Volume 9, Number 2:408-2757;2016  
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Ulrike Erben, Christoph Loddenkemper, Simone Spieckermann, Markus M Heimesaat, Britta Siegmund, Anja A Kühl: Histomorphology of intestinal inflammation in inflammatory bowel diseases (IBD) mouse models and its relevance for IBD in men. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):408-442. (Abstract IJCEP0018684, Full text PDF).

Qiqi Gao, Bo Wang, Yulong Zheng, Guoping Ren, Jianying Zhou: Breast metastasis from lung cancer: report of two cases of adenocarcinoma with different gene mutation and one case of squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):443-453. (Abstract IJCEP0017935, Full text PDF).

Deliang Chen, Zhiquan Wang, Jinye Ding: Cardioprotective effect of embelin ameliorates acute myocardial infarction through the inhibitions of inflammatory reactions and oxidative stress in rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):454-463. (Abstract IJCEP0009101, Full text PDF).

Jing Chai, Zhihong Li, Bin Zhou, Honglin Zhu, Xiaoyun Xie, Xiaoxia Zuo: miR-146b expression is upregulated in the lung of pulmonary fibrosis mice. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):464-472. (Abstract IJCEP0018901, Full text PDF).

Ming Liu, Na Miao, Junzhi Li, Zhiqiang Wang, Zhing wang, Mengyan Li, Wei Sang, Liping Su, Qiaoxin Li, Xiaoli Shi: Correlation of HSP70, P53 and Bmi-1 in hepatitis, cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):473-480. (Abstract IJCEP0018031, Full text PDF).

Mu He, Jia Liu, Zhao Qi, Zhao wei, Rang Liu, Wei Wang, Yang Xu, Chao You, Ting-Hua Wang: Effect of proliferation of neurons and astrocytes is regulated by glyoxylase 1. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):481-495. (Abstract IJCEP0017471, Full text PDF).

Chao Zheng, Yu Zhang, Wei Mao, Qing Li: Increasing colorectal cancer cell sensitivity to oxaliplatin through hyperthermia and chloroquine treatment. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):496-508. (Abstract IJCEP0020051, Full text PDF).

Zhao-Ke Wu, Jing-Jing Wang, Shen-Shen Zhu, Jin-Ying Zhang, Jing-Han Wei, Ling Li: Cirsimaritin ameliorates cardiac remodeling and dysfunction through promoting myocardial autophagy in rats with heart failure. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):509-520. (Abstract IJCEP0017503, Full text PDF).

Fanli Kong, Fong Zheng, Kang Hu, Hongyuan Zhao, Guoli Fong, Xiaoyu Fang, Yi Luo: Expression of miR-106a in thyroid carcinoma and its effect on the proliferation and invasion of thyroid cancer cell line SW579 by targeting CDH1. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):521-530. (Retracted, Full text PDF).

Tao Wu, Li-Feng Liu, Dan Liu, Bing Wang, Dan-Yi Zhao, Yu Shi, Jing-Hua Sun: Effect of Rad18 suppresses cell proliferation of triple negative breast cancer through E2F3, FANCD2, Akt and cyclin D1 expression. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):531-539. (Abstract IJCEP0017614, Full text PDF).

Limei Sun, Qingfu Zhang, Hongjiu Ren, Yitong Xu, Ailin Jin, Xueshan Qiu: Overexpression of yes-associated protein contributes to apoptosis of lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):540-547. (Abstract IJCEP0019735, Full text PDF).

Senthil Senniappan, Robert E Brown, Khalid Hussain: Genomic and morphoproteomic correlates implicate the IGF-1/mTOR/Akt pathway in the pathogenesis of diffuse congenital hyperinsulinism. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):548-562. (Abstract IJCEP0013812, Full text PDF).

Fangyi Li, Lei Dong, Xiaotong Qu, Kejun Li, Hongjiang Wang, Lei Cheng, Hui He, Li Wang, Zeyu Qi, Haijun Ren, Shi Jin: Down-expression of homeobox A9promotes cancer cell invasion in human hepatocellular carcinomas. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):563-575. (Abstract IJCEP0018921, Full text PDF).

Stine Asferg Petterson, Ida Pind Jakobsen, Stine Skov Jensen, Charlotte Aaberg-Jessen, Bo Halle, Morten Nielsen, Dorthe Mosegaard Halle, Jørgen Johansen, Bjarne Winther Kristensen: Short-term effects of radiation in glioblastoma spheroids. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):576-588. (Abstract IJCEP0020006, Full text PDF).

Suhua Xia, Zhaojuan Yang, Xiaowei Qi, Yong Pu, Yankui Liu, Boshi Wang, Yun Liu, Li Zhang, Yu Qian, Aihui Ma, Guiqin Xu, Hong Tu, Yongzhong Liu: Overexpression of SOX9 and DNMT1 predicts poor prognosis and chemoresistance of colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):589-600. (Abstract IJCEP0020029, Full text PDF).

Jing Yang, Xianbin Huang, Xiangyong Hao, Li Wei, Wutang Jing, Tiankang Guo: Expression of chemokine receptor CXCR7 and its effects on gastric cancer tissues and cell lines. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):601-610. (Abstract IJCEP0018734, Full text PDF).

Fei Xie: Broad-spectrum antiviral effect of chebulagic acid and punicalagin on respiratory syncytial virus infection in a BALB/c model. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):611-619. (Abstract IJCEP0016278, Full text PDF).

Feili Lin, Jianqing Wang, Yin Hu, JinKang Jia, Feng Zhang: Effect of total glucosides of paeonia on TGF-β1 and ICAM-1 expression in the kidney of diabetic rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):620-626. (Abstract IJCEP0010711, Full text PDF).

Yuki Hirose, Jun Sakata, Makoto Inoue, Zhengkun Zhang, Taku Ohashi, Kohei Miura, Kazuyasu Takizawa, Hiroshi Ichikawa, Masayuki Nagahashi, Takashi Kobayashi, Shin-ichi Kosugi, Hitoshi Kameyama, Toshifumi Wakai: Histologic determination of primary site of perihilar cholangiocarcinoma based on microscopic tumor invasion of the vasculo-biliary sheaths. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):627-638. (Abstract IJCEP0018842, Full text PDF).

Sen Hong, Miaomiao Bi, Si Chen, Di Sun, Limian Ling, Chunyan Zhao, Lei Wang: Knockdown of ATPase family AAA domain-containing protein 2 inhibits the proliferation of colorectal cancer cells in vitro and in vivo. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):639-650. (Abstract IJCEP0019988, Full text PDF).

Dong Sun, Ke-Shu Shan, Jin-Shen Wang, Yue-Zhi Chen, Liang Shang, Yarmus Khan, Bang-Zhen Ma, Le-Ping Li: Paclitaxel exerts anticancer bioactivity on SGC7901 human gastric adenocarcinoma cell line through inhibition of Akt/mTOR signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):651-661. (Abstract IJCEP0015702, Full text PDF).

Huqing Wang, Haiqin Wu, Xufeng Zhang, Xin Liu, Zhen Gao, Ning Bu, Hong Sun, Xiaorui Yu: Antioxidant capacities of long-range cultured neurons enhanced by erythropoietin (EPO)-regulated Nrf2 pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):662-672. (Abstract IJCEP0018406, Full text PDF).

Taolan Zhang, Yingying Shao, Tang-Yuan Chu, Hsuan-shun Huang, Yu-Ligh Liou, Qing Li, Honghao Zhou: Reactive oxygen species-upregulated miR-135a plays a pivotal role in phenethyl isothiocyanate-induced rat C6 glioma cell apoptosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):673-683. (Abstract IJCEP0019033, Full text PDF).

Qi Wu, Wenhuan Li, Tingting Zhang, Shan Zhu, Juanjuan Li, Juan Wu, Xiang Li, Chuang Chen, Shengrong Sun, Changhua Wang: Wogonin attenuates high glucose-induced human breast cancer cell MCF-7 viability, migration and invasion via the expression of AKT, PKCδ and p38 MAPK. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):684-694. (Abstract IJCEP0019215, Full text PDF).

Min Zhao, Bingyao Chen, Xing Wei, Shuxun Hou: Implantation of neurotrophin gene modified bone derived mesenchymal stem cells to repair spinal cord complete transection injury in adult rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):695-704. (Abstract IJCEP0018237, Full text PDF).

Xinxuan Li, Ming Dong, Bin Yang, Zheng Huang: miR-433 inhibits viability, migration and invasion of esophageal cancer cells EC9706 and EC109 possibly via suppressing RAB34. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):705-714. (Abstract IJCEP0019547, Full text PDF).

Benchao Hou, Yanping Zhan, Haiyun Liu, Weicheng Liu, Shibiao Chen: Sarcandra glabra attenuates LPS-induced acute lung injury via inhibiting inflammation in rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):715-723. (Abstract IJCEP0010399, Full text PDF).

Fengxia Tu, Pu Lou, Shuigui Yin, Chan Liu, Tingting Huang, Xiang Chen: Neuroprotective effect of A2AR knockout on cerebral ischemia/reperfusion injury via the inhibition of microglia activation. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):724-732. (Abstract IJCEP0018873, Full text PDF).

Anna Jałocha-Kaczka, Jurek Olszewski, Joanna Urbaniak, Piotr Pietkiewicz: Comparison of water and air caloric stimulation using Videonystagmography. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):733-741. (Abstract IJCEP0019277, Full text PDF).

Songsong Lan, Xiuyan Wang, Lecan Wu, Jinming Wu, Xianfan Lin, Wenzhi Wu, Sisi Jin, Zhiming Huang: Hepatitis B virus e antigen (HBeAg) may have a negative effect on dendrtic cells maturation. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):742-749. (Abstract IJCEP0018918, Full text PDF).

Jia Pan, Yuru Liu: SASH1 inhibits hypoxia-induced epithelial-to-mesenchymal transition via suppression of the PI3K/Akt pathway in human pancreatic cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):750-757. (Abstract IJCEP0019135, Full text PDF).

Jingpeng Gao, Li Wang, Yifei Jiang, Juanjuan Qian, Weiqiang Mo: FRS2 promotes the progression of non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):758-765. (Abstract IJCEP0019806, Full text PDF).

Dingye Yu, Xianglin Chu, Mingshing Lin, Enfei Zhou, Xuhong Pu, Weihua Gong, Yiping Ni, Liangfu Ding, Hui Ji: MiR-212 suppressed the metastases of non-small cell lung cancer by reducing ZEB2 expression. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):766-772. (Abstract IJCEP0019303, Full text PDF).

Hongwei Pu, Liping Su, Na Miao, Xiao Chen, Xiaomei Li, Zhiguo Wang, Yinxia Su, Tianyuan Su, Jianlong Zhang, Xuemei Wang: Involvement of Bax and caspase-9 in heroin-induced apoptosis in cerebellar granule neurons via C-Jun pathway activation.  Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):773-788. (Abstract IJCEP0018600, Full text PDF).

Jingjing Qu, Min Li, Jian An, Wen Zhong, Qihua Gu, Liming Cao, Huaping Yang, Chengping Hu: miR-33b inhibits tumor EMT and migration in lung squamous cell carcinoma by targeting TWIST1. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):789-801. (Abstract IJCEP0014044, Full text PDF).

Yi Yuan, Shengjie Yu, Chuan Liu, Xunhua Li, Guangyong Xu, Weili Zhang: Metadherin knockdown suppresses bladder cancer cell invasion and metastasis by inhibiting the epithelial to mesenchymal transition. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):802-814. (Abstract IJCEP0018010, Full text PDF).

Hong-Xia Gong, Meng Fang, Jing-Wen Wang, Chun-Fang Gao, Ming-Juan Xu: Assessment of new biomarkers for ovarian carcinoma with serum N-glycan profiling. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):815-827. (Abstract IJCEP0018806, Full text PDF).

Ghulam Mohammad, Mohammad Mairaj Siddiquei, Kaiser Alam, Mohammad Imtiaz Nawaz, Ahmed Mousa, Ghislain Opdenakker, Ahmed M Abu El-Asrar: High-mobility group box-1 regulates the expression of matrix metalloproteinase-9 in diabetic retina. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):828-840. (Abstract IJCEP0019614, Full text PDF).

Guang-Zhen Li, Yan-Chao Gao, Li-Jie Zheng, De-Ning Ma, Meng Wei, Zong-Li Zhang: Downgraded expression of SEMA3B indicates an unfavorable prognosis in patients of resectable hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):841-853. (Abstract IJCEP0019894, Full text PDF).

Weiwei Sheng, Ming Dong, Jianping Zhou, Yuji Li, Fanmin Kong, Yulin Tian: Tumor size and clinical stage are independent risk predictors for the high occurrence and poor prognosis of postoperative liver metastasis in patients with radically resectable pancreatic cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):854-865. (Abstract IJCEP0018639, Full text PDF).

Yu-Hua Chen, Bi-Yun Zhou, Xian-Jin Wu, Jun-Ai Zhang, Yong-Hua Chen, Xiao-Qing Di, Qiong-Yan Lin, Jin-Cheng Zeng, Jun-Fa Xu: CD4+CD25+Foxp3+ regulated T cells and expression of IL-37 and chemokine ligand 2 in lung cancer and their clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):866-876. (Abstract IJCEP0017562, Full text PDF).

Lei Li, Jun Zhang, Qingyun Pan, Changjiang Lei: MicroRNA-23a regulates cell migration and invasion by target PTEN in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):877-887. (Abstract IJCEP0018192, Full text PDF).

Qiang Fu, Yanmei Liu, Qian Zhang, Long Chen, Zheng Cai, Rongshu Shi, Ning Fang, Limei Yu, Tao Zhang: VEGF gene modified allogenic bone marrow-derived mesenchymal stem cells therapy in diabetic hindlimb ischemia rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):888-898. (Abstract IJCEP0018998, Full text PDF).

Yuying Liu, Thomas K Hoang, Ting Wang, Baokun He, Dat Q Tran, Jain Zhou, Nina Tatevian, J Marc Rhoads: Circulating L-selectin expressing-T cell subsets correlate with the severity of Foxp3 deficiency autoimmune disease. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):899-909. (Abstract IJCEP0019714, Full text PDF).

Qin Ma, Caiyun Ma, Bin Zheng, Xuwei Zheng, Jian Wang, Hongyu Peng, Jinghua Liu, Yawei Li: Lowering intracellular chloride concentration promotes endothelial cells apoptosis by increasing ROS generation derived from mitochondria. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):910-919. (Abstract IJCEP0015480, Full text PDF).

Jian-Jun Li, Xia Yang, Xiao-Miao Lin, Rong-Quan He, Xing-Gu Lin, Yi-Huan Luo, Han-Lin Wang, Fei-Fei Luo, Xin Wen, Yi-Wu Dang, Gang Chen: Downregulation of microRNA-542-5p and its relationship with EGFR and clinicopathological features in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):920-929. (Abstract IJCEP0016585, Full text PDF).

Qiu-Liang Liu, Jing-Yao Gao, Jiao Zhang, Xin Liu: Detection of growth hormone receptor on dendritic cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):930-939. (Abstract IJCEP0017971, Full text PDF).

Jing Xiao, Xiaoli Zhang, Rui Han, Chensheng Fu, Weijun Chen, Zhibin Ye: Uric acid induces TLR4-dependent innate immune response but not HLA-DR and CD40 activation in renal proximal tubular epithelial cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):940-949. (Abstract IJCEP0018660, Full text PDF).

Zhen He, Xuan Liu, Shengtao Zhu, Peng Li, Yongjun Wang, Yue Tian, Bei Zhang, Shutian Zhang: EGFR activation results in enhanced expression of COX-2 and tumor growth through activation of β2-Adrenergic receptor in esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):950-959. (Abstract IJCEP0019946, Full text PDF).

Qinqin Yu, Jun Yang, Jian Yang, Wusong Dong, Xinxin Li, Xin Guo, Rui Yang: Increased expression of RP105 decreases cardiomyocytes hypoxia/reoxygenation injury through the TLR4/NF-κB signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):960-968. (Abstract IJCEP0018619, Full text PDF).

Lixia Li, Zhicheng Yang, Yuzhou Wang, Ying Zhang, Yijin Zhou, Wennan Wang, Lanzhen Lin, Wenmei Su, Zhixiong Yang:  Long non-coding RNA MALAT1 promote triple-negative breast cancer progression by regulating miR-204 expression. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):969-977. (Abstract IJCEP0018912, Full text PDF).

Xu-Feng Deng, Hong Zheng, Dong Zhou, Quan-Xing Liu, Yan Ding, Wen-Yue Xu, Qian Chen, Bin Hou, Jia-Xin Min, Ji-Gang Dai: Antitumor effect of intravenous immunization with malaria genetically attenuated sporozoites through induction of innate and adaptive immunity. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):978-986. (Abstract IJCEP0019160, Full text PDF).

Yaguang Qin, Jia Pan, Chuanyao Cheng, Yaqiu Wang, Hong Lu: ING5 inhibits hypoxia-induced epithelial-to-mesenchymal transition in human hepatocarcinoma cells via suppression of the HIF-1α/Notch signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):987-995. (Abstract IJCEP0019288, Full text PDF).

Dong Liu, Jian Yu, Xiaojuan Fu, Mingtao Chang, Yang Li, Wenhua Du, Lianyang Zhang: Cardiac damage by intra-abdominal hypertension in a canine model. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):996-1004. (Abstract IJCEP0019472, Full text PDF).

Wen-Peng Zhang, Ming-Liang Wang, Ai-Guo Lu, Jing-Kun Zhao, Shuai Yin, Rauter Beatrice, Tobias S Schiergens, Hao Feng:  Biomarkers and long-term prognosis of colorectal schistosomiasis-associated rectosigmoid cancer: a retrospective study. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1005-1013. (Abstract IJCEP0019586, Full text PDF).

Shun-Chang Wang, Zhuang Hu, Da-Sen Chai, Chuan-Bo Chen, Zheng-Ye Wang, Lei Wang: Knockdown of KIF3a inhibits hypoxia-induced epithelial-to-mesenchymal transition via suppression of the Wnt/β-catenin pathway in thyroid cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1014-1021. (Abstract IJCEP0018588, Full text PDF).

Donglin Yang, Xinxue Gao, Lifen Liu, Youliang Chen, Wenjuan Li: MicroRNA-155 modulates the expression of pro-inflammatory cytokines in natural killer cells of rats exposed to chronic mild stress by regulation of ERK1/2 signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1022-1029. (Abstract IJCEP0018669, Full text PDF).

Yuanzhi Lan, Fan Zhang, Yan Shi, Yongliang Zhao, Feng Qian, Bo Tang, Yingxue Hao, Peiwu Yu: Expression of long non-coding RNA CCAT2 has a predictive value for patient survival and tumor metastasis in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1030-1037. (Abstract  IJCEP0018923, Full text PDF).

Ye Zheng, Yongxing Li, Lei Zhao, Xiangqian Qi, Jing Yu, Jia Han, Liqiu Yan, Xufen Cao, Zhe Li, Nan Guo, Zheng Lian: Expression of ryanodine receptor 3 during the atherosclerotic plaque formation of apolipoprotein E gene-deficient (ApoE-/-) mice. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1038-1045. (Abstract IJCEP0018982, Full text PDF).

Yang Yang, Hui Qiu, Kewei Jiang, Jizhun Zhang, Hongqing Zhuo, Zhidong Gao, Hui Zhang, Peng Guo, Zhanlong Shen, Xiaodong Yang, Yingjiang Ye, Shan Wang: Low expression of Dapper1 induces malignancy via the Wnt signalling pathway and is associated with poor prognosis in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1046-1053. (Abstract IJCEP0019205, Full text PDF).

Li Zheng, Zhongyong Zhou, Zhikuan He: Baicalin inhibits TGF-β1-induced epithelial-to-mesenchymal transition and suppresses pancreatic cancer cell migration and invasion. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1054-1060. (Abstract IJCEP0014066, Full text PDF).

Yasuhiro Omata, Machiko Iida, Ichiro Yajima, Nobutaka Ohgami, Masao Maeda, Hiromasa Ninomiya, Reina Oshino, Toyonori Tsuzuki, Masaru Hori, Masashi Kato: Modulated expression levels of tyrosine kinases in spontaneously developed melanoma by single irradiation of non-thermal atmospheric pressure plasmas. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1061-1067. (Abstract IJCEP0019576, Full text PDF).

Yingge Wang, Weiguang Wang, Shan Gao, Lili Wang, Jingyan Liang: Laser microdissection-based analysis of cytokine balance in the kidneys of patients with ANCA-associated glomerulonephritis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1068-1080. (Abstract IJCEP0018951, Full text PDF).

Guangxin Cao, Fenghua Li, Tao Du: MicroRNA-365 inhibits growth, invasion and metastasis of lung cancer by targeting NRP1 expression. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1081-1092. (Abstract IJCEP0014605, Full text PDF).

Xiangwei Lu, Xing Zheng, Cong Wang, Xiang Xu, Xuelian Du, Isabellakerubo Ndege: Gene alterations after ionizing radiation in human cervical carcinoma-associated endothelial cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1093-1104. (Abstract IJCEP0018937, Full text PDF).

Chunye Zhang, Ling Zhu, Lizhen Wang, Yuhua Hu, Jiang Li, Zhen Tian: Diffuse tenosynovial giant cell tumor in the temporomandibular joint area in a Chinese population: a clinicopathological analysis of 32 cases. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1105-1115. (Abstract IJCEP0018765, Full text PDF).

Vivian Ferreira do Amaral, Priscila de Carvalho Maestrelli, Julio Cesar Francisco, Luiz Cesar Guarita-Souza, William Kondo, Lucia Noronha, Thayana Ferreira do Amaral: Bone marrow derived mononuclear stromal cells and experimental model of deep endometriosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1116-1126. (Abstract IJCEP0019468, Full text PDF).

Ying Xie, Jieru Han, Fei Chen, Jiayi Chang, Bing Wang, Fuzhen Li, Xutao Sun, Deyou Jiang:  MicroRNA expression patterns of ankle synovial tissues in rats with monosodium urate crystal-induced gouty arthritis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1127-1137. (Abstract IJCEP0020065, Full text PDF, Supplementary Data).

Chunting Hu, Xiangzhao Li, Dongmei Jiang, Minhui Yang, Xiaolei Xue, Wenlu Li, Yanqing Ding, Shuang Wang:  Upregulation of SPLUNC1, a novel prognostic predictor of lung adenocarcinoma, promotes cell proliferation and migration. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1138-1147. (Abstract IJCEP0018505, Full text PDF).

Meng Lou, Ying Jia, Zhaoling Duan, Jin Wu, Ming Luo, Yalan Wang: Correlation between human papillomavirus and microRNA-210 in hypoxia-associated human cervical cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1148-1157. (Abstract IJCEP0018803, Full text PDF).

Xin Li, Zi-jie Mei, Ya-Cheng Wang, Jing Chen, Shao-Xing Sun, Ye Yao, Zhen-Zhen Li, Cong-Hua Xie: Antagonism of miR-21 reverses radiation-induced EMT in alveolar epithelial cells via PI3K/Akt pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1158-1167. (Abstract IJCEP0019497, Full text PDF).

Yunbo Sun, Liping Hou, Chunyan Song, Zhiguo Han, Yajuan Huang, Haiyuan Fu, Xiaoming Zhou, Jian Yuan, Baoan Yang, Li Sun, Kaihua Wei, Xiaohong Qian, Shuchen Liu: Combination of immuno-MS and ELISA: a new strategy for detection of cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1168-1176. (Abstract IJCEP0010089, Full text PDF).

Aizizi Abudoureyimu, Reyihanguli Maimaiti, Sailike Magaoweiya, Duman Bagedati, Hao Wen: Identification of long non-coding RNA expression profile in tissue and serum of papillary thyroid carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1177-1185. (Abstract IJCEP0013372, Full text PDF).

Peiheng He, Fubiao Ye, Shuai Huang, Yuanqing Guo, Hua Wang, Yutian Wu: Anti-inflammatory effect of pristimerin on TNFα-induced inflammatory responses in murine macrophages. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1186-1194. (Abstract IJCEP0014576, Full text PDF).

Qian Jiang, Tao Zhang, Shuo Wang, Ping Xiao, Zhen Zhang, Yinan Ma, Wei Cheng, Lin Su, Hong Pan, Qi Li, Long Li: Mowat-Wilson syndrome: clinical and molecular report of the first case in mainland China. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1195-1203. (Abstract IJCEP0017486, Full text PDF, Supplementary Data).

Ping’an Hu, Xiqing Tan, Jingjing Li, Ling Liu, Chunlan Liu, Qi Wang, Xiaowei Peng, Peiguo Cao, Jianda Zhou, Ke Cao: Effect of miR-195 on proliferation and adipogenic differentiation of hADSCs. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1204-1212. (Abstract IJCEP0017886, Full text PDF).

Jian-Qing Zhang, Xu-Shan Tang, Mei Yang, Ge Bai, Xiao-Li Ma, Li Zhang: Serum levels of miR-21, miR-31 and let-7 significantly predict response to radiochemotherapy and prognosis of patients with locally advanced ESCC in Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1213-1221. (Abstract IJCEP0018395, Full text PDF).

Yaoqun Wu, Yong Ge, Tiechi Lei: ZFX-mediated down-regulation of FBP1 confers to growth in melanoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1222-1230. (Abstract IJCEP0018461, Full text PDF).

Junkai Zhang, Haifeng Luo, Jian Du, Yiping Liu: MicroRNA-300 plays as oncogene by promoting proliferation and reducing apoptosis of liver cancer cells by targeting MDC1. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1231-1239. (Abstract IJCEP0018584, Full text PDF).

Rui Dong, Shengzhong Tao, Zhan Liu, Wei Zheng, Dan Yu: Down-regulation of AQP8 suppresses glioma cells growth and invasion/migration via cell cycle pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1240-1248. (Abstract IJCEP0018762, Full text PDF).

Yuanxia Liu, Hongbo Weng: RNAi-mediated knockdown of RBPJ gene inhibits the growth of human breast cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1249-1257. (Abstract IJCEP0018788, Full text PDF).

Hong Chen, Yu Wang, Yang Xu, Guo-Nian Wang: Overexpression of miR-30a attenuates neuropathic pain by targeting SOCS1 in rats with chronic constriction injury. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1258-1266. (Abstract IJCEP0018810, Full text PDF).

Xin-Rong Wang, Peng-Zhen Zhou, Xue-Mei Liu, Hong-Chu Bao, Qing-Lan Qu, Cui-Fang Hao: PDGF-Rb and microRNA-329 are associated with endometrial dysfunctionvia targeting CD146. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1267-1275. (Abstract IJCEP0018850, Full text PDF).

Wenmin Yu, Zhi Wang, Yiping Li, Lei Liu, Jing Liu, Fengan Ding, Xiaoyi Zhang, Zhengyuan Cheng, Pingsheng Chen, Jun Dou: Endocytosis mediated by Caveolin-1 inhibits activity of matrix metalloproteinase-2 in human renal proximal tubular cells under hypoxia. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1276-1284. (Abstract IJCEP0019190, Full text PDF).

Hua Wang, Saili Wang, Jun Ye, Yong Yin, Yupei Zhou, Xiaolan Ma, Yan Wang: Enumeration of monocytes subsets using different gating methods by flow cytometry. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1285-1293. (Abstract IJCEP0019198, Full text PDF).

Nguyen Quoc Vinh, Tohru Tani, Shigeyuki Naka, Soichiro Tani: Comparison of tissue changes caused by microwave and radio frequency energy in an experimental liver ablation. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1294-1302. (Abstract IJCEP0019581, Full text PDF).

Yafeng Liang, Xu Chen, Min Wang, Lu Lu, Linxia Wang, Beibei Lin, Lei Chong, Guoquan Pan: Synergistic effect of toll-like receptor 4 and thymic stromal lymphopoietin on the maturation of murine dendritic cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;9(2):1303-1310. (Abstract IJCEP0012558, Full text PDF).

Liantao Li, Guowei Qian, Hui Tian, Jiehui Di, Feifei Chen, Junnian Zheng: Identification of hypomethylation profile of Ki-67 promoter in vitro and in vivo. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1311-1318. (Abstract IJCEP0016413, Full text PDF).

Chengyong Wang, Chaozhao Liang: Androgen-regulated miR-26ab suppresses the proliferation of prostate cancer cells by targeting PTEN and androgen receptor signaling. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1319-1326. (Abstract IJCEP0017576, Full text PDF, Supplementary Data).

Kaijin Cai, Jiaying Ke, Yaoguo Wang, Lisong Chen, Liyong Shi, Yiming Zeng: MIR-194 is related to the pathogenesis of asthma by regulating TLR4 expression. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1327-1334. (Abstract IJCEP0017693, Full text PDF).

Shiqi Wang, Xianqing Jin, Xin Wang, Xionghui Ding, Ning Wang: Increased mast cell numbers associated with nerve fiber alterations in the colon from Hischsprung’s disease patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1335-1342. (Abstract IJCEP0018025, Full text PDF).

Lingyu Qin, Jiaoquan Chen, Jiani Wang, Jingmei Ye, Huo Tan, Lihua Xu: Expression of cathepsin B in human hepatocellular carcinoma and its prognostic significance. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1343-1350. (Abstract IJCEP0018281, Full text PDF).

Taifeng Zhuang, Jiejun Fu, Qian Zhang, Yi Tan, Song Yu: CUL4A is expressed in human placenta and involved in trophoblast cell invasion. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1351-1359. (Abstract IJCEP0018385, Full text PDF).

Hui Wang, Jiarong Xu, Ting Liu, Chang Lu, Na Miao, Yuqing Ma: Expression of Notch1 and p53 in esophageal squamous cell carcinoma and their correlations with clinicopathological features. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1360-1367. (Abstract IJCEP0018497, Full text PDF).

Wen Qin, Wei Xie, Xi Yang, Kunling Yang, Qian Zhou, Chaoguo Meng: Down-regulation of miR-34a promotes the cell proliferation and inhibits apoptosis in glaucoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1368-1375. (Abstract IJCEP0018506, Full text PDF).

Yan Liu, Tingting Song, Yuexia Song, Shuling Yin, Haitao Gao, Kaolu Zhao, Dawei Cui, Hui Shi, Jing Shi: siRNA-mediated Loc554202 knockdown regulates the proliferation, invasion and apoptosis of human bladder cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1376-1383. (Abstract IJCEP0018519, Full text PDF).

Xi-Jiao Yu, Li Zhang, Shuang Liu, Yan-Mei Du, Wei Wang, Chang-Jie Xiao, Yi Du, Shu Li: Expression of substance P in rat periodontal alveolar bone after denervation. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1384-1391. (Abstract IJCEP0018554, Full text PDF).

Jian Gong, Jinling Ma, Zhenying Liu: Overexpressed miR-181b promotes nerve cell damage via inhibiting cell proliferation but inducing cell apoptosis during ischemic cerebral stroke. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1392-1399. (Abstract IJCEP0018579, Full text PDF).

Ben Huang, Wenshuo Wang, Ye Yang, Shuyang Lu, Jiayu Zheng, Lai Wei, Chunsheng Wang: Up-regulation of miR-221 mediates the pioglitazone-induced inhibition of vascular endothelial cell proliferation. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1400-1407. (Abstract IJCEP0018606, Full text PDF).

Zhiqiang Luo, Gongli Kang: Long non-coding RNA UCA1 enhances drug resistance of lung cancer cells via activating mTOR signaling. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1408-1415. (Abstract IJCEP0019706, Full text PDF).

Meng Jiang, Jia-Rui Pu, De-Hua Yang, Xi Zhang, Shao-Tao Tang: Neuregulin 1 is required for the development of enteric neurons and vagus in zebrafish. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1416-1423. (Abstract IJCEP0019807, Full text PDF).

Yueqing Tang, Wenhua Zhang, Mingbao Li, Lei Yan: miR-10b represses the proliferation and invasion of prostate cancer by targeting LRH1. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1424-1431. (Abstract IJCEP0010781, Full text PDF).

Huan Wang, Ling Zhang, Lingpeng Wang, Qina Zhou, Hongli Wang, Yuemei Hou, Yitong Ma: Pterostilbene suppresses vascular adhesion molecule expression in TNF-α-stimulated vascular muscle cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1432-1438. (Abstract IJCEP0010260, Full text PDF).

Xin Zhang, Shiwen Xu, Dongjian Wang, Jian Wang, Yandong Zhang, Xiangyan Wu, Baolin Kang: Over-expression of HER2 promotes cell metastasis and is associated with the prognosis of osteosarcoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1439-1445. (Abstract IJCEP0010684, Full text PDF).

Xia Chu, Po Zhao, Yali Lv, Lin Liu: Expression of carbonic anhydrase-9 correlates with metastasis and prognosis of Chinese patients with invasive breast ductal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1446-1452. (Abstract IJCEP0011874, Full text PDF).

Zhi-Jie Cong, Guang-Yao Ye, Ming Zhong, Lu Chen: Implications of Notch signaling in anastomotic recurrence of patients with Crohn’s disease. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1453-1459. (Abstract IJCEP0018050, Full text PDF).

Dongbo Zhou, Baimei He, Ying Gao, Qiao Yu, Qiong Chen, Bixiu He: MiR-539 inhibits cell proliferation and invasion by targeting CARMA1 in NSCLC. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1460-1466. (Abstract IJCEP0018064, Full text PDF).

Yongli Zhou, Yandong Li, Fengjie Guo: Expression of TDP43 in cervical cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1467-1473. (Abstract IJCEP0018158, Full text PDF).

Xiuli Lv, Le Kang, Yi Wang, Yan Shi, Jun Xin, Xiaodong Yang: Diagnostic and clinical value of C-reactive protein and interleukin-6 serum levels in children with Streptococcus pneumoniae. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1474-1480. (Abstract IJCEP0018486, Full text PDF).

Peng Li, Bo Yang, Shaoyou Xia, Li Chen, Ning Ning, Bing Ma, Qing Liu, Huaxia Yang, Ding Zhang, Xiaohui Du: BC200 RNA is over-expressed in colorectal cancer and promotes migration and invasion of HCT116 cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1481-1486. (Abstract IJCEP0010886, Full text PDF).

Yi Jiang, Lingyun Ji, Xuezhi Wang, Guilian Li, Lili Zhao, Xiangfeng Dou, Kanglin Wan, Jianxin Lyu: Evaluation of a real-time PCR assay for detection of M. avium strains. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1487-1492. (Abstract IJCEP0018645, Full text PDF).

Shuichao Gao, Sijun Li, Shiming Yang, Tao Cong, Wei Guo, Yuan Zhou, Tao Peng, Yunpeng Dong, Ganghua Zhu, Dinghua Xie: In-vitro simulation of BMSC implantation into inner ear via co-culture with basal membrane. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1493-1498. (Abstract IJCEP0018677, Full text PDF).

Debin Xu, Shimin Zhuang, Shousheng Liao, Yunxia Lv, Jichun Yu: Granular cell tumor of the thyroid in a 16-year-old girl: a rare entity. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1499-1503. (Abstract IJCEP0018924, Full text PDF).

Tao Guo, Rui-Xing Yin, Shang-Ling Pan, Jin-Zhen Wu, De-Zhai Yang, Wei-Xiong Lin: The Influence of INSIG2 rs7566605 polymorphism on serum lipid traits in the Han and Mulao ethnic groups. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1504-1519. (Abstract IJCEP0019068, Full text PDF).

Nathalia S Oliveira, Cecilia V Andrade, Beatriz Grinsztejn, Ruth K Friedman, Cynthia B Cunha, Valdileia G Veloso, Jose R Coutinho, Janice M Chicarino-Oliveira, Dennis De C Ferreira, Luiza OR Pereira, Sergio M Amaro-Filho, Miguel A Moreira, Gerard J Nuovo, Alcina F Nicol: In situ FoxP3+ and IL-10 over-expression is associated with high grade anal lesions in HIV infected patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1520-1532. (Abstract IJCEP0019868, Full text PDF).

Yanan Li, Haican Liu, Huixia Gao, Yuling Wang, Zhi Zhang, Haibin Wang, Jinfeng Cao, Shumin Zhang, Xiaocui Wu, Qing Sun, Yuzhen Liu, Jianhua Lu, Erhei Dai, Kanglin Wan: Characterization of Mycobacterium tuberculosis isolates from Shijiazhuang, China: genotypes and drug resistance. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1533-1544. (Abstract IJCEP0018827, Full text PDF).

Yoon Yang Jung, Woo Hee Jung, Ja Seung Koo: BRAF mutation in breast cancer by BRAF V600E mutation-specific antibody. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1545-1556. (Abstract IJCEP0018960, Full text PDF).

Shengru Chen, Jianhua Zhao, Lei Wang, Yongbo Xu, Shuangshuang Zhu, Tao Wang, Kun Li, Haibo Chu: Changes in nerve fibers and microvessel density in residual spleen after subtotal splenectomy due to portal hypertension. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1557-1567. (Abstract IJCEP0018875, Full text PDF).

Zhao-Gen Cai, Chun-Chen Pan, Dong-Hong Yu, Zhen-Zhong Feng, Li Ma, Yan Zhao, Huan-Bai Xu: Myofibroblastic sarcomas: a clinicopathologic analysis of 15 cases and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1568-1577. (Abstract IJCEP0012862, Full text PDF).

Zheng Chen, Jun Pang, Jue Wang, Min-Hua Lu, Hui-Juan Shi, Jian-Ning Chen, Hao Zhang, Qun-Xiong Huang, Fang-Jian Zhou, Wei-Peng Liu, Xian-Ning Yi, Hao-Yuan Lu, Hui-Jun Qian, Xian-Tao Zeng, Jiang-Gen Yang, Xing Zhou, Jiu-Min Liu, Jun Chen, Xin Gao: Upgrade in Gleason score between biopsy and radical prostatectomy pathology indicates poor outcomes in prostate cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1578-1587. (Abstract IJCEP0019161, Full text PDF).

Hyoun Wook Lee, Eun Hee Lee, Moon-il Park, Mee-Seon Kim, Jin Sook Jeong, Mee Sook Roh, Dae Cheol Kim, Su Jin Kim, Min Gyoung Pak, Seo Hee Rha: Differential expression of PI3K isoforms and correlation with clinicopathological factors in patients with gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1588-1597. (Abstract IJCEP0019671, Full text PDF).

Lei Shi, Qing-Mei Zhang, Zong-Dang Wei, Bin Luo, Jun Fu, Ya Peng, Qi-Ping Hu, Fang Chen, Ying-Ying Ge, Shao-Wen Xiao, Xiao-Xun Xie: Expression status and prognostic value of cancer/testis antigen OY-TES-1 in glioma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1598-1607. (Abstract IJCEP0019941, Full text PDF).

Xiaoyuan Xu, Xinping Wang, Bin Fu, Lirong Meng, Bin Lang: Analysis of mRNA profile in different strategy of bladder cancer carcinoma by deep sequencing. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1608-1616. (Abstract IJCEP0018084, Full text PDF, Table S1, Table S2-9).

Parker C Wilson, Natalia Buza, Pei Hui: Progression of endometrial hyperplasia: a revisit under the 2014 WHO classifications. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1617-1625. (Abstract IJCEP0018252, Full text PDF).

Zhu Li, Qinfu Wang, Lili Meng, Weiyi Fang, Ning Zhu, Rongmei Na, Baiting Liu, Libo Chen, Wencheng Tu, Qin Yu: Association between collagen cross-linking and cardiac function and remodeling in rats with furazolidone-induced dilated cardiomyopathy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1626-1634. (Abstract IJCEP0018434, Full text PDF).

Lingzhi Peng, Yaoxing Duan, Yongbin Zhang, Diande Zhao, Yanghui Wen, Jibin Yao, Mingxu Da: Expression of Nrf2 and NQO1 in human gastric cancer and their clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1635-1643. (Abstract IJCEP0018935, Full text PDF).

Xiufeng Wang, Li Cao, Fangxin Zhang, Xiuli Wang, Jiucong Zhang, Juhong Pei, Dehua Kong: Association study of CCND1 G870A polymorphism with gastric cancer risk: evidence from a meta-analysis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1644-1651. (Abstract IJCEP0008523, Full text PDF).

Jianzhou Chen, Jun Xie, Guannan Li, Guixing He, Wei Tan, Suhui Zhu, Qinhua Chen, Han Wu, Xinlin Zhang, Lian Wang, Biao Xu: Endoplasmic reticulum stress associated apoptosis implicated in atrial fibrillation. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1652-1659. (Abstract IJCEP0017487, Full text PDF).

Shouhua Yang, Rongwei Zhao, Jing Cai, Zehua Wang: Lymphangigenesis in human epithelial ovarian cancer is related to the formation of ascites. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1660-1667. (Abstract IJCEP0018551, Full text PDF).

Yaqi Wang, Yan Liu, Yufeng Li, Jinghua Zhang, Yankun Liu, Yuhui Li, Yu Deng, Shuqing Wang: Williams syndrome transcription factor is a target of pro-oncogenic Ser158 phosphorylation mediated by Ras-MAPK pathway in human breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1668-1675. (Abstract IJCEP0019704, Full text PDF).

Yong-Hong Cao, Lei Kuang, Wu Dai, Yan Xing, Shan-Dong Ye: Effect of pioglitazone on the expression of renal tissue nephrin in STZ-induced diabetic rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1676-1683. (Abstract IJCEP0019907, Full text PDF).

Tingjuan Zhang, Yuxin Wang, Jingdong Zhou, Xixi Li, Wei Qian, Jichun Ma, Lei Yang, Dongming Yao, Qin Chen, Jiang Lin, Jun Qian: MiR-675 downregulation correlates with favorable/intermediate karyotypes in de novo acute myeloid leukemia. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1684-1691. (Abstract IJCEP0020010, Full text PDF).

Yuecun Zhang, Zhongxiao Cong, Wenying Pan, Jingyi Kong, Yi Li, Jing Hao, Shiqian Zhang: MiR-125a suppresses ovarian cancer proliferation and motility by targeting HDAC4. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1692-1698. (Abstract IJCEP0015699, Full text PDF).

Zhi-Dong Lin, Dan Tang, Geng-Long Zhu, Jin-Lin Zou, Qing-An Zeng: Over-expression of GOLPH3 is related to poor prognosis in thyroid papillary carcinoma patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1699-1705. (Abstract IJCEP0018316, Full text PDF).

Xue-Fen Chen, Shou-Chun Peng, Juan Li, Lu-Qing Wei, Yu-Hua Zhang: Interstitial lung disease caused by psychiatric drug therapy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1706-1712. (Abstract IJCEP0018676, Full text PDF).

Liang Yu, Hongbin Sun, Baomin He, Supin Li, Shuai Ma, Lili Yang, Yi Guo, Dong Zhou: MiR-7 involves the activation of Nrf2 pathway by targeting Keap1 in epileptic seizure. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1713-1719. (Abstract IJCEP0018996, Full text PDF).

Shuangxi Li, Hui Wang, Jianling Fan, Changzheng Wang, Liwei Dong, Zhengrong Zhong, Ning Yang: Cytoskeleton-linking membrane protein 63 as a serum biomarker for the early detection of hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1720-1726. (Abstract IJCEP0019563, Full text PDF).

Zhiqiang Cheng, Weiling He, Shuhua Li, Yuefeng Wang, Cuilan Tang, Xiaojing Guo, Yang Wang, Hongtao Jin, Lisheng He, Liantang Wang, Yunbao Pan, Zunfu Ke: Diagnostic value of a novel real-time reverse transcription-polymerase chain reaction for detection of ALK rearrangement in lung adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1727-1733. (Abstract IJCEP0020024, Full text PDF).

Songlin An, Weiqi Rong, Faqiang Liu, Liming Wang, Fan Wu, Li Feng, Fei Tian, Chao Bi, Jianxiong Wu: Clinical characteristics and outcomes of abdominal desmoplastic small round cell tumor: a single-center experience of 10 cases. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1734-1739. (Abstract IJCEP0016212, Full text PDF).

Yu-Xin Yang, Yun-Hua Zhu: Increased expression of RACK1 promotes cell proliferation and indicates a poor prognosis in patients with laryngeal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1740-1745. (Abstract IJCEP0016295, Full text PDF).

Mehdi Ouaïssi, Igor Sielezneff, Cecilia Frasconi, Maher Mohamed Almubarak, Laetitia Dahan, Diane Mege, Aurelie Maignan, Anne De la rochefordière, Wulfran Cacheux, Bruno Buecher, Jean-François Seitz, Jean Delgrande, Pascale Mariani: Anal cloacogenic carcinoma has the same prognosis of the squamous cell carcinoma: case control study of 30 patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1746-1751. (Abstract IJCEP0016906, Full text PDF).

Guang-Yao Ye, Yang Luo, Shao-Lan Qin, Yi-Fei Mu, Ming Zhong: High expression of Flotillin-2 is associated with poor prognosis in Chinese patients with colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1752-1757. (Abstract IJCEP0017465, Full text PDF).

Hyunsu Lee, Jeong-Doo Jin, Boo-Mi La, Won-Jin Park, In-Jang Choi, Jae-Ho Lee: TERT promoter mutation, telomere length, and TERT expression in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1758-1763. (Abstract IJCEP0018236, Full text PDF).

Xu Zhai, Haitao Wang, Jiangjie Wang, Peng Xu, Yexia Zhao, Jianwu Qiu: Correlation between ADAM17 protein expression level and prognosis of neuroglioma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1764-1769. (Abstract IJCEP0018512, Full text PDF).

Kai Song, Lei Huang, Wen-Xiu Han, Bing Shen, A-Man Xu: Chloride intracellular channel 4 protein promotes gastric cancer cell proliferation, invasion and migration. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1770-1775. (Abstract IJCEP0018673, Full text PDF).

Dalu Song, Xin Zhao, Shuhong Yu, Hong Yu, Hongliang Wei, Yanwei Wang: Effect of cytokine-induced apoptosis inhibitor 1 on liver cancer cell apoptosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1776-1781. (Abstract IJCEP0018675, Full text PDF).

Hengjuan Guo, Jinna Li, Xiaoyan Yang, Junnan Jiang, Jing Feng, Shuo Li, Jie Cao, Baoyuan Chen: Intermittent hypoxia induced the renal mitochondria-dependent apoptotic signals in rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1782-1787. (Abstract IJCEP0018704, Full text PDF).

Peiqiao Chen, Min Yu, Lijun Yan, Yinghua Wu: Diagnostic value of serum miR-122 in acute myocardial infarction. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1788-1793. (Abstract IJCEP0018737, Full text PDF).

Chuanwen Liao, Shuqin Hu, Zhi Song, Hong Cao, Jun Shi: Expression of WTX gene in hepatocellular carcinoma and cell lines and its clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1794-1799. (Abstract IJCEP0019428, Full text PDF).

Zhi-Hong Chen, Yu-Xiong Guo, Mu-Qing Zhuo, Yu-Xin Zhang, Chun Wang, Lin-Gan Wang, Qiong-Xiang Zhai: A novel ARSA gene mutation c.302delG in a Chinese patient with metachromatic leukodystrophy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1800-1804. (Abstract IJCEP0018186, Full text PDF).

Bo Teng, Peng He, Ye-Hui Tan, Ya-Fang Wang, Chun-Hui Yi, Qing-Jie Feng, Ming Zhao, Jun-Yu Chen, Chang Wang: Epstein-Barr virus positive diffuse large B cell lymphoma of the elderly arising in nasal cavities and sinuses: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1805-1809. (Abstract IJCEP0019394, Full text PDF).

Tian Tian, Yongxing Wang, Jibin Li, Feng Zhou, Jiayue Cao, Ziling Wang, Xianli He, Haichuan Su: Clinical significance of GTSE1 expression in colorectal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1810-1818. (Abstract IJCEP0018375, Full text PDF).

Xiaojiang Zhan, Qinghua Liu, Li Fan, Lingyao Hong, Qian Zhou, Wei Chen, Xueqing Yu: Clinicopathological characteristics and outcomes of patients with ANCA-positive lupus nephritis: a large cohort study from a single Chinese center. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1819-1828. (Abstract IJCEP0018240, Full text PDF).

Wei Zhao, Chang Liu, Yi Tang, Ming Li, Ming Xiao, Ya-Lan Wang: Expression of ARTD8 and ARTD14 in human colorectal adenocarcinomas. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1829-1838. (Abstract IJCEP0018909, Full text PDF).

Jiong Liu, Xue Li, Yong Zhang, Li Xing, Hong-Gang Liu: Human papillomavirus-related squamous cell carcinomas of the oropharynx and sinonasal tract in 156 Chinese patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1839-1848. (Abstract IJCEP0019654, Full text PDF).

Bo Wook Kim, Hanbyoul Cho, Kris Ylaya, Joon-Yong Chung, Stephen M Hewitt, Jae-Hoon Kim: Over-expression of BMI1 is associated with favorable prognosis in cervical cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1849-1857. (Abstract IJCEP0018218, Full text PDF).

Monica Pinoli, Laura Schembri, Angela Scanzano, Massimiliano Legnaro, Emanuela Rasini, Alessandra Luini, Magda de Eguileor, Laura Pulze, Franca Marino, Marco Cosentino: Production of proinflammatory mediators by human neutrophils during long-term culture. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1858-1866. (Abstract IJCEP0018524, Full text PDF).

Jing Zhao, Qianyu Wu, Weijuan Xin: Expression of G protein-coupled estrogen receptor 30 (GPR30) and extracellular signal-regulated kinase 1/2 (p-ERK1/2) in the endometrioid endometrial cancer and their correlation. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1867-1875. (Abstract IJCEP0018831, Full text PDF).

Yu Chen, Ping Jiang: Identification of key genes associated with idiopathic pulmonary fibrosis using bioinformatics analysis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1876-1884. (Abstract IJCEP0019299, Full text PDF).

Jun Liu, Shuangjie Wu, Mengjun Li, Xinhai Wang, Yifan Tang: LncRNA expression profiles reveal the co-expression network in human colorectal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1885-1892. (Abstract IJCEP0017983, Full text PDF).

Yunan Han, Qingfu Zhang, Bo Li, Nan Jiang, Zhen Qiao, Xinmiao Yu, Xiaoyun Mao, Xu Wang, Zhuo Li, Xueshan Qiu, Feng Jin: Secretory breast carcinoma: a clinicopathological and immunohistochemical study of 7 cases. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1893-1900. (Abstract IJCEP0018061, Full text PDF).

Runze Shang, Bin Dai, Bai Ruan, Wei Sun, Jianlin Wang, Kefeng Dou, Yu Li, Desheng Wang: Expression of monocarboxylate transporters in gallbladder cancer and their prognostic clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1901-1908. (Abstract IJCEP0018319, Full text PDF).

Gyl Eanes Barros Silva, Roberto Silva Costa, Edienny Tocantins Viana Lobato, João Victor Salgado, Osvaldo Merege Vieira-Neto, Miguel Moyses-Neto, Márcio Dantas: A case series of diffuse crescentic IgA nephropathy: an omitted entity in the Oxford classification. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1909-1916. (Abstract IJCEP0018717, Full text PDF).

Wei Gao, Jian Wang, Min Wang, Chao Wang, Dekai Wang, Ronghua Xu, Congjun Wang: Potential gene and microRNA biomarkers for pancreatic cancer with gene expression analysis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1917-1924. (Abstract IJCEP0018977, Full text PDF).

Fei Han, Long Zhang, Weizhe Qiu, Suxia Zhang, Xianghua Yi: Clinicopathological significance and prognostic value of DIXDC1 and β-catenin in NSCLC. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1925-1932. (Abstract IJCEP0019790, Full text PDF).

Shogo Tajima, Kenji Koda: Apocrine-differentiated cells are likely to express uroplakin II. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1933-1939. (Retracted, Full text PDF).

Gang Wang, Jihong Yang, Shenghua Cao, Jinghua Li, Bo Liu: AEG-1 acts as a novel bio-marker in the diagnosis of patients with hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1940-1946. (Abstract IJCEP0016709, Full text PDF).

Yujun Qian, Ke Zuo, Shijun Li, Xiaomei Li, Caihong Zeng, Zhihong Liu, Yan Wu: Clinicopathological analysis of membranous nephropathy with crescents. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1947-1953. (Abstract IJCEP0017853, Full text PDF).

Faqiang Tang, Xiaozhou Liu, Hui Jiang, Hong Wu, Shiping Hu, Jianzhang Zheng, Huiling Guo, Laipeng Yan, Chuncai Xu, Yunshuo Lin, Jianli Lin, Jianning Zhao: Biomarkers for early diagnosis of aseptic loosening after total hip replacement. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1954-1960. (Abstract IJCEP0017903, Full text PDF).

Mingyu Luo, Mei Zheng, Hongyan Lei, Shirui Zhang, Yuxin Li: Association between bone morphogenetic protein 2 polymorphisms and osteoporotic fracture. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1961-1967. (Abstract IJCEP0018267, Full text PDF).

Wenxiong Chang, Ruofei Ma, Xiyang Zhang, Yuping Yan, Wei Zhang, Bo Zhao, Gang Li, Hong Wang, Yuanyuan Zhu, Yanbin Song, Tianbo Jin: Impact of PPAP2B and TCF21 gene polymorphisms on risk of coronary heart disease in Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1968-1974. (Abstract IJCEP0018818, Full text PDF).

Changqing Sun, Wei He, Xiangying Xu, Jieyan Yuhui, Guangshun Wang, Jianning Zhang: Serum level of IL-1β and IL-18 in patients with traumatic brain injury and their effects on cognitive impairment. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1975-1981. (Abstract IJCEP0018834, Full text PDF).

Ming Liang, Jiong Huang, Jiang He, Qianchuan Yi, Zuwang Zhang, Likuan Tu, Donghe Ma, Jia Yan: FER1L4: a potential plasma biomarker to identify gastric cancer with lymph node invasion. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1982-1988. (Abstract IJCEP0018858, Full text PDF).

Kun Wang, Lili Ma, Lina Zhang, Jinsheng Wang: Clinicopathological significance and prognostic value of CK1α expression in esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1989-1995. (Abstract IJCEP0019004, Full text PDF).

Ling Fei, Jun Zhang, Zhi-Rong Wang, He-Ping Niu, Chen Yuan, Xiao-Li Ma, Jin-Guo Fu, Lei Wang, Jun Wang, Ning Wang, Chang-Hou Wang: Prognostic value of cystatin C in chronic heart failure in relation to creatinine. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):1996-2002. (Abstract IJCEP0019460, Full text PDF).

Xingping Ge, Shuliang Liu, Haide Liu, Dianzu Li, Chao Wang: Increased levels of tissue microRNA-221 in human non-small cell lung cancer and its clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2003-2008. (Abstract IJCEP0004207, Full text PDF).

Zeng-Xian Tan, Huai-Jun Liu, Bo Hou: Decreased expression of ARID1A is related to the poor prognosis of glioma patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2009-2014. (Abstract IJCEP0009062, Full text PDF).

Yingbin Hu, Junjiang Wang, Yong Han, Qun Liu, Qiong Niu: Serum miR-133a is down-regulated and associated with the diagnosis of patients with gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2015-2020. (Abstract IJCEP0016861, Full text PDF).

Xiao-Hong Kan, Xue-Zhen Zhong, Wen-Dong Zhang, Cheng-Yao Shi: Increased circulating macrophage-colony stimulating factor and monocyte chemoattractant protein-1 are predictors of in-hospital events in Chinese patients with unstable angina pectoris. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2021-2026. (Abstract IJCEP0018121, Full text PDF).

Xiaopeng Xia, Bin Zhou, Xuexian Chen, Hao Shen, Hua Huang, Qin Jin, Shu Zhang: Loss of Numbl protein in osteosarcoma is associated with metastasis and poor survival. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2027-2032. (Abstract IJCEP0018731, Full text PDF).

Jing Wang, Xiao-Yue Wang, Min Zhou, Bing Chen, Jing-Yan Xu, Jian Ouyang: Peripheral blood lymphocyte-to-monocyte ratio is a useful prognostic factor in patients with newly diagnosed diffuse large B-cell lymphoma receiving chemoimmunotherapy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2033-2038. (Abstract IJCEP0019223, Full text PDF).

Yanzi Zang, Baoluo Wan, Xiaodong Jia, Weihua Lou: Decreased expression of ECRG4 in serum predicts poor prognosis for patients with nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2039-2043. (Abstract IJCEP0009780, Full text PDF).

Haipeng Zhang, Ying Huang, Feng Qiao, Xuerui Ding, Xiaoyan Ma: Down-regulation of microRNA-143 contributes to unfavorable prognosis for patients with nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2044-2048. (Abstract IJCEP0013138, Full text PDF).

Bin Zhou, Lin-Lin Dai, Ping Xu, Shuo Wu, Ting-Ting Li, Zhong-Tao Cui, Yong Yang: MicroRNA-27a acts as a novel biomarker in the diagnosis of patients with laryngeal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2049-2053. (Abstract IJCEP0014841, Full text PDF).

De-Feng Chen, Tao Peng, Lu-Nan Qi, Si Xie, Guo-Rong Luo, Le-Qun Li: mRNA expression of β-catenin and PTEN in hepatocellular carcinoma exposed to HBV and aflatoxin B1. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2054-2058. (Abstract IJCEP0017910, Full text PDF).

Jun-Jie Zhang, Jiang-Tao Chen, Kun-Hou Yao, Long Hua, Chen-Yu Wang, Jun-Hong Hu: Up-regulated expression of long non-coding RNA ZFAS1 associates with aggressive tumor progression and poor prognosis in gastric cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2059-2063. (Abstract IJCEP0018306, Full text PDF).

Yun Zhao, Yujie Liu, Wei Li, Shiqiang Shang: Adenoid basal carcinoma of the cervix: report of 10 cases with reference to the expression of 3 basal cell antibodies. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2064-2068. (Abstract IJCEP0018345, Full text PDF).

Wei-Juan Cai, Liang Yin, Gang Feng, Xiang-Yun Chang, Guo-Lei Cao, Xiang-Hui Su, Ling-Yun Zhu, Xiao-Li Wang, Jiang Cheng, Jun Li, Kan Sun: Quantitative DNA hypomethylation of PTEN in Uyghur patients with type 2 diabetes mellitus. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2069-2073. (Abstract IJCEP0019877, Full text PDF).

Gonglong Li, Qingdong Qiao, Lei Wang, Xinli Wang, Leilei Liu, Yanli Zheng: Association of estrogen receptor alpha gene polymorphisms with the risk, therapeutic outcome and prognosis of ADT-resistant prostate cancer in Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2074-2082. (Abstract IJCEP0019196, Full text PDF).

Xiao-Xu Lu, Hui Wu, Xue-Ming Sun, Yan-Ling Wang, Rong Huang, Jing Xu: Correlation between regulation of Cox-2 gene expression and radiosensitivity mechanism of esophageal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2083-2090. (Abstract IJCEP0017499, Full text PDF).

Mingwei Li, Wen Luo, Peilin Li, Jing Luo, Jing Huo, Yang Li: Connective tissue disease-induced gastrointestinal vasculitis: a clinical analysis of 14 cases. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2091-2098. (Abstract IJCEP0019551, Full text PDF).

Hui-Feng Zhang, Zhen-Rong Xie, Hua-Wei Wang, Yu Xu, Rui Liang, You-Wang Lu, Li Ren, Xiang-Yang Kong, Kun-Hua Wang: Intratumoral heterogeneity of KRAS mutations in patients with colorectal cancer and metastatic livers in southwest China. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2099-2105. (Abstract IJCEP0014362, Full text PDF).

Daniel Hernández-Sotelo, Julio Ortiz-Ortiz, Luz del Carmen Alarcón-Romero, Irlanda Peralta-Arrieta, Yaneth Castro-Coronel, Oscar Del Moral-Hernández, Marco Antonio Leyva-Vázquez,Berenice Illades-Aguiar: HPV in men and concordance of viral types in infected couples in southern Mexico. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2106-2112. (Abstract IJCEP0017714, Full text PDF).

Zhenglian Chen, Chunyu Shen, Xinshan Chen: Pathological observations and tissue quantitative assessment of Han Chinese sudden deaths caused by arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy: a case-control study. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2113-2119. (Abstract IJCEP0018661, Full text PDF).

Tianqi Li, Qingyu Meng, Jianhong Liang, Yujing Bai, Lvzhen Huang, Xiaoxin Li: Identification of five novel RB1 gene mutations in Chinese patients with retinoblastoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2120-2126. (Abstract IJCEP0018683, Full text PDF).

Deyuan Zhi, Meili Duan, Zhuang Liu, Ang Li: Surfactant, pulmonary-associated protein D may serve as a biomarker in addition to APACHE II score in predicting mortality rate of ARDS. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2127-2133. (Abstract IJCEP0018742, Full text PDF).

Li-Juan Fu, Xu Teng, Yan-Xiu Ma, Si-Jia Chen, Wei-Zhen Xu, Bao-qing Fu, Hong-Xi Gu: HBV gene mutations in six multidrug-resistant chronic hepatitis B patients in China. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2134-2140. (Abstract IJCEP0019592, Full text PDF).

Jie Yang, Jian Zhang: Association between selected tag SNPs in NOX4 gene and diabetic nephropathy susceptibility. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2141-2146. (Abstract IJCEP0009744, Full text PDF).

Zhanpeng Luo, Yi Yang, Liang Wang, Xiaobo Luo, Yuanzheng Ma: Relationship between RECK/matrix metalloproteinase and recurrence/metastasis of giant cell tumor of spine. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2147-2152. (Abstract IJCEP0018181, Full text PDF).

Xiao-Li Wang, Yuanchun Yao, Meisongzhu Yang: Expression of nerve growth factor and tyrosine kinase A in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2153-2158. (Abstract IJCEP0019624, Full text PDF).

Peggy S Sullivan, Peter Shintaku, Madhuri Wadehra, Yalda B Naeini, Neda A Moatamed: Unlike prostate, ERG is not expressed in endometrial lesions. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2159-2163. (Abstract IJCEP0018382, Full text PDF).

Xianjun Lao, Dongmei Yang, Minyan Liu, Wenjun Tang, Xue Qin, Shan Li: The impact of storage time on HCV RNA quantitative detection in serum samples by TaqMan real-time PCR. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2164-2168. (Abstract IJCEP0018733, Full text PDF).

Rong-Jun Nie, Rui-Xing Yin, Feng Huang, Xiao-Li Cao, Jin-Zhen Wu, Wu-Xian Chen, Zhi-Min Li: Two DOCK7 polymorphisms and their haplotypes are associated with the risk of coronary artery disease and ischemic stroke. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2169-2180. (Abstract IJCEP0020107, Full text PDF).

Mingxi Yu, Yawen Liu, Yong Li, Huiping Zhang, Yuping Lu, Joseph Sam Kanu, Yichun Qiao, Yuan Tang, Qing Zhen, Yi Cheng: Endothelial lipase gene polymorphisms are associated with serum HDL-C levels but not coronary heart disease. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2181-2191. (Abstract IJCEP0018534, Full text PDF).

Rila Su, Wenxin Li, Rongcheng Luo: Association between miR-146a, miR-149, miR-196a2 and miR-499 gene polymorphisms and the susceptibility to gastric cancer in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2192-2199. (Abstract IJCEP0018456, Full text PDF).

Haoshan Li, Jun Tian, Hailing Cheng, Hongxia Zhang, Dongli Zhang: Association of tumor necrosis factor alpha polymorphisms with cervical cancer in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2200-2207. (Abstract IJCEP0018613, Full text PDF).

Aiying Wan, Baozhen Yao, Xiao Zhang, Li Li: Association between interleukin-13 gene polymorphism and neonatal asthma in Han nationality Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2208-2214. (Abstract IJCEP0017670, Full text PDF).

Li Zhang, Runan Ren, Shaoning Mu: Association of MMP-2 polymorphisms with occurrence risk of stroke. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2215-2221. (Abstract IJCEP0018083, Full text PDF).

Biyan Zhou, Youyong Li, Yani He, Yingqun Zhou, Lin Wang, Yuting Luo, Xianjun Lao, Liping Zhao, Qiliu Peng: Effects of FUS2 polymorphism on non-small cell lung cancer susceptibility and clinicopathological features. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2222-2228. (Abstract IJCEP0019780, Full text PDF).

Wei Ling, Honggang Yu, Hao Yuan, Baozhen Yao: LEPR polymorphsims and smoking interactions associated with the risk of gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2229-2234. (Abstract IJCEP0007008, Full text PDF).

Jianqiang Zhao, Aimei Ouyang, Xinyou Su, Yan Dou: MDR1 polymorphisms are associated with sensitivity to platinum-based chemotherapy in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2235-2240. (Abstract IJCEP0009559, Full text PDF).

Juan Huang, Qingchuan He, Shibin Yang, Wei Jiang, Lili Xu, Jieping Wang, Rui Jian, Fangyuan Xu: Association between CRP polymorphisms and the risk of ischemic stroke. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2241-2246. (Abstract IJCEP0009741, Full text PDF).

Guoyong Qiao, Wenhua Han, Dongmei Wang, Haimin Miao, Zhilin Ma, Xinzhi Chen, Boyu Liu, Shen Wang, Junping Yin: Association of ABCB1 polymorphisms with osteonecrosis of the femoral head risk. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2247-2252. (Abstract IJCEP0009778, Full text PDF).

Shuguang Han, Lei Lv, Xinhua Wang, Xun Wang, Hongqing Zhao: Association of AXIN2 and MMP7 polymorphisms with non-small cell lung cancer in Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2253-2258. (Abstract IJCEP0009888, Full text PDF).

Bo Liu, Fengchun Gao, Min Wang: Genetic association of PON2 polymorphisms with susceptibility to preterm birth. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2259-2264. (Abstract IJCEP0010761, Full text PDF).

Ji-Wen Mei, Rui Huang, Feng Gao, Hai-guang Sun: Association between CTLA-4 polymorphisms and osteosarcoma susceptibility. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2265-2270. (Abstract IJCEP0013653, Full text PDF).

Guo-Tao Jiang, Li-Jie Chen, Qing-Mei Bai, Jun-Dong Jiao, Wei-Wu Shi: Association between RAGE gene polymorphisms and the susceptibility of diabetic nephropathy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2271-2276. (Abstract IJCEP0014372, Full text PDF).

Honglei Yin, Lihua Zhao, Yan Zhang, Liming Qin: Polymorphism in matrix metalloproteinase-9 1562 C/T contributes to the risk of coronary artery disease. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2277-2282. (Abstract IJCEP0016299, Full text PDF).

Lan Zhang, Xian Liu, Yi Zhang, Xiaoyun Wang, He Li, Jinxia Gu, Mochao Xiao, Lifeng Wang, Xiufen Qu: Correlation between single nucleotide polymorphisms of ATM and coronary artery disease susceptibility. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2283-2288. (Abstract IJCEP0016827, Full text PDF).

Yanhua Zhou, Jie Liu, Mingwei Zhang: Genetic association between IL-10 gene polymorphisms and diabetic nephropathy susceptibility. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2289-2294. (Abstract IJCEP0017428, Full text PDF).

Hailiang Xu, Yunyun Feng, Zhankui Jia, Jinjian Yang, Xueren Lu, Jun Li, Mingliang Xia, Chunru Wu, Yonggang Zhang, Jianhua Chen: Association between ERCC1 rs3212986 and ERCC2 rs13181 gene polymorphisms in NER pathway and the risk of bladder cancer in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2295-2300. (Abstract IJCEP0018333, Full text PDF).

Jiancheng Tan, Xinguo Liu, Huixian Zhao, Jinyan Xing: Association between MLL3 genetic polymorphisms and development of laryngeal cancer in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2301-2306. (Abstract IJCEP0018594, Full text PDF).

Chen Chen, Xue-Lin Wang, Fei-Juan Zhang, Lin Wang, Ze Zhang, Ping Lei, Shu-Zhi Feng: A genetic variant in interleukin 8-251A/T is associated with the risk of clear cell renal cell carcinoma in Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2307-2312. (Abstract IJCEP0019300, Full text PDF).

Fen Zhao, Jing Zhu, Shanshan Pan, Jianhua Yang: Effect of anti-mullerian hormone, FSH and LH in evaluating ovarian reserve after laparoscopy surgery. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2313-2318. (Abstract IJCEP0019898, Full text PDF).

Yi Dang, Yingxiao Li, Xiuru Ma, Yuetao Xie, Qianhui Zhang, Kexin Yuan, Xiaoyong Qi: IL-17F rs763780T>C polymorphism contributes to the development of coronary artery disease in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2319-2324. (Abstract IJCEP0019594, Full text PDF).

Hua Zhi, Hongbin Wang, Tao Li, Fumin Pin: Relationship between GPX1 rs1050450 variation and the onset risk of coronary artery disease. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2325-2329. (Abstract IJCEP0009770, Full text PDF).

Erna Yang, Shiqiang Ma, Huanyan Peng, Dianxing Sun: Correlation between BIRC5 -625G/C polymorphism and hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2330-2334. (Abstract IJCEP0011177, Full text PDF).

Yanjie Fu, Yuanzheng Chen, Nan Bai, Rongpeng Liu, Dehui Li: Correlation of TNF-α gene polymorphisms with sepsis susceptibility. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2335-2339. (Abstract IJCEP0015351, Full text PDF).

Yifan Yang, Wei Wang, Rui Dong, Gong Chen, Zhen Shen, Zhu Jin, Shan Zheng: Association of two toll-like receptor 4 single nucleotide polymorphisms with biliary atresia in Chinese patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2340-2344. (Abstract IJCEP0018947, Full text PDF).

Liangfu Jiang, Yu Liu, Yuanjun Lu, Wentong Zhang: Correlation between TLR4 genetic polymorphisms and susceptibility to neonatal early Crohn disease. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2345-2349. (Abstract IJCEP0007206, Full text PDF).

Lin Li, Chun-Wei Xu, Hong Wang, Yong-Fang Wu, Ge Shen, Bo Zhang, Shu-Ting Huang: Clear cell sarcoma of soft tissue with multiple cutaneous and subcutaneous metastases resembling plasma cell myeloma: a case study and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2350-2358. (Abstract IJCEP0018427, Full text PDF).

Binbin Wang, Chengfeng Wu, Li Zhou, Long Chen: Parotid gland and cerebellum metastasis of lung cancer: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2359-2365. (Abstract IJCEP0017122, Full text PDF).

Qiang Wen, Daqi Zhang, Ting Wang, Tongtong Wang, Min Zhao, Qian Xie, Yantao Fu, Qingjie Ma: MiR-23a promotes cell proliferation and invasion in papillary thyroid carcinoma by targeting PTEN. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2366-2373. (Abstract IJCEP0018701, Full text PDF).

Shogo Tajima, Yoichi Mori, Yoshihiro Mukaiyama, Kazuya Shinmura, Kenji Koda, Naoto Kuroda, Shinsuke Hayami, Yukio Homma: Recently proposed oncocytic variant of chromophobe renal cell carcinoma (RCC) expressing BSND and ATP6V1G3: two new immunohistochemical markers differentiating chromophobe RCC from other RCC subtypes. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2374-2381. (Abstract IJCEP0019351, Full text PDF).

Shogo Tajima, Kenji Koda: A case of dedifferentiated liposarcoma with well-differentiated liposarcomatous, inflammatory myofibroblastic tumor-like, and low- and high-grade osteosarcomatous components: common MDM2 amplification supporting divergent morphological change of well-differentiated liposarcoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2382-2388. (Abstract IJCEP0019084, Full text PDF).

Shan-Shan Jia, Zhen-Zhong Hou, Bo Meng, De-Bin Ma: Diagnosis and pathological characteristics of canine lymphoma: report of 4 cases. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2389-2395. (Abstract IJCEP0019316, Full text PDF).

Zengguang Liu, Meishan Jin, Chang Su, Jiang Ren, Fang Wan, Qiang Guan, Zhongying Miao, Guang Chen, Guimin Wang: Thyroid neuroendocrine cancer accompanied with multiple papillary thyroid carcinomas: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2396-2401. (Abstract IJCEP0018900, Full text PDF).

Shogo Tajima, Kenji Koda: Type 1 autoimmune pancreatitis may develop in gastric-type intraductal papillary mucinous neoplasm. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2402-2408. (Abstract IJCEP0019089, Full text PDF).

Ling Wu, Zhou Wang, Shuang Dai, Jingyu Zheng, Jianmin Li: Primary strumal carcinoid of the ovary: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2409-2413. (Abstract IJCEP0018790, Full text PDF).

Dong-Dong Huang, Jin-Xiao Lu, Cheng-Le Zhuang, Zhen Yu, Xiao-Dong Zhang: Metastasis to skeletal muscle from gastric adenocarcinoma: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2414-2418. (Abstract IJCEP0019027, Full text PDF).

Zhen Wang, Xiuyan Yu, Shizhen Zhang, Zhigang Zhang, Jian Huang: Metaplastic carcinoma (carcinosarcoma) of the breast: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2419-2423. (Abstract IJCEP0019531, Full text PDF).

Hui Gong, Fei Peng, Hexi Zhang, Yi Ling, Lijian Pan, Yijun Shi, Haiming Shi: Eplerenone regulates hypertrophy in heart failure by microRNA-208a inhibiting on THRAP1. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2424-2434. (Abstract IJCEP0019102, Full text PDF).

Mariajosé Navia Miranda, Shiying Zhang, Sanpeng Xu, Qiurong Ruan, Guoping Wang, Yaqi Duan: Phyllodes tumor with myoepithelial phenotype: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2435-2442. (Abstract IJCEP0018950, Full text PDF).

Shi-Cong Yang, Zhuo Wang, Zhong-Wei Lin, Lei-Lei Huang, Can-Jiao Luo, Lian-Tang Wang: Renal myopericytoma with nephrotic syndrome: report of a case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2443-2450. (Abstract IJCEP0019195, Full text PDF).

Xiao-Long Qi, Ming Zhao, Xiang-Lei He, Da-Hong Zhang, Qi Zhang: Mucin-poor mucinous tubular and spindle cell renal cell carcinoma with sarcomatoid transformation and multiple metastases: report of a unique case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2451-2458. (Abstract IJCEP0019865, Full text PDF).

Yunan Han, Qingfu Zhang, Shawn Xiang Li, Liang Feng, Lei Zhang, Zhan Li, Xueshan Qiu, Feng Jin, Bo Chen: Pleomorphic adenoma of the breast: a report of two cases and a literature review. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2459-2465. (Abstract IJCEP0019775, Full text PDF).

Jun Xie, Hui Wang: Pilocytic astrocytoma with angiocentric arrangement: pathological features and differential diagnostic. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2466-2471. (Abstract IJCEP0020110, Full text PDF).

Shogo Tajima, Yasuhiko Maruyama, Masanobu Kageoka, Akihiko Ohata, Tomohiro Terai, Teruyuki Shimuara, Masanao Kaneko, Kodai Yamamoto, Kenji Koda: Sporadic fundic gland polyp with high-grade dysplasia: report of a case and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2472-2476. (Abstract IJCEP0019249, Full text PDF).

Nan Zuo, Yinke Du, Nan Liu, Jiangmin Feng, Lining Wang: Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis and advanced renal failure in a case of glomerulosclerosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2477-2481. (Abstract IJCEP0019275, Full text PDF).

Takamitsu Hayakawa, Shogo Tajima, Yusuke Takanashi, Hiroshi Neyatani, Kazuhito Funai: Metaplastic thymoma with CD56 and S-100 expression in spindle cells: report of a case indicating the utility of CD56 and S-100 for discriminating spindle tumors. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2482-2486. (Abstract IJCEP0019319, Full text PDF).

Hong Yu, Xiaowei Zhu, Haihui Sheng, Hengjun Gao, Wei Xiao, Chaofu Wang: Primary perivascular epithelioid cell neoplasm of thigh bone: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2487-2491. (Abstract IJCEP0019373, Full text PDF).

Qing-Fei Xing, Yi Wang, Guang Sun, Bin-Shuai Wang, Nan Sha, Chang-Ying Li, Zhan-Jun Guo: Synchronous contralateral renal cell carcinoma and urothelial carcinoma of the renal pelvis: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2492-2495. (Abstract IJCEP0014895, Full text PDF).

Jiejing Qian, Chunji Jin, Lei Wang, Jie Jin, Haitao Meng: Tuberculosis infection: an easily ignored factor to cause persistent fever in patients with acute myeloid leukemia. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2496-2499. (Abstract IJCEP0017281, Full text PDF).

Chu-Fan Zhang, Jing-He Li, Lan-Cao, Yan-Hong Zhou, Shi-Ying Hou, Wen-Wen Wu, Yi-Liu Zhang, Geng-Qiu Luo: Nasopharyneal metastasis of rectal cancer: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2500-2503. (Abstract IJCEP0017858, Full text PDF).

Jun Xiang, I Weng Lao, Qinghai Ji: Granular cell tumor of the hypoglossal nerve presenting with tongue atrophy and deviation: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2504-2507. (Abstract IJCEP0018446, Full text PDF).

I-Wei Chang, Kai-Wen Liu: Concurrent renomedullary interstitial cell tumor and angiomyolipoma: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2508-2511. (Abstract IJCEP0019072, Full text PDF).

Zhen He, Nan Sha, Shi-Yong Qi, Bing Zhu, Chao Lu, Meng Zhang, Tong Yang, Yu-Zheng Wu, Bin Xie, Yong Xu: Primary chondrosarcoma of the prostate: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2512-2515. (Abstract IJCEP0019180, Full text PDF).

Shilou Feng, Aixiang Wang, Ruishan Zhang, Xiaojing Deng, Yang Tang, Jiwu Chang, Chunyu Liu: A renal inflammatory myofibroblastic tumor similar to nephrapostasis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2516-2519. (Abstract IJCEP0019708, Full text PDF).

Yaping Li, Guiying Zhang: A giant nodule with ulcer on the knee: report of a case. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2520-2522. (Abstract IJCEP0018260, Full text PDF).

Fengzhi Shan, Zhengwei Wang, Tengteng Xu, Guangzhou Cheng, Qinglei Zhang, Yuanyuan Liu, Dongrong Yang, Lei Wang: Multilocular cystic renal cell carcinoma with lymph node metastasis: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2523-2525. (Abstract IJCEP0018373, Full text PDF).

Xing Sun, Jian-Wei Du, Li-Hua Dong, Yu-Fu Li: Diagnosis and management of a patient with plasmablastic lymphoma of the stomach: report of own experience and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2526-2532. (Abstract IJCEP0018686, Full text PDF).

Zhao-Hua Shen, Dong-Feng Zeng, Ying-Ying Ma, Xi Zhang, Pei-Yan Kong: Autoimmune lymphoproliferative syndrome: the intermediate state between autoimmune diseases of blood system and diffuse large B-cell lymphoma: a report of two cases and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2533-2539. (Abstract IJCEP0019794, Full text PDF).

Fan-Feng Chen, Wei-Zhe Chen, Xiao-Xi Chen, Xian Shen, Zhen Yu, Xiao-Lei Chen: Subsequent leiomyoma and intra-abdominal fibromatosis mimicking recurrent gastrointestinal stromal tumor: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2540-2545. (Abstract IJCEP0017643, Full text PDF).

Ke Sun, Bo Wang, Jianfeng Wei, Hongtian Yao: Chronic sclerosing sialadenitis as the initial manifestation of the IgG4-related sclerosing disease. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2546-2551. (Abstract IJCEP0018462, Full text PDF).

Chengjun Wang, Jian Sun, Qingming Shu, Jie Liu, Gengsheng Mao: Collision tumor of meningioma and craniopharyngioma: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2552-2557. (Abstract IJCEP0019212, Full text PDF).

Bing-Zhong, Jin-Tao Du, Ya-Feng Liu, Xue-Ling Qin: Wegener’s granulomatosis with otitis media as starting symptom and multi-system involvement: case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2558-2562. (Abstract IJCEP0017810, Full text PDF).

Guangsheng Pei, Weijiao Yin, Gang Liu, Xiaoli Wang, Lingxia Li, Yimin Mao: Miliary lung adenocarcinoma: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2563-2566. (Abstract IJCEP0015851, Full text PDF).

Juan Liu, Hui Wang, Jun Xie, Jingting Jiang: Nerve fibrolipoma with extensive calcification and ossification: a rare case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2567-2570. (Abstract IJCEP0017114, Full text PDF).

Degang Liang, Zanxin Wang, Yuxia Gao, Jari Laurikka, Minxin Wei: A novel mutation in a young patient with familial hypercholesterolemia underwent coronary artery bypass grafting. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2571-2574. (Abstract IJCEP0017579, Full text PDF).

Yuefeng Chi, Xiaoteng Liu, Gang Li: Urachal actinomycosis mimicking carcinomatosis: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2575-2578. (Abstract IJCEP0017995, Full text PDF).

Wanyu Li, Lin Tao, Ping Wang, Jifeng Peng, Shengnan Qi, Yunzhao Chen, Xiaobin Cui, Chunxia Liu, Feng Li: Primary pulmonary spindle cell rhabdomyosarcoma in adolescent: a case report and review of literatures. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2579-2582. (Abstract IJCEP0018460, Full text PDF).

Weijian Hu, Gongting Zhou, Shengqiang Gao, Lin Wu, Haili Bao, Huajun Yu, Qiyu Zhang: Carcinosarcoma of the gallbladder accompanied with cholecystolithiasis: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2583-2586. (Abstract IJCEP0018678, Full text PDF).

Shogo Tajima: Histiocytoid invasive lobular carcinoma detected on a cervical smear: a case report of breast carcinoma metastasizing to the uterus. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2587-2590. (Abstract IJCEP0019495, Full text PDF).

Fei Zhao, Yanna Dou Dong Liu, Wenming Yuan, Songxia Quan, Xiaoyang Wang, Genyang Cheng, Jing Xiao, Zhanzheng Zhao: Hydroxychloroquine-induced lipidosis of the kidney mimicking Fabry disease: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2591-2593. (Abstract IJCEP0019071, Full text PDF).

Jie Lin, Qian Wang, Ye Gu, Xiaojuan Pei, Yongjian Deng, Yanqing Ding: Ovarian malignant mesothelioma with endometrial cyst: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2594-2598. (Abstract IJCEP0019698, Full text PDF).

Li-Jun Wan, Qi Zhang, Pei-Ying Hu, Ming Zhao: Renal angiomyolipoma with epithelial cysts: report of a rare cystic variant of angiomyolipoma and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2599-2605. (Abstract IJCEP0018311, Full text PDF).

Shijie Cui, Yaxin Shen, Lei Zhang, Qianyu Guo, Yanan Zhang, Suxia Shao, Wei Chen, Qing Yin, Huijuan Wang: 17-AAG and cisplatin induce structural changes in the diaphragm and regulation of Hsp90, VEGF-C, LYVE-1 expression in a mouse model of malignant ascites. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2606-2615. (Abstract IJCEP0018959, Full text PDF).

Ying-Yu Ma, Wei-Jia Fang, Hui-Ju Wang, Yi Zheng, Xiao-Zhou Mou, Xiao-Jun Wang, Xiao-Yi Chen, Li Li, Shi-Bing Wang, Ke-Tao Jin, Xiang-Lei He, Dong-Sheng Huang: High expression of neurokinin A and its receptor NK2R associate with carcinogenesis and may predict poor survival in colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2616-2624. (Abstract IJCEP0019418, Full text PDF).

Mei Xue, Hong Shen, Xiaojun Wang, Mingyou Chen, Mingming Zhang, Wei Mu, Fei Zheng, Qichong Xing: High pentraxin 3 expression in aorta of patients with atherosclerosis and its correlation with other risk factors. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2625-2630. (Abstract IJCEP0018963, Full text PDF).

Yue Huang, Xiao-Lin Yang, Wen-Xia Chen, Bo Du, Zheng-Min Xu: Analysis of c.269T>C, c.35G>T and c.109G>A variant of GJB2 by high resolution melting approach combined with dried blood spot. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2631-2636. (Abstract IJCEP0019416, Full text PDF).

Fumei Zhang, Dongxia Li, Fangheng Zhu, Sa Tang, Li Ye: Expression of mini chromosome maintenance protein 7 in esophageal carcinoma and clinical implications. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2637-2642. (Abstract IJCEP0018104, Full text PDF).

Alimujiang Kelimu, Juret Anwer, Yanchao Deng, Ayshamgul Hasim, Desheng Li, Liwei Zhang, Ilyar Sheyhidin: Tissue riboflavin levels and C20orf54 protein expression are regulated by C20orf54 hypermethylation in Kazak’s esophageal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2643-2649. (Abstract IJCEP0019079, Full text PDF).

Mohammed Alswayyed, Moira J Finlay: Clear cell adenocarcinoma of the urinary bladder arising from endosalpingiosis: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2650-2651. (Abstract IJCEP0019537, Full text PDF).

Manal EA El-Halwagy, Sherif H Abd-Alrahman, Rasha Hamed Mahmoud, Fares K Khalifa, Nevine S Darwish, Abla A Attia, Amany S Mohamed: Impact of chronic androgenic steroid exposure on liver toxicity. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2652-2659. (Abstract IJCEP0019825, Full text PDF).

Ke Guo, Gang Yin, Xiong-Hong Zi, Wen-Guang Yan: Activation of STAT3 is involved in neuronal apoptosis in focal cerebral ischemia/reperfusion rats via Bcl 2/Fas pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2660-2669. (Abstract IJCEP0015696, Full text PDF).

Hao Lv, Yulian Shen, Wei Wang: Overexpression of microRNA-149 inhibits chondrocyte apoptosis by regulating expression of Bcl-2, Bax, and p53. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2670-2676. (Abstract IJCEP0019966, Full text PDF).

Hongwei Wu, Wang Ying, Wei Wang, Wei Li, Xing Feng: HIF1α and HIF2α mediated UCHL1 upregulation in hypoxia-induced neuronal injury following neuronal hypoxic ischemic encephalopathy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2677-2685. (Abstract IJCEP0018726, Full text PDF).

Lijuan Wei, Jinsong Zhang, Yuan Wang, Lixiao Zhou: Effects of Dectin-1 on the mast cells in allergic conjunctivitis and its underlying mechanism. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2686-2692. (Abstract IJCEP0019305, Full text PDF).

Katerina Dvorak, Joel Yambert, John Palting, Kat Reinhardt, Christian Roessler, Akira Moh, Sarah McGinn, Erin Marner: Improved lung cancer classification using new optimized immunohistochemical assay with anti-p40 (BC28) mouse monoclonal antibody. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2693-2701. (Abstract IJCEP0019088, Full text PDF).

Cheng Huang, Li Zhang, Mei Jin, Xinshun Ge, Hong Qin, Chunju Zhou, Rui Zhang, Xiaoli Ma: Langerhans cell histiocytosis and neuroblastoma: report of two cases with follow-up for over 3 years. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2702-2705. (Abstract IJCEP0015698, Full text PDF).

Xin-Wei Diao, Jia-Yu Feng, Qin-Wen Wang, Jian-Guo Sun, Zheng-Tang Chen: SDF-1/CXCR4 axis promotes prostate cancer cell invasion and bone metastasis through p38, NF-κB and HIF-1α pathways. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2706-2717. (Abstract IJCEP0016392, Full text PDF).

Xiuzhang Yu, Zhu Zhang, Bin Zhou, Lin Zhang, Peng Chen, Ruiqi Duan, Lin Li, Xi Zeng, Mingrong Xi: Genetic polymorphisms of interleukin-27 is associated with endometrial cancer susceptibility in Chinese Han women. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2718-2725. (Abstract IJCEP0019067, Full text PDF).

Hongmei Jin, Chuanli Wang: MicroRNA-9 functions as an oncogene and targets PDCD4 gene in cervical cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2726-2734. (Abstract IJCEP0019705, Full text PDF).

Haolin Wang, Ning Zhao, Kaisheng Yan, Xiuli Liu, Yue Zhang, Zhijun Hong, Mingyu Wang, Qing Yin, Feifeng Wu, Yu Lei, Xiaoyan Li, Lin Shi, Ke Liu: Inner hair cell ribbon synapse plasticity might be molecular basis of temporary hearing threshold shifts in mice: Int J Clin Exp Pathol 2015; 8: 8680-8691. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2735-2737. (Abstract IJCEP0019701, Full text PDF).

Shujun Jiang, Hong Yang, Zhonghui Liu, Huaixin Wang: Adiponectin mediates endothelial progenitor cell proliferation through mTOR-STAT3 signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2738-2743. (Abstract IJCEP0019602, Full text PDF).

Jian Shi, Qi Chen, Xiangming Chen, Jianmin Zhang: Clinical scenarios in creutzfeldt-jakob disease (CJD): report of nine cases. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2744-2751. (Abstract IJCEP0019164, Full text PDF).

Chao Chen, Haiqing Hua, Chenglong Han, Yuan Cheng, Yin Cheng, Zhen Wang, Jutao Bao: Prognosis value of MGMT promoter methylation for patients with lung cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(9):11560-11564. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2752. (Abstract IJCEP0020022, Full text PDF).

Retraction: Tracheobronchopathia osteochondroplastica: two cases and a review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2753. (Abstract IJCEP1602001, Full text PDF).

Retraction: B-myb is a gene implicated in cell cycle and proliferation of breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2754. (Abstract IJCEP1602002, Full text PDF).

Retraction: S-1 monotherapy as second line chemotherapy in advanced gastric cancer patients previously treated with cisplatin/infusional fluorouracil. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2755. (Abstract IJCEP1602003, Full text PDF).

Retraction: miRNA-124 down-regulates SOX8 expression and suppresses cell proliferation in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2756. (Abstract IJCEP1602004, Full text PDF).

Retraction: Invasive cystic hypersecretory carcinoma of the breast: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(2):2757. (Abstract IJCEP1602005, Full text PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711