IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711
Volume 7, Number 7:3504-4556;2014  
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Troy T Rohn: Is apolipoprotein E4 an important risk factor for vascular dementia? Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3504-3511.  (Full text, PDF).

Liping Zhang, Sa A Wang: A focused review of hematopoietic neoplasms occurring in the therapy-related setting. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3512-3523. (Full text, PDF).

Karen M Oliveira, Mário Sérgio L Lavor, Carla Maria O Silva, Fabíola B Fukushima, Isabel R Rosado, Juneo F Silva, Bernardo C Martins, Laís B Guimarães, Marcus Vinícius Gomez, Marília M Melo, Eliane G Melo: Omega-conotoxin MVIIC attenuates neuronal apoptosis in vitro and improves significant recovery after spinal cord injury in vivo in rats. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3524-3536. (Full text, PDF).

Li-Ping Wang, Jin-Zhong Dong, Li-Jun Xiong, Ke-Qing Shi, Zhuo-Lin Zou, Sai-Nan Zhang, Su-Ting Cao, Zhuo Lin, Yong-Ping Chen: BMP-7 attenuates liver fibrosis via regulation of epidermal growth factor receptor. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3537-3547. (Full text, PDF).

Xiaomei Ma, Chunyan Xia, Dong Liu, Huimin Liu, Chenguang Wang, Hongyu Yu: Benign notochordal cell tumor: a retrospective study of 11 cases with 13 vertebra bodies. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3548-3554. (Full text, PDF).

Hai-Min Zhang, Yang Yan, Ming Luo, Yun-Fei Xu, Bo Peng, Jun-Hua Zheng: Primary angiosarcoma of the kidney: case analysis and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3555-3562. (Full text, PDF).

Silke Cameron, Marieke Gieselmann, Martina Blaschke, Giuliano Ramadori, Laszlo Füzesi: Immune cells in primary and metastatic gastrointestinal stromal tumors (GIST). Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3563-3579. (Full text, PDF).

Jie Hua, Zhi-Gang He, Dao-Hai Qian, Sheng-Ping Lin, Jian Gong, Hong-Bo Meng, Ting-Song Yang, Wei Sun, Bin Xu, Bo Zhou, Zhen-Shun Song: Angiopoietin-1 gene-modified human mesenchymal stem cells promote angiogenesis and reduce acute pancreatitis in rats. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3580-3595. (Full text, PDF).

Xianglin Dong, Chuanshan Zhang, Shaolin Ma, Hao Wen: Mast cell chymase in keloid induces profibrotic response via transforming growth factor-β1/Smad activation in keloid fibroblasts. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3596-3607. (Full text, PDF).

Bei-Bei Zhao, Ji-Dong Diao, Zhi-Ming Liu, Chao-Pin Li, Yu-Xin Jiang: Generation of a chimeric dust mite hypoallergen using DNA shuffling for application in allergen-specific immunotherapy. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3608-3619. (Full text, PDF).

Bin Xu, Bin Bai, Sumei Sha, Pengfei Yu, Yanxin An, Shiqi Wang, Xiangyun Kong, Chaoxu Liu, Ni Wei, Quanxin Feng, Qingchuan Zhao: Interleukin-1β induces autophagy by affecting calcium homeostasis and trypsinogen activation in pancreatic acinar cells. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3620-3631. (Full text, PDF).

Zhuang Luo, Rong-Rong Wu, Liang Lv, Peng Li, Li-Yan Zhang, Qing-Lin Hao, Wei Li: Prognostic value of CD44 expression in non-small cell lung cancer: a systematic review. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3632-3646. (Full text, PDF).

Min Yu, Zhen Yang, Yin Zhu, Nonghua Lu: Efficacy of glucocorticoids in rodents of severe acute pancreatitis: a meta-analysis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3647-3661. (Full text, PDF).

Qing Cong, Bin Li, Yisheng Wang, Wenbi Zhang, Mingjun Cheng, Zhiyong Wu, Xiaoyan Zhang, Wei Jiang, Congjian Xu: In vitro differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells into endometrial epithelial cells in mouse: a proteomic analysis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3662-3672. (Full text, PDF, Supplemental data).

Cheng-Fang Li, Chun-Xia Liu, Bing-Cheng Li, Yao-Yuan Shen, Xiao-Bin Cui, Wei Liu, Hong-Chao Dong, Li-Juan Pang, Wei-Hua Liang, Feng Li: Recurrent inflammatory myofibroblastic tumors harboring PIK3CA and KIT mutations. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3673-3683. (Full text, PDF).

Xiangning Wang, Jiang Qian, Yifei Yuan, Bo Ping, Liqing Feng, Yingwen Bi, Xiaping Li: Accuracy of fine needle aspiration biopsy processed by cytologic smear and cell block techniques for the diagnosis of lacrimal gland tumors: a study of 48 cases. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3684-3693. (Full text, PDF).

Yinghua Ji, Xiaoyu Yang, Jinsong Li, Zhihong Lu, Xiaorui Li, Jian Yu, Na Li: IL-22 promotes the migration and invasion of gastric cancer cells via IL-22R1/AKT/MMP-9 signaling. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3694-3703. (Full text, PDF).

Wen-Rong Hu, Yi-Fan Lian, Li-Xia Peng, Jin-Ju Lei, Cheng-Cheng Deng, Miao Xu, Qi-Sheng Feng, Li-Zhen Chen, Jin-Xin Bei, Yi-Xin Zeng: Monoacylglycerol lipase promotes metastases in nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3704-3713. (Full text, PDF).

Xiaoyan Dong, Fen Zhu, Qun Liu, Yuanheng Zhang, Jun Wu, Wen Jiang, Lei Zhang, Shuguang Dong: Transplanted bone marrow mesenchymal stem cells protects myocardium by regulating 14-3-3 protein in a rat model of diabetic cardiomyopathy. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3714-3723. (Full text, PDF).

Di Zhang, Jun-Yi Zhang, Shun-Dong Dai, Shu-Li Liu, Yang Liu, Na Tang, En-Hua Wang: Co-expression of delta-catenin and RhoA is significantly associated with a malignant lung cancer phenotype. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3724-3732. (Full text, PDF).

Xiao Ma, Zhaohui Li: Capsular tension ring implantation after lens extraction for management of subluxated cataracts. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3733-3738. (Full text, PDF).

Rikke H Dahlrot, Steinbjørn Hansen, Stine S Jensen, Henrik D Schrøder, Jacob Hjelmborg, Bjarne W Kristensen: Clinical value of CD133 and nestin in patients with glioma: a population-based study. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3739-3751. (Full text, PDF).

Si-Yuan Tian, Shou-Hua Chen, Bing-Feng Shao, Hong-Yu Cai, Yuan Zhou, Yi-Long Zhou, Ai-Bing Xu: Expression of leucine aminopeptidase 3 (LAP3) correlates with prognosis and malignant development of human hepatocellular carcinoma (HCC). Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3752-3762. (Full text, PDF).

Xin-Xiang Li, Jun-Jie Peng, Lei Liang, Li-Yong Huang, Da-Wei Li, De-Bing Shi, Hong-Tu Zheng, San-Jun Cai: RNA-seq identifies determinants of oxaliplatin sensitivity in colorectal cancer cell lines. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3763-3770. (Full text, PDF).

Yanlei Li, Yao Shen, Yajing Miao, Yajing Luan, Baocun Sun, Xiaofei Qiu: Co-expression of uPAR and CXCR4 promotes tumor growth and metastasis in small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3771-3780. (Full text, PDF).

Wenjun Jiang, Bingxin Xu, Yong Yi, Yuling Huang, Xiao-Ou Li, Fuquan Jiang, Jinlian Zhou, Jianzhong Zhang, Yan Cui: Effects of simulated microgravity by RCCS on the biological features of Candida albicans. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3781-3790. (Full text, PDF).

Zhenwang Tang, Chenglai Xia, Renbin Huang, Xiaoning Li, Wan-Chun Wang, Wangyuan Guo, Lili Duan, Weihao Luo, Deliang Cao, Di-Xian Luo: Aldo-keto reductase family 1 member B8 is secreted via non-classical pathway. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3791-3799. (Full text, PDF).

Lúcia Patrícia Bezerra Gomes da Silva, Sinara Mônica Vitalino de Almeida, Luiza Rayanna Amorim de Lima, Carmelita de Lima Bezerra Cavalcanti, Mariana Montenegro de Melo Lira, Maria da Paz Carvalho da Silva, Eduardo Isidoro Carneiro Beltrão, Luiz Bezerra de Carvalho Júnior: Evaluation of glycophenotype in prostatic neoplasm by chemiluminescent assay. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3800-3808. (Full text, PDF).

Xiaorong Ma, Tinghui Zhao, Tianxiang Ouyang, Shujia Xin, Yueting Ma, Mengling Chang: Propranolol enhanced adipogenesis instead of induction of apoptosis of hemangiomas stem cells. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3809-3817. (Full text, PDF).

Xingbo Dang, Laishun Guan, Wei Hu, Gongliang Du, Jun Li: S100B ranks as a new marker of multiple traumas in patients and may accelerate its development by regulating endothelial cell dysfunction. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3818-3826. (Full text, PDF).

Shu-Heng Jiang, Ping He, Ming-Ze Ma, Yang Wang, Rong-kun Li, Fang Fang, Ying Fu, Guang-Ang Tian, Wen-Xin Qin, Zhi-Gang Zhang: PNMA1 promotes cell growth in human pancreatic ductal adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3827-3835. (Full text, PDF).

Huan-Liang Wang, Li-Ping Peng, Wen-Juan Chen, Shu-Hai Tang, Bao-Zhu Sun, Chun-Ling Wang, Rui Huang, Zhi-Jie Xu, Wei-Fu Lei: HMGB1 enhances smooth muscle cell proliferation and migration in pulmonary artery remodeling. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3836-3844. (Full text, PDF).

Hongsheng Lu, Meifu Gan, Xuequan Cao, Lanxi Chen, Zhaohui Yang, Wei Hu: RNAi-mediated silencing of the Skp-2 gene causes inhibition of growth and induction of apoptosis in human renal carcinoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3845-3852. (Full text, PDF).

Xinyong Zhu, Lianyuan Tao, Jing Yao, Pengjun Sun, Lijuan Pei, Jiye Li, Zhihua Long, Ye Wang, Fengliang Zhang: Identification of collaboration patterns of dysfunctional pathways in breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3853-3864. (Full text, PDF).

Zhen-Yan Hu, Li-Juan Pang, Yan Qi, Xue-Ling Kang, Jian-Ming Hu, Lianghai Wang, Kun-Peng Liu, Yuan Ren, Mei Cui, Li-Li Song, Hong-An Li, Hong Zou, Feng Li: Unclassified renal cell carcinoma: a clinicopathological, comparative genomic hybridization, and whole-genome exon sequencing study. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3865-3875. (Full text, PDF).

Hong Wang, Qiongwen Zhang, Hongyu Kong, Yunhui Zeng, Meiqin Hao, Ting Yu, Jing Peng, Zhao Xu, Jingquan Chen, Huashan Shi: Monocyte chemotactic protein-1 expression as a prognosic biomarker in patients with solid tumor: a meta analysis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3876-3886. (Full text, PDF).

Lin Zhang, Shu-Biao Ye, Ze-Lei Li, Gang Ma, Shi-Ping Chen, Jia He, Wan-Li Liu, Dan Xie, Yi-Xin Zeng, Jiang Li: Increased HIF-1alpha expression in tumor cells and lymphocytes of tumor microenvironments predicts unfavorable survival in esophageal squamous cell carcinoma patients. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3887-3897. (Full text, PDF).

Liang Xue, Jun Hou, Qun Wang, Liqing Yao, Songtao Xu, Di Ge: RNAi screening identifies HAT1 as a potential drug target in esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3898-3907. (Full text, PDF).

Yanna Zhang, Bangzhong Liu, Qingyu Zhao, Teng Hou, Xin Huang: Nuclear localizaiton of β-catenin is associated with poor survival and chemo-/radioresistance in human cervical squamous cell cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3908-3917. (Full text, PDF).

Qing-Mei Zhang, Shu-Jia He, Ning Shen, Bin Luo, Rong Fan, Jun Fu, Guo-Rong Luo, Su-Fang Zhou, Shao-Wen Xiao, Xiao-Xun Xie: Overexpression of MAGE-D4 in colorectal cancer is a potentially prognostic biomarker and immunotherapy target. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3918-3927. (Full text, PDF).

Heng Chang, Yonghua Shi, Talaf Tuokan, Rui Chen, Xiaoqian Wang: Expression of aquaporin 8 and phosphorylation of Erk1/2 in cervical epithelial carcinogenesis: correlation with clinicopathological parameters. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3928-3937. (Full text, PDF).

Ying-Ying Xu, Ting-Ting Wu, Shui-Hong Zhou, Yang-Yang Bao, Qin-Ying Wang, Jun Fan, Ya-Ping Huang: Apigenin suppresses GLUT-1 and p-AKT expression to enhance the chemosensitivity to cisplatin of laryngeal carcinoma Hep-2 cells: an in vitro study. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3938-3947. (Full text, PDF).

Chaying Guan, Weiguo Liu, Yongfang Yue, Hongchuan Jin, Xian Wang, Xiao-Jia Wang: Inhibitory effect of β-elemene on human breast cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3948-3956. (Full text, PDF).

Wendan Yuan, Wei Liu, Jingmin Li, Xiaoyan Li, Xuhong Sun, Fang Xu, Xuejing Man, Qiang Fu: Effects of BMSCs interactions with adventitial fibroblasts in transdifferentiation and ultrastructure processes. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3957-3965. (Full text, PDF).

Hang Liu, Yuanyuan Luo, Shuangshuang Li, Shiqi Wang, Ning Wang, Xianqing Jin: Expression profiles of HA117 and its neighboring gene DPF3 in different colon segments of Hirschsprung’s disease. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3966-3974. (Full text, PDF).

Ming Dong, Hui Wei, Jun-Ming Hou, Shan Gao, De-Zhen Yang, Zhen-Hua Lin, Yong Jia, Xiao-Peng Ren, Mei-Hua Gao: Possible prognostic significance of p53, cyclin D1 and Ki-67 in the second primary malignancy of patients with double primary malignancies. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3975-3983. (Abstract IJCEP0000782, Full text, PDF).

Liang Bo Zhu, Jian Jiang, Xiao Ping Zhu, Tao Fang Wang, Xuan Yin Chen, Qin Feng Luo, Yong Shu, Zhi Li Liu, Shan Hu Huang: Knockdown of Aurora-B inhibits osteosarcoma cell invasion and migration via modulating PI3K/Akt/NF-κB signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3984-3991. (Full text, PDF).

Song Fan, Zong-Yao Hao, Li Zhang, Xian-Guo Chen, Jun Zhou, Yi-Fei Zang, Sheng Tai, Chao-Zhao Liang: Increased chromogranin A and neuron-specific enolase in rats with chronic nonbacterial prostatitis induced by 17-beta estradiol combined with castration. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):3992-3999. (Full text, PDF).

Ling Nie, Guifang Xu, Hongyan Wu, Qin Huang, Qi Sun, Xiangshan Fan: Granular cell tumor of the esophagus: a clinicopathological study of 31 cases. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4000-4007. (Full text, PDF).

Dengfeng Li, Lei Chen, Zhen Hu, Hua Li, Jia Li, Chuankui Wei, Yixiang Huang, Hongming Song, Lin Fang: Alterations of microRNAs are associated with impaired growth of MCF-7 breast cancer cells induced by inhibition of casein kinase 2. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4008-4015. (Full text, PDF).

Ning Wang, Heng Wei, Duo Yin, Yanming Lu, Yao Zhang, Di Jiang, Yan Jiang, Shulan Zhang: Cyclin D1b overexpression inhibits cell proliferation and induces cell apoptosis in cervical cancer cells in vitro and in vivo. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4016-4023. (Full text, PDF).

Rong-Hua Song, Zhi-Yun Yu, Qiu Qin, Xuan Wang, Fatuma-Said Muhali, Liang-Feng Shi, Wen-Juan Jiang, Ling Xiao, Dan-Feng Li, Jin-An Zhang: Different levels of circulating Th22 cell and its related molecules in Graves’ disease and Hashimoto’s thyroiditis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4024-4031. (Full text, PDF).

Joseph Papiez, Mumtaz V Rojiani, Amyn M Rojiani: Vascular alterations in schwannoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4032-4038. (Full text, PDF).

Zhong-Di Xiao, Chun-Yu Jiao, Hai-Tao Huang, Li-Jia He, Jiu-Jun Zhao, Zhao-Yang Lu, Lian-Xin Liu: miR-218 modulate hepatocellular carcinoma cell proliferation through PTEN/AKT/PI3K pathway and HoxA10. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4039-4044. (Full text, PDF).

Jingyu He, Jing Li, Yunfei Wang, Peng Hao, Qi Hua: Neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) predicts mortality and adverse-outcomes after ST-segment elevation myocardial infarction in Chinese people. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4045-4056. (Full text, PDF).

Donghong Zhang, Zuoyi Jiao, Jixiang Han, Hongtai Cao: Clinicopathological features of hepatitis B virus recurrence after liver transplantation: eleven-year experience. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4057-4066. (Full text, PDF).

Yun Wang, Yi-Gang Wang, Teng-Fei Ma, Mei Li, Shu-Ling Gu: Dynamic metabolites profile of cerebral ischemia/reperfusion revealed by 1H NMR-based metabolomics contributes to potential biomarkers. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4067-4075. (Full text, PDF).

Sun-Jae Lee, Jae-Bok Park, Kyung-Hyun Kim, Woo-Ram Lee, Jung-Yeon Kim, Hyun-Jin An, Kwan-Kyu Park: Immunohistochemical study for the origin of ductular reaction in chronic liver disease. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4076-4085. (Full text, PDF).

Qi-Xing Tan, Qing-Hong Qin, Wei-Ping Yang, Bin Lian, Chang-Yuan Wei: Prognostic value of hormone receptor status conversion following neoadjuvant chemotherapy in a series of operable breast cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4086-4094. (Full text, PDF).

Young-In Maeng, Kyung-Hyun Kim, Jung-Yeon Kim, Sun-Jae Lee, Woo-Jung Sung, Chong-Kee Lee, Jae-Bok Park, Kwan-Kyu Park: Transcription factors related to epithelial mesenchymal transition in tumor center and margin in invasive lung adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4095-4103. (Full text, PDF).

Chen Chen, Xiaoyu Zhou, Jing Jing, Jing Cheng, Yu Luo, Jiachao Chen, Xi Xu, Fei Leng, Xiaomu Li, Zhiqiang Lu: Decreased LINE-1 methylation levels in aldosterone-producing adenoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4104-4111. (Full text, PDF).

Bo Yin, Yu Zeng, Xiaosong Wang, Gang Liu, Mo Zhang, Yongsheng Song: Expression and clinical significance of cancer-testis genes in clear cell renal cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4112-4119. (Full text, PDF).

Nan Jiang, Ruihua Xue, Fangfang Bu, Xin Tong, Jiankun Qiang, Rong Liu: Decreased RGS6 expression is associated with poor prognosis in pancreatic cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4120-4127. (Full text, PDF).

Guang Xu, Lijing Feng, Minghua Yao, Jian Wu, Lehang Guo, Xudong Yao, Lixia Zhao, Huixiong Xu, Rong Wu: A new 5-grading score in the diagnosis of prostate cancer with real-time elastography. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4128-4135. (Full text, PDF).

Xu Sun, Meizhu Zheng, Maomin Song, Rixing Bai, Shi Cheng, Ying Xing, Huisheng Yuan, Pilin Wang: Ileal interposition reduces blood glucose levels and decreases insulin resistance in a type 2 diabetes mellitus animal model by up-regulating glucagon-like peptide-1 and its receptor. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4136-4142. (Full text, PDF).

Lu Cong, Chuan-Qiang Pu, Qiang Shi, Qian Wang, Xiang-Hui Lu: Complement membrane attack complex is related with immune-mediated necrotizing myopathy. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4143-4149. (Full text, PDF).

Lan Guo, Wanggui Lu, Xuan Zhang, Dixian Luo, Hongwen Zhang: Metastasis-associated colon cancer-1 is a novel prognostic marker for cervical cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4150-4155. (Full text, PDF).

Quan-Zhen Lin, Rui-Xing Yin, Jian Wu, Tao Guo, Wei Wang, Jia-Qi Sun, Guang-Yuan Shi, Shao-Wen Shen, Jin-Zhen Wu, Shang-Ling Pan: Sex-specific association of the peptidase D gene rs731839 polymorphism and serum lipid levels in the Mulao and Han populations. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4156-4172. (Full text, PDF).

Rongsheng Zheng, Jin Wang, Qiong Wu, Zishu Wang, Yurong Ou, Li Ma, Mingxi Wang, Junbin Wang, Yan Yang: Expression of ALDH1 and TGFβ2 in benign and malignant breast tumors and their prognostic implications. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4173-4183. (Full text, PDF).

Haohua Teng, Xiaojing Li, Xiuping Liu, Jie Wu, Jie Zhang: The absence of human papillomavirus in esophageal squamous cell carcinoma in East China. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4184-4193. (Full text, PDF).

Chun Zhang, Cong Yao, Haopeng Li, Guoyu Wang, Xijing He: Serum levels of microRNA-133b and microRNA-206 expression predict prognosis in patients with osteosarcoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4194-4203. (Full text, PDF).

Qiu-Chen Yang, Yu-Hong Wang, Yuan Lin, Ling Xue, Yuan-Jia Chen, Min-Hu Chen, Jie Chen: Expression of O6-methylguanine DNA methyltransferase (MGMT) and its clinical significance in gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasm. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4204-4212. (Full text, PDF).

Chong-Li Hao, Yong Li, Hao-Xian Yang, Rong-Zhen Luo, Ying Zhang, Mei-Fang Zhang, Yu-Feng Cheng, Xin Wang: High level of microtubule-associated protein light chain 3 predicts poor prognosis in resectable esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4213-4221. (Full text, PDF).

Sang Kyum Kim, Nam Hoon Cho: HER2-positive mucinous adenocarcinomas of the ovary have an expansile invasive pattern associated with a favorable prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4222-4230. (Full text, PDF).

Yang Yan, Feng-Qiang Yang, Hai-Min Zhang, Jun Li, Wei Li, Guang-Chun Wang, Jian-Ping Che, Jun-Hua Zheng, Min Liu: Bromodomain 4 protein is a predictor of survival for urothelial carcinoma of bladder. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4231-4238. (Full text, PDF).

Wen Zeng, Fankai Meng, Zeming Liu, Xia Mao, Li Luo, Miao Zheng, Shuang Qin, Wenli Liu, Jianfeng Zhou, Hanying Sun, Lifang Huang: Bortezomib-based chemotherapy regimens can improve response in newly diagnosed multiple myeloma patients with bcl-2 and survivin overexpression. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4239-4246. (Full text, PDF).

Wei Zhao, Hui Wang, Yan Peng, Bo Tian, Lei Peng, Da-Chuan Zhang: ΔNp63, CK5/6, TTF-1 and napsin A, a reliable panel to subtype non-small cell lung cancer in biopsy specimens. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4247-4253. (Full text, PDF).

Shuigen Zhou, Longxin Wang, Guimei Li, Zhengyu Zhang, Jiandong Wang: Decreased expression of receptor tyrosine kinase of EphB1 protein in renal cell carcinomas. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4254-4260. (Full text, PDF).

Jia-Yu Yin, Zhao-Qun Deng, Feng-Qiong Liu, Jun Qian, Jiang Lin, Qin Tang, Xiang-Mei Wen, Jing-Dong Zhou, Ying-Ying Zhang, Xiao-Wen Zhu: Association between mir-24 and mir-378 in formalin-fixed paraffin-embedded tissues of breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4261-4267. (Full text, PDF).

Jie Ma, Jun Du, Zhengxiang Zhang, Hai Wang, Jiandong Wang: Synchronous primary triple carcinoma of thyroid and kidney accompanied by solitary fibrous tumor of the kidney: a unique case report. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4268-4273. (Full text, PDF).

Fangfang Lv, Xin Liu, Biyun Wang, Haiyi Guo, Jin Li, Lin Shen, Maolin Jin: S-1 monotherapy as second line chemotherapy in advanced gastric cancer patients previously treated with cisplatin/infusional fluorouracil. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4274-4279. (Retracted, Full text, PDF).

Yun Zhu, Yan Wang, Bing Guan, Qiu Rao, Jiandong Wang, Henghui Ma, Zhihong Zhang, Xiaojun Zhou: C-kit and PDGFRA gene mutations in triple negative breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4280-4285. (Full text, PDF).

Yu-Wen Cao, Guo-Xing Wan, Chun-Xia Zhao, Jian-Ming Hu, Li Li, Wei-Hua Liang, Wen-Qin Li, Yu-Cong Li, Yi-Xiao Li, Xiao-Ming Du, Shi-Ying Yu, Feng Li: Notch1 single nucleotide polymorphism rs3124591 is associated with the risk of development of invasive ductal breast carcinoma in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4286-4294.  (Full text, PDF).

Jun-Quan Yang, Hong-Xia Liu, Zhen Liang, Yu-Man Sun, Meng Wu: Over-expression of p53, p21 and Cdc2 in histologically negative surgical margins is correlated with local recurrence of laryngeal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4295-4302. (Full text, PDF).

Zhi-Quan Tu, Rui-Jun Li, Jia-Zhuan Mei, Xing-Hua Li: Down-regulation of long non-coding RNA GAS5 is associated with the prognosis of hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4303-4309. (Full text, PDF).

Xueqing Wang, Guoqing Wang, Yueyue Hao, Yinhong Xu, Lihua Zhang: A comparison of ARMS and mutation specific IHC for common activating EGFR mutations analysis in small biopsy and cytology specimens of advanced non small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4310-4316. (Full text, PDF).

Wei Chen, Hui Cao, Qian-Yi Lu, Na Wang, Shu-Zhi Zhao, Xun Xu, Zhi Zheng: Urinary 6-sulfatoxymelatonin level in diabetic retinopathy patients with type 2 diabetes. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4317-4322. (Full text, PDF).

Xuan J Wang, Annette Kim, Shaoying Li: Immunohistochemical analysis using a BRAF V600E mutation specific antibody is highly sensitive and specific for the diagnosis of hairy cell leukemia. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4323-4328. (Full text, PDF).

Zhiliang Yu, Xiaohua Wu, Huijun Xie, Ying Han, Yangtai Guan, Yong Qin, Huimin Zheng, Jianming Jiang, Zhenmin Niu: Characteristics of demyelinating Charcot-Marie-Tooth disease with concurrent diabetes mellitus. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4329-4338. (Full text, PDF).

Guocao Li, Rongfeng Zhang, Lianjun Gao, Shulong Zhang, Yingxue Dong, Xiaomeng Yin, Dong Chang, Yanzong Yang, Yunlong Xia: Lack of association between rs3807989 in cav1 and atrial fibrillation. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4339-4344. (Full text, PDF).

Noura Al-Jameil, Farah A Khan, Sadia Arjumand, Mohammad F Khan, Hajera Tabassum: Associated liver enzymes with hyperlipidemic profile in type 2 diabetes patients. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4345-4349. (Full text, PDF).

Wanli Cao, Baoxing Huang, Xiaochun Fei, Xin Huang, Jun Dai, Wenlong Zhou, Zhaoping Xu, Hengchuan Su,
Kang Cheng, Fukang Sun:
Clear cell changes in mucinous tubular and spindle cell carcinoma: cytoplasmic pallor/clearing within tubules, vacuoles or hybrid conventional clear cell carcinoma of kidney? Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4350-4358. (Full text, PDF).

Noriyo Nagata, Masayuki Saijo, Michiyo Kataoka, Yasushi Ami, Yuriko Suzaki, Yuko Sato, Naoko Iwata-Yoshikawa, Momoko Ogata, Ichiro Kurane, Shigeru Morikawa, Tetsutaro Sata, Hideki Hasegawa: Pathogenesis of fulminant monkeypox with bacterial sepsis after experimental infection with West African monkeypox virus in a cynomolgus monkey. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4359-4370. (Full text, PDF).

Eriko Tokunaga, Shinji Okano, Yuichiro Nakashima, Nami Yamashita, Kimihiro Tanaka, Sauri Akiyoshi, Kenji Taketani, Mitsunori Shirouzu, Hidetaka Yamamoto, Masaru Morita, Yoshihiko Maehara: Spontaneous regression of breast cancer with axillary lymph node metastasis: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4371-4380. (Full text, PDF).

Kei-Ji Sugimoto, Asami Shimada, Kunimoto Ichikawa, Mutsumi Wakabayashi, Yasunobu Sekiguchi, Hiroshi Izumi, Yasunori Ota, Norio Komatsu, Masaaki Noguchi: Primary platelet-derived growth factor-producing, spindle-shaped diffuse large B-cell lymphoma of the skull: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4381-4390. (Full text, PDF).

Xiao-Bin Cui, Jing Jin, Xue-Lian Pang, Su Li, Chun-Xia Liu, Ting-Ting Li, Hao Peng, Shu-Mao Zhang, Li Li, Wei-Hua Liang, Yun-Zhao Chen, Feng Li: A case of blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm with ecchymotic lesions on the whole body. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4391-4399. (Full text, PDF).

Jia-Zhu Wu, Ke Min, Lei Fan, Li Wang, Ji Xu, Jian-Yong Li, Wei Xu: Plasmablastic lymphoma following combination treatment with fludarabine and rituximab for nongastric mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4400-4407. (Full text, PDF).

Koki Maeda, Fumiyoshi Kojima, Mitsuaki Ishida, Muneo Iwai, Akiko Kagotani, Akihiro Kawauchi: Müllerianosis and endosalpingiosis of the urinary bladder: report of two cases with review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4408-4414. (Full text, PDF).

Anli Tong, Aihua Jia, Shujie Yan, Yan Zhang, Yi Xie, Guanghua Liu: Ectopic cortisol-producing adrenocortical adenoma in the renal hilum: histopathological features and steroidogenic enzyme profile. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4415-4421. (Full text, PDF).

Ling Chen, Shujie Pang, Yan Shen, Zaiping Liu, Jing Luan, Yiquan Shi, Yixin Liu: Low-grade endometrioid carcinoma of the ovary associated with undifferentiated carcinoma: case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4422-4427. (Full text, PDF).

Mitsuaki Ishida, Keiko Hodohara, Aya Furuya, Hiroko Okuno, Miyuki Yoshii, Akiko Horinouchi, Ayaka Shirakawa, Muneo Iwai, Akiko Kagotani, Takashi Yoshida: Sarcoidal granulomas in the mediastinal lymph nodes after treatment for marginal zone lymphoma of the esophagus: report of a case with review of the concept of the sarcoidosis-lymphoma syndrome. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4428-4432. (Full text, PDF).

Yu Zhang, Jianhua Zhou, Yu Chen: Posterior reversible encephalopathy syndrome in a child with steroid-resistant nephrotic syndrome: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4433-4437. (Full text, PDF).

Aiko Kurisaki-Arakawa, Tsuyoshi Saito, Michiko Takahashi, Keiko Mitani, Takashi Yao: A case of 123I-MIBG scintigram-negative functioning pheochromocytoma: immunohistochemical and molecular analysis with review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4438-4447. (Full text, PDF).

Feng Zhou, Bingjian Lv, Lifeng Dong, Fang Wan, Jiale Qin, Lili Huang: Multiple genital tract tumors and mucinous adenocarcinoma of colon in a woman with Peutz-Jeghers syndrome: a case report and review of literatures. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4448-4453. (Full text, PDF).

Zhangjuan Song, Yan Deng, Kangmin Zhuang, Aimin Li, Side Liu: Immunohistochemical results of HER2/neu protein expression assessed by rabbit monoclonal antibodies SP3 and 4B5 in colorectal carcinomas. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4454-4460. (Full text, PDF).

Lian-He Yang, Shun-Dong Dai, Qing-Chang Li, Hong-Tao Xu, Gui-Yang Jiang, Yong Zhang, Liang Wang, Chui-Feng Fan, En-Hua Wang: Malignant solitary fibrous tumor of breast: a rare case report. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4461-4466. (Full text, PDF).

Jihyun Yang, Min Young Seo, Ki Tae Kim, Jun Yong Lee, Sun-Chul Kim, Myung-gyu Kim, Sang-Kyung Jo, Won-Yong Cho, Hyoung-Kyu Kim, Nam Hee Won, Ran-Hui Cha, Eunjung Cho: A case of lupus-like glomerulonephritis in an HIV patient with nephrotic range proteinuria, purpura, and elevated IgA level. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4467-4472. (Full text, PDF).

Kun Yao, Haixiang Wang, Zejun Duan, Yu Bian, Lei Xia, Zhong Ma, Xueling Qi: Mixed granular cell astrocytoma and fibrosarcoma of the brain: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4473-4478. (Full text, PDF).

Michiaki Koike, Azuchi Masuda, Kunimoto Ichikawa, Ayako Shigemitu, Norio Komatus: Plasmablastic lasmablastic lymphoma of the duodenal and jejunum. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4479-4483. (Full text, PDF).

Ikuo Matsuda, Masaya Okada, Takayuki Inoue, Tazuko Tokugawa, Hiroyasu Ogawa, Seiichi Hirota: Primary follicular lymphoma of the spleen incidentally found in a patient with alcohol- and hepatitis C-related liver cirrhosis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4484-4488. (Full text, PDF).

Ming Guan, Yong Li, Zi-Guang Shi, Le-Si Xie, Xiao-Lin Cao: Sarcomatoid carcinoma involving the nasal cavity and paranasal sinus: a rare and highly progressive tumor. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4489-4492. (Full text, PDF).

An-Ning Feng, Hou-Rong Cai, Qiang Zhou, Yi-Fen Zhang, Fan-Qing Meng: Diagnostic problems related to acute fibrinous and organizing pneumonia: misdiagnosis in 2 cases of lung consolidation and occupying lesions. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4493-4497. (Full text, PDF).

Xiangdong Xu, Eric J Duncavage: Blasts-more than meets the eye: evaluation of post-induction day 21 bone marrow in CBFB rearranged acute leukemia. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4498-4502. (Full text, PDF).

Yong Huang, Hongwei Li, Zhengwen Xiong, Rui Chen: Intraneural malignant perineurioma: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4503-4507. (Full text, PDF).

Yong Huang, Min Yang, Jianhui Ding: Membranous basal cell adenoma arising in the eyelid. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4508-4511. (Full text, PDF).

Yong Huang: Basal cell adenoma in the parotid: a bizarre myoepithelial-derived stroma rich variant. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4512-4515. (Full text, PDF).

Yan-Fang Liang, Bin Kong, Wen-Yu Xiang, Jian-Bo Ruan, Ling-Mei Wang, Can Chen, Wei-Hua Xu, Qiu-Liang Wu, Jin-Cheng Zeng, Jun-Fa Xu: Nasopharyngeal adenoid cystic carcinoma: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4516-4518. (Full text, PDF).

Zongye Wang, Jianzhong Zhang, Ye Ren, Zhuojie Dai, Huizhen Ma, Di Cui, Xiaoming Su, Shu-Jun Song: Successful treatment of recurrent Kimura’s disease with radiotherapy: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4519-4522. (Full text, PDF).

Cristiano Claudino Oliveira, Mariângela Esther Alencar Marques: Meningitis and pneumococcal pyomyositis in a child with intramuscular hemangiomas: an autopsy case report. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4523-4527. (Full text, PDF).

Thomas Strecker, Abbas Agaimy, Peter Zelzer, Michael Weyand, David Lukas Wachter: Incidental finding of a giant asymptomatic right atrial tumor. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4528-4530. (Full text, PDF).

Hua Jiang, Fengru Li, Chengzhi He, Xuebin Wang, Qingqing Li, Hengjun Gao: Expression of Gli1 and Wnt2B correlates with progression and clinical outcome of pancreatic cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4531-4538. (Full text, PDF).

Milan Maretta, Stefan Toth, Zuzana Jonecova, Peter Kruzliak, Peter Kubatka, Stanislava Pingorova, Jarmila Vesela: Immunohistochemical expression of MPO, CD163 and VEGF in inflammatory cells in acute respiratory distress syndrome: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4539-4544. (Full text, PDF).

Kai-Ze Zhong, Wei-Wen Chen, Xiao-Yan Hu, An-Li Jiang, Jian Zhao: Clinicopathological and prognostic significance of microRNA-107 in human non small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4545-4551. (Full text, PDF).

Xiaoli Ma, Jie Zheng, Mei Jin, Weijing Li, Chao Gao, Dawei Zhang, Yiqiao Chen, Xingjun Li, Jianjun Xie: Inosine triphosphate pyrophosphohydrolase (ITPA) polymorphic sequence variants in Chinese ALL children and possible association with mercaptopurine related toxicity. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(7):4552-4556. (Full text, PDF).