Volume 9, Number 4:4158-4920;2016  
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Yuewu Tang, Yi Luo, Qiang Wu: Heat shock protein expression affects high-density lipoprotein function in atherosclerosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4158-4166. (Abstract IJCEP0020785, Full text PDF).

Wei Xie, Wen Qin, Aiping Qin, Zhihua Zhao, Kai Wang, Yalin Kang, Ziyan Zhou, Yizhen Ou: GATA1 promotes tumorigenesis and metastasis in breast cancer by cooperating with ZEB2. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4167-4178. (Abstract IJCEP0011570, Full text PDF).

Le He, Tong Wang, Feng-Min Lu, Jing Xu, Hong-Liang Cong: MEF2C protects against the development of atherosclerosis via inhibiting TLR/NF-κB activation. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4179-4187. (Abstract IJCEP0020185, Full text PDF).

Carmen Vidal Real, Mario Pérez Sayáns, José M Suárez Peñaranda, Fernanda Pardo Sanchez, Pilar Gándara Vila, Andrés Blanco Carrión, Alberto Rodriguez Archilla, Abel García García: Role of microbiota and inflammation in osteonecrosis of the jaw. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4188-4196. (Abstract IJCEP0021654, Full text PDF).

Kebo Bi, Xiaoling Deng, Weihong Yu, Chunlian Yu, Xinglei Cui, Meiyan Yu, Tao Zhang: Effect of miR-200 on autosomal polycystic nephropathy in rats. Effect of miR-200 on autosomal polycystic nephropathy in rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4197-4202. (Abstract IJCEP0020566, Full text PDF).

Fan Yang, Zhen-Zhong Zhu, Shi-Yang Weng, You-Shui Gao, Yang Wang, Jia-Gen Sheng, Chang-Qing Zhang: Morphological changes of the trabecular bone in osteonecrosis of the femoral head. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4203-4211. (Abstract IJCEP0020651, Full text PDF).

Cheng-Jing Xue, Ya-Ning Zhao, Jian-Min Li, Chang-Xiang Chen, Shu-Xing Li, Ai-Jun Fu: Effect of phosphorylation of p38 mitogen-activated protein kinase on Homer1a expression in the cortex of rats with diffuse brain injury. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4212-4218. (Abstract IJCEP0019053, Full text PDF).

Haiyun Cao, Zhiwei Zhao, Jifeng Zou: Bone marrow mesenchymal stem cells co-culture and in vivo transplantation inhibit degeneration of intervertebral disc in rabbits. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4219-4225. (Abstract IJCEP0020207, Full text PDF).

Xiao Yu, Fuchen Liu, Honghao Li, Chuanzhu Yan: Expression of adenosine receptors in muscle tissues from patients with idiopathic inflammatory myopathies. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4226-4233. (Abstract IJCEP0021323, Full text PDF).

Zhiwei Zhao, Jifeng Zou, Haiyun Cao: Role of microRNA in spinal metastatic cancer angiogenesis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4234-4240. (Abstract IJCEP0020774, Full text PDF).

Hong Jiang, Ying-Tao Chen, Xue-Guang Fu: Tissue expression level of lncRNA UCA1 is a prognostic biomarker for colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4241-4246. (Abstract IJCEP0012296, Full text PDF).

Shuai Liu, Quanzhan Man, Kejia Ding, Jiaju Lv, Sentai Ding, Chensheng Li, Dongbin Bi: A rare case of hepatoid adenocarcinoma of the adrenal gland. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4247-4250. (Abstract IJCEP0022168, Full text PDF).

Sijing Sun, Yizhuang Dai, Zhongzhi Lu, Min Li, Zhen Zhai, Xiaolong Ren, Dongsheng Li: Epigallocatechin gallate enhances 5-fluorouracil antitumor activity in MCF7 cells by regulating the expression of Bcl-xL. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4251-4259. (Abstract IJCEP0021614, Full text PDF).

Chan Zhang, Yujing Cheng, Run Dai, Xiyang Zhang, Jingjie Li, Xikai Zhu, Xue He, Yuan Zhang, Xugang Shi, Dongya Yuan, Tianbo Jin: Polymorphisms of drug-metabolizing enzyme CYP2J2 in Wa population from Yunnan Province of China. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4260-4268. (Abstract IJCEP0022448, Full text PDF).

Xi Yang, Ming Li, Yi Tang, Ya-Lan Wang, Michael D Threadgill, Jia-Yue Han, Xu Han, Liang Chen, Huan Chen, Wen-Ping Hu, Xiao Lin: ART1 induces aberrant methylation of uPA promoter: a preliminary study. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4269-4282. (Abstract IJCEP0022483, Full text PDF).

Haiyang Zhou, Yong Zhang, Xueming Wei, Aimin Zheng, Dajiang Dai, Haihong Zhang, Houjun Cao: Down-regulation of miR-92a inhibits cell proliferation and invasion but induces apoptosis of gastric cancer by regulating FBXW7. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4283-4291. (Abstract IJCEP0022815, Full text PDF).

Yu Xiao, Gang Hu, Dan-Dan Dong, Wei Tian, Ting-Ting Li, Xue-Hua Jiang, Ling Wang: Prognostic value of NRF2 in breast cancer patients and its role as a tumor suppressor by directly inhibiting HER2 expression. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4292-4306. (Abstract IJCEP0021336, Full text PDF).

Qi Song, Yanyu Li, Wei Sheng, Fang Li, Baohua Wang: Blockade of EEN induces apoptosis and inhibits metastasis of non-small cell lung cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4307-4317. (Abstract IJCEP0022481, Full text PDF).

Sui-Liang Zhang, Ting-Song Chen, Ling Xiao, Ying Ye, Wei Xia, Hong Zhang: TREM2 siRNA inhibits cell proliferation of human liver cancer cell lines. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4318-4328. (Abstract IJCEP0022674, Full text PDF).

Yu Xu, Xiaohua Leng, Long Wu, Jinxuan Hou, Yan Li: Association of macrophage migration inhibitory factor (MIF) with metastasis of hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4329-4338. (Abstract IJCEP0022987, Full text PDF).

Xin He, Bo Xiong, Tingqing Zhou, Ting Lan, Min Chen, Huijiao Chen, Ran Peng, Jia Guo, Hongying Zhang: Diagnostic value of TLE1 for synovial sarcoma: immunohistochemical analyses of genetically confirmed synovial sarcomas and nonsynovial sarcomas. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4339-4350. (Abstract IJCEP0022618, Full text PDF).

Dedong He, Yu Bai, Dezhong Zhang, Xiangjie Fang, Qinghui Yang: MicroRNA-128 suppresses colorectal cancer cell proliferation through targeting LRP6. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4351-4359. (Abstract IJCEP0020354, Full text PDF).

Honghua Cao, Wei Zhang, Junlin Liang: Inhibition of IL17A promotes bufalin-induced apoptosis in colon cancer cells via miR-96/DDIT3. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4360-4367. (Abstract IJCEP0020756, Full text PDF).

Bin Wei, Chang Liu, Xingcui Gao, Weifeng Wu: The different levels of IL-10-producing B cells, paralleling Th1 cells, between chronic myocarditis in cardiomyopathy induced by coxsackie virus B3. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4368-4376. (Abstract IJCEP0022499, Full text PDF).

Wenying Zhou, Fangen Kong, Jianhui Zhou, Huanhuan Sun, Linjuan Zeng, Yingxian Zhu: Knockdown of tissue inhibitor of metalloproteinase 1 suppresses cell apoptosis in cerebral infarction rat model. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4377-4384. (Abstract IJCEP0020579, Full text PDF).

Yuejuan Gao, Zhiyan Li, Meng Li, Kaibo Zhang: Influence of aquaporin-9 on migration ability of hepatocellular carcinoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4385-4390. (Abstract IJCEP0020539, Full text PDF).

Huiyuan Zhai, Minghua Sui, Lixin Jiang, Jinchen Hu, Xiaorui Jiang, Yuan Yuan, Mingchuan Li, Zhenyu Yu, Sanyuan Hu: MiR-296 promotes colorectal cancer cells growth through regulating NF-κB. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4391-4396. (Abstract IJCEP0020960, Full text PDF).

Yipeng Ding, Danlei Yang, Wenteng Chen, Peng Chen, Pingdong Xie, Hua Yang, Pei Sun, Huan Niu, Zhongjie Tian, Tianbo Jin: Smoking and multigenetic index on the risk of chronic obstructive pulmonary disease in the Chinese Li population: a case-control study. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4397-4407. (Abstract IJCEP0022698, Full text PDF).

Haishao Yu, Fengying Lei, Zhiqiang Zhou, Xiuping Chen, Ling Jiang, Yuanhan Qin: LMX1B gene polymorphisms in Chinese children with idiopathic nephrotic syndrome. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4408-4415. (Abstract IJCEP0022650, Full text PDF).

Mohamad Nidal Khabaz, Nadeem Shafique Butt, Nisrin Anfinan, Khalid Sait, Hesham Sait, Jaudah Ahmed Al-Maghrabi: Loss of c-met expression in malignant endometrial tumors: an immunohistochemistry study. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4416-4423. (Abstract IJCEP0022798, Full text PDF).

Xiaobin Yu, Kunhe Wu, Senlin Huang, Yuzhao Zhang, Tao Zeng, Yurong Qiu: Down-regulation of programmed cell death 4 (PDCD4) associates with the progression of cervical cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4424-4431. (Abstract IJCEP0023260, Full text PDF).

Jun He, Shuaiqi Sun, Mingxia Zhang, Yongri Ouyang, Ning Zhang, Min Yang, Tianbo Jin, Ying Xia: Association analysis of ALOX5 gene polymorphisms with stroke risk: a case-control study in a Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4432-4437. (Abstract IJCEP0022558, Full text PDF).

Jun Wang, Xin-Li Zhan, Chong Liu, Dan Zhang, Lin Meng, Li Deng: MIF, TGF-β1, IFN-γ and NRAMP1 gene polymorphisms in relation to the clinicopathological profile of spinal tuberculosis in Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4438-4447. (Abstract IJCEP0021163, Full text PDF).

Xiaoyun Liu, Yun Cai, Zhixiao Wang, Dai Cui, Hongqi Fan, Lin Jiang, Huanhuan Chen, Ling Wei, Qing Yao, Yunsong Wu, Rong Rong, Zhihong Zhang, Edmund S Cibas, Erik K Alexander, Tao Yang, Xiaodong Wang: Adequacy rate comparison between liquid-based cytology using SurePath versus conventional smears in detecting thyroid malignancies. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4448-4454. (Abstract IJCEP0022494, Full text PDF).

Lili Zhang, Yujiang Liu, Xiaoqu Tan, Linxue Qian: Fine needle aspiration cell blocks in the diagnosis of medullary thyroid cancer: report of four cases and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4455-4461. (Abstract IJCEP0022713, Full text PDF).

Xiaoqian Zhang, Xi Wang, Anli Tong, Naishi Li, Chongmei Lu, Weibo Xia: A newly-found homozygous mutation in the LDLR gene in a patient with homozygous familial hypercholesterolemia. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4462-4466. (Abstract IJCEP0022587, Full text PDF).

Guiyang Jiang, Yong Zhang, Juanhan Yu, Xuyong Lin, Chuifeng Fan, Chenglin Sun, Hongtao Xu, Enhua Wang: Primary pulmonary meningioma: a case report and a review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4467-4472. (Abstract IJCEP0022746, Full text PDF).

Xiaofei Ren, Wei Wang, Yi Cai, Jianming Xu, Liyu Cao, Wen Hu, Xi Chen, Yulin Song: Regulation of hepatobiliary transporters during cholestasis may mediate the phenomenon of adaptation to cholestasis induced by rifampicin in rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4473-4481. (Abstract IJCEP0023164, Full text PDF).

Xingxi Luo, Heng Wu, Wei Lai, Yuejie Zeng, Heyang Xu, Qiusheng Lan, Zhonghua Chu: Sodium butyrate induced regulatory bone marrow-derived dendritic cells through up-regulation of indoleamine 2,3-dioxygense. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4482-4490. (Abstract IJCEP0020662, Full text PDF).

Xin Sun, Bo Wei, Zhiheng Peng, Guangsheng Li, Hao Lin, Guanghua Chen, Siyuan Chen, Jinchang Zheng: Overexpression of cytokine induced apoptosis inhibitor 1 inhibits cell proliferation and induces apoptosis in human MG-63 osteosarcoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4491-4497. (Abstract IJCEP0022096, Full text PDF).

Feng Guo, Luoyang Tu, Haiying Huang: Knockdown of thymic stromal lymphopoietin attenuates acute lung injury in lipopolysaccharide-induced model rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4498-4504. (Abstract IJCEP0023170, Full text PDF).

Li Xu, Yi Liu, Yabin Xia, Xiaoxu Huang, Kaifeng Hu: High expression of HDAC6 correlates with poor prognosis in colon cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4505-4512. (Abstract IJCEP0023144, Full text PDF).

Xiongrong Shen, Jingbo Bi, Quankun Liu, Zhihong Ma, Lishan Min, Limin Xu, Shuixin Yang, Yingrong Chen: Effects of UGT1A3, UGT1A6, and UGT2B7 genetic polymorphisms on plasma concentration of valproic acid in south Chinese epilepsy patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4513-4522. (Abstract IJCEP0021911, Full text PDF).

Fuying Xue, Huani Yi, Xiuli Ru: microRNA-21 is a potential indicator for the pathological progression of cervical cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4523-4530. (Abstract IJCEP0021085, Full text PDF).

Mengjun Liang, Xing Zhang, Jiafan Zhou, Yajuan Huang, Wenhui Yang, Dandan Yang, Min Zou, Fang Ouyang, Aihua Li, Ning Su, Zongpei Jiang: Clinicopathological characteristics and renal outcomes in IgA nephropathy patients with nephrotic range proteinuria. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4531-4538. (Abstract IJCEP0023012, Full text PDF).

Shifang Gao, Jun Zou, Yan Wu, Linlin Xu, Hongmei Wang: Correlation between 1082G/A gene polymorphism of interleukin 10 promoter and cervical carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4539-4544. (Abstract IJCEP0022686, Full text PDF).

Gui-Yang Jiang, Chui-Feng Fan, Shun-Dong Dai, Juan-Han Yu, En-Hua Wang, Xu-Yong Lin: Angiofibroma of soft tissue: report of two cases and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4545-4554. (Abstract IJCEP0019991, Full text PDF).

Fei-Fei Liu, Quan Tian, Yan Xue, Mei-Li Pei, Chun-Bao Wang, Rui-Fang An: Vaginal primary malignant melanoma complicating cervical carcinoma in situ: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4555-4559. (Abstract IJCEP0021903, Full text PDF).

Xiaolang Tan, Lei Guo, Shayang Luo, Weiming Wang, Kejing Zhang, Feiyu Chen: AKT2 expression changes impact on invasive ability of breast cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4560-4565. (Abstract IJCEP0020458, Full text PDF).

Wenlian Liu, Ping Li, Qian Xu, Changxiu Wang: Regulation of miR-181 on chemotherapy-resistant cervical cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4566-4573. (Abstract IJCEP0021539, Full text PDF).

Jing Zhang, Yi Zhang, Jin-Chang Zhao, Huan Li: PGE2 regulating Cx43 to affect testosterone synthesis in rats leydig cell exposed at DBP. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4574-4578. (Abstract IJCEP0021766, Full text PDF).

Wei Chen, Jianjun Liu, Jianzhong Zhang, Jinlian Zhou, Junlian Liu: Oral lichen planus with palmoplantar involvement: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4579-4582. (Abstract IJCEP0022775, Full text PDF).

Yuan Gao, Xianxiang Zhang, Shihong Shao, Jilin Hu, Junfeng Yan, Wanbin Yin, Yun Lu: Lymphoepithelial carcinoma of the stomach: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4583-4586. (Abstract IJCEP0023032, Full text PDF).

Jie Liu, Hong-Xin Zhang, Zhi-Jun Wu, Jing Tang, Xiu-Xiu Su, Yan-Jia Chen, Wei Jin: Association between APOE gene and myocardial bridge in Chinese Han population: a case-control study. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4587-4594. (Abstract IJCEP0023173, Full text PDF).

Xinhuan Zhang, Xiao Song, Ying Wang, Kunna Lu, Wenkai Bi, Yan Wang, Changhong Shi, Yangxin Deng, Keqiang Wang: Effects of myocardial mir-124 on the expression of insulin-like growth factor-1 (IGF-1) in hypothyroid rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4595-4600. (Abstract IJCEP0021388, Full text PDF).

Baofeng Guo, Zhenwen Liu, Hongxi Ma, Wenjing Yun, Ling Zhang: Let-7g regulates p16ink4a/p19arf and inhibits proliferation of glioma cells: roles of HMGA2. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4601-4614. (Abstract IJCEP0018801, Full text PDF).

Zhenhai Song, Shuo Xu, Bin Song, Qinghua Zhang: Role of apolipoprotein E in the pathogenesis of Alzheimer’s disease and molecular mechanisms. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4615-4621. (Abstract IJCEP0019889, Full text PDF).

Jisheng Li, Minghao Li, Xiaofang Zhang, Yuekai Li, Hua Geng, Xiaolan Cai, Xiangling Wang, Ming Li, Limei Sun, Fengping Qin, Xuejun Yu: Angiosarcoma initially presented as repeated shedding tonsil neoplasm: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4622-4632. (Abstract IJCEP0021127, Full text PDF).

Haidong Fu, Jianhua Mao, Lei Huang, Jingjing Wang, Weizhong Gu, Zhihong Lu: Higher pathological grading is associated with unfavorable outcome of Henoch-Schonlein purpura nephritis in children. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4633-4640. (Abstract IJCEP0021389, Full text PDF).

Ying Li, Yamin Shang, Qiwei Wang: Expression of tumor necrosis factor α induced protein-8 like-2 in allergic nasal mucosa of children and its relationship with inflammatory cells infiltration. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4641-4646. (Abstract IJCEP0021520, Full text PDF).

Hua Feng, Xiaorui Guo, Zixue Chen, Wenqiong Ni: miR-155 regulates the expression of angiotensin II type 2 receptor in apocrine glands of human axillae from osmidrosis patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4647-4653. (Abstract IJCEP0022522, Full text PDF).

Bo Fan, Songtao Xu, Xiaohua Jin, Li Ding: Expression of MACC1-1 and c-Met in human prostatic cancer and their clinicopathological significance. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4654-4660. (Abstract IJCEP0022850, Full text PDF).

Yuan-Wen Zheng, Ming-Ze Ma, Yan-Tian Xu, Tian-Tian Liu, Ke-Sen Xu, Guang-Sheng Yu, Shun-Zhen Zheng, Guang-Bing Li, Jun Liu, Jia-Hong Dong: CXCL6 is upregulated in hepatocellular carcinoma and promotes invasion of liver cancer cells via targeting MMP9. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4661-4672. (Abstract IJCEP0022956, Full text PDF).

Li-Xia Chen, Yan-Ze Wang, Qi-Qi Jiang, Hong-Mei Zhang, Jian-Xin Jiao, Wan-Sheng Ji: p53β expression in the MKN45 gastric cancer cell line responds to 5-fluorouracil growth inhibition treatment. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4673-4679. (Abstract IJCEP0023135, Full text PDF).

An-Qi Zheng, Jian Xiao, Jing Xie, Pei-Pei Lu, Xi Ding: bFGF enhances activation of osteoblast differentiation and osteogenesis on titanium surfaces via PI3K/Akt signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4680-4692. (Abstract IJCEP0021120, Full text PDF).

Yan Tian, Jun Zhou, Jing Zhang, Dongyun Luo, Renyin Chen, Zhihua Zhao: Plexiform fibrohistiocytic tumor in a rare location: zygomatic arch. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4693-4696. (Abstract IJCEP0020974, Full text PDF).

Shenggang Liu, Hongzhong Yang, Ying Chen, Baimei He, Qiong Chen: Inhibition of miR-103 reverses epithelial-mesenchymal transition and sensitizes lung A549 cells to cisplatin in vitro and in vivo. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4697-4705. (Abstract IJCEP0023095, Full text PDF).

Jinglian Wang, Bing Li: miR-383 inhibits proliferation and induces apoptosis via targeting HDAC2 in non-small cell lung cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4706-4713. (Abstract IJCEP0021324, Full text PDF).

Fei Sun, Song Wang, Yonggao Huang, Pengcheng Wang, Weiguang Jia: Primary malignant extra-gastrointestinal stromal tumor of the posterior mediastinum: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4714-4719. (Abstract IJCEP0021854, Full text PDF).

Hongbo Lv, Huiwu Li, Xiaohong Sun, Zuoliang Pang: IKKα/IKKβ/NFκB/SURVIVIN expression regulated by E2F1 in esophageal cancer cell line ECA109. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4720-4728. (Abstract IJCEP0022784, Full text PDF).

Xiaohong Yang, Chao Wu, Wenyi Wang, Baosen Pang: Correlation of IL-10 and IL-2 single gene polymorphisms with the susceptibility to pigeon breeder’s lung in Chinese Uygur population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4729-4737. (Abstract IJCEP0022974, Full text PDF).

Tao Wu, Shulin Cheng, Xi Duan, Bo Liao, Tielong Tang: Inflammatory myofibroblastic tumor of the urinary bladder: report of a case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4738-4740. (Abstract IJCEP0023388, Full text PDF).

Huijiao Chen, Jin Yao, Yuan Tang, Jianping Liu, Hongying Zhang: A rare collision tumor of gastrointestinal stromal tumor of the stomach and pancreatic ductal adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4741-4745. (Abstract IJCEP0023389, Full text PDF).

Xiaobin Zhang, Yunfei Lu, Guixin Shen, Jiehua Li: Effect of RAB25 gene on proliferation of human breast cancer cell line MCF-7 in vivo and in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4746-4755. (Abstract IJCEP0023419, Full text PDF).

Weijian Hu, Shengqiang Gao, Dongdong Chen, Lidong Huang, Ruijie Dai, Yunfeng Shan, Qiyu Zhang: Duodenal gangliocytic paraganglioma with lymph node metastases: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4756-4760. (Abstract IJCEP0023585, Full text PDF).

Gungor Cagdas Dincel, Serkan Yildirim: Overexpression of ADAMTS-13 and neuronal nitric oxide synthase relates with neuropathology in streptozotocin-induced type 1 diabetic rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4761-4778. (Abstract IJCEP0023630, Full text PDF).

Shengqiang Gao, Dongdong Chen, Liangwang Zou, Lidong Huang, Ruijie Dai, Jie Zheng, Zhichao Mo, Weijian Hu, Yunfeng Shan: MiR-21 overexpression enhances TGF-β1-induced epithelial-to-mesenchymal transition by target RECK in hepatic oval cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4779-4785. (Abstract IJCEP0023722, Full text PDF).

Yihong Zhou, Yanyun Jiang, Qiong Zou, Liang Tong, Xi Chu, Yingbo Dai: Urothelial carcinoma of the renal pelvis with choriocarcinomatous and squamous differentiation: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4786-4789. (Abstract IJCEP0023748, Full text PDF).

Tingting Chen, Yunlong Hu, Bin Liu, Xinping Huang, Ningning Gao, Zhenchao Jin, Tieliu Jia, Deyin Guo, Guangyi Jin: Synthetic toll-like receptor 7 agonist as a conjugated adjuvant enhances the Th1 type immunogenicity of influenza virus vaccine. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4790-4795. (Abstract IJCEP0024080, Full text PDF).

Henghui Cheng, Sanpeng Xu, Naping Li, Zhongduan Deng, Yaqi Duan, Guoping Wang: Pulmonary microcystic fibromyxoma: a rare benign myxoid tumor in the lung. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4796-4802. (Abstract IJCEP0024092, Full text PDF).

Yuchuan Zhong, Guowang Yao, Guang Zhao, Dapeng Zhang: miR-26a suppresses the growth and metastasis via targeting matrix metalloproteinase 14 in pancreatic ductal adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4803-4809. (Abstract IJCEP0024420, Full text PDF).

Jie Xu, Xiaomei Luo, Liping Guo, Suxia Han: Protective mechanism of IL-37 in the regulation of Tregs in myocardial ischemia microcirculation reperfusion injury. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4810-4815. (Abstract IJCEP0021702, Full text PDF).

Stine Asferg Petterson, Ida Pind Jakobsen, Stine Skov Jensen, Charlotte Aaberg-Jessen, Morten Nielsen, Jørgen Johansen, Bjarne Winther Kristensen: Implantation of glioblastoma spheroids into organotypic brain slice cultures as a model for investigating effects of irradiation: a proof of concept. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4816-4823. (Abstract IJCEP0022896, Full text PDF).

Zuyun Li, Hanlin Wang, Yihuan Luo, Denghua Pan, Zhihong Liao, Wenzhen Lin, Zhihua Ye, Jie Luo, Gang Chen, Ping Li: Aberrant expression of Mas and iNOS in nasopharyngeal carcinoma and the clinical significance: an immunohistochemistry study. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4824-4832. (Abstract IJCEP0023271, Full text PDF).

Kang Li, Yan Li, Jie Mi, Xiuguo Han, Jie Zhao: Intradiscal injection of crocin retards lesion induced intervertebral disc degeneration. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4833-4842. (Abstract IJCEP0023274, Full text PDF).

Qichuan Zhang, Sufang Wang, Yunfeng Wang, Yunfei Du, Xinsheng Fu: Serum level of microRNA-222 acts as a diagnostic and prognostic biomarker for osteosarcoma patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4843-4848. (Abstract IJCEP0023341, Full text PDF).

Xuyong Lin, Yang Liu, Yuan Miao, Huadi Gu, Xiaoman Li, Liang Wang, Enhua Wang: Pituicytoma, a rare sellar mass: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4849-4853. (Abstract IJCEP0023358, Full text PDF).

Kuiran Liu, Yang Liu, Yanqiu Yu, Tianda Feng, Shulan Zhang: Identification of acetylcholine-related enzymes and the role of acetylcholine and nicotine in human cervical cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4854-4861. (Abstract IJCEP0023639, Full text PDF).

Jizi Zhou, Yanyan Qian, Qiongjie Zhou, Yu Xiong, Huijun Wang, Duan Ma, Xiaotian Li: Tissue-specific differential DNA methylation at Igf2/H19 locus in a mouse model for embryonal ethanol exposure. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4862-4871. (Abstract IJCEP0023697, Full text PDF).

Hyeong Chan Shin, Min Jong Kim, Mi Jin Gu, Dong Shik Lee, Sung Soo Yun, Hong Jin Kim, Yeong A Choi, Joon Hyuk Choi: Significance of E-cadherin expression in pancreatic intraepithelial neoplasia and ductal adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4872-4879. (Abstract IJCEP0023744, Full text PDF).

Wei Luo, Ya-Lun Li, Qi Yu, Tao Wang, Chun-Tao Liu: Overexpression of Rho/Rho kinase and M3 cholinergic receptor is involved in formoterol-induced impairment of β2-adrenoceptor bronchoprotection. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4880-4890. (Abstract IJCEP0023915, Full text PDF).

Xiao-Li Chen, Yu-Jing Bai, Qin-Rui Hu, Lv-Zhen Huang, Xiao-Xin Li: Advanced glycation end products induced the epithelial-mesenchymal transition in retinal pigment epithelial cells via ERK activation. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4891-4900. (Abstract IJCEP0024078, Full text
PDF).

Ronghai Huang, Li Jiang, Zhenhao Ding, Zhe Jia, Ke Zhang, Yan Lu, Rong He, Weiyan Zhang: Aquaporin 9 related to carcinogenic in hepatocellular carcinoma through regulating glucose metabolism. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4901-4908. (Retracted, Full text PDF).

Hongying Zhao, Feng Xu, Mulan Jin, Guangyu An, Guosheng Feng: CYLD expression in benign, malignant and metastatic lesions of colorectal epithelium and its prognostic role in colorectal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4909-4916. (Abstract IJCEP0023872, Full text PDF).

Wei Hou, Xue Hou, Libo Wang, Shudong Wang, Yuyu Zhang, Lijuan Ding, Lihua Dong: Overlapping of paraneoplastic limbic encephalitis and Lambert-Eaton myasthenic syndrome in a patient with small cell lung cancer: a rare case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(4):4917-4920. (Abstract IJCEP0023660, Full text PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711