Volume 9, Number 11:10853-12178;2016  
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Eetmad A Arafat, Fatma M Ghoneim, Hanaa A Khalaf, Ayman Z Elsamanoudy: Anti-senescence role of coenzyme Q10 and 17 β-estradiol on submandibular gland of ovariectomized rats: histological, immunohistogical and molecular studies. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):10853-10870. (Abstract IJCEP0039643, Full text PDF).

Qingfeng Jiang, Yingkun Ren, Jiwei Cheng, Jinhua Cheng, Jianjun Qin, Yin Li: Effect of miR-182 targeting MTSS1 on the proliferation and metastasis of esophageal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):10871-10877. (Abstract IJCEP0037619, Full text PDF).

Ke Zhang, Hong Cheng, Da-Hai Qiu, Qin Wang: Effects of repeated high dosage of sevoflurane and chloral hydrate anesthesia on hepatocellular system in rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):10878-10885. (Abstract IJCEP0034374, Full text PDF).

Tao Sun, Yan-Ping Lan, Chun Zhang, Zhen Zhang, Nan Wu, Feng Wang: Modulatory effects of GABABR on cognitive function of epileptic rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):10886-10897. (Abstract IJCEP0036442, Full text PDF).

Wenming Feng, Ge Cui, Chengwu Tang, Ying Bao, Lianjin Qin, Maoyun Fei, Yulong Tao, Xinrong Sun: Regulatory effect of interferon regulatory factor-1 on lymphatic enhancing factor 1. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):10898-10905. (Abstract IJCEP0037324, Full text PDF).

Bin Wang, Enhai Cui, Huadong Lu, Xiaoyong Li: Antitumor effects of cocultured dendritic cells and cytokine-induced killer cells on human non-small cell lung cancer through EGFR signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):10906-10913. (Abstract IJCEP0023567, Full text PDF).

Xin Fu, Li Zhang, Li Dan, Ke Wang, Yue Xu: Expression of TFEB in epithelial ovarian cancer and its role in autophagy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):10914-10928. (Abstract IJCEP0039848, Full text PDF).

Quanshi Lin, Leifeng Chen, Maosheng Liu, Linxiang Zeng: MiR-498 inhibits cell migration and invasion by targeting WT1 and predicts better prognosis in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):10929-10942. (Abstract IJCEP0040677, Full text PDF).

Zhenxin Ren, Gang Xue, Yaxiong Chen, Yarong Du, Dong Pan, Xiaoman Li, Jufang Wang, Burong Hu: miR-503-3p suppresses cell viability and promotes cell apoptosis in cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):10943-10954. (Abstract IJCEP0035585, Full text PDF).

Hongdan Mo, Suhong Zhao, Jing Luo, Jie Yuan: PPARα activation by fenofibrate protects against acute myocardial ischemia/reperfusion injury by inhibiting mitochondrial apoptosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):10955-10964. (Abstract IJCEP0040034, Full text PDF).

Lin Shi, Hua-Wei Zhu, Shi-Mei Zhao, Dan-Ming Wei, Jian-Jun Li, Yue-Qi Cao, Jia-Yuan Luo, Yi-Wu Dang, Jie Luo, Gang Chen: Increased expression of tumor necrosis factor receptor-associated factor 6 in pancreatic cancer and its clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):10965-10972. (Abstract IJCEP0039180, Full text PDF).

Weiguo Li, Xingang Li, Shujun Xu, Xiangyu Ma, Qiujie Zhang: Expression of prion protein in glioblastoma and related mechanisms. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):10973-10980. (Abstract IJCEP0018741, Full text PDF).

Anxiang Chen, Yuanji Xu, Sufang Qiu, Ke Xu, Lin Zhou, Chao Li, Wenjuan Chen: LY6K promotes cervical cancer growth, invasion and migration through regulating VEGFA. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):10981-10991. (Abstract IJCEP0036447, Full text PDF).

Yali Du, Junxia Wang, Bei Lyu, Guijun Yan, Haixiang Sun: Impaired granulosa cells promote self-damage by regulating the generation of macrophage in polycystic ovary syndrome. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):10992-11002. (Abstract IJCEP0036738, Full text PDF).

Peng Zhang, Yue Han, Hong-Li Lu, Chun-Mei Zhang, Ni-Na Song, Ying-Xin Qi, Wen-Xie Xu, Zong-Lai Jiang: Aortic vascular reactivity to angiotension II is modulated by down-regulation of TRPC in renal hypertensive rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11003-11013. (Abstract IJCEP0039621, Full text PDF).

Ning Zhu, Kewan Wang, Meidan Wei, Yanxian Lan, Qingzhuang Chen, Yong Wang: Activation of glial α7 nAChR promotes neurogenesis by suppressing Aβ-mediated neuroinflammation in Alzheimer’s disease. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11014-11024. (Abstract IJCEP0021093, Full text PDF).

Zhaohui Sun, Huilan Yang, Linhai Li, Min Wei, Shaoshan Xu, Jiang Xian, Yuli Feng, Wurong Lin: Establishing cell model of herpes simplex virus type 2 latent infection and reactivation in SH-SY5Y cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11025-11034. (Abstract IJCEP0036422, Full text PDF).

Wei Tang, Rui Zhang, Meng-Tong Jiang, Wen-Liang Guo, Ai-Hua Lan, Kai-Teng Cai, Dan-Dan Xiong, Kang-Lai Wei, Min-Hua Rong, Jia-Hua Yu, Gang Chen: Impact of TNFRSF6B/DcR3 neutralization antibody and SiRNA on biological function of MCF-7 breast cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11035-11045. (Abstract IJCEP0040253, Full text PDF).

Najmunnisa Nasreen, Ashley Warren, Judith A Johnson, Steven A Sahn, Kamal A Mohammed: Hemoxygenase-1 deficiency exacerbates methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) mediated pleural mesothelial barrier dysfunction via miR-26a induction. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11046-11055. (Abstract IJCEP0030935, Full text PDF).

Lu Wang, Bin Wei: Prognostic significance of neuroendocrine differentiation in breast carcinoma: a meta analysis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11056-11064. (Abstract IJCEP0036643, Full text PDF).

Yanning Zhang, Mulan Jin, Shoufang Huang, Xiaoge Zhou, Xuelei Tang: Uterine smooth muscle tumor of uncertain malignant potential (STUMP) with coagulative necrosis: a comprehensive clinicopathologic study of 10 cases with long-term follow up. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11065-11073. (Abstract IJCEP0036905, Full text PDF).

Jing Li, Zhixu He, Riguang Liu, Minxian Ma, Long Yang, Chuan Ye: Brg1 promotes osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells by regulating Runx2-mediated Wnt and PI3K/AKT pathways. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11074-11082. (Abstract IJCEP0037630, Full text PDF).

Zhiwei Tao, Chengyang Li, Yaoliang Deng, Guohua Zeng, Youcai Feng, Peng Huang, Bo Wu: The effect of fetuin-A on the release of the inflammatory cytokine HMGB1 from a calcium phosphate crystal-stimulated human macrophage cell line in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11083-11091. (Abstract IJCEP0024114, Full text PDF).

Yandong Yang, Xietong Wang, Ying Guo, Zhihong Wang, Honglian Gao: miR-221-3p involves in the invasion of trophoblast and angiogenesis through AMPK pathway and leads to unexplained recurrent spontaneous abortion. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11092-11098. (Abstract IJCEP0037482, Full text PDF).

Qi Dai, Shanping Zhao, Shuangqing Wu, Wenyan Sheng, Qibin Xu: Effect of EPHA2 gene mutation on congenital cataract and its underlying mechanism. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11099-11105. (Abstract IJCEP0032022, Full text PDF).

Lijuan Lei, Siqi Long, Zuolong Wang, Li Ma: Detection of Toll-like receptors (TLR2, TLR4) expression and apoptosis of lymphocytes in patients with ankylosing spondylitis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11106-11118. (Abstract IJCEP0032311, Full text PDF).

Hao Wu, Guanghui Liu, Bin Yu: JAK2/STAT5 signaling in the lipopolysaccharide (LPS)-induced inhibition of osteoblast differentiation. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11119-11128. (Abstract IJCEP0036625, Full text PDF).

Yasuni Nakanuma, Takashi Miyata, Tsuneyuki Uchida, Katsuhiko Uesaka: Intraductal papillary neoplasm of bile duct is associated with a unique intraepithelial spreading neoplasm. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11129-11138. (Abstract IJCEP0037052, Full text PDF).

Xin-Eng Huang, Da Wei, Yi-Ning Yang, Sen-Qing Chen, Ming Zhu, Xiao-Mei Zhang, Jun Yu: MPTP related mitochondrial pathway in oroxylin A induced-apoptosis in HepG2 cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11139-11148. (Abstract IJCEP0037925, Full text PDF).

Yuri Kanogawa, Masachika Fujiyoshi, Yuki Nakazato, Kenta Watanabe, Mizuki Kurihara, Akari Takezawa, Masashi Uchida, Kazuei Igarashi, Takaaki Suzuki, Noritaka Ariyoshi, Itsuko Ishii: Beta-migrating very low-density lipoprotein conjugates with acrolein in high-cholesterol diet-fed rabbits and localizes to atherosclerotic lesions with macrophages. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11149-11158. (Abstract IJCEP0038000, Full text PDF).

Jun-Jie Yu, You-Yi Lu, Yin-Xia Wu, Shu-Jie Xia, Fu-Jun Zhao: Prostate stromal cells express the LMO2 to control prostate cell proliferation and migration. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11159-11168. (Abstract IJCEP0040251, Full text PDF).

Junshan Wang, Chuanyong Guo: Down-regulation of lncRNA CCAT1 inhibits colon cancer cell proliferation and promotes apoptosis by targeting apoptosis-related proteins. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11169-11178. (Abstract IJCEP0021946, Full text PDF).

Bo Zhong, Chunyi Zhang, Yefeng Chen, Jixian Tang, Juxin Shen: EIF3B silencing inhibits cell proliferation via regulating EGFR/ERK pathway in lung adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11179-11187. (Abstract IJCEP0037550, Full text PDF).

Chengzhi He, Yingxin Wang, Bensong Duan, Jiangfeng Hu, Huisong Chen, Changqing Yang, Hengjun Gao: Lentivirus-mediated RhoT1 down-expression inhibits pancreatic cancer cells proliferation, migration and invasion, and induces apoptosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11188-11196. (Abstract IJCEP0031119, Full text PDF).

Jing Liu, Jinghua Chi, Kaixi Wang, Xiaoping Liu, Jie Liu, Fang Gu: Full-thickness wound healing using 3D bioprinted gelatin-alginate scaffolds in mice: a histopathological study. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11197-11205. (Abstract IJCEP0033721, Full text PDF).

Anqi Li, Ning Wu, Haiping Zou, Bohui Zhu, Sang Xiong, Gongwei Xiao: Low concentration of caffeine inhibits cell viability, migration and invasion, and induces cell apoptosis of B16F10 melanoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11206-11213. (Abstract IJCEP0036557, Full text PDF).

Junying Tan, Lipeng Jin, Yanting Wang, Bin Cao, Shaojun Wang, Fengjuan Zhang, Liangzhou Wei: Nesfatin-1 acts as an inhibitory factor in human gastrointestinal smooth muscle cells in diabetes mellitus-induced delayed gastric emptying. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11214-11221. (Abstract IJCEP0037317, Full text PDF).

Yan Lv, Feng-Ling Li, Pei-Shu Liu: MiR-151 promotes ovarian cancer through activation of akt/mTOR signaling pathway by decreasing RhoGDIA. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11222-11229. (Abstract IJCEP0037887, Full text PDF).

Xiaoyan Lu, Wenling Wang: Tanshinone II-A protects retinal ganglion cells against retinal ischemia/reperfusion injury. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11230-11237. (Abstract IJCEP0038055, Full text PDF).

Xiu-Juan Kou, Xi-Hong Liang, Bo-Chun Wang, Ya-Ru Feng, Xiao-Hong Chen, De-Min Han: A new method to locate internal mammary artery perforator: by DSA and the metal pins on the chest. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11238-11245. (Abstract IJCEP0039357, Full text PDF).

Ling Yin, Liping Yan, Bing He, Yujiang Fang, Xiaoyan Liu, Chenggang Duan, Hong Yu, Ke Peng, Qiaozhi Wang, Jiyan Cheng: The toxic effects of a plasticizer, dibutyl phthalate, on rat testis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11246-11253. (Abstract IJCEP0040338, Full text PDF).

Hongbin Wang, Yuekun Zhu, Tao Jiang, Hong Chen, Anlong Zhu, Daxun Piao: CELF1 promotes colorectal cancer proliferation and chemoresistance via activating the MAPK signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11254-11261. (Abstract IJCEP0024441, Full text PDF).

Yong He, Congxiang Jian, Huiyu Zhang, Yan Zhou, Xi Wu, Gang Zhang, Yinghui Tan: Effect of hypoxia on pluripotent differentiation of periodontal ligament stem cells and related mechanisms. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11262-11268. (Abstract IJCEP0038502, Full text PDF).

Chia-Hsien Chen, Jia-Lin Wu, Hsien-Tsung Lu, Yang-Hwei Tsuang, Yi-Jie Kuo: TWIST1 promotes cell viability and migration, but inhibits apoptosis in MC3T3 cells via regulating PI3K and p16 pathways. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11269-11275. (Abstract IJCEP0038536, Full text PDF).

Lei Cao, Shailin Zhang, Wenqian Ma: The vascular endothelial growth factor (VEGF) gene rs2010963 and rs3025039 polymorphisms and risk of osteosarcoma in Chinese population: evidence from a case-control study and a meta-analysis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11276-11288. (Abstract IJCEP0034659, Full text PDF).

Shuai Zheng, Shuai Qin, Zhao-Ming Zhong, Qian Wu, Ruo-Ting Ding, Cong-Rui Liao, Jian-Ting Chen: Advanced oxidation protein products (AOPPs) accelerate bone loss in rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11289-11300. (Abstract IJCEP0039176, Full text PDF).

Qixiang Ye, Lvhong Xu, Peijie Shi, Ting Xia, Jianpei Fang: Influence of B7/CD28 and CD40/CD154 co-stimulation signal pathway blockage on immune function and hematopoietic stem cell transplantation in sensitized mice. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11301-11312. (Abstract IJCEP0039197, Full text PDF).

Wenwei Lin, Jihong Lin, Boyang Chen, Weifeng Tang, Shaobin Yu, Shuchen Chen, Mingqiang Kang: Tropomyosin3 is associated with invasion, migration, and prognosis in esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11313-11323. (Abstract IJCEP0029204, Full text PDF).

Ruimin Hu, Fang Li, Yili Fang, Xing Mao, Junying Liu, Yuyin Xu, Huijuan Wu, Zhigang Zhang: Wnt/β-catenin pathway involved in podocyte injury is regulated by UCH-L1. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11324-11333. (Abstract IJCEP0038892, Full text PDF).

Jiani Wang, Hua Jiang, Zenan Huang, Ruiming Liu, Qunai Huang, Juekun Wu, Renbin Liu: The expression status of INHBA as a prognostic marker for human breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11334-11342. (Abstract IJCEP0036680, Full text PDF).

Yu Chen, Kun Men, Jian-Chao Guo, Zhen-Qian Fan: Improved effect of adenovirus-mediated adiponectin on renal function of diabetic nephropathy rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11343-11351. (Abstract IJCEP0037022, Full text PDF).

Jiyong Leng, Wende Xiong, Xinmin Wang, Kezhen Wang, Hongzhu Lv, Peiyu Cong: Long non-coding RNA SNHG7 promotes proliferation and self-renewal of glioblastoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11352-11360. (Abstract IJCEP0037318, Full text PDF).

Junjiang Li, Guangfei Cui, Jianfeng Xue, Kun Wang: Up-regulation of Bromodomain 4 promotes cell proliferation and predicts poor prognosis in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11361-11369. (Abstract IJCEP0038527, Full text PDF).

Ying Zhang, Yong Zhang, Lin Wang, Jiao Xu, Xue-Feng Li: Pegylated interferon-α inhibits the proliferation of hepatic oval cells through down-regulation of Wnt/β-catenin pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11370-11378. (Abstract IJCEP0038879, Full text PDF).

Chaoqun Zhang, Wei Tan, Chengzong Li, Zhuoqi Zhang, Wensu Chen, Min Zhang, Fengshuang An, Zhirong Wang: Reduce of atrial remodeling of rapid atrial pacing pig by inhibition of renin-angiotensin system with telmisartan. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11379-11387. (Abstract IJCEP0031720, Full text PDF).

Huading Lu, Zhong Lin, Zhongmeng Yang, Mingwei Chen, Kuibo Zhang: Inhibition of RUNX2 expression promotes differentiation of MSCs correlated with SDF-1 up-regulation in rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11388-11395. (Abstract IJCEP0035145, Full text PDF).

Yanhua Zhang, Hongli Wang, Yu Wang, Meimei Liu, Tiefang Song, Lingdi Wang, Jiaoling Wang, Peiling Li: Effect of RNA interference-mediated down-regulation of JMJD2A on cervical cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11396-11403. (Abstract IJCEP0035999, Full text PDF).

Hong-Zhou Ge, Yu-E Han, Zhen Li, Xiao-Yu Chen, Sheng-Lin Liu, An-Ying Xu: Effects of glucocorticoids on lipopolysaccharide-induced inflammatory responses in human middle ear epithelial cells and its mechanisms. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11404-11411. (Abstract IJCEP0036824, Full text PDF).

Xiao Liu, Tongli Jiao, Yinzhong Wang, Weiqiang Su, Zhaopeng Tang, Chaoyang Han: Long non-coding RNA GAS5 acts as a molecular sponge to regulate miR-23a in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11412-11419. (Abstract IJCEP0037036, Full text PDF).

Huijuan Zhang, Xiaoli Sun, Lin Ma: MicroRNA-1284 enhances radio-sensitivity in hepatocellular carcinoma cells by regulating SP1. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11420-11427. (Abstract IJCEP0038993, Full text PDF).

Meng Guo, Qingsi He: Phosphatase and tensin homolog regulates microRNA-182 and AKT to induce apoptosis of breast cancer cells SKBR3. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11428-11435. (Abstract IJCEP0039436, Full text PDF).

Youzhu Li, Qiaobin Liu, Qionghua Chen, Xiaohong Yan, Na Li: Insulin-like growth factor 1 promotes cumulus cell expansion and nuclear maturation of oocytes via Pi3K/Akt pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11436-11443. (Abstract IJCEP0040089, Full text PDF).

Zhan-Ping Weng, Shu-Na Bi, Hui Ning, Hong Tao, Xiang-Hong Ji: TRPV6 channel expression is associated with the proliferation of trophoblasts and pathogenesis of early-onset preeclampsia. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11444-11451. (Abstract IJCEP0034330, Full text PDF).

Zhourui Ma, Wei Yin, Guanhong Hu, Zhenhong Zhu, Zhijian Huang: NRSN2 promotes melanoma cell proliferation through PI3K/Akt/GLI pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11452-11458. (Abstract IJCEP0034889, Full text PDF).

Guang Chen, Zhaoyang Wang, Yueping Xu, Huiyun Cai, Shiyong Li: Overexpression of glycosylphosphatidylinositol anchor attachment protein 1 suppresses activation of MAPks in human colorectal cancer COLO205 cell line. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11459-11465. (Abstract IJCEP0037506, Full text PDF).

Hongxing Zhao, Yilei Zhao, Jingang Tao, Chao Ma, Jun Zhang, Haibin Xu, Yuzhen Dong: Up-regulated expression of lncRNA NEAT1 promotes progression of osteosarcoma by regulating the activity of Wnt/β-catenin pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11466-11472. (Abstract IJCEP0037792, Full text PDF).

Zhennan Li, Jie Yao, Zhiqiang Zhang, Chen Zhou, Jishu Wei, Zipeng Lu, Yi Miao: Expression and promoter activity of homeodomain factor Nanog in pancreatic cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11473-11479. (Abstract IJCEP0038726, Full text PDF).

Yeye Chen, Zhijun Han, Cheng Huang, Yingzhi Qin, Dongjie Ma, Li Li, Shanqing Li, Hongsheng Liu: MicroRNA-23b inhibits cell viability and migration but promotes apoptosis in non-small cell lung cancer cells in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11480-11486. (Abstract IJCEP0039542, Full text PDF).

Yonghong Lan, Haiyan Niu, Han Wang, Zhi Yang, Zhigang Cui, Jie Jiang: HIF-1α regulates miR-210 to affect biological behavior of breast cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11487-11492. (Abstract IJCEP0039693, Full text PDF).

Liang Li, Ling Mei Qu, Jingyuan Ren, Tianyi Wu, Peng Wang, Yu Wang, Yanan Sun, Ming Liu, Linli Tian: Long non-coding RNA LET is associated with prognosis and exhibits tumor-suppressive activity in laryngeal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11493-11498. (Abstract IJCEP0009091, Full text PDF).

Jianfang Qian, Lin Mu, Xiaoyun Wang, Yanyan Ma: The expression of macrophage migration inhibitory factor in adenomyosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11499-11504. (Abstract IJCEP0025930, Full text PDF).

Peng Zhou, Zhi-Yong Xiong, Qiu-Bo Xie, Yong-Quan Wang, Gen-Sheng Lu: Effect of glucose concentration on the expression of HSP27, CaD and TM proteins in rat detrusor smooth muscle cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11505-11510. (Abstract IJCEP0026951, Full text PDF).

Bing Xia, Tian Yuan, Chen Tian, Qian Li, Yingjun Tang, Hongliang Yang, Yafei Wang, Yong Yu, Yizhuo Zhang: Role of CXCR4/STAT3 pathway in mesenchymal stromal cell-mediated drug resistance of acute leukemia cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11511-11516. (Abstract IJCEP0029242, Full text PDF).

Rui-Ying Xu, Hua-Wei Liu, Wei Ge, Jun-Hua Dong: Clinical manifestations, pathological findings, long-term follow-up and prognosis in pediatric patients with IgM nephropathy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11517-11522. (Abstract IJCEP0033667, Full text PDF).

Huizhi Sun, Danfang Zhang, Lingli Yao, Xiulan Zhao, Xueming Zhao, Qiang Gu, Xueyi Dong, Fang Liu, Junying Sun, Xu Zheng: Vasculogenic mimicry and cancer stem-like cell markers are associated with poor prognosis of non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11523-11535. (Abstract IJCEP0031471, Full text PDF).

Ben Huang, Shaobo Mo, Wencheng Yu, Weixing Dai, Guoxiang Cai: Stage II colon cancer patients with no more than 6 lymph nodes harvested may be understaged and should be considered for adjuvant chemotherapy: a retrospective analysis of 87,090 patients in the SEER database. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11536-11545. (Abstract IJCEP0034777, Full text PDF).

Rui Du, Ye Gu, Xiaojuan Pei, Bo Wang, Tingting Li, Qian Wang, Yansong Ren, Yanqing Ding, Jie Lin: Reversing hypomethylation of TIAM1 promoter inhibits TIAM1 gene expression and cell proliferation and migration in colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11546-11555. (Abstract IJCEP0033307, Full text PDF).

Bo Yang, Wandong Li, Dong Jiang, Xiyang Zhang, Jingjie Li, Zhengshuai Chen, Gang Li, Tianbo Jin, Shanqu Li: NEIL3 variant rs12645561 is in association with the prognosis of glioma in Chinese Han population of Xi’an. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11556-11564. (Abstract IJCEP0037895, Full text PDF).

Yu Zhang, Haifeng Zhuang, Du Yu, Bao Jie, Dehong Wu, Weijie Wang, Ting Zhao, Lili Qian: Targeted regulation of FoxO3ap/p27Kip1 by miR-155 for mediating HL-60 leukemia cell proliferation and apoptosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11565-11573. (Abstract IJCEP0039557, Full text PDF).

Ya-Li Qiu, Song-Shi Ni, Fu-Rong Tan, Yi Wu, Zhen Xu, Yong-Jun Ye, Qing Dai, Wen-Hui Li, Yi Yang, Su-Qin Ben: YKL-40 siRNA downregulates the expression of eotaxin, IL-5, GM-CSF in an epithelial cell model of asthma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11574-11582. (Abstract IJCEP0034057, Full text PDF).

Jiantao Jiang, Yinan Ma, Xiaoyan Gao, Yaofeng Jin, Xingcong Ma, Wanjun Yan, Hong Zhang, Wen Wang, Tian Tian, Qianqian Zhao, Shuqun Zhang: Downregulation of Cited1 suppresses cell proliferation by inducing G2/M arrest of the cell cycle in non-small-cell lung cancer cell lines. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11583-11590. (Abstract IJCEP0037077, Full text PDF).

Lipeng Jin, Junying Tan, Mingjuan Cui, Keyu Ren, Wenting Xue, Liangzhou Wei: Down-regulation of microRNA-133b protects human esophageal squamous cells Het-1A from hydrochloric acid-induced apoptosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11591-11598. (Abstract IJCEP0037691, Full text PDF).

Lijuan Zhao, Licheng Jiang, Zhen Meng, Jianlin Liu, Haiying Chen, Keyi Li, Bin Zhang: 3-MA sensitize oral squamous carcinoma cells to cisplatin by antagonizing cisplatin-initiated autophagy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11599-11606. (Abstract IJCEP0040691, Full text PDF).

Yong Guan, Xiaoli Liu, Kailin Li, Xufeng Zhang, Tongyan Liu, Shuangde Liu, Feng Kong, Chengjun Zhou, Guanghui Cheng, Chao Sun, Denglu Zhang, Xiaoshuai Xie, Aibing Xue, Yuqiang Liu, Shulu Zu, Shengtian Zhao, Hongwei Wang: Evaluation of two kinds of materials for whole kidney regeneration. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11607-11614. (Abstract IJCEP0023974, Full text PDF).

Xiaoxia Qiu, Zhen Wu, Xu Wang, Huaci Ma, Shu Zhang, Hao Wu: Expression of ZO-1 in laryngeal squamous cell carcinoma and its prognostic value. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11615-11622. (Abstract IJCEP0032295, Full text PDF).

Yingfei Li, Ziyuan Wang, Luoyong Tang, Ronghuan Hu, Long Huang, Jianwu Ding: RRM2 overexpression in glioblastoma enhances the proliferation and invasion of cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11623-11630. (Abstract IJCEP0033610, Full text PDF).

Kang Li, Luobu Gesang, Zeng Dan, Ciren Dawa, Gawa Gesang, Dan Ren, Qingjie Xia, Faqiang Zhang, Yuqiang Nie: Endoscopic and histopathological features of Tibetans with high-altitude polycythemia. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11631-11638. (Abstract IJCEP0026949, Full text PDF).

Xiao Liu, Bo Liu, Wei Chen, Gang Hu, Yun Zhao, Jun Wang: Up-regulation of long non-coding RNA SUMO1P3 is associated with poor prognosis in NSCLC patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11639-11645. (Abstract IJCEP0034082, Full text PDF, Supplementary Data).

Xing-Qiang Yan, Fei-Lin Cao, Yu-Jing Li, Pan-Pan Zhang, Lin-Hang Mei, Zeng-Gui Wu, Ru-Si Su, Zhao-Sheng Ma: Breast cancer metastasis to the stomach may misdiagnose as primary gastric cancer: report of one case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11646-11651. (Abstract  IJCEP0035183, Full text PDF).

Jing Yuan, Yan Shen, Yanjun Long, Fangfang Yu, Ying Xie, Xin Lin, Yingting Zhao, Maolu Tian, Rong Dong, Yan Zha, Li Zuo: Serum amyloid P component regulated the development of diabetic nephropathy via down regulation of CCL-1. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11652-11657. (Abstract IJCEP0038533, Full text PDF).

Jiangtao Chen, Li Zheng, Long Hua, Junjie Zhang, Chenyu Wang, Kunhou Yao, Xuequn Ren: SOX1 suppresses cell growth and induces apoptosis by regulating Wnt/β-catenin signaling pathway in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11658-11663. (Abstract IJCEP0039265, Full text PDF).

Yuzhe Gao, Huajian Chen, Qing Ni, Qi Jia, Shiqiong Su: Effect of miR-106b on the proliferation, invasion, and migration of breast cancer MCF-7 cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11664-11669. (Abstract IJCEP0039688, Full text PDF).

Lichao Sun, Joseph Burnett, Hao Zou, Duxin Sun: Overexpression of ALDH1A1 is associated with poor prognosis and therapeutic effects of sulforaphane in esophageal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11670-11675. (Abstract IJCEP0039908, Full text PDF).

Xiaomei Liu, Heng Liu, Caijun Yuan, Yinxu Zhang, Yu Wang, Shuding Hu, Lei Liu, Ying Wang: CD68-positive tumor-associated macrophages predicts the survival of patients with stage I colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11676-11681. (Abstract IJCEP0040058, Full text PDF).

Mengyao Cui, Qingfu Zhang, Xueshan Qiu, Feng Jin: The role of IL-11 and IL-Ra in angiogenesis of breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11682-11687. (Abstract IJCEP0040496, Full text PDF).

Shuang-Xiang Tan, Rui-Cheng Hu, Jing Li, Gui-Xiang Gan, Li-Le Wang, Qian Peng, Qi Zuo, Cheng-Xu Wang: Promoter methylation inhibits SCCA1 expression in nasopharyngeal carcinoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11688-11692. (Abstract IJCEP0037794, Full text PDF).

Maurizio Di Bonito, Giosuè Scognamiglio, Francesca Collina, Giuseppina Liguori, Monica Cantile, Gerardo Botti: Programmed death ligand 1 (PDL-1) expression in triple negative breast cancer cells: new proposal for a “tumor score” definition. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11693-11696. (Abstract IJCEP0030986, Full text PDF).

Chun-Nung Huang, Tsu-Ming Chien, Sheau-Fang Yang, Ching-Chia Li, Wei-Ming Li, Hui-Hui Lin, Hung-Lung Ke, Yu-Ching Wei, Bi-WenYeh, Hsin-Chih Yeh, Wen-Jeng Wu: High endothelin-1 expression predicts good prognosis in upper tract urothelial carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11697-11707. (Abstract IJCEP0038860, Full text PDF).

Ji Yun Jeong, Jae Hun Kim, Soo Jung Lee, Jee Yeon Lee, Ji Young Park: Comparison of microRNA expression levels between primary and recurrent breast cancer: microRNA-133a, microRNA-191, and microRNA-204 can predict local recurrence of breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11708-11717. (Abstract IJCEP0039013, Full text PDF).

Yangyang Zhang, Cheng Yang, Zongyao Hao, Xudong Shen, Jun Zhou, Li Zhang, Chaozhao Liang: Circulating levels of adipocytokines omentin-1 and adiponectin in patients with bladder cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11718-11726. (Abstract IJCEP0037366, Full text PDF).

Changlong Xu, Guangyao Zhou, Bo Zheng, Guangrong Lu, Xiaoxiao Shao, Chonglin Tao, Xiaowu Xu, Jianzhang Wang, Chenwei Pan, Zheng Zhang: Decreased expression of iron regulatory protein-1 in hepatocellular carcinoma associates with poor prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11727-11735. (Abstract IJCEP0023795, Full text PDF).

Ben Huang, Shaobo Mo, Mengdong Ni, Chen Chen, Guoxiang Cai, Sanjun Cai: Comparison of survival and pathological features of signet-ring cell carcinoma of the colon between young and elderly patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11736-11743. (Abstract IJCEP0036294, Full text PDF).

Xun Sheng, Ruixuan Fan, Jianhua Wu, Yanqing Shui, Shaowen Lu, Yuhua Li, Rui Zhang, Qiuju Zhai, Yi Peng: Detection of human immunodeficiency virus type-1 antibody from oral mucosal transudate using gelatin particles aggregation less-sensitive method. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11744-11751. (Abstract IJCEP0037568, Full text PDF).

Yin He, Dong Han, Maojing Shi, Zhifu Sun, Jiayi Xie, Jihong Zhu, Yuansheng Liu: Effects of high-fat diet on the morphological characteristics of cerebral microvasculature without hyperlipidemia in Wistar rat. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11752-11759. (Abstract IJCEP0032442, Full text PDF).

Yuan Li, Xue-Hua Zhou, Ting-Yan Liu, Cai-Xia Cui, Li-Li Dai, Qing-Yu Wei, Chao-Hui Chen, Song Luo: The homing and distribution of protection to bone marrow by using multidrug resistance gene 1 in laryngocarcinoma mice with intensified chemotherapy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11760-11766. (Abstract IJCEP0035785, Full text PDF).

Zhansheng Zhu, Yuanzhi Xue, Wei Fu, Chaoyang Li, Lanjun Feng, Yanhong Xing, Huiping Wang: Functional indel polymorphism within lncRNA GAS5 and colorectal carcinoma risk. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11767-11773. (Abstract IJCEP0038598, Full text PDF).

Mohamad Nidal Khabaz, Nadeem Shafique Butt, Basim Al-Maghrabi, Nisrin Anfinan, Khalid Sait, Jaudah Al-Maghrabi: Leptin expression in stromal cells of endometrial carcinomas is associated with advanced stage and disease recurrence. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11774-11780. (Abstract IJCEP0040048, Full text PDF).

Guohua Shen, Huawei Cai, Yu Ma, Zhen Zhao: Expression of GRIM-19 in differentiated thyroid cancer and its clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11781-11787. (Abstract IJCEP0040163, Full text PDF).

Chao Zhan, Xianyu Zhang, Da Pang: High expression of CSE1L is associated with poor prognosis in breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11788-11794. (Abstract IJCEP0026227, Full text PDF).

Jinyi Zhong, Yunyang Wu, Kuiping Zhou, Xiangfei Ding, Wei Chen, Lijun Li, Huisheng Zhou, Enxiang Zhou, Youjiang Chen: Combined expression of E-cadherin and KAI1 is associated withlymph node metastasis and poor prognosis in breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11795-11801. (Abstract IJCEP0033324, Full text PDF).

Li Wang, Jing-Hui Hu, Dan-Xia Zhu, Dan-Mei Zhao, Chang-Ping Wu, Jing-Ting Jiang, You-Guo Chen: Expression of B7-H4 in ovarian cancer and its clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11802-11807. (Abstract IJCEP0035642, Full text PDF).

Lingyi Yang, Lin Zhang, Bin Meng, Lin Sun, Lingmei Li, Lisha Qi, Wangzhao Song, Lu Cao, Yalei Wang, Yanxue Liu, Suxiang Liu, Baocun Sun, Yixin Liu, Wenfeng Cao: Uterine tumors resembling ovarian sex cord tumor (UTROSCT): 4 cases report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11808-11813. (Abstract IJCEP0036605, Full text PDF).

Jian Lang, Jiang Lin, Qin Chen, Yang Xiang, Wei-Bin Wang, Zhao-Qun Deng, Feng-Qin Han, Ying-Zhao Liu, Jun Qian, Yu-Quan Zhou, Wei Qian: MiR-675 is over-expressed in patients with prostate cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11814-11819. (Abstract IJCEP0037652, Full text PDF).

Hui-Zhi Chen, Yun-Hui Qu, Chang-Ying Diao, Xiao-Hui Wang, Ming Gao, Li-Jie Song, Xian-Zheng Gao, Jing Han, Feng Wang, Sheng-Lei Li, Xin-Wei Han: Expression of phospholipase A2 in breast cancer tissues and its significance. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11820-11825. (Abstract IJCEP0039217, Full text PDF).

Yongqiang Hou, Xin-Zheng Wang, Ya-Kai Hang, Jin-Biao Liu, Ming-Jun Wang: High expression of STC1 is associated with poor prognosis of breast cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11826-11831. (Abstract IJCEP0020149, Full text PDF).

Qing Wang, Chuanxin Wang, Jingbin Guo, Jing Fan, Zhijie Zhang: Expression of miR-146a in triple negative breast cancer and its clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11832-11837. (Retracted, Full text PDF).

Junsi Luo, Long Li, Yuehong Wang, Zhangui Tang: Verrucous carcinoma associated with oral submucous fibrosis that gradually transforms to squamous cell carcinoma: a rare case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11838-11842. (Abstract IJCEP0036660, Full text PDF).

Lan Zhang, Dong-Lin Sun, Yan Jin, Xian Liu, Jia-Bin Sun, Wei Cao, Yi Zhang, Xiao-Yun Wang: Genetic polymorphisms of DNA repair enzymes in dilated cardiomyopathy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11843-11851. (Abstract IJCEP0029730, Full text PDF).

Chengluan Xuan, Wen Yan, Huanqiu Liu, Ji Li, Shiyong Teng, Yingtong Li, Haichun Ma: Comparison of conventional coagulation tests and thromboelastography for preoperatively assessing blood loss and transfusion during orthotopic liver transplantation. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11852-11859. (Abstract IJCEP0040305, Full text PDF).

Mohammad Alanazi, Abdullah Al-Amri, Abdulaziz Al-Jafari, Abdulelah F Moberak, Sanaa A Ajaj, Jilani Shaik, Sooad Al-Daihan, Arjumand S Warsy, Narasimha Reddy Parine: Association of promoter region polymorphism in CYP19 gene to cardiovascular disease risk in Saudi cohort. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11860-11867. (Abstract IJCEP0023244, Full text PDF).

Yanan Chen, Fang Zhou, Dong Shen, Xueping He, Yongqin Zhang, Lixian Xu, Qiuyan Xia, Suying Liang, Yu Song, Yun Zuo: ERCC5 single nucleotide polymorphism (rs2296147) predicts the risk of acute radiation pneumonitis in lung cancer patients undergoing radiotherapy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11868-11875. (Abstract IJCEP0032514, Full text PDF).

Jun Cao, Pengxiang Guo, Shishan Xiao, Xue Fu: Relationship of regulatory T cell level in peripheral blood with curative efficacy and prognosis of patients with non-Hodgkin’s lymphoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11876-11882. (Abstract IJCEP0035297, Full text PDF).

Shan Bao, Yong-Chao Ren, Zheng-Shuai Chen, Shu-Ying Yang, Yu-Ping Yi, Jing-Jie Li, Yan-Hong Zhu, Tian-Bo Jin, Zhuo-Ri Li: THADA gene variants and polycystic ovary syndrome in a Hainan Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11883-11889. (Abstract IJCEP0027586, Full text PDF).

Zi-Yu Wang, Qiu-Yuan Xia, Shan-Shan Shi, Sheng-Bing Ye, Rui Li, Heng-Hui Ma, Zhen-Feng Lu, Xiao-Jun Zhou, Qiu Rao: Detection of the ASPL-TFE3 and PRCC-TFE3 gene fusion in paraffin-embedded Xp11 translocation renal cell carcinomas. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11890-11896. (Abstract IJCEP0030001, Full text PDF).

Furu Wang, Quanfu Sun, Jin Wang, Ningle Yu: Risk of developing cancers due to low-dose radiation exposure among medical X-ray workers in China-results of a prospective study. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11897-11903. (Abstract IJCEP0031563, Full text PDF).

Yunxiang Li, Hailin Xing, Guozhu Xie: Predicative value of preoperative C-reactive protein for postoperative adverse cardiac events in patients undergoing major abdominal surgery. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11904-11910. (Abstract IJCEP0032178, Full text PDF, Supplementary Data).

Xiaoli Ji, Canlin Sun, Xiaojing Li, Hailin Xing, Pengfei Zhao, Lin Jiang: Baseline S100B protein as a potential predicator for postoperative cognitive dysfunction in elderly patients after hip joint replacement surgery. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11911-11916. (Abstract IJCEP0037769, Full text PDF).

Rui-Xing Yin, Feng Huang, Jin-Zhen Wu: Diagnostic value of endomyocardial biopsy for endomyocardial fibrosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11917-11922. (Abstract IJCEP0040222, Full text PDF).

Yu Tian, Xinlian Chen, He Wang, Hongqian Liu: A re-investigation of the correlation between echogenic intracardiac focus and chromosomal abnormality. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11923-11927. (Abstract IJCEP0039257, Full text PDF).

Wei Wei, Biao-Fang Wei, Xin Liu, Wei He: IGF-1 and IGFBP-3 polymorphisms predict risk for non-traumatic osteonecrosis of the femoral head. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11928-11935. (Abstract IJCEP0035360, Full text PDF).

Yan Hong, Ruiquan Wang: The potential of TNF and TNFRSF1B gene polymorphism in predicting the clinical response of anti-TNF therapy in patients with juvenile idiopathic arthritis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11936-11943. (Abstract IJCEP0038796, Full text PDF).

Hong-Li Cao, Zhi-Yong Wu, Mu-Hong Deng: Relationship between 5-hydroxytryptamine (serotonin) type 3 receptor and nausea and vomiting. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11944-11950. (Abstract IJCEP0035313, Full text PDF).

Raquel Garza-Guajardo, Iván Delgado-Enciso, Américo Melo-de-la-Garza, Irám P Rodríguez-Sánchez, Laura García-Labastida, Margarita L Martínez-Fierro, Lauro Gómez-Guerra, Gabriela S Gómez-Macías, Álvaro Barboza-Quintana, José Guzmán-Esquivel, Jesús Ancer-Rodríguez, Mario Ramírez-Flores, Gabriel Ceja-Espiritu, Oralia Barboza-Quintana: High fasting glucose, but not metabolic syndrome, is associated with elevated histologic aggressiveness in Mexican prostate cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11951-11957. (Abstract IJCEP0040410, Full text PDF).

Wanguang Yang, Wanpeng Wang, Changju Zhu, Yongfu Liu, Guancheng Guo, Jianfeng Xue: Association of polymorphism variation in interleukin-8 with the risk of developing acute pancreatitis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11958-11964. (Abstract IJCEP0030602, Full text PDF).

Xiuhua Liao, Xiyuan Dong, Zhou Li: Does oral contraceptive benefit the IVF/ICSI outcomes? A retrospective cohort study. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11965-11971. (Abstract IJCEP0027211, Full text PDF).

Jialei Gu, Xilin Nie, Wendong Wang, Yangfeng Xiang, Lin Jiang, Jinbiao Shang: Multifocality of the primary tumor is a predictive factor for contralateral occult carcinoma in patients with unilateral papillary thyroid carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11972-11977. (Abstract IJCEP0029475, Full text PDF).

Lijuan Huang, Jia Zhang, Qiaohua Qiao, Ming Gao, Qian Cao: Clinical significance of anti-sacchromyces cerevisiae antibody in Crohn’s disease: a single-center study. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11978-11983. (Abstract IJCEP0034448, Full text PDF).

Li Wei, Yupeng Du, Wei Wu, Lanjuan Li: Changes of tumor markers and C reactive protein in different status of lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11984-11988. (Abstract IJCEP0039048, Full text PDF).

Yanqiu Gao, Min Liu, Hua Zhang: The relationship between the serum high-mobility group protein B1 (HMGB1) level with the severity of the patient’s condition in different severe pneumonia patients complicated with acute respiratory distress syndrome (ARDS). Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11989-11992. (Abstract IJCEP0021652, Full text PDF).

Akikazu Kawase, Kazuhito Funai, Shuhei Iizuka, Takashi Yamashita, Hiroaki Oiwa, Haruhiko Sugimura, Norihiko Shiiya: Two cases of lung metastasis originating from acquired cystic kidney disease-associated carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11993-11997. (Abstract IJCEP0036917, Full text PDF).

Kuang-Hsuan Shen, Bo-Nien Chen, Tsong-Chi Chang, Shiuan-Li Wey: IgG4-related paranasal sinus and intra-orbital disease diagnosed by endoscopic transnasal biopsy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):11998-12002. (Abstract IJCEP0040077, Full text PDF).

Li-Mei Sun, Ai-Lin Jin, Yi-Tong Xu, Hong-Jiu Ren, Qing-Fu Zhang, Xue-Shan Qiu: Expression of p63 in primary diffuse large B-cell lymphoma of the uterine cervix mimicking low differentiated squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):12003-12007. (Abstract IJCEP0035484, Full text PDF).

Li-Mei Sun, Qing-Fu Zhang, Na Tang, Xue-Shan Qiu: Adenoma of the non-pigmented epithelium of the ciliary body with smooth muscle differentiation: a unique case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):12008-12012. (Abstract IJCEP0026596, Full text PDF).

Dong-Yun Luo, Jing Zhang, Yan Tian, Zhi-Hua Zhao: Primary hemangioblastoma of the left kidney and epithelioid leiomyoma of the right. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):12013-12016. (Abstract IJCEP0040726, Full text PDF).

Vincenzo Savini, Roberta Marrollo, Roberta De Filippis, Emanuele D’Incecco, Monica Imperi, Marco Pataracchia, Giovanna Alfarone, Paola Fusilli, Eleonora Coclite, Carmine D’Incecco, Paolo Fazii, Roberta Creti: CAMP-negative group B Streptococcus went unrecognized with Cepheid GeneXpert but was detected by Liofilchem® Chromatic StrepB. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):12017-12020. (Abstract IJCEP0034532, Full text PDF).

Jing Zhang, Linde Sun, Dongyun Luo, Jun Zhou, Zhihua Zhao: Myxoinflammatory fibroblastic sarcoma in a rare location: breast and popliteal fossa. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):12021-12024. (Abstract IJCEP0036387, Full text PDF).

Bin Zhou, Jin Ge: Hyperkalemia in an intravenous catheter direct thrombolysis patient: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):12025-12027. (Abstract IJCEP0028044, Full text PDF).

Lai-Tiong Florence: Large cell urothelial bladder carcinoma associated with squamous cell component: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):12028-12029. (Abstract IJCEP0030635, Full text PDF).

Hua-Fang Zou, Qiong-Xiang Zhai, Lin-Gan Wang, Yu-Xin Zhang, Mu-Qing Zhuo, Jing-Wen Zhang, Xiao-Lu Zeng: Novel KCNQ4 gene mutations contribute to susceptibility of genetic febrile seizures. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):12030-12040. (Abstract IJCEP0038010, Full text PDF).

Shengang Zhou, Yueliang Zheng, Jianfeng Tu, Liming Xu, Wenwei Cai: Hsp90 protects LPS induced pancreatic inflammation of AR42J cells by inhibition of p38MAPK/NF-κB pathways. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):12041-12047. (Abstract IJCEP0038428, Full text PDF).

Bo Wang, Xiangmei Bu, Qi Zhang, Chao Xu, Jinlong Sun, Zefu Li: miR-206 inhibits cell biology of human glioblastoma by targeting MET. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):12048-12056. (Abstract IJCEP0040062, Full text PDF).

Yan Zhou, Furong Ying, Xuejing Jin, Jing Jin, Shi Li, Yan Hu, Xiaojian Yan, Haiyan Li, Yuhong Dong, Hua Zhu: Candida albican-bacterial polymicrobial biofilms in recurrent vulvovaginal candidiasis contributes to the drug resistance of the disease: an assessment based on in vivo and in vitro assays. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):12057-12067. (Abstract IJCEP0040648, Full text PDF).

Xue Xiao, Yanmei Zhou, Wen Sun, Liyun Kuang, Wenting Tang, Yuling Zhu, Dunjin Chen: Effect of decabromodiphenyl ether (BDE-209) on lung tissues of pregnant maternal and offspring rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):12068-12078. (Abstract IJCEP0037225, Full text PDF).

Jingjing Zhu, Xiaoxiao Tian, Yu Zhang, Yanli Bai, Ke Pei: MiR-142-3p is a tumor promoter by directly targeting FOXO4 to promote gastric cancer cell growth and suppress cell apoptosis in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):12079-12087. (Abstract IJCEP0039639, Full text PDF).

Ranzun Zhao, Xianping Long, Jin Sheng, Dongmei Wang, Yan Wang, Bei Shi, Li Leng: CGRP inhibits vascular smooth muscle cell proliferation through suppressing ERK1/2 signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):12088-12092. (Abstract IJCEP0039940, Full text PDF).

Chaoyang Xu, Jiangguo Shen, Zhinong Jiang, Chaiping Shun, Linbo Wang: Lin28 mediates chemoresistance through inhibition of apoptotic cell death in gastric carcinoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):12093-12103. (Abstract IJCEP0035503, Full text PDF).

Purong Zhang, Jianhui Zhang, Miao Yu, Xin Zhang, Hui Li: Over-expression of REG3A gene can inhibit the proliferation, invasion and migration of human breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):12104-12113. (Abstract IJCEP0035535, Full text PDF).

Yu Wang, Xin Tang, Dachun Cao, Kun Zhou, Gang Sun, Hailin Liu: Association of DNA repair relevant gene polymorphisms with the risk of gastric cancer in a Han Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):12114-12118. (Abstract IJCEP0033446, Full text PDF).

Yi-Qun Tang, Lu Gan, Qian Xu, Sha Wang, Jin-Jiao Li, Hua Duan: Effects of human umbilical cord mesenchymal stem cells on intrauterine adhesions in a rat model. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):12119-12129. (Abstract IJCEP0039725, Full text PDF).

Shoucheng Fan, Hongjiang Wang, Junzhu Yin: Increase of plasma S100B level in patients with moderate and severe traumatic brain injury. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):12130-12135. (Abstract IJCEP0037833, Full text PDF).

Enzhu Zhang, Xiao Feng, Ya Feng: MicroRNA-21-3p serves as a novel biomarker for diagnosis of laryngeal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):12136-12141. (Abstract IJCEP0010772, Full text PDF).

Shi-Kai Geng, Jian-Hong Zhou, You-Jun Liu, Li-Ping Xu, Nong-Rong Wang, Jian Sun, Nan-Ping Chen, Xue-Feng Yu, Jun Deng, Sheng-Jiang Yin, Meng-Meng Wang, Yue Su, Qi Lu, Qiang-Guan Qu, Fan Yi, Jin-Hong Mei, Qiong Feng, Zhi-Qiang Gong, Hong-Wu Yang, Huan Deng: Carcinoma of ectopic liver tissue shares characteristics with combined hepatocellular-cholangiocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):12142-12153. (Abstract IJCEP0035180, Full text PDF).

Qiong Feng, Gao-Rong Deng, Rui Gong, Liang Hao, Zhi-Qiang Gong, Jian Sun, Xiao-Liang Lou, Xue-Feng Yu, Nong-Rong Wang, Lv Zhou, Jin-Ping Hu, Xiao-Feng Huang, Xiao-Qing Qi, Yan-Juan Deng, Huan Deng: Clinical and histopathological features of patients with metastatic solid tumor of unknown origin in bone marrow: an eight-year follow-up study. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):12154-12170. (Abstract IJCEP0037328, Full text PDF).

Xiaoyan Zhang, Guangsu Xiong, Yifeng Zhou, Xiaoying Shen, Haihui Sheng, Hengjun Gao: Expression of HDAC4 in hepatocellular carcinoma and its correlation with prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):12171-12177. (Abstract IJCEP0025970, Full text PDF).

Retraction: Genistein attenuates glucocorticoid-induced bone deleterious effects through regulation Eph/ephrin expression in aged mice. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(11):12178. (Abstract IJCEP1611001, Full text PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711