IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 7, Number 5:1834-2736;2014  
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Bo Gao, Liu Yang, Zhuo-Jing Luo: Transdifferentiation between bone and fat on bone metabolism. Int J Clin Exp
Pathol 2014;7(5):1834-1841. (
Full text, PDF).

Yaqin Tu, Ping Yang, Jia Yang, Yuchen Xu, Fei Xiong, Qilin Yu, Weikuan Gu, Dinel Pond, Nancy Mendelsohn,
Guus AMA Lachmeijer, Shu Zhang, Cong-Yi Wang:
Clinical and genetic characteristics for the Urofacial Syndrome
(UFS). Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):1842-1848. (
Full text, PDF).

Pablo Letelier, Patricia García, Pamela Leal, Héctor Álvarez, Carmen Ili, Jaime López, Jonathan Castillo,
Priscilla Brebi, Juan Carlos Roa:
miR-1 and miR-145 act as tumor suppressor microRNAs in gallbladder cancer.
Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):1849-1867. (
Full text, PDF).

Yi-Bing Fang, Xuan Liu, Jing Wen, Xiao-Jun Tang, Feng-Xu Yu, Ming-Bin Deng, Chang-Xue Wu, Bin Liao:
Differentiation induction of mouse cardiac stem cells into sinus node-like cells by co-culturing with sinus node. Int J
Clin Exp Pathol 2014;7(5):1868-1879. (
Full text, PDF).

Qian Qi, Xia Liu, Guozhong Zhang, Wenjing He, Rufei Ma, Bin Cong, Yingmin Li: Morphological changes of
cerebral vessels and expression patterns of MMP-2 and MMP-9 on cerebrovascular wall of alcoholic rats. Int J Clin
Exp Pathol 2014;7(5):1880-1888. (
Full text, PDF).

Kai-Kai Chang, Li-Bing Liu, Hui Li, Jie Mei, Jun Shao, Feng Xie, Ming-Qing Li, Da-Jin Li: TSLP induced by
estrogen stimulates secretion of MCP-1 and IL-8 and growth of human endometrial stromal cells through JNK and
NF-κB signal pathways. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):1889-1899. (
Full text, PDF).

Noura Al-Jameil, Hajera Tabassum, Huda Al-Mayouf, Haya Ibrahim Aljohar, Naif Dakhil Alenzi, Sereen
Mahmoud Hijazy, Farah Aziz Khan:
Analysis of serum trace elements-copper, manganese and zinc in preeclamptic
pregnant women by inductively coupled plasma optical emission spectrometry: a prospective case controlled study
in Riyadh, Saudi Arabia. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):1900-1910. (
Full text, PDF).

Jiewen Tan, Fang Zhang, Fang Liang, Yong Wang, Zhuo Li, Jing Yang, Xuehua Liu: Protective effects of
hyperbaric oxygen treatment against spinal cord injury in rats via toll-like receptor 2/nuclear factor-κB signaling. Int J
Clin Exp Pathol 2014;7(5):1911-1919. (
Full text, PDF).

Tetsuya Shimabuku, Ayumi Tamanaha, Bunta Kitamura, Yasuka Tanabe, Natsumi Tawata, Fukino Ikehara,
Kazunari Arakaki, Takao Kinjo:
Dual expression of Epstein-Barr virus, latent membrane protein-1 and human
papillomavirus-16 E6 transform primary mouse embryonic fibroblasts through NF-κB signaling. Int J Clin Exp Pathol
2014;7(5):1920-1934. (
Full text, PDF).

Metin Aytekin, Adriano R Tonelli, Carol F Farver, Ariel E Feldstein, Raed A Dweik: Leptin deficiency recapitulates
the histological features of pulmonary arterial hypertension in mice. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):1935-1946. (
Full
text, PDF).

Anja-Katrin Bosserhoff, Simone Hofmeister, Anke Ruedel, Thomas Schubert: DCC is expressed in a CD166-
positive subpopulation of chondrocytes in human osteoarthritic cartilage and modulates CRE activity. Int J Clin Exp
Pathol 2014;7(5):1947-1956. (
Full text, PDF).

Bo Ma, Jing Wang, Jing Sun, Ming Li, Huibo Xu, Guibo Sun, Xiaobo Sun: Permeability of rhynchophylline across
human intestinal cell in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):1957-1966. (
Full text, PDF).

Helmy Mohd Mokhtar, Nelli Giribabu, Sekaran Muniandy, Naguib Salleh: Testosterone decreases the expression
of endometrial pinopode and L-selectin ligand (MECA-79) in adult female rats during uterine receptivity period. Int J
Clin Exp Pathol 2014;7(5):1967-1976. (
Full text, PDF).

Jae Kyung Myung, Seung Ah Choi, Seung-Ki Kim, Kyu-Chang Wang, Sung-Hye Park: Snail plays an oncogenic
role in glioblastoma by promoting epithelial mesenchymal transition. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):1977-1987.
(
Full text, PDF).

Li Jin, Daliang Yu, Xiaomei Li, Ning Yu, Xiangpei Li, Yuanmin Wang, Yiping Wang: CD4+CXCR5+ follicular helper
T cells in salivary gland promote B cells maturation in patients with primary Sjogren’s syndrome. Int J Clin Exp
Pathol 2014;7(5):1988-1996. (
Full text, PDF).

Jie Mi, Dong Chen, Xiantan Ren, Huimin Jia, Hong Gao, Weilin Wang: Spatiotemporal expression of Wnt5a during
the development of the striated muscle complex in rats with anorectal malformations. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):
1997-2005. (
Full text, PDF).

Yang Yang, Yuan Qiu, Wensheng Wang, Weidong Xiao, Hongyin Liang, Chaojun Zhang, Hanwenbo Yang,
Daniel H Teitelbaum, Li-Hua Sun, Hua Yang:
Adenosine A2B receptor modulates intestinal barrier function under
hypoxic and ischemia/reperfusion conditions. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2006-2018. (
Full text, PDF).

Qiyun Tang, Weiwei Xia, Qianqian Ji, Runzhou Ni, Jian’an Bai, Liren Li, Yongwei Qin: Role of far upstream
element binding protein 1 in colonic epithelial disruption during dextran sulphate sodium-induced murine colitis. Int
J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2019-2031. (
Full text, PDF).

Yasunobu Matsuda, Ayumi Sanpei, Toshifumi Wakai, Masayuki Kubota, Mami Osawa, Yuki Hirose, Jun Sakata,
Takashi Kobayashi, Shun Fujimaki, Masaaki Takamura, Satoshi Yamagiwa, Masahiko Yano, Shogo Ohkoshi,
Yutaka Aoyagi:
Hepatitis B virus X stimulates redox signaling through activation of ataxia telangiectasia mutated
kinase. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2032-2043. (
Full text, PDF).

Xing Liu, Shu-Jian Cui, Shi-Jun Zhu, De-Chun Geng, Long Yu: Nogo-C contributes to HCC tumorigenesis via
suppressing cell growth and its interactome analysis with comparative proteomics research. Int J Clin Exp Pathol
2014;7(5):2044-2055. (
Full text, PDF).

Sumate Ampawong, Urai Chaisri, Parnpen Viriyavejakul, Apichart Nontprasert, Georges E Grau, Emsri
Pongponratn:
Electron microscopic features of brain edema in rodent cerebral malaria in relation to glial fibrillary
acidic protein expression. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2056-2067. (
Full text, PDF).

Shan-Yun Wen, Chang-Hua Li, Yan-Li Zhang, Yu-Hai Bian, Li Ma, Qiu-Lin Ge, Yin-Cheng Teng, Zhi-Gang Zhang:
Rictor is an independent prognostic factor for endometrial carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2068-2078.
(
Full text, PDF).

Shirong Zhang, Xiaodong Liang, Xiaoliang Zheng, Haixiu Huang, Xufeng Chen, Kan Wu, Bing Wang, Shenglin
Ma:
Glo1 genetic amplification as a potential therapeutic target in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol
2014;7(5):2079-2090. (
Full text, PDF).

Johanna D Strehl, Josef Hoegel, Ines Hornicek, Arndt Hartmann, Marc-Oliver Riener: Immunohistochemical
expression of IMP3 and p53 in inflammatory lesions and neoplastic lesions of the gastric mucosa. Int J Clin Exp
Pathol 2014;7(5):2091-2101. (
Full text, PDF).

Luyan Guo, Shuqin Chen, Hongye Jiang, Jiaming Huang, Wenyan Jin, Shuzhong Yao: The expression of S100P
increases and promotes cellular proliferation by increasing nuclear translocation of β-catenin in endometrial cancer.
Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2102-2112. (
Full text, PDF).

Zhenyu Zhou, Chen Chen, Jun Zhang, Xinran Ji, Lifeng Liu, Guichun Zhang, Xuecheng Cao, Pingshan Wang:
Safety of denosumab in postmenopausal women with osteoporosis or low bone mineral density: a meta-analysis.
Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2113-2122. (
Full text, PDF).

Ying Fu, Jun Li, Ming-Xuan Feng, Xiao-Mei Yang, Ya-Hui Wang, Yan-Li Zhang, Wenxin Qin, Qiang Xia, Zhi-Gang
Zhang:
Cytohesin-3 is upregulated in hepatocellular carcinoma and contributes to tumor growth and vascular
invasion. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2123-2132. (
Full text, PDF).

Ge Yu, Rong Wan, Guojian Yin, Jie Xiong, Yanling Hu, Miao Xing, Xiaofeng Cang, Yuting Fan, Wenqin Xiao, Lei
Qiu, Xingpeng Wang, Guoyong Hu:
Diosmetin ameliorates the severity of cerulein-induced acute pancreatitis in
mice by inhibiting the activation of the nuclear factor-κB. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2133-2142. (
Full text, PDF).

Guang-Hui Hu, Huan Liu, Peng Lai, Zhui-Feng Guo, Liang Xu, Xu-Dong Yao, Jun-Hua Zheng, Min Liu, Yun-Fei
Xu:
Delta-like ligand 4 (Dll4) predicts the prognosis of clear cell renal cell carcinoma, and anti-Dll4 suppresses
tumor growth in vivo. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2143-2152. (
Full text, PDF).

Xiao Li, Qian Wang, Hua Xu, Liping Tao, Jing Lu, Lin Cai, Chunhui Wang: Somatostatin regulates tight junction
proteins expression in colitis mice. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2153-2162. (
Full text, PDF).

Xue Song, Rui Xu, Fei Xie, Haiyuan Zhu, Ji Zhu, Xin Wang: Hemin offers neuroprotection through inducing
exogenous neuroglobin in focal cerebral hypoxic-ischemia in rats. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2163-2171. (
Full
text, PDF).

Dongfeng Zeng, Jinliang Wang, Peiyan Kong, Cheng Chang, Jieping Li, Jiali Li: Ginsenoside Rg3 inhibits HIF-1α
and VEGF expression in patient with acute leukemia via inhibiting the activation of PI3K/Akt and ERK1/2 pathways.
Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2172-2178. (
Full text, PDF).

Bo Huang, Yi-Sheng Lu, Xia Li, Zhi-Chuan Zhu, Kui Li, Ji-Wei Liu, Jing Zheng, Ze-Lan Hu: Androglobin
knockdown inhibits growth of glioma cell lines. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2179-2184. (
Full text, PDF).

Patrícia Garcia Rodrigues, Rafael Nazário Bringhenti, Jonathan Frapporti do Nascimento, Gabriel Joelsons,
Mariane dos Santos, Sane Pereira, Francisco Veríssimo Veronese:
Expression patterns of podocyte-associated
mRNAs in patients with proliferative or non-proliferative glomerulopathies. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2185-
2198. (
Full text, PDF).

Shaohui Lin, Shaojun Ma, Ping Lu, Wenwei Cai, Yi Chen, Jing Sheng: Effect of CTRP3 on activation of adventitial
fibroblasts induced by TGF-β1 from rat aorta in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2199-2208. (
Full text, PDF).

Shilong Wang, Chaoliang Tang, Quan Zhang, Wenjun Chen: Reduced miR-9 and miR-181a expression down-
regulates Bim concentration and promote osteoclasts survival. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2209-2218. (
Full text,
PDF).

Jian-Xin Xia, Xiang-Lin Mei, Wen-Jing Zhu, Xue Li, Xian-Hua Jin, Yan Mou, Kai Yu, Yi-Yu Wang, Fu-Qiu Li: Effect
of FGF10 monoclonal antibody on psoriasis-like model in guinea pigs. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2219-2228.
(
Full text, PDF).

Wei-Min Jiang, Xin-Yun Zhang, Yun-Zhi Zhang, Li Liu, Hong-Zhou Lu: A high throughput RNAi screen reveals
determinants of HIV-1 activity in host kinases. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2229-2237. (
Full text, PDF).

Bin Qin, Lei Dong, Xiaoyan Guo, Jiong Jiang, Yangxin He, Xiaoyan Wang, Lu Li, Juhui Zhao: Expression of G
protein-coupled estrogen receptor in irritable bowel syndrome and its clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2014;
7(5):2238-2246. (
Full text, PDF).

Lin Jia, Jian-Min Ren, Yi-Ying Wang, Yu Zheng, Hui Zhang, Qing Zhang, Bei-Hua Kong, Wen-Xin Zheng:
Inhibitory role of prohibitin in human ovarian epithelial cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2247-2255. (Full text,
PDF).

Vanessa Villegas-Ruíz, Mauricio Salcedo, Alejandro Zentella-Dehesa, Edén V Montes de Oca, Edgar Román-
Basaure, Alejandra Mantilla-Morales, Víctor M Dávila-Borja, Sergio Juárez-Méndez:
A case of cervical cancer
expressed three mRNA variant of Hyaluronan-mediated motility receptor. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2256-2264.
(
Full text, PDF).

Xu Song, Zhongqiong Yin, Kuichuan Ye, Qin Wei, Renrong Jia, Lijun Zhou, Yonghua Du, Jiao Xu, Xiaoxia
Liang, Changliang He, Gang Shu, Lizi Yin, Cheng Lv:
Anti-hepatoma effect of safrole from Cinnamomum
longepaniculatum leaf essential oil in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2265-2272. (
Full text, PDF).

Bo Huang, Zhou Li, Jihui Ai, Lixia Zhu, Yufeng Li, Lei Jin, Hanwang Zhang: Antioxidant capacity of follicular fluid
from patients undergoing in vitro fertilization. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2273-2282. (
Full text, PDF).

Jun Chen, Hengjun Xiao, Zhansen Huang, Zhiming Hu, Tao Qi, Bin Zhang, Xin Tao, Song-hao Liu: MicroRNA124
regulate cell growth of prostate cancer cells by targeting iASPP. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2283-2290. (
Full text,
PDF).

Mitsuaki Ishida, Muneo Iwai, Akiko Kagotani, Nozomi Iwamoto, Hidetoshi Okabe: Elastofibromatous change of the
intestine: report of four lesions from three patients with review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2291-
2297. (
Full text, PDF).

Wen-Yi Zhao, Jia Xu, Ming Wang, Zi-Zhen Zhang, Lin Tu, Chao-Jie Wang, Tian-Long Lin, Yan-Yin Shen, Qiang
Liu, Hui Cao:
Prognostic value of Ki67 index in gastrointestinal stromal tumors. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2298-
2304. (
Full text, PDF).

Shuang-Xiang Tan, Rui-Cheng Hu, Jing-Jing Liu, Yong-Li Tan, Wen-En Liu: Methylation of PRDM2, PRDM5 and
PRDM16 genes in lung cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2305-2311. (
Full text, PDF).

Weilin Wang, Zhenwei Su, Dong Chen, Jie Mi, Hong Gao: Differential expressions of BMPR1α, ACTN4α and FABP7
in Hirschsprung disease. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2312-2318. (
Full text, PDF).

Na Chen, Kang Lu, Peipei Li, Xiao Lv, Xin Wang: Overexpression of IL-9 induced by STAT6 activation promotes the
pathogenesis of chronic lymphocytic leukemia. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2319-2323. (
Full text, PDF).

Nan Bai, Yuan-Zheng Chen, Kai-Ping Mao, Yanjie Fu, Qiang Lin, Yan Xue: Synergistic effect of lidocaine with
pingyangmycin for treatment of venous malformation using a mouse spleen model. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):
2324-2336. (
Full text, PDF).

Petra B dos-Santos, Juliana S Zanetti, Gabriela S Vieira-de-Mello, Moacyr BM Rêgo, Alfredo Ribeiro-Silva A,
Eduardo Isidoro Carneiro Beltrão:
Lectin histochemistry reveals SNA as a prognostic carbohydrate-dependent
probe for invasive ductal carcinoma of the breast: a clinicopathological and immunohistochemical auxiliary tool. Int J
Clin Exp Pathol 2014;7(5):2337-2349. (
Full text, PDF).

Shu-Jia He, Yong-Yao Gu, Liang Yu, Bin Luo, Rong Fan, Wen-Zhen Lin, Xiu-Wan Lan, Yong-Da Lin, Qing-Mei
Zhang, Shao-Wen Xiao, Xiao-Xun Xie:
High expression and frequently humoral immune response of melanoma-
associated antigen D4 in glioma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2350-2360. (
Full text, PDF).

Wei Ma, Kai Wang, Shaoqi Yang, Jianbo Wang, Bingxu Tan, Bing Bai, Nana Wang, Yibin Jia, Ming Jia, Yufeng
Cheng:
Clinicopathology significance of podoplanin immunoreactivity in esophageal squamous cell carcinoma. Int J
Clin Exp Pathol 2014;7(5):2361-2371. (
Full text, PDF).

Chien-Hung Lin, Li-Keng Chao, Peir-Haur Hung, Yann-Jang Chen: EGCG inhibits the growth and tumorigenicity of
nasopharyngeal tumor-initiating cells through attenuation of STAT3 activation. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2372-
2381. (
Full text, PDF).

Xiaobin Cui, Su Li, Tingting Li, Xuelian Pang, Shumao Zhang, Jing Jin, Jianming Hu, Chunxia Liu, Lan Yang,
Hao Peng, Jinfang Jiang, Weihua Liang, Jing Suo, Feng Li, Yunzhao Chen:
Significance of elevated ERK
expression and its positive correlation with EGFR in Kazakh patients with esophageal squamous cell carcinoma. Int
J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2382-2391. (
Full text, PDF).

Qing Cao, Kunlin Lu, Suiping Dai, Yan Hu, Weifang Fan: Clinicopathological and prognostic implications of the miR-
200 family in patients with epithelial ovarian cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2392-2401. (
Full text, PDF).

Wei-Ye Deng, Shu-Biao Ye, Rong-Zhen Luo, Shu-Mei Yan, Yun-Fei Gao, Yuan-Zhong Yang, Zhu-Ming Guo, Yan-
Feng Chen:
Notch-1 and Ki-67 receptor as predictors for the recurrence and prognosis of Kimura’s disease. Int J
Clin Exp Pathol 2014;7(5):2402-2410. (
Full text, PDF).

Min Yang, Xi Chen, Ning Wang, Kun Zhu, Ying-Zi Hu, Yun Zhao, Yan Shu, Man-Li Zhao, Wei-Zhong Gu, Hong-
Feng Tang:
Primary atypical teratoid/rhabdoid tumor of central nervous system in children: a clinicopathological
analysis and review of literature in China. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2411-2420. (
Full text, PDF).

Rong Ge, Chuangfeng Liu, Xiangang Yin, Jinping Chen, Xincheng Zhou, Chunxin Huang, Wenying Yu, Xiaohan
Shen:
Clinicopathologic characteristics of inflammatory pseudotumor-like follicular dendritic cell sarcoma. Int J Clin
Exp Pathol 2014;7(5):2421-2429. (
Full text, PDF).

Ren-Ching Wang, Sheng-Tsung Chang, Yen-Chuan Hsieh, Wan-Ting Huang, Jeng-Dong Hsu, Chih-En Tseng,
Ming-Chung Wang, Wei-Shou Hwang, John Wang, Shih-Sung Chuang:
Spectrum of epstein-barr virus-associated
T-cell lymphoproliferative disorder in adolescents and young adults in taiwan. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2430-
2437. (
Full text, PDF).

Jiaqing Gong, Yonghua Wang, Yongkuan Cao: Migration path of stem cells involved in the repair of damaged
pancreatic tissue caused by pancreatitis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2438-2445. (
Full text, PDF).

Wei Wang, Desheng Wang, Hong Li: Initiation of premature senescence by Bcl-2 in hypoxic condition. Int J Clin Exp
Pathol 2014;7(5):2446-2453. (
Full text, PDF).

Yan-Fei Deng, Dong-Ni Zhou, Zhi-Yong Pan, Ping Yin: Aberrant SATB1 expression is associated with Epstein-Barr
virus infection, metastasis and survival in human nasopharyngeal cells and endemic nasopharyngeal carcinoma.
Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2454-2461. (
Full text, PDF).

Zhen Ning, Aman Wang, Jinxiao Liang, Jiwei Liu, Tao Zhou, Qiu Yan, Zhongyu Wang: Abnormal expression of
Nek2 in pancreatic ductal adenocarcinoma: a novel marker for prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2462-
2469. (
Full text, PDF).

Jing Ji, Xing Wei, Yueling Wang: Embryonic stem cell markers Sox-2 and OCT4 expression and their correlation
with WNT signal pathway in cervical squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2470-2476. (
Full text,
PDF).

Qing Li, Xue Cheng, Jie Ji, Jingmin Zhang, Xiaojun Zhou: Gene amplification of EGFR and its clinical significance
in various cervical (lesions) lesions using cytology and FISH. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2477-2483. (
Full text,
PDF).

Alessandro Del Gobbo, Stefano Fiori, Gabriella Gaudioso, Eleonora Bonaparte, Silvia Tabano, Alessandro
Palleschi, Silvano Bosari, Stefano Ferrero:
Synchronous pleural and peritoneal malignant mesothelioma: a case
report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2484-2489. (
Full text, PDF).

Ting Chen, Jin Hou, Ling-Ling Hu, Jie Gao, Bu-Ling Wu: A novel small deletion mutation in RUNX2 gene in one
Chinese family with cleidocranial dysplasia. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2490-2495. (
Full text, PDF).

Shih-Ya Hung, Hui-Hua Lin, Kun-Tu Yeh, Jan-Gowth Chang: Histone-modifying genes as biomarkers in
hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2496-2507. (
Full text, PDF).

Dai-Rong Li, Tao Wan, Yi Su, Min Ding, Jin-Xing Wu, Yong Zhao: Liquid-based cytological test of samples obtained
by catheter aspiration is applicable for the bronchoscopic confirmation of pulmonary malignant tumors. Int J Clin Exp
Pathol 2014;7(5):2508-2517. (
Full text, PDF).

Kosuke Miyai, Mukul K Divatia, Steven S Shen, Brian J Miles, Alberto G Ayala, Jae Y Ro: Heterogeneous
clinicopathological features of intraductal carcinoma of the prostate: a comparison between “precursor-like” and
“regular type” lesions. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(2):2518-2526. (
Full text, PDF).

Rongxin Chen, Yinying Dong, Xiaoying Xie, Jie Chen, Dongmei Gao, Yinkun Liu, Zhenggang Ren, Jiefeng Cui:
Screening candidate metastasis-associated genes in three-dimensional HCC spheroids with different metastasis
potential. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2527-2535. (
Full text, PDF).

Sarah K Galfione, Jae Y Ro, Alberto G Ayala, Yimin Ge: Diagnostic utility of WT-1 cytoplasmic stain in variety of
vascular lesions. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2536-2543. (
Full text, PDF).

Laleh Ehsani, Adeboye O Osunkoya: Human epidermal growth factor receptor 2 expression in urothelial carcinoma
of the renal pelvis: correlation with clinicopathologic parameters. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2544-2550. (
Full
text, PDF).

Xiaoxian Li, Mary R Schwartz, Jae Ro, Candice R Hamilton, Alberto G Ayala, Luan D Truong, Qihui “Jim” Zhai:
Diagnostic utility of E-cadherin and P120 catenin cocktail immunostain in distinguishing DCIS from LCIS. Int J Clin
Exp Pathol 2014;7(5):2551-2557. (
Full text, PDF).

Chunxia Chen, Siyue Li, Xiaojun Lu, Bin Tan, Chunyan Huang, Li Qin: High resolution melting method to detect
single nucleotide polymorphism of VKORC1 and CYP2C9. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2558-2564. (
Full text,
PDF).

Peng Li, Houmin Zhou, Xinhong Zhu, Guiliang Ma, Chao Liu, Bin Lin, Weizheng Mao: High expression of NEDD9
predicts adverse outcomes of colorectal cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2565-2570. (
Full text, PDF).

Rabab M Aly, Mona M Taalab, Hayam F Ghazy: MTHFR A1298C and C677T gene polymorphisms and susceptibility
to chronic myeloid leukemia in Egypt. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2571-2578. (
Full text, PDF).

Chunze Zhou, Ruifeng Wang, Yikun Ding, Linan Du, Changlong Hou, Dong Lu, Li Hao, Weifu Lv: Prognostic
factors for acute kidney injury following transarterial chemoembolization in patients with hepatocellular carcinoma.
Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2579-2586. (
Full text, PDF).

Qixia Jiang, Xiaohua Li, Xiaolong Qu, Yun Liu, Liyan Zhang, Chunyin Su, Xiujun Guo, Yuejuan Chen, Yajun
Zhu, Jing Jia, Suping Bo, Li Liu, Rui Zhang, Ling Xu, Leyan Wu, Hai Wang, Jiandong Wang:
The incidence, risk
factors and characteristics of pressure ulcers in hospitalized patients in China. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2587-
2594. (
Full text, PDF).

Shujun Jiang, Zhen Shi, Changyong Li, Chunlei Ma, Xianyong Bai, Chaoyun Wang: Hydroxysafflor yellow A
attenuates ischemia/reperfusion-induced liver injury by suppressing macrophage activation. Int J Clin Exp Pathol
2014;7(5):2595-2608. (
Full text, PDF).

Xiang Yang, Xue-Song Liu, Yuan Fang, Xiu-Hui Zhang, Yue-Kang Zhang: Endolymphatic sac tumor with von
Hippel-Lindau disease: report of a case with atypical pathology of endolymphatic sac tumor. Int J Clin Exp Pathol
2014;7(5):2609-2614. (
Full text, PDF).

Kei-Ji Sugimoto, Asami Shimada, Mutsumi Wakabayashi, Yasunobu Sekiguchi, Hiroshi Izumi, Yasunori Ota,
Norio Komatsu, Masaaki Noguchi:
T-cell lymphoblastic leukemia/lymphoma with t(7;14)(p15;q32) [TCRγ-TCL1A
translocation]: a case report and a review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2615-2623. (
Full text, PDF).

Yasunobu Sekiguchi, Asami Shimada, Hidenori Imai, Mutsumi Wakabayashi, Keiji Sugimoto, Noriko Nakamura,
Tomohiro Sawada, Norio Komatsu, Masaaki Noguchi:
A case of recurrent autoimmune hemolytic anemia during
remission associated with acute pure red cell aplasia and hemophagocytic syndrome due to human parvovirus B19
infection successfully treated by steroid pulse therapy with a review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):
2624-2635. (
Full text, PDF).

Qihan You, Jing Zhao, Genming Shi, Jing Deng, Xiaodong Teng: Epithelioid malignant mesothelioma presenting
with features of gastric tumor in a child. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2636-2640. (
Full text, PDF).

Julian Künzel, Abbas Agaimy, Joachim Hornung, Michael Lell, Oliver Ganslandt, Sabine Semrau, Johannes
Zenk:
Sporadic endolymphatic sac tumor – a diagnostic and therapeutic challenge. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):
2641-2646. (
Full text, PDF).

Wael Hassan, Junko Nishi, Shinjiro Tomiyasu, Tadahito Urakado, Katsuki Haraoka, Tuyoshi Yamanaka,
Shigetoshi Fujiyama, Takaaki Ito:
Unusual biliary myoepithelial carcinoma in liver-case report and
immunohistochemical study. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2647-2653. (
Full text, PDF).

Yan-Fang Liang, Jin-Cheng Zeng, Jian-Bo Ruan, Dong-Ping Kang, Ling-Mei Wang, Can Chen, Jun-Fa Xu, Qiu-
Liang Wu:
Malignant myoepithelioma of the breast: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7
(5):2654-2657. (
Full text, PDF).

Liang Zou, Xiuming Zhang, Hua Xiang: Malignant mixed epithelial and stromal tumor of the kidney: the second male
case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2658-2663. (
Full text, PDF).

Salvatore Gizzo, Alberta Fabris, Pietro Litta, Carlo Saccardi: Estimated intermediate risk endometrial cancer:
debate and new perspectives on therapy individualization and prognosis establishment starting from a peculiar
case. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2664-2669. (
Full text, PDF).

Vincenzo Savini, Raffaele Nigro, Roberta Marrollo, Ennio Polilli, Irma Campitelli, Roberto Buonaguidi, Paolo
Fazii, Edoardo Carretto:
Surgical wound infection by mannitol-nonfermenting Staphylococcus aureus after lumbar
microdiscectomy. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2670-2672. (
Full text, PDF).

Kentaro Doe, Kazuhisa Nozawa, Takashi Okada, Kurisu Tada, Ken Yamaji, Naoto Tamura, Yoshinari Takasaki:
Usefulness of minor salivary gland biopsy in the diagnosis of IgG4-related disease: a case report. Int J Clin Exp
Pathol 2014;7(5):2673-2677. (
Full text, PDF).

Hai-Yang Wang, Jian Zou, Guang-Yao Zhou, Jia-Qi Yan, Shi-Xi Liu: Primary small cell neuroendocrine carcinoma of
the tonsil: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2678-2682. (
Full text, PDF).

Ranjit Nair, Shereen Gheith, Dan Popescu, Nicole M Agostino: A rare case of acute lymphoblastic leukemia in a
patient with light chain (AL) amyloidosis treated with lenalidomide. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2683-2689. (
Full
text, PDF).

Takashi Kobayashi, Sachiko Seo, Shigeki Morita, Akiteru Goto, Akiko Masuda, Nobuyuki Shimizu, Masato
Nishida, Souya Nunobe, Motoshi Ichikawa, Yutaka Takazawa, Yasuyuki Seto, Masashi Fukayama, Mineo
Kurokawa:
Esophageal intramucosal hematoma after peripheral blood stem cell transplantation: case report and
review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2690-2694. (
Full text, PDF).

Mitsuaki Ishida, Muneo Iwai, Akiko Kagotani, Nozomi Iwamoto, Hidetoshi Okabe: Cutaneous mastocytosis with
abundant eosinophilic infiltration: a case report with review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2695-
2697. (
Full text, PDF).

Mitsuaki Ishida, Muneo Iwai, Akiko Kagotani, Nozomi Iwamoto, Hidetoshi Okabe: Apocrine hidrocystoma with
mucinous metaplasia. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2698-2700. (
Full text, PDF).

Mitsuaki Ishida, Muneo Iwai, Akiko Kagotani, Nozomi Iwamoto, Hidetoshi Okabe: Cutaneous metastasis from
pulmonary large cell neuroendocrine carcinoma in the scalp. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2701-2706. (
Full text,
PDF).

Rola M Farid, Riham M Abu-Zeid, Ahmed El-Tawil: Emerging role of adipokine apelin in hepatic remodelling and
initiation of carcinogensis in chronic hepatitis C patients. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2707-2717. (
Full text, PDF).

Minrui Li, Shenghong Zhang, Fang Gu, Weiwei Xiao, Jiayan Yao, Kang Chao, Minhu Chen, Juan Li, Bihui
Zhong:
Clinicopathological characteristics and prognostic factors of primary gastrointestinal lymphoma: a 22-year
experience from South China. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(5):2718-2728. (
Full text, PDF).

Xin-Xiang Li, Hong-Tu Zheng, Jun-Jie Peng, Li-Yong Huang, De-Bing Shi, Lei Liang, San-Jun Cai: RNA-seq
reveals determinants for irinotecan sensitivity/resistance in colorectal cancer cell lines. Int J Clin Exp Pathol 2014;7
(5):2729-2736. (
Full text, PDF).