Volume 7, Number 9:5393-6418;2014  
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Kai Guo, Zhuoying Wang: Risk factors influencing the recurrence of papillary thyroid carcinoma: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5393-5403. (Full text, PDF).

Wenting Dai, Zhongyu Li: Conserved type III secretion system exerts important roles in Chlamydia trachomatis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5404-5414. (Full text, PDF).

Lei Yang, Di Yu, Huan-Huan Fan, Yu Feng, Liang Hu, Wei-Yan Zhang, Kai Zhou, Xu-Ming Mo: Triggering the succinate receptor GPR91 enhances pressure overload-induced right ventricular hypertrophy. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5415-5428. (Full text, PDF).

Yixiong Liu, Linni Fan, Yingmei Wang, Peifeng Li, Jin Zhu, Lu Wang, Weichen Zhang, Yuehua Zhang, Gaosheng Huang: Tumor-associated macrophages promote tumor cell proliferation in nasopharyngeal NK/T-cell lymphoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5429-5435. (Full text, PDF).

Ziming Yuan, Xin Zhao, Xiaohu Wang, Wangwang Qiu, Xinliang Chen, Qi Zheng, Wenguo Cui: Promotion of initial anti-tumor effect via polydopamine modified doxorubicin-loaded electrospun fibrous membranes. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5436-5449. (Full text, PDF).

Lizhu Jiang, Peng Wang, Lili Chen, Hongyan Chen: Down-regulation of FoxM1 by thiostrepton or small interfering RNA inhibits proliferation, transformation ability and angiogenesis, and induces apoptosis of nasopharyngeal carcinoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5450-5460. (Full text, PDF).

Ke Huang, Lei Song, Longxia Wang, Zhiying Gao, Yuanguang Meng, Yanping Lu: Advanced abdominal pregnancy: an increasingly challenging clinical concern for obstetricians. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5461-5472. (Full text, PDF).

Tong Sun, Kang Yin, Lu-Yi Wu, Wen-Jie Jin, Yang Li, Bin Sheng, Yu-Xin Jiang: A DNA vaccine encoding a chimeric allergen derived from major group 1 allergens of dust mite can be used for specific immunotherapy. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5473-5483. (Full text, PDF).

Huma Shahzad, Nelli Giribabu, Sekaran Muniandy, Naguib Salleh: Quercetin induces morphological and proliferative changes of rat’s uteri under estrogen and progesterone influences. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5484-5494. (Full text, PDF).

Lei Wang, Mei Zhang, Dong-Xu Liu: Knock-down of ABCE1 gene induces G1/S arrest in human oral cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5495-5504. (Full text, PDF).

Wei Wu, Hui Chen, Ya-Ming Li, Sheng-Yu Wang, Xin Diao, Kai-Ge Liu: Intranasal sirna targeting c-kit reduces airway inflammation in experimental allergic asthma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5505-5514. (Full text, PDF).

Gustavo U Martinez-Ruiz, Georgina Victoria-Acosta, Karla I Vazquez-Santillan, Luis Jimenez-Hernandez, Laura Muñoz-Galindo, Gisela Ceballos-Cancino, Vilma Maldonado, Jorge Melendez-Zajgla: Ectopic expression of new alternative splice variant of Smac/DIABLO increases mammospheres formation. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5515-5526. (Full text, PDF).

Alyne Felix, Nemesis Monteiro, Vinícius Novaes Rocha, Genilza Oliveira, Alan Cesar Moraes, Cherley Andrade, Ana Lucia Nascimento, Laís de Carvalho, Alessandra Thole, Jorge Carvalho: Remodeling of the thoracic aorta after bone marrow cell transplantation. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5527-5537. (Full text, PDF).

Shuliang Yu, Qian Meng, Huihui Hu, Man Zhang: Correlation of ANXA1 expression with drug resistance and relapse in bladder cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5538-5548. (Full text, PDF).

Thomas Strecker, Johannes Rösch, Michael Weyand, Abbas Agaimy: Pathological findings in cardiac apex removed during implantation of left ventricular assist devices (LVAD) are non-specific: 13-year-experience at a German Heart Center. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5549-5556. (Full text, PDF).

Xue-Jing Wei, Xiao-Ge Zhou, Jian-Lan Xie, Xiao-Dan Zheng, Yuan-Yuan Zheng: Aberrant phenotypes in Kikuchi’s disease. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5557-5563. (Full text, PDF).

Wei-Dong Xiao, Ai-Xi Yu, Dan-Li Liu: Fasudil hydrochloride could promote axonal growth through inhibiting the activity of ROCK. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5564-5568. (Full text, PDF).

Yun Xu, Jiacai Zhuo, Yonggang Duan, Benhang Shi, Xuhong Chen, Xiaoli Zhang, Liang Xiao, Jin Lou, Ruihong Huang, Qiongli Zhang, Xin Du, Ming Li, Daping Wang, Dunyun Shi: Construction of protein profile classification model and screening of proteomic signature of acute leukemia. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5569-5581. (Full text, PDF).

Long-Long Cao, Jian-Wei Xie, Yao Lin, Chao-Hui Zheng, Ping Li, Jia-Bin Wang, Jian-Xian Lin, Jun Lu, Qi-Yue Chen, Chang-Ming Huang: miR-183 inhibits invasion of gastric cancer by targeting Ezrin. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5582-5594. (Full text, PDF).

Jie Ren, Qiu-Chen Chen, Feng Jin, Hui-Zhe Wu, Miao He, Lin Zhao, Zhao-Jin Yu, Wei-Fan Yao, Xiao-Yi Mi, En-Hua Wang, Min-Jie Wei: Overexpression of Rsf-1 correlates with pathological type, p53 status and survival in primary breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5595-5608. (Full text, PDF).

Xiu Mei Ma, Zhi Hua Shen, Zhi Yao Liu, Fang Wang, Ling Hai, Lin Tao Gao, Hai Sheng Wang: Heparanase promotes human gastric cancer cells migration and invasion by increasing Src and p38 phosphorylation expression. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5609-5621. (Full text, PDF).

Fei Pan, Hui Mao, Ling Deng, Guangchao Li, Peiliang Geng: Prognostic and clinicopathological significance of microRNA-21 overexpression in breast cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5622-5633. (Full text, PDF).

Wenting Huang, Lei Guo, Hongyan Liu, Bo Zheng, Jianming Ying, Ning Lv: C-MYC overexpression predicts aggressive transformation and a poor outcome in mucosa-associated lymphoid tissue lymphomas. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5634-5644. (Full text, PDF).

Bin Dai, Bai Ruan, Juan Wu, Jianlin Wang, Runze Shang, Wei Sun, Xia Li, Kefeng Dou, Desheng Wang, Yu Li: Insulin-like growth factor binding protein-1 inhibits cancer cell invasion and is associated with poor prognosis in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5645-5654. (Full text, PDF).

Fengbo Zhang, Xiumin Ma, Yuejie Zhu, Hongying Wang, Xianfei Liu, Min Zhu, Haimei Ma, Hao Wen, Haining Fan, Jianbing Ding: Identification, expression and phylogenetic analysis of EgG1Y162 from Echinococcus granulosus. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5655-5664. (Full text, PDF).

Guojun Wu, Hao Xu, Wenhong Zhou, Xianshun Yuan, Zhe Yang, Qing Yang, Feng Ding, Zhigang Meng, Weili Liang, Chong Geng, Ling Gao, Xingsong Tian: Rhesus monkey is a new model of secondary lymphedema in the upper limb. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5665-5673. (Full text, PDF).

Dairong Li, Chunyan Zhang, Nan Lu, Liuqing Mu, Yonglin He, Lei Xu, Jing Yang, Yu Fan, Yuexi Kang, Chun Yang: Cloning and characterization of Clp protease proteolytic subunit 2 and its implication in clinical diagnosis of tuberculosis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5674-5682. (Full text, PDF).

Guofang Guan, Dejun Zhang, Ying Zheng, Lianji Wen, Duojiao Yu, Yanqing Lu, Yan Zhao: microRNA-423-3p promotes tumor progression via modulation of AdipoR2 in laryngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5683-5691. (Full text, PDF).

Hongliang Zu, Huiling Wang, Chunfeng Li, Yingwei Xue: Clinicopathologic characteristics and prognostic value of various histological types in advanced gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5692-5700. (Full text, PDF).

Kexiang Zhang, Chaoyue Zhang, Li Liu, Jiahui Zhou: A key role of microRNA-29b in suppression of osteosarcoma cell proliferation and migration via modulation of VEGF. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5701-5708. (Full text, PDF).

Xin Wang, Mi Gao, Yuan Xu, Huamin Guo, Chunyuan Zhao: Expression of interleukin-22 and its significance in the pathogenesis of chronic rhinosinusitis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5709-5716. (Full text, PDF).

Bingjian Lv, Ruifu Wang, Xiaowei Gao, Xiaoyun Dong, Xiuxiang Ji: Effect of vascular endothelial growth factor on retinal ganglion cells of rats with chronic intraocular hypertension. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5717-5724. (Full text, PDF).

Nermeen S Youssef, Azza M Said: Immunohistochemical expression of CD117 and vascular endothelial growth factor in retinoblastoma: possible targets of new therapies. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5725-5737. (Full text, PDF).

Megan C Smith, Daniel N Cohen, Bruce Greig, Ashwini Yenamandra, Cindy Vnencak-Jones, Mary Ann Thompson, Annette S Kim: The ambiguous boundary between EBV-related hemophagocytic lymphohistiocytosis and systemic EBV-driven T cell lymphoproliferative disorder. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5738-5749. (Full text, PDF).

Yongjie Liu, Zhichuan Zhu, Zhiqi Xiong, Jing Zheng, Zelan Hu, Jiangfeng Qiu: Knockdown of protein tyrosine phosphatase receptor U inhibits growth and motility of gastric cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5750-5761. (Full text, PDF).

Qing Wang, Li Wang, Jun Shao, Yan Wang, Li-Ping Jin, Da-Jin Li, Ming-Qing Li: L-22 enhances the invasiveness of endometrial stromal cells of adenomyosis in an autocrine manner. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5762-5771. (Full text, PDF).

Wendan Yuan, Dongxia Yang, Xuhong Sun, Wei Liu, Liang Wang, Xiaoyan Li, Xuejing Man, Qiang Fu: Effects of hydroxysafflor yellow A on proliferation and collagen synthesis of rat vascular adventitial fibroblasts induced by angiotensin II. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5772-5781. (Full text, PDF).

Man-Sheng Zhu, Lei-Bo Xu, Hong Zeng, Xiang-De Shi, Wen-Rui Wu, Chao Liu: Association of Notch1 with vasculogenic mimicry in human hepatocellular carcinoma cell lines. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5782-5791. (Full text, PDF).

Hye-Young Wang, Sangjung Park, Sunghyun Kim, Sungwoo Ahn, Dongsup Lee, Seungil Kim, Dongju Jung, Kwang Hwa Park, Hyeyoung Lee: Evaluation of BrightGen HR RT-qDx assay to detect nuclear receptors mRNA overexpression in FFPE breast cancer tissue samples for selection of tamoxifen therapy. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5792-5800. (Full text, PDF).

Hai-Min Zhang, Feng-Qiang Yang, Yang Yan, Jian-Ping Che, Jun-Hua Zheng: High expression of long non-coding RNA SPRY4-IT1 predicts poor prognosis of clear cell renal cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5801-5809. (Full text, PDF).

Jinhai Yan, Qingzhu Wei, Wenjing Jian, Jianghuan Liu, Hongping Tang, Juan Ge, Jie Zhou, Tong Zhao: A fine decision tree consisted of CK5/6, IMP3 and TTF1 for cytological diagnosis among reactive mesothelial cells, metastatic adenocarcinoma of lung and non-lung origin in pleural effusion. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5810-5818. (Full text, PDF).

Deyou Tao, Yihong Pan, Hongsheng Lu, Song Zheng, Hui Lin, Hongyan Fang, Feilin Cao: B-myb is a gene implicated in cell cycle and proliferation of breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5819-5827. (Retracted, Full text, PDF).

Jianhui Liu, Peijun Wang, Xiaoqing Zhang, Wei Zhang, Guojun Gu: Effects of different concentration and duration time of isoflurane on acute and long-term neurocognitve function of young adult C57BL/6 mouse. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5828-5836. (Full text, PDF).

Teng Hou, Xiong Yang, Bo Hai, Bing Li, Wencheng Li, Feng Pan, Min Chen, Fuqing Zeng, Xiaomin Han: Aberrant differentiation of urothelial cells in patients with ureteropelvic junction obstruction. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5837-5845. (Full text, PDF).

Heta Merikallio, Taina Turpeenniemi-Hujanen T, Paavo Pääkkö, Riitta Mäkitaro, Riitta Kaarteenaho, Siri Lehtonen, Sirpa Salo, Tuula Salo, Terttu Harju, Ylermi Soini: Original Article Slug is associated with poor survival in squamous cell carcinoma of the lung. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5846-5854. (Full text, PDF).

Si-Hang Cheng, Jia-Ming Liu, Qin-Yu Liu, De-Yi Luo, Bang-Hua Liao, Hong Li, Kun-Jie Wang: Prognostic role of microvessel density in patients with renal cell carcinoma: a meta-analysis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5855-5863. (Full text, PDF).

Haibo Liu, Shunzhang Yang, Xuejun Sun, Tianbao Chen: Human interleukin-10 gene inhibits acute rejection by triggering apoptosis in allograft vascular transplantation. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5864-5871. (Full text, PDF).

Ziliang Jin, Weihua Jiang, Feng Jiao, Zhen Guo, Hai Hu, Lei Wang, Liwei Wang: Decreased expression of histone deacetylase 10 predicts poor prognosis of gastric cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5872-5879. (Full text, PDF).

Panwen Tian, Yongchun Shen, Chun Wan, Ting Yang, Jing An, Qun Yi, Lei Chen, Tao Wang, Ye Wang, Fuqiang Wen: Diagnostic value of survivin for malignant pleural effusion: a clinical study and meta-analysis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5880-5887. (Full text, PDF).

Zhuling Qu, Aiqin Song, Wei Feng, Ruyang Teng, Jie Gao, Xuanlong Yi: Grandinin down-regulates phosphorylation of epidermal growth factor receptor. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5888-5894. (Full text, PDF).

JJ Curiel-Valdés, J Briones-Pimentel, C Bandala: Improving sensitivity of cervical cytology by removal of cervical secretions before sampling: a prospective study in Mexico. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5895-5901. (Full text, PDF).

Xiao-Mei Zhang, Chuanwen Zhou, Huan Gu, Lu Yan, Gui-Ying Zhang: Correlation of RKIP, STAT3 and cyclin D1 expression in pathogenesis of gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5902-5908. (Full text, PDF).

Hui Wang, Changqing Lu, Yan Tan, Jun Xie, Jingting Jiang: Effect of adriamycin on BRCA1 and PARP-1
expression in MCF-7 breast cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5909-5915. (
Full text, PDF).

Guojun Wang, Dawei Dai, Xin Chen, Lei Yuan, Aijun Zhang, Youming Lu, Pengqi Zhang: Upregulation of neuregulin-1 reverses signs of neuropathic pain in rats. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5916-5921. (Full text, PDF).

Xian-Ming Su, Wei Yang: α-Klotho is an acute phase protein and altered by restraint stress in mice. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5922-5926. (Full text, PDF).

Britta Kleist, Marcel Kempa, Michael Novy, Christian Oberkanins, Li Xu, Guojun Li, Christiane Loland, Micaela Poetsch: Comparison of neuroendocrine differentiation and KRAS/NRAS/BRAF/PIK3CA/TP53 mutation status in primary and metastatic colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5927-5939. (Full text, PDF).

Wei Jia, Bin Chang, Lili Sun, Huimin Zhu, Lijuan Pang, Lin Tao, Hong Zou, Jinze Du, Yuling Dong, Yan Qi, Jinfang Jiang, Weihua Liang, Feng Li, Xia Zhao: REDD1 and p-AKT over-expression may predict poor prognosis in ovarian cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5940-5949. (Full text, PDF).

Zhang-Mei Peng, Wei Yu, Ying Xie, Wei-Hua Peng, Hui-Hui Cao, Jin-Hui Shen, Zhi-Yong Wu, En-Min Li, Li-Yan Xu: A four actin-binding protein signature model for poor prognosis of patients with esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5950-5959. (Full text, PDF).

Li Sun, Peipeng Liang, Xiuqin Jia, Zhigang Qi, Kuncheng Li: Age-related increase in brain activity during task-related and -negative networks and numerical inductive reasoning. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5960-5967. (Full text, PDF).

César Rivera, Wilfredo A González-Arriagada, Marco Loyola-Brambilla, Oslei Paes de Almeida, Ricardo Della Coletta, Bernardo Venegas: Clinicopathological and immunohistochemical evaluation of oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma in Chilean population. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5968-5977. (Full text, PDF).

Yunshan Guo, Zhen Li, Raohai Ding, Hongdong Li, Lei Zhang, Weijie Yuan, Yanxia Wang: Parathyroid hormone induces epithelial-to-mesenchymal transition via the Wnt/β-catenin signaling pathway in human renal proximal tubular cells. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5978-5987. (Full text, PDF).

Dan Wang, Hao Cai, Wen-Bo Yu, Long Yu: Identification of hepatitis B virus X gene variants between hepatocellular carcinoma tissues and pericarcinoma liver tissues in Eastern China. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5988-5996. (Full text, PDF).

Sang Kyum Kim, Woo Hee Jung, Ja Seung Koo: Expression of Yes-associated protein (YAP) in breast phyllodes tumor. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):5997-6005. (Full text, PDF).

Fang Huang, Yingchao Zhao, Junzhang Zhao, Shuang Wu, Yao Jiang, Hong Ma, Tao Zhang: Upregulated SLC1A5 promotes cell growth and survival in colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6006-6014. (Full text, PDF).

Lujun Chen, Haifeng Deng, Mingyang Lu, Bin Xu, Qi Wang, Jingting Jiang, Changping Wu: B7-H1 expression associates with tumor invasion and predicts patient’s survival in human esophageal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6015-6023. (Full text, PDF).

Hui Jiang, Jun Du, Jianqiang Jin, Xiaowei Qi, Yong Pu, Bojian Fei: LSF expression and its prognostic implication in colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6024-6031. (Full text, PDF).

Cong-Fa Huang, Guang-Tao Yu, Wei-Ming Wang, Bing Liu, Zhi-Jun Sun: Prognostic and predictive values of SPP1, PAI and caveolin-1 in patients with oral squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6032-6039. (Full text, PDF).

Juan Liu, Wei Ping, Yukun Zu, Wei Sun: Correlations of lysyl oxidase with MMP2/MMP9 expression and its prognostic value in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6040-6047. (Full text, PDF).

Xiaobo Lu, Qi Xu, Xianyu Bu, Xiuming Ma, Fengbo Zhang, Qiang Deng, Yuexin Zhang, Jianbing Ding: Relationship between expression of toll-like receptors 2/4 in dendritic cells and chronic hepatitis B virus infection. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6048-6055. (Full text, PDF).

Chuanbing Shi, Zhenyu He, Ning Hou, Yijiang Ni, Lin Xiong, Pingsheng Chen: Alpha B-crystallin correlates with poor survival in colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6056-6063. (Full text, PDF).

Antje Butschkau, Nana-Maria Wagner, Laura Bierhansl, Berit Genz, Brigitte Vollmar: Protein Z-deficiency is associated with enhanced neointima formation and inflammatory response after vascular injury in mice. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6064-6071. (Full text, PDF).

Li Lin, Yaqiong Liu, Weihua Zhao, Bo Sun, Qi Chen: Wnt5A expression is associated with the tumor metastasis and clinical survival in cervical cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6072-6078. (Full text, PDF).

Hai-Min Zhang, Yang Yan, Fang Wang, Wen-Yu Gu, Guang-Hui Hu, Jun-Hua Zheng: Ratio of prostate specific antigen to the outer gland volume of prostrate as a predictor for prostate cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6079-6084. (Full text, PDF).

Jing Zhu, Xiang Cheng, Rongkai Xie, Zhengqiong Chen, Youfei Li, Guilan Lin, Jianmei Liu, Ying Yang: Genetic association between the HIF-1α P582S polymorphism and cervical cancer risk: a meta analysis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6085-6090. (Full text, PDF).

Jie Bu, Hui Li, Li-Hong Liu, Yu-Rong Ouyang, Hong-Bin Guo, Xiao-Yang Li, Tao Xiao: P16INK4a overexpression and survival in osteosarcoma patients: a meta analysis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6091-6096. (Full text, PDF).

Peir-In Liang, Sheng-Tsung Chang, Ming-Yen Lin, Yen-Chuan Hsieh, Pei-Yi Chu, Chih-Jung Chen, Kai-Jen Lin, Yun-Chih Jung, Wei-Shou Hwang, Wen-Tsung Huang, Wei-Chin Chang, Hongtao Ye, Shih-Sung Chuang: Angioimmunoblastic T-cell lymphoma in Taiwan shows a frequent gain of ITK gene. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6097-6107. (Full text, PDF).

Xiao-Wan Bo, Hui-Xiong Xu, Li-Ping Sun, Shu-Guang Zheng, Le-Hang Guo, Feng Lu, Jian Wu, Xiao-Hong Xu: Bipolar radiofrequency ablation for liver tumors: comparison of contrast-enhanced ultrasound with contrast-enhanced MRI/CT in the posttreatment imaging evaluation. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6108-6116. (Full text, PDF).

Jiadi Luo, Qiuyuan Wen, Jiao Li, Lina Xu, Shuzhou Chu, Weiyuan Wang, Lei Shi, Guiyuan Xie, Donghai Huang, Songqing Fan: Increased expression of IRS-1 is associated with lymph node metastasis in nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6117-6124. (Full text, PDF).

Richard Bauer, Daniela Valletta, Karin Bauer, Wolfgang E Thasler, Arndt Hartmann, Martina Müller, Torsten E Reichert, Claus Hellerbrand: Downregulation of P-cadherin expression in hepatocellular carcinoma induces tumorigenicity. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6125-6132. (Full text, PDF).

Xing-Fu Wang, Guo-Shi Lin, Zhi-Xiong Lin, Yu-Peng Chen, Yao Chen, Jian-Dong Zhang, Wen-Long Tan: Association of pSTAT3-VEGF signaling pathway with peritumoral edema in newly diagnosed glioblastoma: an immunohistochemical study. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6133-6140. (Full text, PDF).

Kyungtae Ko, In Gab Jeong, Woo Suk Choi, Ju Hyun Lim, Ja Hee Suh, Ja Hyeon Ku, Yangsoon Park, Kyung Cheol Moon, Hyeon Hoe Kim, Choung-Soo Kim, Cheol Kwak: Effect of Gleason scores of lymph node metastases on prognosis of patients with prostate cancer. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6141-6148. (Full text, PDF).

Fangfang Zhong, Rui Bi, Baohua Yu, Yufan Cheng, Xiaoli Xu, Ruohong Shui, Wentao Yang: Carcinoma arising in microglandular adenosis of the breast: triple negative phenotype with variable morphology. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6149-6156. (Full text, PDF).

Qi Sun, Chuanzong Zhao, Leizhou Xia, Zhaobin He, Zhihua Lu, Chuan Liu, Ming Jia, Jiayong Wang, Jun Niu: High expression of matrix metalloproteinase-9 indicates poor prognosis in human hilar cholangiocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6157-6164. (Full text, PDF).

Jian Ming Hu, Qi Sun, Ling Li, Chun Xia Liu, Yun Zhao Chen, Hong Zou, Li Juan Pang, Jin Zhao, Lan Yang, Yu Wen Cao, Xiao Bin Cui, Yan Qi, Wei Hua Liang, Wen Jie Zhang, Feng Li: Human leukocyte antigen-DRB1*1501 and DQB1*0602 alleles are cervical cancer protective factors among Uighur and Han people in Xinjiang, China. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6165-6171. (Full text, PDF).

Yan Zhou, Yong-Ming Deng, Chuan Li, Yun-Bing Gong, Zhi-Guo Mao, Jun Wu, Su-Zhi Li, Zhi-Hong Liu, Zheng Tang: Comparison of characteristics of chronic kidney diseases between Tibet plateau and plain areas. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6172-6178. (Full text, PDF).

Hye Won Lee, Hyojun Kim, Jin Ah Ryuk, Ki-Jung Kil, Byoung Seob Ko: Hemopoietic effect of extracts from constituent herbal medicines of Samul-tang on phenylhydrazine-induced hemolytic anemia in rats. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6179-6185. (Full text, PDF).

Lianqing Hong, Xinfang Wang, Zihui Huang, Lin Cheng, Jiandong Wang: Histiocytic necrotizing lymphadenitis diagnosed by conventional cytology and liquid based cytology. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6186-6190. (Full text, PDF).

Na Guo, Yufeng Li, Jihui Ai, Longjie Gu, Wen Chen, Qun Liu: Two different concentrations of oxygen for culturing precompaction stage embryos on human embryo development competence: a prospective randomized sibling-oocyte study. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6191-6198. (Full text, PDF).

Dequan Xu, Xiaoying Lv, Song Wang, Wenjie Dai: Risk factors for predicting central lymph node metastasis in papillary thyroid microcarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6199-6205. (Full text, PDF).

Lin Jiang, Chaofu Wang, Canlin Sun, Yumin Xu, Zhongqi Ding, Xueling Zhang, Junxing Huang, Hong Yu: The impact of pri-miR-218 rs11134527 on the risk and prognosis of patients with esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6206-6212. (Full text, PDF).

Bao-Jun Zhang, Hong-Yan Gong, Fang Zheng, De-Jun Liu, Hai-Xia Liu: Up-regulation of miR-335 predicts a favorable prognosis in esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6213-6218. (Full text, PDF).

Nanlin Jiao, Wei Zhang, Wenjun Wang, Xiangming Wang, Yinhua Liu, Guoxiang Xu, Fan Zhang: Mesothelial/monocytic incidental cardiac excrescence: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6219-6224. (Full text, PDF).

Amos S Gaikwad, Rachel E Donohue, M Tarek Elghetany, Andrea M Sheehan, Xinyan Y Lu, Maria M Gramatges, Kenneth L McClain, Toni-Ann Mistretta, Jyotinder N Punia, Timothy J Moore, Tatiana Goltsova, Michael Cubbage, Choladda V Curry: Expression of CD25 is a specific and relatively sensitive marker for the Philadelphia chromosome (BCR-ABL1) translocation in pediatric B acute lymphoblastic leukemia. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6225-6230. (Full text, PDF).

Jin-Guang Yao, Xiao-Ying Huang, Xi-Dai Long: Interaction of DNA repair gene polymorphisms and aflatoxin B1 in the risk of hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6231-6244. (Full text, PDF).

Pin-Yao Lin, Fu-Jen Huang, Fu-Tsai Kung, Hsin-Ju Chiang, Yu-Ju Lin, Yi-Chi Lin, Kuo-Chung Lan: Evaluation of serum anti-mullerian hormone as a biomarker of early ovarian aging in young women undergoing IVF/ICSI cycle. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6245-6253. (Full text, PDF).

Aziza Nassar, Andras Khoor, Reshmitha Radhakrishnan, Anu Radhakrishnan, Cynthia Cohen: Correlation of HER2 overexpression with gene amplification and its relation to chromosome 17 aneuploidy: a 5-year experience with invasive ductal and lobular carcinomas. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6254-6261. (Full text, PDF).

Liping Sun, Junjie Liu, Sida Wang, Yuanyuan Chen, Zhixian Li: Prevalence of BRCA1 gene mutation in breast cancer patients in Guangxi, China. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6262-6269. (Full text, PDF).

Min Zhang, Xiao-Mei Li, Guo-Sheng Wang, Long Qian, Jin-Hui Tao, Yan Ma, Xiang-Pei Li: Thyroid cancer in systemic lupus erythematosus: a meta analysis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6270-6273. (Full text, PDF).

Vincenzo Savini, Roberta Marrollo, Eleonora Coclite, Paola Fusilli, Carmine D’Incecco, Paolo Fazii, Giovanni Gherardi: Liofilchem® Chromatic VRE and vancomycin MIC Test Strip detected glycopeptide resistance in a vanB neonatal Enterococcus faecium isolate showing alternate vancomycin susceptibility and resistance with bioMérieux Vitek2. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6274-6277. (Full text, PDF).

Yasunobu Sekiguchi, Asami Shimada, Kunimo Ichikawa, Mutsumi Wakabayashi, Keiji Sugimoto, Ayako Kinoshita, Yasushi Suga, Shigeki Tomita, Hiroshi Izumi, Noriko Nakamura, Tomohiro Sawada, Yasunori Ohta, Norio Komatsu, Masaaki Noguchi: A case of post-mogamulizumab relapse of acute-type adult T-cell leukemia/lymphoma successfully treated with mogamulizumab and etoposide. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6278-6290. (Full text, PDF).

Kan Zhang, Dan Cheng, Lingling Yi, Huimin Shi, Guohua Zhen: Association between angiotensin I-converting enzyme gene polymorphism and susceptibility to cancer: a meta analysis. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6291-6300. (Full text, PDF).

Chunli Liu, Ning Lai, Ying Zhou, Shiyue Li, Rongchang Chen, Nuofu Zhang: Intravascular large B-cell lymphoma confirmed by lung biopsy. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6301-6306. (Full text, PDF).

Ping Han, Wei Yan, Yi Luo, Wei Tu, Jia-Yi He, Jing-Mei Liu, Jin Gong, Yun-Wu Wang, Meng-Ke Li, De-An Tian, Huan-Jun Huang: Chronic bronchitis with fungal infection presenting with marked elevation of serum carbohydrate antigen 19-9: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6307-6312. (Full text, PDF).

Yasunobu Sekiguchi, Asami Shimada, Mutsumi Wakabayashi, Keiji Sugimoto, Shigeki Tomita, Hiroshi Izumi, Noriko Nakamura, Tomohiro Sawada, Yasunori Ohta, Norio Komatsu, Masaaki Noguchi: A case of secondary plasma cell leukemia resistant to novel agents, in which stringent complete remission was achieved and maintained for a long period of time after VAD therapy and tandem autologous transplantation. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6313-6322. (Full text, PDF).

Zhen Huo, Di Yang, Jie Shen, Yuan Li, Huanwen Wu, Yunxiao Meng, Shuying Zhang, Yufeng Luo, Jinling Cao, Zhiyong Liang: Primary gliosarcoma with long-survival: report of two cases and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6323-6332. (Full text, PDF).

Wenjin Zhang, Weihua Xiao, Haifen Ma, Mingfei Sun, Hongtan Chen, Shusen Zheng: Neuroendocrine liver metastasis in gastric mixed adenoneuroendocrine carcinoma with trilineage cell differentiation: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6333-6338. (Full text, PDF).

Song Ye, Wei-Lin Wang, Kui Zhao: F-18 FDG hypermetabolism in mass-forming focal pancreatitis and old hepatic schistosomiasis with granulomatous inflammation misdiagnosed by PET/CT imaging. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6339-6344. (Full text, PDF).

Der Sheng Sun, Ok Ran Shin, Young Mi Ku, Young-Seok Kim, Kyung-Jin Seo: Squamous cell carcinoma of the small bowel manifesting as a jejunal perforation: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6345-6349. (Full text, PDF).

Fang Yang, Tengfei Liu, Haiyan Zhao, Zhiyan Hu, Liwei Xiao, Yanping Liu, Xiaoyan Wang, Zuguo Li: Indolent T-lymphblastic proliferation: report of a case involving the upper aerodigestive tract. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6350-6356. (Full text, PDF).

Huijuan Shi, Qinghua Cao, Hui Li, Tiantian Zhen, Yingrong Lai, Anjia Han: Malignant perivascular epithelioid cell tumor of the kidney with rare pulmonary and ileum metastases. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6357-6363. (Full text, PDF).

Yiming Zhou, Fangshu Chen, Wei Jiang, Qingda Meng, Fenghua Wang: Hepatic epithelioid angiomyolipoma with an unusual pathologic appearance: expanding the morphologic spectrum. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6364-6369. (Full text, PDF).

Eun Jeong Jang, Su Hwan Kang, Young Kyung Bae: Basaloid ductal carcinoma in situ arising in salivary gland metaplasia of the breast: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6370-6374. (Full text, PDF).

Aeri Kim, Su Hwan Kang, Young Kyung Bae: Ectopic intrathyroidal thymus accompanied by intrathyroidal
parathyroid as a cause of a solitary thyroid nodule in adult. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6375-6378. (
Full text, PDF).

Naoto Kuroda, Tomoya Nao, Hideo Fukuhara, Takashi Karashima, Keiji Inoue, Yoshinori Taniguchi, Mai Takeuchi, Yoh Zen, Yasuharu Sato, Kenji Notohara, Tadashi Yoshino: IgG4-related renal disease: clinical and pathological characteristics. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6379-6385. (Full text, PDF).

Saori Harada, Sho Yamazaki, Fumihiko Nakamura, Ken Morita, Akihide Yoshimi, Aya Shinozaki-Ushiku, Masashi Fukayama, Mineo Kurokawa: Autoimmune neutropenia preceding Helicobacter pylori-negative MALT lymphoma with nodal dissemination. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6386-6390. (Full text, PDF).

Hee Eun Park, Hee Tae Kim, Cha Hee Lee, Jung Ho Bae: Delayed lipogranuloma of the cheek following autologous fat injection: report of 2 cases. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6391-6394. (Full text, PDF).

Xi-Jun Liu, Jin-Shan Feng, Wen-Yu Xiang, Bin Kong, Ling-Mei Wang, Jin-Cheng Zeng, Yan-Fang Liang: Clinicopathological features of an ascending colon mixed adenoneuroendocrine carcinoma with clinical serosal invasion. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6395-6398. (Full text, PDF).

Xiang Li, Wei-Hua Liao, Jian-Hua Zhou, Bao-An Liu, Ji-Fang Wen, Zhong-Liang Hu: NK/T cell lymphoma involving mediastinum: report of a case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6399-6402. (Full text, PDF).

Yu-Qiong Yang, Lei Fan, Li Wang, Ji Xu, Run Zhang, Zheng Ge, Jian-Yong Li, Wei Xu: Systemic lymphoma arising from hydroa vacciniforme-like lymphoma: report of two cases with review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6403-6408. (Full text, PDF).

Feifei Liu, Renya Zhang, Zi-Yu Wang, Qiuyuan Xia, Qin Shen, Shanshan Shi, Pin Tu, Qunli Shi, Xiaojun Zhou, Qiu Rao: Malignant perivascular epithelioid cell tumor (PEComa) of cervix with TFE3 gene rearrangement: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6409-6414. (Full text, PDF).

Masatoshi Yamada, Harutaka Katano, Mihoko Yotsumoto, Hirotsugu Hashimoto, Takashi Muramatsu, Mika Shiotsuka, Katsuyuki Fukutake, Masahiko Kuroda: Unique expression pattern of viral proteins in human herpesvirus 8-positive plasmablastic lymphoma: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2014;7(9):6415-6418. (Full text, PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711