Volume 9, Number 10:9715-10852;2016  
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Xiaoyong Fan, Jianjun Wang, Youqiang Cui, Guangcun Liu: MiR-34a induces apoptosis of glioma stem cells via the inhibition of SIRT1. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):9715-9726. (Abstract IJCEP0028010, Full text PDF).

Lu Liang, Yongyao Gu, Yiwu Dang, Ping Li, Xiaoning Gan, Wenting Huang, Gang Chen, Dianzhong Luo: Identification of miR-133a-3p-expression signature and probable mechanism in lung squamous cell carcinoma: Insights from integrated analysis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):9727-9741. (Abstract IJCEP0038572, Full text PDF).

Zheng Xu, Shengyuan Zhou, Xuebin Li, Xiaodong Liu, Xiongsheng Chen, Wei Zhu: Expression and role of osteopontin in ossification of ligmentum flavum. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):9742-9750. (Abstract IJCEP0028003, Full text PDF).

Fei Cao, Da-Peng Li, Lei Wang, Min Li, Hui Zhang, Min Tao: TRIM25 promotes oncogenic activities through regulation of ZEB1 in breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):9751-9760. (Abstract IJCEP0027582, Full text PDF).

Danming Wei, Zuxuan Chen, Rongquan He, Lin Shi, Shengsheng Zhou, Wanying Li, Gang Chen, Zhigang Peng, Yiwu Dang, Dianzhong Luo: Genomic alterations and protein expression of STAT4 in pancreatic cancer: a study of bioinformatics based on public data and immunohistochemistry validation with 241 tissue samples. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):9761-9774. (Abstract IJCEP0038471, Full text PDF).

Tong-Qu Song, Bao-Jian Ge, Hung-Liang Chen, Xiao-Wei Yang, Feng Yuan: Osteogenesis of bone marrow mesenchymal stem cells on nano-hydroxyapatite/bacterial cellulose coposite scaffolds in rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):9775-9785. (Abstract IJCEP0034380, Full text PDF).

Camelia A Abdel Malak, Olfat G Shaker, Esmat Ashour, Lobaba Magdy: Genetic variations of the TNF-α -308 G>A promoter, and TGF-β1 T869C polymorphisms in Egyptian patients with rheumatoid arthritis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):9786-9797. (Abstract IJCEP0034537, Full text PDF).

Jian-Qing Zhang, Xu-Shan Tang, Xiao-Li Ma, Mei Yang, Ge Bai, Lei-Yu Cao, Li Zhang: Differential expression of serum microRNAs in locally advanced esophageal squamous cell carcinoma patients undergoing radiochemotherapy in Xinjiang area. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):9798-9809. (Abstract IJCEP0037190, Full text PDF).

Jin Hui Li, Xiang Chen, Xiu Juan Yan, Hai Li, Sheng Liang Chen: microRNA-143 acts as a prognostic marker in gastric cancer and its role in cell proliferation and invasion. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):9810-9820. (Abstract IJCEP0038610, Full text PDF).

Xiaohua Tan, Chengtan Li, Yifei Cao, Yu Hong, Wen Li, Xianrong Xu, Liangwen Xu, Lei Yang, Yutao Yan: Hsa-miRNA-26b regulates SPAK expression during intestinal epithelial cell differentiation. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):9821-9836. (Abstract IJCEP0025733, Full text PDF).

Jingzhe Han, Xueqin Song, Jianguo Zhu, Xin Zhang, Juan Gao, Junxia Li, Yanmei Song, Hongran Wu, Yansu Guo, Chunyan Li: The role of mitochondrial quality control in lumbar spinal cords of SOD1-G93A transgenic mice. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):9837-9852. (Abstract IJCEP0035217, Full text PDF).

Feng Wang, Hui Ye, Qiang Zhu, Gengbao Qu, Lin Wang, Meng Zhao, Pilin Wang: Serum amyloid A expression is associated with breast cancer survival. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):9853-9866. (Abstract IJCEP0032255, Full text PDF).

Zhi Li, Yuji Zhang, Yu Liu, Jinsong Han, Yan Zhu, Zongtao Yin, Jian Zhang, Huishan Wang: Integrated analysis of dysregulated lncRNA and mRNA expression profiles in pulmonary vein sleeves from patients with long-standing persistent atrial fibrillation. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):9867-9878. (Abstract IJCEP0037886, Full text PDF).

Yue Qian, Yan Chen: Increased expression of SOX4 contributes to ovarian cancer progression. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):9879-9888. (Abstract IJCEP0026011, Full text PDF).

Pei-Ru Wu, Chung-Min Yeh, Chun-Chi Chang, Hsuan-Yuan Huang, Kai-Cheng Wang, Hung-Jen Shih, I-Yen Lee, Ming-Chung Jiang8, Yueh-Min Lin: Oncogenic Ras expression increases cytoplasmic distribution and phosphorylation of CSE1L in B16F10 melanoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):9889-9897. (Abstract IJCEP0033140, Full text PDF).

Yachang Zeng, Ping Chen, Yue Chen, Mujun Li: β-thalassemia for translating human β-globin gene and RNA interference of α-globin gene expression by lentivirus vectors. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):9898-9906. (Abstract IJCEP0034245, Full text PDF).

Zhigen Yuan, Guoan Jiang, Sanqing Fu, Qiang Li, Like Chen, Kewu Peng, Wei Gao, Jun Zeng, Zan Tan, Yuan Ai, Lei Mi: Correlation between autophagy of osteoblasts and oxidative stress of osteoporosis rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):9907-9915. (Abstract IJCEP0035671, Full text PDF).

Iman H Hewedi, Nehal A Radwan, Marwa M Shakweer: Prune 2 immunohistochemical expression in uterine smooth muscle tumors. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):9916-9923. (Abstract IJCEP0038194, Full text PDF).

Kan Zhang, Yangjun Zhu, Ping Liu, Renjie Ji: MiR-124 inhibits neural apoptosis in ischemic stroke. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):9924-9930. (Abstract IJCEP0035287, Full text PDF).

Jinyin Yan, Yang Zhang, Lu Wang, Hao Dai, Ning Li, Wanning Hu, Haifeng Cai: The role of miR-222 and miR-298 in breast cancer drug resistance. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):9931-9937. (Abstract IJCEP0035881, Full text PDF).

Cengiz Kocak, Fatma Emel Kocak, Zulfu Bayhan, Sezgin Zeren, Mehmet Fatih Ekici, Raziye Akcilar, Mehmet Huseyin Metineren: Value of immunohistochemical detection of FOXO3a as a prognostic marker in human breast carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):9938-9950. (Abstract IJCEP0033922, Full text PDF).

Shenghua Li, Weijia Mo, Liu Yang, Li Xiao, Jiayuan Luo, Zefeng Wang, Huihui Zhao, Hua Mi, Yuyan Pang, Gang Chen: Clinicopathological significance of signal transducer and activator of transcription 4 in bladder urothelial carcinoma tissues: a study of immunohistochemistry and bioinformatics. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):9951-9962. (Abstract IJCEP0038856, Full text PDF).

Nan He, Qianna Jin, Liang Shi, Ke Wu, Guobin Wang, Kaixiong Tao: ADAM8 promotes gastric cancer cell invasiveness via EGFR/ERK signaling pathway to upregulate matrix metalloproteinases 2 and 9 expression. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):9963-9973. (Abstract IJCEP0032842, Full text PDF).

Jilin Yan, Jijun Xing, Tongzhong Li, Lianhong Zheng, Yinlong Wang, Jinying Su, Wenjing Zhao: Downregulation of microRNA-519 promotes angiogenesis induced by cerebral ischemia via upregulating HIF-1α expression. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):9974-9983. (Abstract IJCEP0035984, Full text PDF).

Xiwei Guo, Xiaoqin Wang, Yuanmin Pei, Huashan Yi, Xiaohan Yue: CDC37 promotes the proliferation and invasion of human hepatocellular carcinoma cells through AKT1 signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):9984-9992. (Abstract IJCEP0026399, Full text PDF).

Li Zeng, Kai-Xue Li, Ruo-Dan Liu, Yong-Feng Zhang, Jing-Jing Hu, Ying Xiong: microRNA-221 functions as a potential tumor promoter in colon cancer via ERK1/2 signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):9993-10001. (Abstract IJCEP0028267, Full text PDF).

Ming Hu, Ji-Wei Hu, Lu He, Yun-Sheng Li: Expression of bone modeling markers and formation of bacterial biofilm in middle ear of rats with chronic suppurative otitis media induced by Pseudomonas Aeruginosa. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10002-10010. (Abstract IJCEP0032063, Full text PDF).

Xuyan Chen, Renpin Chen, Wei Wu, Zhiming Huang: MicroRNA-873 inhibits proliferation and induces apoptosis by targeting CXCL1 in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10011-10019. (Abstract IJCEP0037539, Full text PDF).

Hua Xu, Haiping Zhang, Chen Feng: Over-expression of PLAU regulates the radiosensitivity of esophageal cancer cell. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10020-10027. (Abstract IJCEP0020069, Full text PDF).

Fei Ruan, Junyan Ma, Kaihong Xu: Silencing of CTHRC1 inhibits proliferation and metastasis of endometriotic stromal cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10028-10035. (Abstract IJCEP0026034, Full text PDF).

Zhan-Bo Wang, Yong Guo, Jing Yuan, Po Zhao, Huai-Yin Shi: Intrahepatic cholangiocarcinoma arising from bile duct adenoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10036-10043. (Abstract IJCEP0026640, Full text PDF).

Jun Wu, Bin Wei, Lu Wang: Host miR-146a promotes replication of human cytomegalovirus by suppressing type I IFN response in MRC-5 cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10044-10051. (Abstract IJCEP0036479, Full text PDF).

Jingyu Yang, Xiaoyuan Xie, Hui Zhao, Yang Li, Bo Dong: The effect of astragalus polysaccharide on the therapeutics of diabetic cardiomyopathy in diabetic rats and its mechanism. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10052-10059. (Abstract IJCEP0030600, Full text PDF).

Ruifeng Zhang, Guofeng Ma, Xiaohong Wu, Xiaoling Xu, Li Xu, Kejing Ying: Serum CA125 level in patients with acute pulmonary thromboembolism. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10060-10066. (Abstract IJCEP0033506, Full text PDF).

Chunyan Liu, Mengying Zheng, Jing Li, Rong Fu, Huaquan Wang, Zonghong Shao: Abnormality of lymphotoxin α in CD8+ T cells of patients with severe aplastic anemia. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10067-10073. (Abstract IJCEP0029448, Full text PDF).

Xin-Ge Yue, Su-Jun Li, Yue Zhang, Zai-Gang Yang, Hua Li: Regulation of diabetes-induced inflammation in macrophages by microRNA-26a-5p. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10074-10079. (Abstract IJCEP0034290, Full text PDF).

Eman M Mohamed, Samia A Abd El-Baset, Rehab S Abdul-Maksoud, Asmaa AA Kattaia: Correlation between morphological and molecular changes in a rat model of partial urinary bladder obstruction and the potential effect of kaempferol. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10080-10092. (Abstract IJCEP0036941, Full text PDF).

Zhuoping Liang, Ting Zhang, Yi Peng, Ting Yang, Wenjun Liu, Gang Qin: Role of dendritic cells in consistency between upper and lower airway inflammatory responses: animal experimental studies. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10093-10104. (Abstract IJCEP0035434, Full text PDF).

Zhen Zhang, Zhiqiang Shao, Kai Wang, Guangjian Wang, Xiangfei He, Fengfu Guo: Inhibition of extracellular matrix metalloproteinase inducer expression reduces clear cell renal carcinoma cell invasion and metastasis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10105-10116. (Abstract IJCEP0036012, Full text PDF).

Xinghua Yang, Lin Peng, Yanli Shi: YM155 down-regulates survivin and induces PUMA-dependent apoptosis in oral squamous cell carcinoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10117-10127. (Abstract IJCEP0034848, Full text PDF).

Wenxia Wang, Zhenbo Zhang, Yin Zhao, Zeng Yuan, Xingsheng Yang, Beihua Kong, Wenxin Zheng: Enrichment and characterization of ovarian cancer stem cells and its potential clinical application. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10128-10138. (Abstract IJCEP0036628, Full text PDF).

Cai-Li Li, Yan Miao, Ying-Wei Wang, Jing Feng, Yu-Bao Wang: Muscularization of pulmonary artery and RhoA/ROCK levels in rats exposed to intermittent hypoxia. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10139-10148. (Abstract IJCEP0031624, Full text PDF).

Hanwool Jeon, Kwonyoon Kang, Hyo Eun Park, Eun-Hye Park, Eunmin Kim, Chan Woo Kim, Jin-Moo Kim, Injung Kim, Tae-Hoon Kim, Jin-Jin Kim, Suk Min Seo, Eun-Ho Choo, Yoon-Seok Koh, Ki-Bae Seung, Kiyuk Chang: Mesenchymal stem cells promote infiltration of myeloid-derived suppressor cells after acute myocardial infarction via up-regulation of multiple cytokines. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10149-10158. (Abstract IJCEP0034720, Full text PDF).

Xitao Liu, Weixing Wang: MiR-497 induces hepatocellular carcinoma cell LM3 apoptosis through downregulating XIAP. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10159-10168. (Abstract IJCEP0035742, Full text PDF).

Jia-Bao Liu, Peng Wu, Yun-Le Wang, Ying-Qiang Du, Nan A, Shui-Yuan Liu, Yi-Ming Zhang, Ning-Tian Zhou, Zhi-Hui Xu, Zhi-Jian Yang: Ad-HGF induces autophagy in hypoxia-injured H9c2 cardiomyocytes via activating NF-κB signaling. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10169-10178. (Abstract IJCEP0038017, Full text PDF).

Xiao-Dong Lv, Yong-Hong Xie, Wan-Xin Wu, Jia-Liang Liu, Dan-Yan Ling, Zhi-Ping Yang: Inhibition of tumor cell adhesion, invasion and migration in human lung cancer cells by silencing of TRIM27. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10179-10187. (Abstract IJCEP0020384, Full text PDF).

Fucai Sun, Yike Ma, Zhibin Cai, Zhaoan Yang: MiR-218 promotes osteogenic differentiation of periodontal ligament stem cell through activation of Wnt signaling by targeting SFRP2. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10188-10196. (Abstract IJCEP0026979, Full text PDF).

Baicheng Qiu, Daqing Luo, Yuqing Wei, Wenhui Pan: Down-regulation of SERPINA3 by miR-613 inhibits melanoma cell proliferation and invasion. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10197-10205. (Abstract IJCEP0037298, Full text PDF).

Zucai Xu, Yan Peng, Jing Wang, Hao Huang, Benhai Yao, Ping Xu, Jun Zhang: Up-regulated phospho-STAT3 in ischemia reperfusion rat model and oxygen and glucose deprivation cell model. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10206-10214. (Abstract IJCEP0038491, Full text PDF).

Guangwei Zhong, Yusi Chen, Liu Yang, Yanli Luo, Yingzhe Liu, Qiong Chen, Jiamei Yao: Regulation of microRNA-214 on vascular smooth muscle cell proliferation and potential treatment effects in hypertension mouse. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10215-10223. (Abstract IJCEP0038639, Full text PDF).

Nan Ding, Yan Lu, Shao-Liang Zhu, Shan Zhao, Jun-Ying Chen, Chan-Juan He, Fei Ren, De-Sheng Yao: MiR-17 promotes cervical squamous cell tumorigenesis and metastasis by targeting E2F1. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10224-10232. (Abstract IJCEP0038696, Full text PDF).

Jun Li, Siyang Ren, Yiqun Yao, Zhigang Lian, Bin Dong, Tao Li, Yongjian Liu, Yinghui Xu: Knockdown of NUPR1 inhibits the proliferation of U87 cells in vivo and vitro. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10233-10241. (Abstract IJCEP0038829, Full text PDF).

Jing Liu, Na Lv, Xin Cai, Kaili Zhong, Lei Zhou, Sai Huang, Yan Li, Honghao Gao, Wei Guan, Lan Yang, Donggang Xu, Hang Su, Li Yu: Activation of non-classical NF-кB signaling pathway is associated with drug resistance of B cell non-Hodgkin’s lymphoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10242-10249. (Abstract IJCEP0029985, Full text PDF).

Xiuyuan Li, Hua Jiang, Xinyu Cui, Ran Liu, Qiang Li, Jinxia Gao: MiR-182 inhibit gastric cancer cell proliferation and migration by targeting KLF-4. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10250-10257. (Abstract IJCEP0030551, Full text PDF).

Jingquan Zhang, Cen Jiang, Xinming Shi, Hua Yu, Han Lin, Yibing Peng: Diagnostic value of circulating miR-155, miR-21, and miR-10b as promising biomarkers in human breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10258-10265. (Abstract IJCEP0033318, Full text PDF).

Hongyuan An, Xiaolan Yu, Chuannan Xiang, Yujiao Zhang, Jiyi Xia, Yongzhou Wang: Baicalein and U0126 suppress human breast cancer cell line MCF-7 through regulating MAPK signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10266-10273. (Abstract IJCEP0033679, Full text PDF).

Shiguo Liu, Zhongcui Jing, Shien Liu, Xueping Zheng, Haiyan Wang, Wenjian Xu, Fengyuan Che: Whole exome sequencing identifies a novel SPG4 mutation in a Chinese family with hereditary spastic paraplegias. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10274-10281. (Abstract IJCEP0034005, Full text PDF).

Peng Song, Cen Zhang, Tao Peng, Xu-Hong Zhou: Roles of VTCN1 in apoptosis and invasion in nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10282-10289. (Abstract IJCEP0035223, Full text PDF).

Ziling Huang, Lanshan Huang, Kanglai Wei, Siqiao Shen, Chunyao Li, Weijun Li, Jianjun Li, Yiwu Dang, Yan Wei, Gang Chen, Zhenbo Feng: Down-regulation and relationship with clinicopathological parameters of LncRNA UCHL1-AS1 in hepatocellular carcinoma tissues. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10290-10297. (Abstract IJCEP0037767, Full text PDF).

Junmin Li, Yunzhi Hu, Wei Liu, Zhizhong Lu, Wei Li: Cellular microRNA-214 contributes to H1N1 influenza A virus-mediated apoptosis through repression of anti-apoptotic factors Livin in A549 cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10298-10305. (Abstract IJCEP0037336, Full text PDF).

Fanen Yuan, Baohui Liu, Yuntao Li, Tingfeng Wu, Jiqiang Li, Peng Wu, Qianxue Chen: Silencing of TIPE3 suppresses proliferation of human glioma cells via AKT signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10306-10312. (Abstract IJCEP0023366, Full text PDF).

Xudong Gao, Xiaodong Tan, Ying Zeng, Zhenkun Wang, Qihan Zhao: Serum ARID1A acts as a potential diagnostic biomarker for gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10313-10319. (Abstract IJCEP0025984, Full text PDF).

Lin Wang, Hai-Tao Pan, Bing Wang, Yang Liu, Kai Fei, Wei-Feng Han: Allicin reduces IL-1β-induced inflammatory cytokines via attenuating the NF-κB and MMP3 activation in human osteoarthritis chondrocytes model. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10320-10326. (Abstract IJCEP0034372, Full text PDF).

Yuxia Gao, Wenyu Di, Hongyu Li, Caixia Chen, Zhimei Li: lncRNA TUG1 promotes cell growth and epithelial-mesenchymal transition in human cervical cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10327-10333. (Abstract IJCEP0036898, Full text PDF).

Weizhuo Zheng, Lichun Qi, Haile Pan, Chunlei Cong, Jun Tian: Reduced expression of miR-26b is associated with poor prognosis of osteosarcoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10334-10339. (Abstract IJCEP0036229, Full text PDF).

Qian Zhang, Ke Shi, Guo-Dong Li, Zhi-Peng You, Chang-Yun Wang: VEGF receptor-2 protects cone photoreceptors under hypoxic conditions. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10340-10345. (Abstract IJCEP0038505, Full text PDF).

Fengyan Wang, Wendong Qu, Yang Li, Hui Liu, Bin Li, Jianni Qi, Chengyong Qin: Diethyl nitrosamine alone was not recommended for primary hepacellular carcinoma model in rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10346-10350. (Abstract IJCEP0033165, Full text PDF).

Lina Chen, Yanbin Song, Yanfang Lu, Wenling Zheng, Wenli Ma, Chao Zhang: miR-335 inhibits cell proliferation, migration and invasion in HeLa cervical cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10351-10362. (Abstract IJCEP0038578, Full text PDF).

Zhihong Nie, Fanfan Cao, Bojing Li, Lili Yuan: EV71 infection causes differential expression of microRNAs in colon carcinoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10363-10372. (Abstract IJCEP0035672, Full text PDF).

Yan Lin, Jia-Zhou Ye, Xue-Xin Yan, Zhi-Hui Liu, Yong-Qiang Li, Xiao-Ling Luo, Rong Liang: High expression of Sp1 is significantly correlated with tumor progression and poor prognosis in patients with hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10373-10381. (Abstract IJCEP0031063, Full text PDF).

Fang Fang, Jing Wang, Yanxia Chen, Cailing Ma: Expression of microRNA (miR)-145 and miR-34a in different cervical lesion tissues of Uygur and Han females in Xinjiang, China. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10382-10389. (Abstract IJCEP0026724, Full text PDF).

Shi-Qi Wang, Jin Zhu, Yi Wang, Zhan-Bo Zhao, Xiao-Qing Li, Shuang-Shuang Li, Xian-Qing Jin, Zhen-Hua Guo: Utilization of RET, Bcl-2 and CR immunohistochemistry in the diagnosis of Hirschsprung disease and its allied disorders. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10390-10397. (Abstract IJCEP0029805, Full text PDF).

Jianzhou Tang, Hui Li, Jiashun Luo, Hua Mei, Liang Peng, Xiaojie Li: TOX3 rs3803662 C > T polymorphism contributes to breast cancer susceptibility in the Chinese population: evidence from 12,800 cases and 11,550 controls. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10398-10405. (Abstract IJCEP0031061, Full text PDF).

Maria OO Carvalho, Alcina F Nicol, Nathalia S Oliveira, Cynthia B Cunha, Sergio M Amaro-Filho, Fabio B Russomano, Elizabeth A Portari, Gerard J Nuovo: Correlation of CD8 infiltration and expression of its checkpoint proteins PD-L1 and PD-L2 with the stage of cervical carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10406-10413. (Abstract IJCEP0032742, Full text PDF).

Yuan Ding, Lei Liu, Qingfeng Kong, Shaoping Liu: Value of miRs in fine-needle aspiration biopsy of cervical lymph node as marker for the detection of metastasis in patients with papillary thyroid cancer after total thyroidectomy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10414-10421. (Abstract IJCEP0036498, Full text PDF).

Yan-Ling Hong, Li-Ying Yang, Xin-Yan Pan, Qiang Feng, Hong Zou, Shu-Ling Song, Li Wang, Peng Wang, Shuang Bai, Xin-Liang Zhou, Ju-Lun Yang: Mutation status of ras genes in breast cancers with overexpressed p21Ras protein. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10422-10429. (Abstract IJCEP0037527, Full text PDF).

Yabin Zhang, Zhonghui Pang, Huixiao Li: Association of matrix metalloproteinase-1 polymorphism with the risk and prognosis of osteosarcoma patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10430-10436. (Abstract IJCEP0024576, Full text PDF).

Chunzhu Tang, Wei Liu: LDHA is a feedback activator of hypoxia inducible factor 1-alpha in ovarian cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10437-10443. (Abstract IJCEP0030651, Full text PDF).

Pengnian Qiu, Haixing Ju, Dechuan Li, Yongtian Fan, Yinbo Chen: Study on Rad51 overexpression on rectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10444-10450. (Retracted, Full text PDF).

Yu Wang, Hong Chang, Di Gao, Lei Wang, Nan Jiang, Bin Yu: CDC5L contributes to malignant cell proliferation in human osteosarcoma via cell cycle regulation. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10451-10457. (Abstract IJCEP0031885, Full text PDF).

Ji-Ao Han, Ying-Jie Ma, Yun-Xia Guo, Bao-Shan Qin, Zhi-Ling Wang, Li Han, Lu Bai: Effects of silenced KDR gene on the proliferation and apoptosis of gastric MGC803 cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10458-10463. (Abstract IJCEP0034429, Full text PDF).

Xi Yin, Rui Wei, Qiang Shi, Huifang Wang, Rui Ban, Huaxu Liu, Chuanqiang Pu: Central core disease in China: a clinical and pathological study. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10464-10473. (Abstract IJCEP0025891, Full text PDF).

Xue He, Fang Sun, Ning Zhang, Xikai Zhu, Lifeng Ma, Xiyang Zhang, Yuan Zhang, Longli Kang, Tianbo Jin, Dongya Yuan: Genetic polymorphisms and phenotypic analysis of CYP2A6 in the Sherpa population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10474-10482. (Abstract IJCEP0037457, Full text PDF).

Bin Yu, Bin Zhang, Wenbo Zhou, Jing Kong, Pei Yuan, Jian Jiang, Qiuwei Wang: Application of iTRAQ to screen differentially expressed proteins in the hippocampus of a mouse model of Down syndrome. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10483-10490. (Abstract IJCEP0029512, Full text PDF).

Xuefen Wang, Keming Zhou, Bowei Wang, Xinling Yan, Xia Liu, Qiaoxin Li, Yuqing Ma: Pathway analysis of esophageal squamous cell carcinoma using iTRAQ-based quantitative proteomic approach. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10491-10498. (Abstract IJCEP0032788, Full text PDF).

Liwei Bai, Meng Cao, Qianqian Zhai, Di Wang, Jie Hai, Sumei Jin, Qinggui Zhang: Association of two common SNPs in NLRP3 with risk of type 2 diabetes mellitus and their interaction with environmental factors. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10499-10506. (Abstract IJCEP0037524, Full text PDF).

Yaowen Zhang, Shangwen Dong, Ming Li, Fuyou Zhou, Ruiping Xu, Haijun Yang, Fujun Zhao, Yanping Yang, Yuting Huang, Nengchao Wang, Anping Zheng: Association of RASSF1 expression with radiosensitivity/prognosis in esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10507-10514. (Abstract IJCEP0037599, Full text PDF).

Taoufik Nedjadi, Adel Al-Ammari, Dareen Khayyat, Nada Salem, Ahmed Al-Sayyad, Syed A Hussain, Esam Azhar, Ghazi Damanhouri, Jaudah Al-Maghrabi: The cell cycle regulator p27Kip1 is associated with urothelial bladder cancer invasion. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10515-10521. (Abstract IJCEP0026334, Full text PDF).

Liwei Bai, Di Wang, Qianqian Zhai, Jianling Wang, Jie Hai, Sumei Jin, Qinggui Zhang, Tao Wang: Association of interleukin-18 polymorphisms and the susceptibility to diabetic nephropathy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10522-10528. (Abstract IJCEP0028711, Full text PDF).

Jinchang Lu, Changhua Xia, Chunling Du, Bo Wu, Yanhong Duan, Hong Zhou, Lei Zhou, Donghui Xu, Feng Zhou: Up-regulation of MicroRNA-93 predicates advanced clinicopathological features and serves as an unfavorable risk factor for survival of patients with non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10529-10535. (Abstract IJCEP0033591, Full text PDF).

Weigang Jiang, Mingxing Lei, Yaosheng Liu, Haifeng Qin, Yuncen Cao, Shiguo Zhou, Shubin Liu: Postoperative survival and functional outcome of palliative decompression and stabilization for thoracic metastatic spinal cord compression: prognostic factor analysis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10536-10542. (Abstract IJCEP0034754, Full text PDF).

Xiangwen Lai, Zuoqian Yu, Xiaolei Chen, Guoyu Huang: SIRT4 is upregulated in Chinese patients with esophageal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10543-10549. (Abstract IJCEP0035264, Full text PDF).

Zhenfei Zhu, Jian Zhou, Zixiang Zhang, Dechun Li: Decreased expression of lncRNA TMED11P is correlated with progression and prognosis in pancreatic ductal adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10550-10556. (Abstract IJCEP0036623, Full text PDF).

Ya-Jun Zhao, Teng-Jiao Zhao, Ming-Yu Li, Ya-Na Tan, Hong-Ling Li: Expression of NF-κB and PCNA in gastric mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma and its clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10557-10562. (Abstract IJCEP0032251, Full text PDF).

Ya-Zhou Wang, Hua-Hu Guo, Wei-Hua Zhu, Da-Fang Zhang, Xiao Cui, Xin Yu, Xi-Sheng Leng, Shu Li: Nuclear expression of SOX18 in cancer cells indicates a poor prognosis in patients with hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10563-10568. (Abstract IJCEP0034487, Full text PDF).

Jin Liang, Jingjing Xu, Zhenkun Zhu, Xin Xu: Correlation of miRNA-155 and IL-17 mRNA expression in peripheral blood of female patients with oral lichen planus. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10569-10574. (Abstract IJCEP0035992, Full text PDF).

Xiao-Lei Zhang, Dao-Jun Hong, Yun Yuan: Clinical and muscular pathological characteristics of hypomyopathic dermatomyositis: an analysis of six cases. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10575-10580. (Abstract IJCEP0036828, Full text PDF).

Xiancheng Chen, Lei Xiong, Baolei Miao, Ning Liu, Zhen Wang, Weidong Gan, Dongmei Li, Hongqian Guo: The value of ASPL-TFE3 dual-color single-fusion FISH assay in diagnosing alveolar soft part sarcoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10581-10586. (Abstract IJCEP0037419, Full text PDF).

Shuai Wu, Lian Bai, Zhong-Fu Li, Qi-Gang Li, Jian Xie, Bin Jian: Clinical significance and prognostic value of microRNA-23b expression level in colon cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10587-10592. (Abstract IJCEP0037657, Full text PDF).

Woo Jung Sung, Young-In Maeng, Jungmin Jo, Hongtae Kim, Hyun Jin Jung, Kwan-Kyu Park: C4d deposits and a new diagnostic modality for amyloidosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10593-10597. (Abstract IJCEP0028046, Full text PDF).

Bo Han, Ping Sui, Wei Shao, Zenglei Han: Expression of miR-34a in bone marrow of adult acute lymphoblastic leukemia decreases multidrug resistance in cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10598-10602. (Abstract IJCEP0033099, Full text PDF).

Yong Wang, Lynn Htet Htet Aung, Ji-Ying Tan, Rui-Xing Yin, Xi-Jiang Hu, Xing-Jiang Long, Dong-Feng Wu, Lin Miao, De-Zhai Yang, Shang-Ling Pan: Prevalence of dyslipidemia and its risk factors in the Chinese Maonan and Han populations. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10603-10616. (Abstract IJCEP0037464, Full text PDF).

Qian-Qian Gao, Bin Zhou, Xiu-Zhang Yu, Xi Zeng, Zhu Zhang, Yi Quan, Yan-Yun Wang, Yan Pu, Peng Chen, Ya-Ping Song, Lin Zhang, Ming-Rong Xi: RUNX3 polymorphisms and the susceptibility to cervical cancer and cervical intraepithelial neoplasia in Western China. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10617-10626. (Abstract IJCEP0026798, Full text PDF).

Weiwei Sui, Dehui Zou, Gang An, Shuhui Deng, Yan Xu, Shuhua Yi, Zengjun Li, Yaozhong Zhao, Lugui Qiu: Bortezomib in combination with chemotherapy and autologous hematopoietic stem cell transplantation in the treatment of newly diagnosed multiple myeloma patients: single-center study results. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10627-10634. (Abstract IJCEP0036596, Full text PDF).

Yongle Li, Zheng Wan, Yuemin Sun, Wenli Lu, Wei Yao, Xuefang Yu, Yuan Wang, Jianhua Wang: Relationship between serum aldosterone and microalbuminuria in patients with essential hypertension. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10635-10642. (Abstract IJCEP0036783, Full text PDF).

Xiaoli Ru, Huiqiao Gao, Qiushi Wang, Tao Wen, Chongdong Liu, Zhenyu Zhang: Expression profile of Rab8a and its effector proteins in Chinese patients with endometrial carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10643-10649. (Abstract IJCEP0033473, Full text PDF).

Haifeng Mei, Zhiyun Zhu, Wenbin Sun, Lu Xue, Zongmin Liang: Serum activin-A as a prognostic biomarker for early and late mortality in critically ill patients with sepsis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10650-10656. (Abstract IJCEP0035743, Full text PDF).

Chan Zhang, Wanlu Chen, Qing Li, Xugang Shi, Ridong Xia, Ning Zhang, Xikai Zhu, Longli Kang, Dongya Yuan, Manlin Luo, Tianbo Jin: Genetic polymorphism analysis of CYP2J2 drug-metabolizing enzyme in a Chinese Zhuang population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10657-10663. (Abstract IJCEP0037007, Full text PDF).

Chao Lu, Dianming Jiang: Expression of POSTN mRNA is associated with osteosarcoma prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10664-10669. (Abstract IJCEP0023226, Full text PDF).

Bingzhu Su, Yan Yu, Hua Yang, Yongri Ouyang, Tian Feng, Tianbo Jin, Heping Zhao: Nitric oxide of genetic variants is associated with alcohol-induced osteonecrosis risk of the femoral head in a Han population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10670-10675. (Abstract IJCEP0027770, Full text PDF).

Hua Guo, Nayyara Mahmood, Judith Brody, Dipti Gheewala, Craig Devoe, Steven L Allen, Silvat Sheikh-Fayyaz, Chandrika Sreekantaiah, Gokul Kandala, Xinmin Zhang: A novel t(11;14)(q13;q32) translocation involving Pellino3 links innate immune and inflammatory signaling to a myeloproliferative neoplasm. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10676-10681. (Abstract IJCEP0033883, Full text PDF).

Ibrahim Aziz, Sobhy M Yakout, Naji Aljohani, Yousef Al-Saleh, Omar S Al-Attas, Majed S Alokail, Osama E Amer, Eman Sheshah, Philip G McTernan, Nasser M Al-Daghri: Endotoxin and bone turnover markers in postmenopausal women with and without osteoporosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10682-10687. (Abstract IJCEP0037188, Full text PDF).

Ke-La Li, Rui-Xing Yin, Dai-Xun Wei, Wei-Xiong Lin, De-Zhai Yang, Ren-Da Lu, Jin-Zhen Wu, Wan-Ying Liu, Lin Zhang, Shang-Ling Pan: Serum lipid levels and the risk factors in the Mulao and Han ethnic groups. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10688-10697. (Abstract IJCEP0026748, Full text PDF).

Bang-Gee Hsu, Chung-Jen Lee, Yen-Cheng Chen, Guan-Jin Ho, Teng-Yi Lin, Ming-Che Lee: Low serum-free oxygen radicals defense level is associated with peripheral arterial stiffness in kidney transplantation patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10698-10706. (Abstract IJCEP0036808, Full text PDF).

Dong-Guo Wang, Jia-Yu Chen, Hua-Yuan Zhang, Fang-Fang Zhang, Lin-Jun Yang, Yong-Hua Mu: The correlation analysis of RET gene polymorphism with papillary thyroid carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10707-10713. (Abstract IJCEP0026362, Full text PDF).

Yutao Jia, Yang Liu, Rong Tian, Tiantong Xu, Zhao Fang: The association study of MMP2 polymorphisms with susceptibility to adolescent idiopathic scoliosis in Han Chinese. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10714-10720. (Abstract IJCEP0033777, Full text PDF).

Junli Wang, Lu Lu, Ke Huang, Guijiang Wei, Yujin Tang: Associations of Epstein-Barr virus-induced gene 3 polymorphisms and expression with osteosarcoma risk. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10721-10727. (Abstract IJCEP0037226, Full text PDF).

Jiying Song, Mingxin Li, Shuang Li, Jia Ma, Danqiu Liu, Qin Zhao: Diagnostic value of third generation anti-cyclic citrullinated peptide assay in rheumatoid factor negative rheumatoid arthritis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10728-10733. (Abstract IJCEP0033644, Full text PDF).

Xingquan Xu, Dongquan Shi, Wenjin Yan, Yao Yao, Jin Dai, Yeshuai Shen, Zhihong Xu, Dongyang Chen, Qing Jiang: Lack of association of a single nucleotide polymorphism in SMOC1 with developmental dysplasia of the hip: a case-control study. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10734-10739. (Abstract IJCEP0037855, Full text PDF).

Jianmin Xu, Hengxiao Wang: Correlation of FTO gene polymorphisms with osteoporosis risk. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10740-10745. (Abstract IJCEP0016766, Full text PDF).

Malik Ejder Yıldırım, Hasan Kılıçgün, Hande Küçük Kurtulgan, Savaş Karakuş, Serpil Erşan, Sevtap Bakır, İlhan Sezgin: Role of MTHFR gene polymorphisms, serum tissue inhibitor of metalloproteinases-1, thymus chemokine-1 and thrombospondin-1 in endometrial cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10746-10750. (Abstract IJCEP0034256, Full text PDF).

Guanqun Chao, Yingying Wang, Shuo Zhang: Colonic mucosal gene expression in irritable bowel syndrome rats by the liquid chip technology. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10751-10755. (Abstract IJCEP0036079, Full text PDF).

Menghong Deng, Chunwang Lin, Wen Tang, Huayong Zhu, Yi Zhang: Plasma N-terminal pro-B-type natriuretic peptide: selecting the optimal heart failure marker in children of age up to 18 years. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10756-10762. (Abstract IJCEP0026403, Full text PDF).

Ran Peng, Hong Yang, Ting Lan, Huijiao Chen, Zhang Zhang, Min Chen, Hongying Zhang: Primary orbital dedifferentiated liposarcoma with leiomyosarcomatous and low-grade osteosarcomatous differentiation. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10763-10769. (Abstract IJCEP0034161, Full text PDF).

Yu Gu, Wenbin Xu, Bole Zhuang: Malignant intra-mesosalpinx extra-ovarian sex-cord like tumor: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10770-10773. (Abstract IJCEP0020961, Full text PDF).

Marco Passera, Silvia Corbellini, Giorgia Cavalli, Francesca Vailati, Luigi Frigerio, Claudio Farina: Candida nivariensis isolates from a pregnant patient. Molecular identification using sequencing and MALDI-TOF. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10774-10777. (Abstract IJCEP0034994, Full text PDF).

Min Lu, Shiyi Lv, Sisi Xi, Xing Chen, Zhenfang Yuan, Yang Zhang, Wenpei Bai, Yimin Cui: Progestin induced secondary diabetes mellitus and adrenal insufficiency: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10778-10780. (Abstract IJCEP0034629, Full text PDF).

Xia Wang, Ruiming Zhang, Xiping Zhang, Wanmin Wu, Junwen Bai: Polymorphisms in GSTM1 gene influences the chemotherapy response and treatment outcome in breast cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10781-10787. (Abstract IJCEP0019320, Full text PDF).

Lili Wang, Huanwen Wu, Li Wang, Hui Zhang, Junliang Lu, Zhiyong Liang, Tonghua Liu: Systematic lymphadenectomy in early-stage endometrial cancer: a systematic review of the literature with meta-analysis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10788-10795. (Abstract IJCEP0023875, Full text PDF).

Qirong Du, Yong Shen, Jian Yu, Siping Huang, Shuming Pan: Extracorporeal membrane oxygenation (EMCO) is an optimal method to cure the pneumonia caused by endotoxin in mice. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10796-10802. (Abstract IJCEP0034938, Full text PDF).

Xuchang Xu, Xuefeng Wan , Zhiren Zhang: Long non-coding RNA ANRIL promotes tumorigenesis in glioma via MAPK signaling pathways. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10803-10809. (Abstract IJCEP0038080, Full text PDF).

Haibo Xu, Yong Zhang, Xinzhi Wang, Yimin Shen, Liubing Li, Qirong Dong, Qinjian Zhong: Aggravation of spinal cord injury by TGF-β via activating NF-κB. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10810-10816. (Abstract IJCEP0038434, Full text PDF).

Weiwei Wang, Yujian Niu, Yang Yue, Lin Wang, Yu Liu, Hong Chen, Tieyan Fan, Wei Li, Xinguo Chen, Zhongyang Shen: Selection of liver graft from HCV-positive donor and prognosis of liver transplant recipients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10817-10823. (Abstract IJCEP0038050, Full text PDF).

Yuqing She, Weijuan Gong, Zelong Liu, Chunxia Hu, Sen Han: Detection Th1/Treg cells and serum cytokines in fulminant type 1 diabetes. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10824-10832. (Abstract IJCEP0035110, Full text PDF).

Peng Luo, Yihua Huang, Tingting Xu, Yongli Ji, Na Yu, Lei He: Relationship between hyperuricemia and neutrophil-to-lymphocyte ratio in type 2 diabetes mellitus. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10833-10838. (Abstract IJCEP0037821, Full text PDF).

Yongfa Zhang, Cui Lin, Xiaofei Yang, Yibiao Wang, Youfu Fang, Fenglian Wang: Effect of emodin on the expression of TLR4 and P38MAPK in mouse cardiac tissues with viral myocarditis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10839-10845. (Abstract IJCEP0026427, Full text PDF).

Hongjuan Wang, Xinrui Wang, Manli Zhang, Yanfang Jiang, Pujun Gao: Beta2-Glycoprotein I in Hepatitis B virus infection patients with hepatocellular carcinoma, chronic hepatitis B and acute hepatitis B. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(10):10846-10852. (Abstract IJCEP0036317, Full text PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711