Volume 8, Number 11:13785-15497;2015  
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Yue-Quan Jiang, Zhi Zhang, Hua-Rong Cai, Hong Zhou: Killing effect of TNF-mediated by conditionally replicating adenovirus on esophageal cancer and lung cancer cell lines. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):13785-13794. (Full text, PDF).

Chi Zhang, Xiang Hu, Xiao-Yu Liu, Pin Liang, Jian Zhang, Liang Cao, Zheng-Lin Wang, Huan-Ran Liu, Xun-Guo Yin, Cheng-Yong Dong, Li-Ming Wang: Effect of tumor-associated macrophages on gastric cancer stem cell in omental milky spots and lymph node micrometastasis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):13795-13805. (Full text, PDF).

Bo Yang, Hua Zhao, Bin X, Ya-Bin Wang, Jian Zhang, Yu-Kang Cao, Qing Wu, Feng Cao: Influence of interleukin-1 beta gene polymorphisms on the risk of myocardial infarction and ischemic stroke at young age in vivo and in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):13806-13813. (Full text, PDF).

Zhihua Zhao, Yuhui Yin, Jing Zhang, Jingwen Qi, Dandan Zhang, Yihui Ma, Yuhao Wang, Shenglei Li, Jun Zhou: Spindle cell/sclerosing rhabdomyosarcoma: case series from a single institution emphasizing morphology, immunohistochemistry and follow-up. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):13814-13820. (Full text, PDF).

Ablikim Abliz, Wenhong Deng, Rongze Sun, Wenyi Guo, Liang Zhao, Weixing Wang: Wortmannin, PI3K/Akt signaling pathway inhibitor, attenuates thyroid injury associated with severe acute pancreatitis in rats. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):13821-13833. (Full text, PDF).

Shyh-Ching Lo, Guo-Chiuan Hung, Bingjie Li, Haiyan Lei, Tianwei Li, Kenjiro Nagamine, Shien Tsai, Mark J Zucker, Ludmilla Olesnicky: Mixed group of Rhizobiales microbes in lung and blood of a patient with fatal pulmonary illness. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):13834-13852. (Full text, PDF).

Fanlu Meng, Linlin Zhang, Yi Shao, Qing Ma, Hui Lv: microRNA-377 inhibits non-small-cell lung cancer through targeting AEG-1. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):13853-13863. (Full text, PDF).

Da-Wei Mu, He-Qing Guo, Gao-Biao Zhou, Jian-Ye Li, Bin Su: Oleanolic acid suppresses the proliferation of human bladder cancer by Akt/mTOR/S6K and ERK1/2 signaling. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):13864-13870. (Full text, PDF).

Yi Zhou, Xiaofang Deng, Xiaoxiao Ma, Ning Zang, Hongtao Li, Gang Li, Danrong Li, Cuiping Li, Wendong Huang, Min He: Cellular transcriptomics: gelsolin negatively regulates the expression of apoptosis-associated genes and inhibits apoptosis in hepatocarcinoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):13871-13885. (Full text, PDF).

Fan Yang, Hongzhi Ma, Ling Feng, Meng Lian, Ru Wang, Erzhong Fan, Jugao Fang: Zinc finger protein x-linked (ZFX) contributes to patient prognosis, cell proliferation and apoptosis in human laryngeal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):13886-13899. (Full text, PDF).

Kyung-Jin Seo, Chang-Young Yoo, So-Young Im, Chang-Dong Yeo, Ji-Han Jung, Hyun-Ju Choi, Jin-Young Yoo: A possible complementary tool for diagnosing tuberculosis: a feasibility test of immunohistochemical markers. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):13900-13910. (Full text, PDF).

Yangning Zhou, Miao He, Tianxiao Zou, Bin Yu: Morphological changes in the sciatic nerve, skeletal muscle, heart and brain of rabbits receiving continuous sciatic nerve block with 0.2% ropivacaine. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):13911-13920. (Full text, PDF).

Jun Zhu, Xiang-Dong Lu, Feng Si, Chun-Yu Song, Qing-Hai Meng: Inhibition of LN-308 glioma cell proliferation and migration by retinoic acid amide through activation of Akt pathway. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):13921-13927. (Full text, PDF).

Enzhong Jin, Yujing Bai, Lvzhen Huang, Min Zhao, Chunfang Zhang, Mingwei Zhao, Xiaoxin Li: Evidence of a novel gene HERPUD1 in polypoidal choroidal vasculopathy. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):13928-13944. (Full text, PDF).

Tao Jiang, Xianjie Zhang, Jing Ding, Bingwei Duan, Shichun Lu: Inflammation and cancer: inhibiting the progression of residual hepatic VX2 carcinoma by anti-inflammatory drug after incomplete radiofrequency ablation. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):13945-13956. (Full text, PDF).

Honghong Yang, Chunhong Zhang, Shan Fang, Rongying Ou, Wenfeng Li, Yunsheng Xu: UCH-LI acts as a novel prognostic biomarker in gastric cardiac adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):13957-13967. (Full text, PDF).

Qidong Ye, Na Zhang, Kai Chen, Jiashi Zhu, Hui Jiang: Effects of portulacerebroside a on apoptosis of human leukemia HL60 cells and p38/JNK signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):13968-13977. (Full text, PDF).

Yin Li, Ke-Ping Xu, Dong Jiang, Jun Zhao, Jin-Feng Ge, Shi-Ying Zheng: Relationship of Fas, FasL, p53 and bcl-2 expression in human non-small cell lung carcinomas. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):13978-13986. (Full text, PDF).

Yingjie Jin, Pei Zhang, Juan Li, Jianqiang Zhao, Chuanyong Liu, Fei Yang, Dong Yang, Aiqin Gao, Wenli Lin, Xiaoxia Ma, Yuping Sun: B7-H3 in combination with regulatory T cell is associated with tumor progression in primary human non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):13987-13995. (Full text, PDF).

Klairoong Thonsranoi, Supattra Glaharn, Chuchard Punsawad, Urai Chaisri, Srivicha Krudsood, Parnpen Viriyavejakul: Increased synapsin I expression in cerebral malaria. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):13996-14004. (Full text, PDF).

Li Zheng, Zhongyong Zhou, Zhikuan He: Knockdown of PFTK1 inhibits tumor cell proliferation, invasion and epithelial-to-mesenchymal transition in pancreatic cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14005-14012. (Full text, PDF).

Chen-Yu Wang, Long Hua, Juan Sun, Kun-Hou Yao, Jiang-Tao Chen, Jun-Jie Zhang, Jun-Hong Hu: MiR-211 inhibits cell proliferation and invasion of gastric cancer by down-regulating SOX4. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14013-14020. (Full text, PDF).

Xiao-Ning Ju, Wei-Na Mu, Yuan-Tao Liu, Mei-Hong Wang, Feng Kong, Chao Sun, Qing-Bo Zhou: Baicalin protects against thrombin induced cell injury in SH-SY5Y cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14021-14027. (Full text, PDF).

Kun Xie, Jianze Nian, Xingyang Zhu, Xiaoping Geng, Fubao Liu: Modulatory role of garlicin in migration and invasion of intrahepatic cholangiocarcinoma via PI3K/AKT pathway. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14028-14033. (Full text, PDF).

Junfei Gu, Lixin Ren, Xiaolu Wang, Changbao Qu, Yong Zhang: Expression of livin, survivin and caspase-3 in prostatic cancer and their clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14034-14039. (Full text, PDF).

Rui Deng, Weilong Chang, Xiuli Wu, Junhua Chen, Kaixiong Tao, Peng Zhang: Primary splenic angiosarcoma with fever and anemia: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14040-14044. (Full text, PDF).

Hui Lu, Qiang Chen, Hui Shen: Pigmented villonodular synovitis of the elbow with rdial, median and ulnar nerve compression. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14045-14049. (Full text, PDF).

Yu-Lan Ma, Zhi-Jun Ma, Min Wang, Meng-Yang Liao, Rui Yao, Yu-Hua Liao: MicroRNA-155 induces differentiation of RAW264.7 cells into dendritic-like cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14050-14062. (Full text, PDF).

Ruixia Ma, Liqiu Liu, Wei Jiang, Yanjuan Yu, Haifeng Song: FK506 ameliorates podocyte injury in type 2 diabetic nephropathy by down-regulating TRPC6 and NFAT expression. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14063-14074. (Full text, PDF).

Chunfa Yang, Wenying Sun, Wu Cui, Xingku Li, Jialin Yao, Xuanye Jia, Changjian Li, Hongjie Wu, Zhaoyang Hu, Xiaoming Zou: Procoagulant role of neutrophil extracellular traps in patients with gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14075-14086. (Full text, PDF).

Xiaodong Geng, Yuanda Wang, Quan Hong, Jurong Yang, Wei Zheng, Gang Zhang, Guangyan Cai, Xiangmei Chen, Di Wu: Differences in gene expression profiles and signaling pathways in rhabdomyolysis-induced acute kidney injury. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14087-14098. (Full text, PDF).

Yang Li, Zhenxing Zhang: Gastrodin improves cognitive dysfunction and decreases oxidative stress in vascular dementia rats induced by chronic ischemia. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14099-14109. (
Full text, PDF).

Min Wang, Junjie Zhang, Linlong Tong, Xiaofei Ma, Xinguang Qiu: miR-195 is a key negative regulator of hepatocellular carcinoma metastasis by targeting FGF2 and VEGFA. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14110-14120. (Full text, PDF).

Lian-Zhi Wu, Xue-Li Liu, Qing-Zhen Xie: Osteopontin facilitates invasion in human trophoblastic cells via promoting matrix metalloproteinase-9 in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14121-14130. (Full text, PDF).

Weimin Zhao, Mu Song, Jie Zhang, Mulati Kuerban, Haijiang Wang: Combined identification of long non-coding RNA CCAT1 and HOTAIR in serum as an effective screening for colorectal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14131-14140. (Full text, PDF).

Cai Chen, Qilin Yu, Shu Zhang, Ping Yang, Cong-Yi Wang: Assessing the efficacy and safety of combined DPP-4 inhibitor and insulin treatment in patients with type 2 diabetes: a meta-analysis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14141-14150. (Full text, PDF).

Wenting Li, Zhiyu Zeng, Chun Gui, Huilei Zheng, Weiqiang Huang, HengWei, Danping Gong: Proteomic analysis of mitral valve in Lewis rat with acute rheumatic heart disease. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14151-14160. (Full text, PDF).

Yi Xu, Jianyong Zhu, Zhangming Lei, Lijun Wan, Xiuwen Zhu, Feng Ye, Yanyue Tong: Expression and functional role of miR-29b in renal cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14161-14170. (Full text, PDF).

Mei Hu, Hai-Feng Ou-Yang, Xing-Peng Han, Xin-Yu Ti, Chang-Gui Wu: KyoT2 downregulates airway remodeling in asthma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14171-14179. (Full text, PDF).

Lili Cai, Kai Zhao, Xuejie Yuan: Expression of minichromosome maintenance 8 in chronic myelogenous leukemia. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14180-14188. (Full text, PDF).

Zesheng Peng, Daofeng Tian, Hongliu Wang, Derek Kai Kong, Shenqi Zhang, Baohui Liu, Gang Deng, Zhou Xu, Liquan Wu, Baowei Ji, Long Wang, Qiang Cai, Mingchang Li, Junmin Wang, Aimin Zhang, Qianxue Chen: Epistaxis and pituitary apoplexy due to ruptured internal carotid artery aneurysm embedded within pituitary adenoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14189-14197. (Full text, PDF).

Lixin Zhang, Zhineng Liu, Xiaokang Li, Ping Zhang, Jia Wang, Dandan Zhu, Xinping Chen, Lihua Ye: Low long non-coding RNA HOTAIR expression is associated with down-regulation of Nrf2 in the spermatozoa of patients with asthenozoospermia or oligoasthenozoospermia. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14198-14205. (Full text, PDF).

Jian Zhang, Li Gong, Bilal Hasan, Jing Wang, Jianjiang Luo, Huan Ma, Fengsen Li: Use of aquaporins 1 and 5 levels as a diagnostic marker in mild-to-moderate adult-onset asthma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14206-14213. (Full text, PDF).

Xuhui Lei, Liang Chang, Wei Ye, Chuanlu Jiang, Zhiren Zhang: Raf kinase inhibitor protein (RKIP) inhibits the cell migration and invasion in human glioma cell lines in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14214-14220. (Full text, PDF).

Jiancheng Huang, Xiaobing Li, Hongying Li, Zhenyu Su, Jun Wang, Huijun Zhang: Down-regulation of microRNA-184 contributes to the development of cyanotic congenital heart diseases. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14221-14227. (Full text, PDF).

Juan Zhang, Wei-Jie Dai, Xiao-Zhong Yang: Methylation status of TRAF2 is associated with the diagnosis and prognosis of gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14228-14234. (Full text, PDF).

Ya-Jun Zhang, Xiao-Cun Liu, Jin Du, Yi-Jie Zhang: MiR-152 regulates metastases of non-small cell lung cancer cells by targeting neuropilin-1. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14235-14240. (Full text, PDF).

Hao Liu, Hongliang Wang, Haichun Liu, Yunzhen Chen: Effect of miR-143 on the apoptosis of osteosarcoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14241-14246. (Full text, PDF).

Dong Chen, Zhong Wu, Lin-Jie Luo, Xiang Huang, Wei-Qiang Qian, Hua Wang, Shao-Hua Li, Jie Liu: E-cadherin maintains the activity of neural stem cells and inhibits the migration. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14247-14251. (Full text, PDF).

Guodong Zhao, Liang Xu, Limei Hui, Jianjun Zhao: Level of circulated microRNA-421 in gastric carcinoma and related mechanisms. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14252-14256. (Full text, PDF).

Yi-Ling Lin, Hsiao-Ling Chen, Shao-Bin Cheng, Dah-Cherng Yeh, Chu-Chun Huang, Fang-Ku P’eng, Tung-Chou Tsai, Cheng-Chung Wu, Chuan-Mu Chen: Methylation-silencing RCC1 expression is associated with tumorigenesis and depth of invasion in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14257-14269. (Full text, PDF).

Sun-Jae Lee, Chun-Seok Yang, Dae-Dong Kim, Yu-Na Kang, Sang Gyu Kwak, Jae-Bok Park, Chang-Ho Cho, Kwan-Kyu Park: Microenvironmental interactions and expression of molecular markers associated with epithelial-to-mesenchymal transition in colorectal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14270-14282. (Full text, PDF).

Lili Wang, Qin Liu, Dongliang Lin, Maode Lai: CD44v6 down-regulation is an independent prognostic factor for poor outcome of colorectal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14283-14293. (Full text, PDF).

Fengbin Lin, Yingying Chen, Hao Liang, Shaojian Tan: Echistatin prevents posterior capsule opacification in diabetic rabbit model via integrin linked kinase signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14294-14304. (Full text, PDF).

Xin Pi, Yinghua Cui, Changsong Wang, Lei Guo, Bo Sun, Jinghui Shi, Ziwei Lin, Nana Zhao, Weiwei Wang, Songbin Fu, Enyou Li: Low tidal volume with PEEP and recruitment expedite the recovery of pulmonary function. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14305-14314. (Full text, PDF).

Wenzhi Liu, Suhang Hua, Yue Dai, Yangyang Yuan, Jinghui Yang, Jiali Deng, Yunjie Huo, Xiaoxuan Chen, Bogang Teng, Xiuyi Yu, Yongxing Zhang: Roles of Cx43 and AKAP95 in ovarian cancer tissues in G1/S phase. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14315-14324. (Full text, PDF).

Shuai Liu, Qin Zheng, Xin-Yuan Cui, Kui-Xing Dai, Xue-Song Yang, Fa-Sheng Li, Qiu Yan: Expression of uPAR in human trophoblast and its role in trophoblast invasion. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14325-14334. (Full text, PDF).

Song Xu, Xiao-Ming Yi, Wen-Quan Zhou, Wen Cheng, Jing-Ping Ge, Zheng-Yu Zhang: Downregulation of miR-129 in peripheral blood mononuclear cells is a diagnostic and prognostic biomarker in prostate cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14335-14344. (Full text, PDF).

Liu Yang, Qing-Qing Wu, Yuan Liu, Zhe-Fu Hu, Zhou-Yan Bian, Qi-Zhu Tang: Cinnamaldehyde attenuates pressure overload-induced cardiac hypertrophy. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14345-14354. (Full text, PDF).

Zi-Yi Wang, Jing Lu, Yuan-Zhen Zhang, Ming Zhang, Teng Liu, Xin-Lan Qu: Effect of Bisphenol A on invasion ability of human trophoblastic cell line BeWo. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14355-14364. (Full text, PDF).

Jian-Hui Chen, Shi-Rong Cai, Er-Tao Zhai, Si-Le Chen, Kai-Ming Wu, Wu Song, Yu-Long He: Survival prognosis and clinicopathological features of the lymph nodes along the left gastric artery in gastric cancer: implications for D2 lymphadenectomy. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14365-14373. (Full text, PDF).

Shaoxing Liu, Bo Zhu, Yan Sun, Xianfeng Xie: miR-155 modulates the progression of neuropathic pain through targeting SGK3. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14374-14382. (Full text, PDF).

Hao Cai, Deke Jiang, Fang Qi, Jianfeng Xu, Long Yu, Qianyi Xiao: HRP-3 protects the hepatoma cells from glucose deprivation-induced apoptosis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14383-14391. (Full text, PDF).

Jing Zhu, Yang Ling, Yun Xu, Ming-Zhu Lu, Yong-Ping Liu, Chang-Song Zhang: Elevated expression of MDR1 associated with Line-1 hypomethylation in esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14392-14400. (Full text, PDF).

Yudong Zhang, Bainan Chen, Liu Ming, Hongsong Qin, Liu Zheng, Zhang Yue, Zhixin Cheng, Yannan Wang, Dawei Zhang, Chunmei Liu, Wang Bin, Qingzhi Hao, Fuchen Song, Bo Ji: MicroRNA-141 inhibits vascular smooth muscle cell proliferation through targeting PAPP-A. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14401-14408. (Full text, PDF).

Fan Wu, Xiu-Juan Dong, Yan-Yan Li, Yan Zhao, Qiu-Lin Xu, Lei Su: Identification of phosphorylated MYL12B as a potential plasma biomarker for septic acute kidney injury using a quantitative proteomic approach. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14409-14416. (Full text, PDF).

Jiwei Li, Yangyang Ma, Mengxing Lv, Jun Zhou, Baihui Liu, Kuiran Dong, Xianmin Xiao, Lian Chen: Persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy: a clinical and pathological study of 19 cases in a single institution. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14417-14424. (Full text, PDF).

Shuaimei Xu, Li Cui, Dandan Ma, Wenjuan Sun, Buling Wu: Effect of ITGA5 down-regulation on the migration capacity of human dental pulp stem cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14425-14432. (Full text, PDF).

Lei Jiang, Pengcheng He, Yong Liu, Jiyan Chen, Xuebiao Wei, Ning Tan: Mechanism of IFN-γ in regulating OPN/Th17 pathway during vascular collagen remodeling of hypertension induced by ANG II. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14433-14440. (Full text, PDF).

Suijun Wang, Zhen Yang, Ying Gao, Quanzhong Li, Yong Su, Yanfang Wang, Yun Zhang, Hua Man, Hongxia Liu: Pyruvate kinase, muscle isoform 2promotes proliferation and insulin secretion of pancreatic β-cells via activating Wnt/CTNNB1 signaling. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14441-14448. (Full text, PDF).

Pengfei Lin, Weibo Niu, Cheng Peng, Zhaoyang Zhang, Jun Niu: The role of TAK1 expression in thyroid cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14449-14456. (Full text, PDF).

Juan Kang, Hong-Ya Zhang, Guo-Dong Feng, Dong-Yun Feng, Hong-Ge Jia: Development of an improved animal model of experimental autoimmune myositis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14457-14464. (Full text, PDF).

Qingliang Shao, Wei Jiang, Yan Jin: MiR-124 effect in neurons apoptosis in newborn rat with thyroid hypofunction. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14465-14471. (Full text, PDF).

Jianxiang Zhang, Yanmei Ma, Shoujun Wang, Fu Chen, Yuanting Gu: C/EBPα inhibits proliferation of breast cancer cells via a novel pathway of miR-134/CREB. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14472-14478. (Full text, PDF).

Yuanyuan Wu, Xi Liu, Liwen Hu, Huansheng Tao, Xingying Guan, Kun Zhang, Yun Bai, Kang Yang: Copy number loss of variation_91720 in PIK3CA predicts risk of esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14479-14485. (Full text, PDF).

Yueyue Wu, Ying Cha, Xinmei Huang, Jun Liu, Zaoping Chen, Fang Wang, Jiong Xu, Li Sheng, Heyuan Ding: Protective effects of berberine on high fat-induced kidney damage by increasing serum adiponectin and promoting insulin sensitivity. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14486-14492. (Full text, PDF).

Shuo Yang, Fen Luo, Jun Wang, Xiang Mao, Zongyou Chen, Zhiming Wang, Fenghua Guo: Effect of prostaglandin reductase 1 (PTGR1) on gastric carcinoma using lentivirus-mediated system. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14493-14499. (Retracted, Full text, PDF).

Xuemei Sun, Chunlai Zhang: MicroRNA-96 promotes myocardial hypertrophy by targeting mTOR. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14500-14506. (Full text, PDF).

Jing-Jing Liang, Li-Fang Huang, Xu-Ming Chen, Song-Qing Pan, Zu-Neng Lu, Zhe-Man Xiao: Amiloride suppresses pilocarpine-induced seizures via ASICs other than NHE in rats. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14507-14513. (Full text, PDF).

Renbin Yu, Shunyu Xu, Yanxia Wang, Hengjuan Cai, Ping Xu: Role of MICA expression, anti-MICA antibodies and serum MICA during acute rejection in a rat-to-mouse cardiac transplantation model. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14514-14520. (Full text, PDF).

Zhe Sun, Ai Zhang, Tao Jiang, Zhaodong Du, Chengye Che, Fang Wang: miR-145 suppressed human retinoblastoma cell proliferation and invasion by targeting ADAM19. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14521-14527. (Full text, PDF).

Huanjin Song, Li Tao, Fang Wang, Weizhuo Wang, Yongchang Wei, Wenjun Shen, Fuling Zhou: Effect of bone mesenchymal stem cells transplantation on the micro-environment of early osteonecrosis of the femoral head. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14528-14534. (Full text, PDF).

Dandan Wang, Yuan Tian, Yanhui Zhao, Lianlian Liu, Xianying Liu, Fuju Wu: KIR2DL4 expression rather than its single nucleotide polymorphisms correlates with pre-eclampsia. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14535-14541. (Full text, PDF).

Jinshui He, Chaowei Lian, Yanling Fang, Jinzhi Wu, Jianning Weng, Xiaoling Ye, Huowang Zhou: Effect of CXCL10 receptor antagonist on islet cell apoptosis in a type I diabetes rat model. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14542-14548. (Full text, PDF).

Yu Xu, Qingcai Yue, Hong Wei, Guiju Pan: PRAME induces apoptosis and inhibits proliferation of leukemic cells in vitro and in vivo. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14549-14555. (Full text, PDF).

Xuechang Li, Yanli Tao, Xuezhong Li: Expression of MMP-9/TIMP-2 in nasal polyps and its functional implications. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14556-14561. (Full text, PDF).

Zhan-Chao Wang, Hua Lu, Qiang Zhou, Si-Ming Yu, Yu-Lun Mao, Hao-Jie Zhang, Ping-Chao Zhang, Wang-Jun Yan: MiR-451 inhibits synovial fibroblasts proliferation and inflammatory cytokines secretion in rheumatoid arthritis through mediating p38MAPK signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14562-14567. (Full text, PDF).

Feng Gao, Suxia Pan, Bing Liu, Huanzhi Zhang: TFF3 knockout in human pituitary adenoma cell HP75 facilitates cell apoptosis via mitochondrial pathway. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14568-14573. (Full text, PDF).

Tao Li, Xi-Sheng Leng, Ji-Ye Zhu, Gang Wang: Suppression of hedgehog signaling regulates hepatic stellate cell activation and collagen secretion. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14574-14579. (Full text, PDF).

Cheng Liu, Xue-Jun Liu, Duo Liu, Dong-Wei Yao: A giant ureteral polyp mimicking as a bladder mass resected ureteroscopically by diode laser: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14580-14583. (Full text, PDF).

Jinyang Chen, Xiaochun Du, Qian Chen, Charlie Xiang: Effects of donors’ age and passage number on the biological characteristics of menstrual blood-derived stem cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14584-14595. (Full text, PDF).

Shulan Chen, Xin Ye, Xinbo Yu, Quanchen Xu, Keqing Pan, Shulai Lu, Pishan Yang: Co-culture with periodontal ligament stem cells enhanced osteoblastic differentiation of MC3T3-E1 cells and osteoclastic differentiation of RAW264.7 cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14596-14607. (Full text, PDF).

Jung-Ho Suh, Kyu Yeoun Won, Gou Young Kim, Go Eun Bae, Sung-Jig Lim, Ji-Youn Sung, Yong-Koo Park, Youn Wha Kim, Juhie Lee: Expression of tumoral FOXP3 in gastric adenocarcinoma is associated with favorable clinicopathological variables and related with Hippo pathway. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14608-14618. (Full text, PDF).

Chang-Yuan Wei, Qi-Xing Tan, Xiao Zhu, Qing-Hong Qin, Fei-Bai Zhu, Qin-Guo Mo, Wei-Ping Yang: Expression of CDKN1A/p21 and TGFBR2 in breast cancer and their prognostic significance. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14619-14629. (Full text, PDF).

Hirotsugu Hashimoto, Atsushi Kurata, Tamaki Nashiro, Shigeru Inoue, Tomonori Ushijima, Koji Fujita, Toshikazu Kimura, Kensuke Kawai, Hajime Horiuchi, Masahiko Kuroda: Smooth muscle immaturity in the carotid arterial neointima as a prognostic marker for systemic atherogenic cardiovascular events in the Asian male. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14630-14639. (Full text, PDF).

Li Zhou, Lu-Tian Yao, Zhi-Yong Liang, Wei-Xun Zhou, Lei You, Qian-Qian Shao, Shuai Huang, Jun-Chao Guo, Yu-Pei Zhao: Nuclear translocation of fibroblast growth factor receptor 3 and its significance in pancreatic cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14640-14648. (Full text, PDF).

Javiera Navarrete, Bélgica Vásquez, Mariano del Sol: Morphoquantitative analysis of the Ileum of C57BL/6 mice (Mus musculus) fed with a high-fat diet. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14649-14657. (Full text, PDF).

Xiaofei Lin, Zhengyan Wang, Yumei Wang, Weijing Feng: Serum MicroRNA-370 as a potential diagnostic and prognostic biomarker for pediatric acute myeloid leukemia. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14658-14666. (Full text, PDF).

Wenwen Yan, Lin Zhou, Siwan Wen, Qianglin Duan, Feifei Huang, Yu Tang, Xiaohong Liu, Yongyan Chai, Lemin Wang: Differential loss of natural killer cell activity in patients with acute myocardial infarction and stable angina pectoris. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14667-14675. (Full text, PDF).

Xiao-Xia Li, Rui-Jian Li, Lu-Jun Zhao, Ning-Bo Liu, Ping Wang: Expression of molecular factors correlated with metastasis in small cell lung cancer and their significance. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14676-14684. (Full text, PDF).

Yang Guo, Shan Zhou, Feng Liu, Bin Zhang: CYP2E1 RsaI/PstI polymorphisms contributed to oral cancer susceptibility: a meta-analysis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14685-14692. (Full text, PDF).

Dong Li, Song He: Pemetrexed and cyclophosphamide combination therapy for the treatment of non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14693-14700. (Full text, PDF).

Meng-Ya Sun, Kai-Jie Cui, Mao-Min Yu, Hui Zhang, Xiang-Li Peng, Hong Jiang: Bax inhibiting peptide reduces apoptosis in neonatal rat hypoxic-ischemic brain damage. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14701-14708. (Full text, PDF).

Yinlong Ren, Junna Hou, Aiguo Xu, Yunbao Pan: Diagnostic utility of PAX2 and PAX5 in distinguishing non-small cell lung cancer from small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14709-14716. (Full text, PDF).

Jianglong Yu, Lin Lin, Xinping Luan, Xiepan Jing, Maierab: Impacts of Rho kinase inhibitor Fasudil on Rho/ROCK signaling pathway in rabbits with optic nerve injury. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14717-14724. (Full text, PDF).

Kai Li, Zhengpeng Zhu, Jin Luo, Jingyi Fang, Huanhuan Zhou, Min Hu, Ninu Maskey, Guifang Yang: Impact of chemokine receptor CXCR3 on tumor-infiltrating lymphocyte recruitment associated with favorable prognosis in advanced gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14725-14732. (Full text, PDF).

Xinwen Chang, Yiding Bian, Yanming Wu, Yajing Huang, Kai Wang, Tao Duan: Endocan of the maternal placenta tissue is increased in pre-eclampsia. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14733-14740. (Full text, PDF).

Hao Chen, Kai Zhang, Guizhong Wu, Dawei Song, Kangwu Chen, Huilin Yang: Low expression of PHLPP1 in sacral chordoma and its association with poor prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14741-14748. (Full text, PDF).

Yueshuang Shen, Meng li, Xiongwei Ye, Qihua Bi: Association of apolipoprotein E with the progression of hepatitis B virus-related liver disease. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14749-14756. (Full text, PDF).

Xiao-Yan Cai, Xue-Fei Wang, Jun Li, Jiang-Nan Dong, Jiang-Qi Liu, Neng-Ping Li, Bei Yun, Rong-Long Xia: Overexpression of CD39 and high tumoral CD39+/CD8+ ratio are associated with adverse prognosis in resectable gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14757-14764. (Full text, PDF).

Xiuming Zhang, Jimin Liu, Sheng Yan, Ke Huang, Yanfeng Bai, Shusen Zheng: High expression of N-acetyltransferase 10: a novel independent prognostic marker of worse outcome in patients with hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14765-14771. (Full text, PDF).

Yiyang Wen, Xiaoshu Hu: Expression of esophageal carcinoma related gene 4 (ECRG4) and its clinical significance in prognosis of esophageal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14772-14778. (Full text, PDF).

Sheng-Qiang Gao, Li-Dong Huang, Rui-Jie Dai, Dong-Dong Chen, Wei-Jian Hu, Yun-Feng Shan: Neutrophil-lymphocyte ratio: a controversial marker in predicting Crohn’s disease severity. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14779-14785. (Full text, PDF).

Qi Zhang, Jie Ma, Cui-Yun Wu, Da-Hong Zhang, Ming Zhao: Tubulocystic oncocytoma of the kidney: a case study and review of literature with focus on implications for differential diagnosis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14786-14792. (Full text, PDF).

Haijun Li, Xiujuan Li, Meiling Bai, Yueer Suo, Guohui Zhang, Xueyuan Cao: Matrine inhibited proliferation and increased apoptosis in human breast cancer MCF-7 cells via upregulation of Bax and downregulation of Bcl-2. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14793-14799. (Full text, PDF).

Ceyhan Ugurluoglu, Fatma Dobur, Pinar Karabagli, Zeliha Esin Celik: Fine needle aspiration biopsy of thyroid nodules: cytologic and histopathologic correlation of 1096 patients. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14800-14805. (Full text, PDF).

Shouxing Duan, Xuan Zhang, Xuewu Jiang, Lei Xie, Zongbo Sun, Shuhua Ma, Jianhong Li: An insight into insulin-like factor 3 regulate its receptor RXFP2 in mouse gubernaculum testis cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14806-14811. (Full text, PDF).

Qi Yan, Qi Lu, Yu Tao, Yu-Dong Wang, Wen-Xia Zhao: Diagnostic value of the plasmatic ADM level for early ectopic pregnancy. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14812-14817. (Full text, PDF).

Chunwei Wang, Hua Xiang, Huiyuan Si, Dandan Guo, Mei Sun: High expression of myofibrillogenesis regulator-1 predicts poor prognosis for patients with hepatocellular carcinoma after curative hepatectomy. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14818-14823. (Full text, PDF).

Xuliang Zhang, Yong Wang, Zheyu Mao, Danqing Huang, Junwei Zhou, Xudong Wang: Expression of NF-κB-inducing kinase in breast carcinoma tissue and its clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14824-14829. (Full text, PDF).

Huaiqi Yao, Xuanzhi Liu, Suzuan Chen, Wei Xia, Xiaojun Chen: Decreased expression of serum miR-424 correlates with poor prognosis of patients with hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14830-14835. (Full text, PDF).

Chen Tian, Yafei Wang, Lei Zhu, Yong Yu, Yizhuo Zhang: Primary bone natural killer/T cell lymphoma, nasal type without EBV infection: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14836-14839. (Full text, PDF).

Komkrit Ruangritchankul, Ariya Chindamporn, Navaporn Worasilchai, Ubon Poumsuk, Somboon Keelawat, Andrey Bychkov: Invasive fungal disease in university hospital: a PCR-based study of autopsy cases. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14840-14852. (Full text, PDF).

Jingtao Wang, Xiao Wang, Fudong Yu, Jian Chen, Senlin Zhao, Dongyuan Zhang, Yang Yu, Xisheng Liu, Huamei Tang, Zhihai Peng: Combined detection of preoperative serum CEA, CA19-9 and CA242 improve prognostic prediction of surgically treated colorectal cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14853-14863. (Full text, PDF).

Chuan Wang, Zhifang Jia, Hongxi Ma, Donghui Cao, Xing Wu, Simin Wen, Lili You, Xueyuan Cao, Jing Jiang: DNA methyltransferase 3a rs1550117 genetic polymorphism predicts poor survival in gastric cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14864-14874. (Full text, PDF).

Yihui Ma, Pengyu Zhang, Yi Gao, Huijie Fan, Mingzhi Zhang, Jingjing Wu: Evaluation of AKT phosphorylation and PTEN loss and their correlation with the resistance of rituximab in DLBCL. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14875-14884. (Full text, PDF).

Guibin Qian, Songnan Hao, Dawei Yang, Qinggang Meng: P15, MDM2, NF-κB, and Bcl-2 expression in primary bone tumor and correlation with tumor formation and metastasis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14885-14892. (Full text, PDF).

Zhen Chen, Yingjie Shao, Min Fan, Qianfeng Zhuang, Kun Wang, Wei Cao, Xianlin Xu, Xiaozhou He: Prognostic significance of preoperative C-reactive protein: albumin ratio in patients with clear cell renal cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14893-14900. (Full text, PDF).

Rui Wang, Xin Yi, Xiaoyan Li, Xuejun Jiang: Fibroblast growth factor-21 is positively associated with atrial fibrosis in atrial fibrillation patients with rheumatic heart disease. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14901-14908. (Full text, PDF).

Ruigang Zhao, Gang Chen: Role of GSTP1 Ile105Val and XRCC1 Arg194Trp, Arg280His and Arg399Gln gene polymorphisms in the clinical outcome of advanced non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14909-14916. (Full text, PDF).

Yu Cao, Weixing Lan, Yaxiong Li, Chuanyu Wei, Honglin Zou, Lihong Jiang: Single nucleotide polymorphism of NKX2-5 gene with sporadic congenital heart disease in Chinese Bai population. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14917-14924. (Full text, PDF).

Jie Yang, Jian Zhang: Influence of protein kinase C (PKC) on the prognosis of diabetic nephropathy patients. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14925-14931. (Full text, PDF).

Yoonjin Kwak, Seong-Ik Kim, Chul-Kee Park, Sun Ha Paek, Soon-Tae Lee, Sung-Hye Park: C-MET overexpression and amplification in gliomas. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14932-14938. (Full text, PDF).

Yin Sun, Shu Li, Keng Shen, Shuang Ye, Dongyan Cao, Jiaxin Yang: DAPK1, MGMT and RARB promoter methylation as biomarkers for high-grade cervical lesions. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14939-14945. (Full text, PDF).

Dazhi Yu, Fengmei An, Xu He, Xuecheng Cao: Curcumin inhibits the proliferation and invasion of human osteosarcoma cell line MG-63 by regulating miR-138. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14946-14952. (Full text, PDF).

Haiming Jiang, Yejia Hu, Li Shang, Yuzhu Li, Lihua Yang, Yuguo Chen: Association between MUC5B polymorphism and susceptibility and severity of idiopathic pulmonary fibrosis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14953-14958. (Full text, PDF).

Jihua Yang, Shunchang Jiao, Jingbo Kang, Rong Li, Guanzhong Zhang: Application of serum NY-ESO-1 antibody assay for early SCLC diagnosis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14959-14964. (Full text, PDF).

Miao Zhang, Xuran Zhang: Association of MMP-2 expression and prognosis in osteosarcoma patients. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14965-14970. (Full text, PDF).

Yoo-Kyung Lee, Hyun Hoon Chung, Jae Weon Kim, Yong-Sang Song, Noh-Hyun Park: Expression of phosphorylated Akt and hTERT is associated with prognosis of epithelial ovarian carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14971-14976. (Full text, PDF).

Lianhua Liu, Xiaofeng Yang: Implication of Reprimo and hMLH1 gene methylation in early diagnosis of gastric carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14977-14982. (Full text, PDF).

Shu-Wen Chen, Tong-Bing Wang, Yu-Heng Tian, You-Guang Zheng: Down-regulation of microRNA-126 and microRNA-133b acts as novel predictor biomarkers in progression and metastasis of non small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14983-14988. (Full text, PDF).

Ziyi Wang, Hao Zhang, Jianxin Hou, Jianing Niu, Zhenhai Ma, Haidong Zhao, Caigang Liu: Clinical implications of β-catenin protein expression in breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14989-14994. (Full text, PDF).

Haiyang Xie, Chunyang Xing, Guoqiang Cao, Bajin Wei, Xiao Xu, Penghong Song, Leiming Chen, Hai Chen, Shengyong Yin, Lin Zhou, Shusen Zheng: Association of RNF43 with cell cycle proteins involved in p53 pathway. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):14995-15000. (Full text, PDF).

Huijuan Shi, Qionglan Tang, Tiantian Zhen, Hui Li, Fenfen Zhang, Anjia Han: Yolk sac tumor of the external auditory canal: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15001-15006. (Full text, PDF).

Jian-Shi Chen, Bin-Bin Wu, Hai-Li Bao, Ji-Mei Du, Sheng-Chu Zhang, Yi-Hu Zheng: Relationship between CIP2A expression, and prognosis and MDR-related proteins in patients with advanced gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15007-15012. (Full text, PDF).

Rong Hu, Min Lin, Jun Ye, Bao-Ping Zheng, Li-Xia Jiang, Juan-Juan Zhu, Xiao-Hong Chen, Mi Lai, Tian-Yu Zhong: Molecular epidemiological investigation of G6PD deficiency by a gene chip among Chinese Hakka of southern Jiangxi province. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15013-15018. (Full text, PDF).

Jing Li, Rong Fu, Liping Yang, Weiping Tu: miR-21 expression predicts prognosis in diffuse large B-cell lymphoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15019-15024. (Full text, PDF).

Gaixiang Xu, Bo Wang, Min Yang, Wenbin Qian: A rare case of nasopharyngeal carcinoma in a patient with multiple myeloma after treatment by lenalidomide. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15025-15029. (Full text, PDF).

Yuanfeng Zhang, Qingchun Xu, Guoyuan Liu, Hong Huang, Weiqiang Lin, Yueying Huang, Zepai Chi, Shaochuan Chen, Kaijian Lan, Jiahua Lin, Yonghai Zhang: Effect of histone deacetylase on prostate carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15030-15034. (Full text, PDF).

Jiaying Ruan, Ling Mei, Qian Zhu, Gang Shi, He Wang: Mixed lineage kinase domain-like protein is a prognostic biomarker for cervical squamous cell cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15035-15038. (Full text, PDF).

Wei Zhan, Xin Liao, Tian Tian, Ru-Yi Zhang, Po Li, Xiao-Ping Wu, Qing-Hua Ji, Qin Yang: Perianal multiple Bowen’s disease: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15039-15041. (Full text, PDF).

Yan Chen, Lisu Huang, Huijuan Zhang, Mark Klebanoff, Zujing Yang, Jun Zhang: Racial disparity in placental pathology in the collaborative perinatal project. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15042-15054. (Full text, PDF).

Lin Ge, Hua-Yu Wu, Shang-Ling Pan, Ling Huang, Peng Sun, Qing-Hua Liang, Guo-Fang Pang, Ze-Ping Lv, Cai-You Hu, Cheng-Wu Liu, Xiao-Ling Zhou, Ling-Jin Huang, Rui-Xing Yin, Jun-Hua Peng: COMT Val158Met polymorphism is associated with blood pressure and lipid levels in general families of Bama longevous area in China. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15055-15064. (Full text, PDF).

Juanmei Mo, Min Luo1, Jiandong Cui, Shaozhang Zhou: Prognostic value of ERCC1 and ERCC2 gene polymorphisms in patients with gastric cancer receiving platinum-based chemotherapy. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15065-15071. (Full text, PDF).

Jian Sun, Jing Zhang, Junliang Lu, Jie Gao, Tao Lu, Xinyu Ren, Huanli Duan, Zhiyong Liang: Immunohistochemistry is highly sensitive and specific for detecting the BRAF V600E mutation in papillary thyroid carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15072-15078. (Full text, PDF).

Jie Zhou, Sichang Zheng, Zhengting Wang, Rong Fan, Jielu Yuan, Jie Zhong: Association of angiotensin-converting enzyme gene polymorphisms with Crohn’s disease in a Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15079-15085. (Full text, PDF).

Xiu-Wei Zhang, Song-Yan Chen, Dong-Wei Xue, Hui-Hui Xu, Lian-He Yang, Hong-Tao Xu, En-Hua Wang: Expression of Nemo-like kinase was increased and negatively correlated with the expression of TCF4 in lung cancers. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15086-15092. (Full text, PDF).

Guang-Xu Liu, Yun-Cui Yu, Xiang-Ping He, Sheng-Nan Ren, Xue-Dong Fang, Fen Liu, Yan He: Expression of eag1 channel associated with the aggressive clinicopathological features and subtype of breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15093-15099. (Full text, PDF).

Yong Liang, Jiayu Chen, Yanzi Zhang, Wei Zhang: Expression of galectin-9 mRNA in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15100-15105. (Full text, PDF).

Wei-Chao Li, Zi-Jun Zou, Ming-Gen Zhou, Liang Chen, Lin Zhou, Yu-Kai Zheng, Zhi-Jie He: Effects of simvastatin on the expression of inducible NOS in acute lung injury in septic rats. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15106-15111. (Full text, PDF).

Peng Liu, Yuan Zhu, Luying Liu: CA724 is a novel factor for predicting the unresectability in pancreatic adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15112-15117. (Full text, PDF).

Zhao Liu, Zhao Song, Jing Sun, Fenglei Sun, Chuanzhi Li, Jiuzheng Sun, Liyou Xu: Association between CTLA-4 rs231775 polymorphism and hepatocellular carcinoma susceptibility. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15118-15122. (Full text, PDF).

Lei Liu, Bo Ning: The role of MBL2 gene polymorphism in sepsis incidence. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15123-15127. (Full text, PDF).

Haiyan Liu, Yongjian Gao, Defeng Song, Tong Liu, Ye Feng: Correlation between microRNA-421 expression level and prognosis of gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15128-15132. (Full text, PDF).

Sen-Lin Shi, Zhao-Feng Peng, Gui-Dong Yao, Hai-Xia Jin, Wen-Yan Song, Hong-Yi Yang, Ru-Yue Xue, Ying-Pu Sun: Expression of CD11c+HLA-DR+dendritic cells and related cytokines in the follicular fluid might be related to pathogenesis of ovarian hyperstimulation syndrome. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15133-15137. (Full text, PDF).

Zhi-Zhong Tian, Xin-Jun Guo, Yong-Ming Zhao, Yuan Fang: Decreased expression of long non-coding RNA MEG3 acts as a potential predictor biomarker in progression and poor prognosis of osteosarcoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15138-15142. (Full text, PDF).

Bin Yao, Shanghui Guan, Xiaochen Huang, Peng Su, Qingxu Song, Yufeng Cheng: A collision tumor of esophagus. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15143-15146. (Full text, PDF).

Yang Xuan, Li-Na Wang, Ping-Min Wei, Hong Zhi, Zu-Hong Lu: B-cell lymphoma 2 rs17757541 C>G polymorphism was associated with an increased risk of coronary artery disease in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15147-15154. (Full text, PDF).

Jie Ming, Zeming Liu, Wen Zeng, Yusufu Maimaiti, Yawen Guo, Xiu Nie, Chen Chen, Xiangwang Zhao, Lan Shi, Chunping Liu, Tao Huang: Association between BRAF and RAS mutations, and RET rearrangements and the clinical features of papillary thyroid cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15155-15162. (Full text, PDF).

Gang Zhou, Ying Wang, Ziyao Fang, Rongrong Liu, Anhui Wang, Feng Zhao, Lihua Chen: CD40 -1C>T polymorphism and the risk of lung cancer in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15163-15169. (Full text, PDF).

Feng Cai, Ning Cui, Hongyan Ma, Xueli Wang, Guihong Qiao, Danping Liu: Interleukin-10 -1082A/G polymorphism is associated with the development of acute pancreatitis in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15170-15176. (Full text, PDF).

Pingping Yan, Miaojuan Xia, Fei Gao, Guanxiu Tang, Hui Zeng, Shuo Yang, Hongmei Zhou, Dan Ding, Lina Gong: Predictive role of miR-146a rs2910164 (C>G), miR-149 rs2292832 (T>C), miR-196a2 rs11614913 (T>C) and miR-499 rs3746444 (T>C) in the development of hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15177-15183. (Full text, PDF).

Chungyeul Kim, Jungjoo Lee, Wonyoung Lee, Aeree Kim: Changes in intrinsic subtype of breast cancer during tumor progression in the same patient. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15184-15190. (Full text, PDF).

Yan Li, Shaoru Li, Qianqian Zhai, Jie Hai, Di Wang, Meng Cao, Qinggui Zhang: Association of GSTs polymorphisms with risk of gestational diabetes mellitus. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15191-15197. (Full text, PDF).

Hong-Guang Li, Fang-Feng Liu, Hua-Qiang Zhu, Xu Zhou, Jun Lu, Hong Chang, Jin-Hua Hu: Association of PTEN gene polymorphisms with liver cancer risk. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15198-15203. (Full text, PDF).

Nai-Guo Wang, Da-Chuan Wang, Bing-Yi Tan, Feng Wang, Ze-Nong Yuan: TNF-α and IL10 polymorphisms interaction increases the risk of ankylosing spondylitis in Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15204-15209. (Full text, PDF).

Nai-Guo Wang, Feng Wang, Bing-Yi Tan, Shi-jie Han, Jun Dong, Ze-Nong Yuan, Da-Chuan Wang: Genetic analysis of TNFST15 variants in ankylosing spondylitis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15210-15215. (Full text, PDF).

Qingfeng Yin, Qianqian Zhai, Di Wang, Jie Hai, Meng Cao, Jianling Wang, Tao Wang: Investigation on the association between inerleukin-10 -592C/A, 819C/T and -1082A/G gene polymorphisms and development of diabetic nephrophathy. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15216-15221. (Full text, PDF).

Guoqiang Qin, Songtao Qi, Dan Lu, Jiangjun Yu, Weimin Huang, Lei Yu: EFEMP1 rs3791679 polymorphism was associated with susceptibility to glioma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15222-15227. (Full text, PDF).

Zongping Wang, Yipeng Xu, Shaoxing Zhu: Interleukin-16 rs4778889 polymorphism contributes to the development of renal cell cancer in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15228-15233. (Full text, PDF).

Esra Akyüz Özkan, Ceren Canbey Göret, Zeynep Tuba Özdemir, Serdar Yanık, Nuri Emrah Göret, Meryem Doğan, Fatma Gökşin Cihan, Ayşe Neslin Akkoca: Evaluation of peripheral lymphadenopathy with excisional biopsy: six-year experience. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15234-15239. (Full text, PDF).

Zongyu Zhang, Yawei Li, Huaiying Liu, Jinhui Shi, Xuefeng Li, Weimin Jiang: ABCB1 polymorphisms associated with osteonecrosis of the femeral head. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15240-15244. (Full text, PDF).

Changjiang Liu, Xiaorong Xu, Yufa Zhou: Association between EGFR polymorphisms and the risk of lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15245-15249. (Full text, PDF).

Chunhong Yu, Jinglin Yi, Xiaolong Yin, Yan Deng, Yujun Liao, Xiaobing Li: Correlation of interactions between NOS3 polymorphisms and oxygen therapy with retinopathy of prematurity susceptibility. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15250-15254. (Full text, PDF).

Hong-Guang Li, Fang-Feng Liu, Hua-Qiang Zhu, Xu Zhou, Jun Lu, Hong Chang, Jin-Hua Hu: PIK3CA polymorphisms associated with susceptibility to hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15255-15259. (Full text, PDF).

Degang Kong, Xiuli Chen, Shichun Lu, Qingliang Guo, Wei Lai, Jushan Wu, Dongdong Lin, Daobing Zeng, Binwei Duan, Tao Jiang, Jilei Cao: Short-term effects of splenectomy on serum fibrosis indexes in liver cirrhosis patients. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15260-15264. (
Full text, PDF).

Bo Ran, Yongcheng Wang, Yonggang Zhang, Keya Mao, Yan Wang: Association between HRH4 polymorphisms and ankylosing spondylitis susceptibility. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15265-15269. (Full text, PDF).

Zuchao Gu, Yu Zhang, Guixing QiuL: Promoter polymorphism T-786C, 894G→T at exon 7 of endothelial nitric oxide synthase gene are associated with risk of osteoporosis in Sichuan region male residents. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15270-15274. (Full text, PDF).

Yachang Zeng, Mujun Li, Yue Chen, Sumei Wang: Homocysteine, endothelin-1 and nitric oxide in patients with hypertensive disorders complicating pregnancy. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15275-15279. (Full text, PDF).

Xiaowen Pang, Kai Lin, Wen Liu, Ping Zhang, Sainan Zhu: Characterization of the abnormal lipid profile in Chinese patients with psoriasis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15280-15284. (Full text, PDF).

Jun Shen, Sufen Wang, Xintong Zhao, Xuefei Shao, Xiaochun Jiang, Yi Dai, Shanshui Xu, Xianwen Pan: Skull metastasis from follicular thyroid carcinoma: report of three cases and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15285-15293. (Full text, PDF).

Yuting Tang, Ying Wang, Liang Hu, Fankai Meng, Danmei Xu, Kai Wan, Lifang Huang, Chunrui Li, Jianfeng Zhou: Acute promyelocytic leukemia with cryptic t(15;17) on isochromosome 17: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15294-15300. (Full text, PDF).

Lin Zhu, Li An, Xiao-Yan Zhang, Xue-Rui Ren, Jing-Wen Song: Peroxidase-positive Auer bodies in plasma cells in multiple myeloma: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15301-15306. (Full text, PDF).

Yawen Gou, Yetao Wang, Huaying Fang, Xuemei Xu, Wenyong Yu, Kaiguang Zhang, Yue Yu: Bronchogenic cyst in the hepatogastric ligament masquerading as an esophageal mesenchymal tumor: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15307-15311. (Full text, PDF).

Jian-Jun Ren, Yu Zhao, Ming-Juan Liu, Guo Liu, Fei Chen: Langerhans cell sarcoma arising from the root of tongue: a rare case. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15312-15315. (Full text, PDF).

Hongmei Liu, Wei Zhao, Meijuan Huang, Xiaojuan Zhou, Youling Gong, You Lu: Alveolar rhabdomyosarcoma of nasopharynx and paranasal sinuses with metastasis to breast in a middle-aged woman: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15316-15321. (Full text, PDF).

Dedong Ma, Hongxiu Lu, Yiqing Qu, Shanshan Wang, Yangyang Ying, Wei Xiao: Primary Sjögren’s syndrome accompanied by pleural effusion: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15322-15327. (Full text, PDF).

Qiuyu Liu, Yunzhen Kan, Yuewu Zhao, Hui He, Lingfei Kong: Epithelioid inflammatory myofibroblastic sarcoma treated with ALK inhibitor: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15328-15332. (Full text, PDF).

Shogo Tajima, Kenji Koda, Yumie Ishii, Satoshi Hasegawa, Hidetarou Yokoyama: A case of matrix-producing metaplastic carcinoma of the breast exhibiting similarities to pleomorphic adenoma on fine-needle aspiration cytology. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15333-15337. (Full text, PDF).

Yusuke Takanashi, Shogo Tajima, Takamitsu Hayakawa, Hiroshi Neyatani, Kazuhito Funai: KRAS mutation-positive bronchial surface epithelium (BSE)-type lung adenocarcinoma with strong expression of TTF-1: a case providing a further insight as for the role of TTF-1 in the oncogenesis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15338-15343. (Full text, PDF).

Jianguo Wei, Zhenying Yue, Dianhang Song, Qiang Wang, Xiaodong Teng: Invasive urothelial carcinoma with chordoid features of the ureter: a rare entity and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15344-15349. (Full text, PDF).

Haidong Tan, Li Xu, Xiaolei Liu, Shuang Si, Yongliang Sun, Liguo Liu, Wenying Zhou, Zhiying Yang: Hepatocellular carcinoma in nonalcoholic fatty liver disease mimicking benign hemangioma: two case reports and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15350-15355. (Full text, PDF).

Hongxu Chen, Pengcheng Li, Zhiyong Liu, Jianguo Xu, Xuhui Hui: Benign fibrous histiocytoma of the fronto-temporo-parietal region: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15356-15362. (Full text, PDF).

Hao Xu, Nan Sha, He-Wen Li, Mei Bai, Xin Chen, Hai-Long Hu, Chang-Li Wu: A giant pelvic malignant schwannoma: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15363-15368. (Full text, PDF).

Bu-Yi Zhang, Mingfei Zhao, Baizhou Li, Jian-Min Zhang: Diverse proportion in composite pheochromocytoma-ganglioneuroma may induce varied clinical symptom: comparison of two cases. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15369-15374. (Full text, PDF).

Shogo Tajima, Masahiro Yanagiya, Masaaki Sato, Jun Nakajima, Masashi Fukayama: Metaplastic thymoma with myasthenia gravis presumably caused by an accumulation of intratumoral immature T cells: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15375-15380. (Full text, PDF).

Haiyan Shi, Xiaoduan Chen, Bingjian Lv, Xiaofei Zhang: Concurrent tamoxifen-related Müllerian adenofibromas in uterus and ovary. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15381-15385. (Full text, PDF).

Dan Zhou, Xiaozhi Yuan, Xinshuai Wang, Jing Ren, Ruina Yang, Guoqiang Kong, Ruinuo Jia, Jiangman Li, Dongfeng Ge, Xuan Zhang, Shegan Gao: A case of gastric adenocarcinoma metastasis to the esophagus possibly caused by gastroscopy or gastric reflux. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15386-15390. (Full text, PDF).

Hirotsugu Hashimoto, Atsushi Kurata, Hideaki Mizuno, Tamaki Nashiro, Akira Hangaishi, Masahiko Kuroda, Kensuke Usuki, Hajime Horiuchi: Pulmonary arterial hypertension due to pulmonary vascular amyloid deposition in a patient with multiple myeloma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15391-15395. (Full text, PDF).

Wen-Qing Yao, Xia Wu, Gan-Di Li, Wei-Lu Wu, Wei-Ya Wang: ACTH-secreting pancreatic neuroendocrine carcinoma with ovarian and pelvic metastases causing Cushing’s syndrome: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15396-15401. (Full text, PDF).

Peng-Zhi Wan, Qiang Han, En-Hua Wang, Xu-Yong Lin: Glomus tumor of uncertain malignant potential of the lung: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15402-15406. (Full text, PDF).

Jian Zhu, Gaofeng Ni, Dan Wang, Qingqing He, Peifeng Li: Lobulated adenomyoepithelioma: a case report showing immunohistochemical profiles. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15407-15411. (Full text, PDF).

Yan Lv, Xin Pang, Qingfu Zhang, Dalin Jia: Cardial leiomyosarcoma with multiple lesions involved: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15412-15416. (Full text, PDF).

Zhijun Huo, Yongsheng Gao, ZhiyongYu, Wenshu Zuo, Yanfang Zhang: Metastasis of breast cancer to renal cancer: report of a rare case. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15417-15421. (Full text, PDF).

Yiran Zhang, Quanfeng Yu, Zhihong Zhang, Ranlu Liu, Yong Xu: Renal pelvis urothelial carcinoma of the upper moiety in complete right renal duplex: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15422-15425. (Full text, PDF).

Lianfang Yuan, Zhiyu Guan, Xuan Dai, Jie Xu: Primary pleuropulmonary synovial sarcoma: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15426-15428. (Full text, PDF).

Han Yao, Xi Zhang, Jia Liu, Lidan Zhu, Guo Chen, Sha Wu, Lei Gao: Multiple myeloma developing during long-term clinical course of refractory immune thrombocytopenic purpura: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15429-15432. (Full text, PDF).

Zhiyong Liu, Min He, Hongxu Chen, Yi Liu, Qiang Li, Lin Li, Jin Li, Haifeng Chen, Jianguo Xu: Angiomatous lesion and delayed cyst formation after gamma knife surgery for intracranial meningioma: case report and review of literatures. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15433-15436. (Full text, PDF).

Ming Zhao, Rong Huang, Xianglei He: A pelvic cellular solitary fibrous tumor with multifocal expression of cytokeratin AE1/AE3. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15437-15438. (Full text, PDF).

Josef Finsterer, Marlies Frank, Anushree Mishra: Genetic background and phenotypic heterogeneity of MELAS and maternally inherited diabetes and deafness. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15439-15441. (Full text, PDF).

Bo Li, Yinghui He, Xue Han, Shitai Zhang, Yan Xu, Yang Zhou, Zixuan Song, Ling Ouyang: Aberrant promoter methylation of SH3GL2 gene in vulvar squamous cell carcinoma correlates with clinicopathological characteristics and HPV infection status. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15442-15447. (Full text, PDF).

Ozben Yalcin, Engin Sezer, Fevziye Kabukcuoglu, Ayse Irem Kilic, Ahu Gulcin Sari, Asli Aksu Cerman, Ilknur Kivanc Altunay: Presence of ulceration, but not high risk zone location, correlates with unfavorable histopathological subtype in facial basal cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15448-15453. (Full text, PDF).

Bing Pan, Yamei Liu: Effects of duloxetine on microRNA expression profile in frontal lobe and hippocampus in a mouse model of depression. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15454-15461. (Full text, PDF).

Lifei Xing, Dongtao Wang, Lihong Wang, Wenjie Lan, Suyue Pan: Differential proteomics analysis of mononuclear cells in cerebrospinal fluid of Parkinson’s disease. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15462-15466. (Full text, PDF).

Lei Lu, Xiaofeng Zhai, Ronghua Yuan: Clinical significance and prognostic value of Nek2 protein expression in colon cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15467-15473. (Full text, PDF).

Shi-Xian Zhou, Yun-Mei Yang: Anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis with occult ovarian teratoma: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15474-15478. (Full text, PDF).

Hitomi Fukumoto, Yuko Sato, Hideki Hasegawa, Hidehisa Saeki, Harutaka Katano: Development of a new real-time PCR system for simultaneous detection of bacteria and fungi in pathological samples. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15479-15488. (Full text, PDF).

Xiaomin Zhang, Xi Chen, Juan Liu, Xiushuai Dong, Yinglan Jin, Yaoyao Tian, Yanming Xue, Liyan Chen, Yuying Chang, Yao Liu, Jinghua Wang: Knockdown of WISP1 inhibit proliferation and induce apoptosis in ALL Jurkat cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15489-15496. (Full text, PDF).

Retraction: Expression and function of microRNA-188-5p in activated rheumatoid arthritis synovial fibroblasts. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(11):15497. (Full text, PDF).
.
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711