao-Xia Liang, Chang-liang He, Li-zi Yin:
Acute and subacute toxicity study of 1,8-cineole
in mice. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1495-1501. (
Full text, PDF).

Ling-Jie Bao, Melba C Jaramillo, Zhen-Bo Zhang, Yun-Xi Zheng, Ming Yao, Donna D Zhang, Xiao-Fang Yi: Nrf2
induces cisplatin resistance through activation of autophagy in ovarian carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):
1502-1513. (
Full text, PDF).

Min-Hui Zhu, Shun-Long Ji, Cai-Yun Zhang, Long Cui, Lei Xiong, Hong-Liang Zheng: DNA microarray reveals
ZNF195 and SBF1 are potential biomarkers for gemcitabine sensitivity in head and neck squamous cell carcinoma
cell lines. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1514-1523. (
Full text, PDF).

Li-Xin Yang, Bai-Ling Li, Xiao-Hong Liu, Yang Yuan, Chao-Jing Lu, Rui Chen, Jian Zhao: RNA-seq reveals
determinants of sensitivity to chemotherapy drugs in esophageal carcinoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):
1524-1533. (
Full text, PDF).

Xing-Long Liu, Yu-Han Meng, Jian-Li Wang, Biao-Bing Yang, Fan Zhang, Sheng-Jian Tang: FOXL2 suppresses
proliferation, invasion and promotes apoptosis of cervical cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1534-1543.
(
Full text, PDF).

Tingyuan Huang, Size Chen, Hongyu Han, Huadan Li, Zhizhou Huang, Jianming Zhang, Qiangbin Yin, Xiaojie
Wang, Xiaojiao Ma, Peijuan Dai, Danping Duan, Fei Zou, Xuemei Chen:
Expression of Hsp90α and cyclin B1 were
related to prognosis of esophageal squamous cell carcinoma and keratin pearl formation. Int J Clin Exp Pathol
2014;7(4):1544-1552. (
Full text, PDF).

Yi-Chen Wu, Ping Lv, Jing Han, Jiang-Liu Yu, Xin Zhu, Lian-Lian Hong, Wang-Yu Zhu, Qi-Ming Yu, Xin-Bao
Wang, Pei Li, Zhi-Qiang Ling:
Enhanced serum methylated p16 DNAs is associated with the progression of gastric
cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1553-1562. (
Full text, PDF).

Yin-Fei Pu, Lin Wang, Huan-Huan Wu, Huan Bian, Ying-Ying Hong, Yi-Xiang Wang, Chuan-Bin Guo: Generation
of homologous cell pairs using the oral lymphatic system. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1563-1571. (
Full text, PDF).

Feng-Juan Gao, Jie-Yu Chen, Hong-Yan Wu, Jiong Shi, Ming Chen, Xiang-Shan Fan, Qin Huang: Lgr5 over-
expression is positively related to the tumor progression and HER2 expression in stage pTNM IV colorectal cancer.
Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1572-1579. (
Full text, PDF).

Quan-Chen Xu, Peng-Jie Hao, Xin-Bo Yu, Shu-Lan Chen, Mei-Jiao Yu, Jin Zhang, Pi-Shan Yang: Hyperlipidemia
compromises homing efficiency of systemically transplanted BMSCs and inhibits bone regeneration. Int J Clin Exp
Pathol 2014;7(4):1580-1587. (
Full text, PDF).

Pei-Pei Li, Qing-Min Yao, Hui Zhou, Li-Li Feng, Xue-Ling Ge, Xiao Lv, Na Chen, Kang Lu, Xin Wang: Metadherin
contribute to BCR signaling in chronic lymphocytic leukemia. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1588-1594. (
Full text,
PDF).

Hongkun Jiang, Lei Li, Jesse Li-Ling, Guangrong Qiu, Zhibin Niu, Hong Jiang, Yunpeng Li, Yaoguo Huang,
Kailai Sun:
Increased Tbx1 expression may play a role via TGFβ-Smad2/3 signaling pathway in acute kidney injury
induced by gentamicin. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1595-1605. (
Full text, PDF).

Chao Sun, Chunxia Liu, Shugang Li, Hongan Li, Yuanyuan Wang, Yuwen Xie, Bingcheng Li, Xiaobin Cui,
Yunzhao Chen, Wenjie Zhang, Feng Li:
Overexpression of GEFT, a Rho family guanine nucleotide exchange factor,
predicts poor prognosis in patients with rhabdomyosarcoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1606-1615. (
Full text,
PDF).

Yuan Gao, Hao Meng, Yemin Zhang, Tingting Jiao, Ning Hui: Retrospective analysis of 80 cases with uterine
carcinosarcoma, leiomyosarcoma and endometrial stromal sarcoma in China, 1988-2007. Int J Clin Exp Pathol
2014;7(4):1616-1624. (
Full text, PDF).

Kathrin Schönhaar, Kai Schledzewski, Julia Michel, Claudia Dollt, Cleopatra Gkaniatsou, Cyrill Géraud, Julia
Kzhyshkowska, Sergij Goerdt, Astrid Schmieder:
Expression of stabilin-1 in M2 macrophages in human
granulomatous disease and melanocytic lesions. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1625-1634. (
Full text, PDF).

Fan Li, Zheng Chen, Yu Yang, Xianghua Yi, Yunsheng Yang, Lanjing Zhang: Characterization of the pathologic and
endoscopic measurements of colorectal polyp sizes with a focus on sessile serrated adenoma and high-grade
dysplasia. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1635-1643. (
Full text, PDF).

Jing Kong, Bin-Bin Liu, Shuo-Dong Wu, Yu Wang, Qing-Quan Jiang, En-Ling Guo: Enhancement of interaction of
BSEP and HAX-1 on the canalicular membrane of hepatocytes in a mouse model of cholesterol cholelithiasis. Int J
Clin Exp Pathol 2014;7(4):1644-1650. (
Full text, PDF).

Xin-Qiong Huang, Xiang Chen, Xiao-Xue Xie, Qin Zhou, Kai Li, Shan Li, Liang-Fang Shen, Juan Su:
Co-expression of CD147 and GLUT-1 indicates radiation resistance and poor prognosis in cervical squamous cell
carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1651-1666. (
Full text, PDF).

Veronica Bernard, Niklas Gebauer, Thomas Dinh, Judith Stegemann, Alfred C Feller, Hartmut Merz: Applicability
of next-generation sequencing to decalcified formalin-fixed and paraffin-embedded chronic myelomonocytic
leukaemia samples. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1667-1676. (
Full text, PDF).

Xiang Wang, Wenhui Jiang, Ning Duan, Yajie Qian, Qian Zhou, Pei Ye, Hongliu Jiang, Yang Bai, Weiyun Zhang,
Wenmei Wang:
NOD1, RIP2 and Caspase12 are potentially novel biomarkers for oral squamous cell carcinoma
development and progression. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1677-1686. (
Full text, PDF).

Lige Song, Xiao Liang, Yun Zhou: Estrogen-mimicking isoflavone genistein prevents bone loss in a rat model of
obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1687-1694. (
Full text, PDF).

Longwang Wang, Mei Zhang, Yong Wu, Cheng Cheng, Yawei Huang, Zimin Shi, Hongwei Huang: SKIP
expression is correlated with clinical prognosis in patients with bladder cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1695-
1701. (
Full text, PDF).

Jin Zhang, Xin-Hua Zhang, Cai-Xia Wang, Biao Liu, Xiang-Shan Fan, Juan-Juan Wen, Qun-Li Shi, Xiao-Jun
Zhou:
Dysregulation of MicroRNA biosynthesis enzyme Dicer plays an important role in gastric cancer progression.
Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1702-1707. (
Full text, PDF).

Christine Spiegelberg, Johannes Giedl, Nadine T Gaisa, Anja Rogler, Marc-Oliver Riener, Thomas Filbeck,
Maximilian Burger, Petra Ruemmele, Arndt Hartmann, Robert Stoehr:
Frequency of activating mutations in FGFR2
exon 7 in bladder tumors from patients with early-onset and regular-onset disease. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):
1708-1713. (
Full text, PDF).

Shinji Ito, Masaki Takao, Hiroyuki Hatsuta, Kazutomi Kanemaru, Tomio Arai, Yuko Saito, Masashi Fukayama,
Shigeo Murayama:
Alpha-synuclein immunohistochemistry of gastrointestinal and biliary surgical specimens for
diagnosis of Lewy body disease. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1714-1723. (
Full text, PDF).

Zhao-Xia Duan, Wei Li, Jian-Yi Kang, Jie-Yuan Zhang, Kui-Jun Chen, Bing-Cang Li, Mei He, Jian-Min Wang:
Clinical relevance of tag single nucleotide polymorphisms within the CAT gene in patients with PTSD in the
Chongqing Han population. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1724-1732. (
Full text, PDF).

Vincenzo Savini, Antonello Paparella, Annalisa Serio, Roberta Marrollo, Edoardo Carretto, Paolo Fazii:
Staphylococcus pseudintermedius for CAMP-test. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1733-1734. (
Full text, PDF).

Mitsuaki Ishida, Keiko Hodohara, Miyuki Yoshii, Hiroko Okuno, Akiko Horinouchi, Ayaka Shirakawa, Ayumi
Harada, Muneo Iwai, Keiko Yoshida, Akiko Kagotani, Takashi Yoshida, Hidetoshi Okabe:
Primary cutaneous
anaplastic large cell lymphoma occurring in an atopic dermatitis patient: a case report with review of the literature
with emphasis on their association. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1735-1741. (
Full text, PDF).

Ikuo Matsuda, Noriko Kajimoto, Minao Hamada, Yoshifumi Shimizu, Satoru Kuki, Seiichi Hirota: Diffuse alveolar
damage in a patient with Epstein Barr virus (EBV)-positive diffuse large B-cell lymphoma, severely low serum folate,
and megaloblastic anemia: a case report of autopsy. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1742-1747. (
Full text, PDF).

Ryota Nakanishi, Mitsuaki Ishida, Keiko Hodohara, Hiroko Okuno, Miyuki Yoshii, Akiko Horinouchi, Ayaka
Shirakawa, Ayumi Harada, Muneo Iwai, Keiko Yoshida, Akiko Kagotani, Takashi Yoshida, Hidetoshi Okabe:
Occurrence of Epstein-Barr virus-associated plasmacytic lymphoproliferative disorder after antithymocyte globulin
therapy for aplastic anemia: a case report with review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1748-1756.
(
Full text, PDF).

Mitsuaki Ishida, Muneo Iwai, Keiko Yoshida, Akiko Kagotani, Hidetoshi Okabe: Clear cell adenocarcinoma present
exclusively within endometrial polyp: report of two cases. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1757-1763. (
Full text, PDF).

Zhi-Hong Zhang, Guo-Wei Feng, Zhi-Fei Liu, Lei Qiao, Tao Zhang, Chao Gao, Yong Xu: A young man with primary
prostatic extra-gastrointestinal stromal tumor: a rare case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol
2014;7(4):1764-1770. (
Full text, PDF).

Xu’e Han, Lihua Yu, Shuyun Yang, Jinfeng Zheng: Primary neuroendocrine tumor of the testis: a study of
clinicopathological features. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1771-1776. (
Full text, PDF).

Yong Huang, Xiang-Chun Han, Guo-Shi Lv: Sporadic hemangioblastoma of the retroperitoneum. Int J Clin Exp
Pathol 2014;7(4):1777-1781. (
Full text, PDF).

Qiu Rao, Qiu-Yuan Xia, Qin Shen, Shan-Shan Shi, Pin Tu, Qun-Li Shi, Xiao-Jun Zhou: Coexistent loss of INI1 and
BRG1 expression in a rhabdoid renal cell carcinoma (RCC): implications for a possible role of SWI/SNF complex in
the pathogenesis of RCC. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1782-1787. (
Full text, PDF).

Ya Niu, Xin Liao, Xuenong Li, Liang Zhao: Breast carcinoma with osteoclastic giant cells: case report and review of
the literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1788-1791. (
Full text, PDF).

Luoluo Yang, Xun Sun, Yabin Zou, Xiangwei Meng: Small cell type neuroendocrine carcinoma colliding with
squamous cell carcinoma at esophagus. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1792-1795. (
Full text, PDF).

Hong-Lin He, Ying-En Lee, Han-Jung Chen, Chao-Tien Hsu, Yu-Yi Huang, I-Wei Chang: Secondary
oligodendroglioma after postoperative irradiation for medulloblastoma: a case report and review of the literature. Int
J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1796-1799. (
Full text, PDF).

Stephanie L Holdener, Lacey Harrington, Johnny Nguyen, Pedro Horna, Elizabeth Sagatys, Bijal Shah, Ling
Zhang:
Therapy-related B lymphoblastic leukemia with t(4;11)(q21;q23)/AF4-MLL in a patient with mantle cell
lymphoma after recent aggressive chemotherapy - a unique case report. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1800-1804.
(
Full text, PDF).

So Hyun Kim, Jae Hwang Kim, Mi Jin Gu: Secondary intestinal amyloidosis presenting intractable hematochezia: a
case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1805-1808. (
Full text, PDF).

Mitsuaki Ishida, Muneo Iwai, Akiko Kagotani, Nozomi Iwamoto, Hidetoshi Okabe: Adenosquamous carcinoma of
the tongue: a case report with review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1809-1813. (
Full text, PDF).

Giosuè Scognamiglio, Monica Cantile, Stefania Scala, Sabrina Cecere, Federica Russo, Francesca Collina,
Laura Marra, Francesco Sabbatino, Gerardo Botti, Renato Franco:
Tissue Micro Arrays for immunohistochemical
detection of inflammatory infiltrates in renal cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1814-1818. (
Full text,
PDF).

Mitsuaki Ishida, Muneo Iwai, Keiko Yoshida, Akiko Kagotani, Hidetoshi Okabe: Ectopic respiratory mucosa in the
rectum: the second documented case with discussion of its histogenesis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1819-
1822. (
Full text, PDF).

Mitsuaki Ishida, Muneo Iwai, Akiko Kagotani, Nozomi Iwamoto, Hidetoshi Okabe: Epidermal cyst of the skin with
ossification: report of two cases. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1823-1825. (Abstract IJCEP1402003,
Full text, PDF).

Zorica Milosevic, Nikola Tanic, Jasna Bankovic, Tijana Stankovic, Marko Buta, Dragana Lavrnic, Zorka
Milovanovic, Gordana Pupic, Sonja Stojkovic, Vedrana Milinkovic, Yasuhiro Ito, Radan Dzodic:
Genetic
alterations in quadruple malignancies of a patient with multiple sclerosis: their role in malignancy development and
response to therapy. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(4):1826-1833. (
Full text, PDF).