Volume 9, Number 5:4921-5817;2016  
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Yun Qiu, Hengli Lai, Yingmei Huang, Lang Hong, Hong Wang, Yu Tao: Effect of shear force on SIRT4 in LPS-injured human umbilical vein endothelial cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):4921-4930. (Abstract IJCEP0021631, Full text PDF).

Ming Deng, Julianne McCall, Ioana Goganau, Melanie Motsch, Norbert Weidner, Armin Blesch: An inducible tyrosine kinase receptor for axonal regeneration. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):4931-4942. (Abstract IJCEP0023479, Full text PDF).

Hong Hong, Jinxuan Zheng, Lu Liu, Lixiang Mai, Xi Wei, Liping Wu: MicroRNA 21 and PLAP-1 regulate periodontal ligament remodeling during tooth movement of rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):4943-4952. (Abstract IJCEP0024016, Full text PDF).

Lili Du, Runxiao Lv, Xiaoyi Yang, Haiying Ma, Yanqiu Yu: Hypoxia enhances the healing effect of placental-derived mesenchymal stem cells on scald wound by promoting secretion of insulin-like growth factor-1. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):4953-4965. (Abstract IJCEP0023445, Full text PDF).

Jialiang Liu, Wanxin Wu, Yonghong Xie, Xiaodong Lv, Danyan Ling, Zhiping Yang: Overexpression of TRIM66 functions as an oncogene in lung cancer progression. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):4966-4977. (Abstract IJCEP0023558, Full text PDF).

Jun-Quan Yang, Hong-Bin Wang, Meng Wu, Yu-Man Sun, Hong-Xia Liu: Correlation of HPV16 infection and p16 expression with prognosis in patients with hypopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):4978-4985. (Abstract IJCEP0022638, Full text PDF).

Xiao Gu, Yanpeng Wang, Yan Zhang: Regulatory effect of Nemo-like kinase on nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):4986-4991. (Abstract IJCEP0019204, Full text PDF).

Bai-Chun Liu, Ying Song, Feng Li, Li-Juan Wei, Jun-An Li: Vitamin K2-induced inhibition of colorectal cancer cell proliferation and its underlying mechanisms. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):4992-5003. (Abstract IJCEP0019080, Full text PDF).

Fan Yin, Huan Wang, Yuehua Men, Jidong Li, Minggen Hu, Qingfang Li: Genome-wide analysis of differential methylation in pancreatic cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5004-5014. (Abstract IJCEP0023375, Full text PDF).

Meng-Cheng Hu, Jie-Yao He, Yi-Heng Hu, Jia-Wen Hong, Jun Zhang: Long non-coding RNA H19 as a prognostic marker in human cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5015-5024. (Abstract IJCEP0022379, Full text PDF).

Kai Liu, Qing-Hong Cheng: Interleukin-33 plays an important role in sepsis-induced acute lung injury in mice. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5025-5033. (Abstract IJCEP0023651, Full text PDF).

Meng Wang, Xiaoni Zhang, Tao Wang: MicroRNA-486 down-regulates p53 expression in the diabetic retinopathy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5034-5044. (Abstract IJCEP0010461, Full text PDF).

Huizhi Sun, Nan Zhao, Jie Meng, Yanlei Li, Xian Lin, Yong Wang, Danfang Zhang, Jie Han, Chunchun Gan, Xueyi Dong, Derun Tian: Inhibition of adipocyte differentiation by phenformin and its underlying mechanism. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5045-5055. (Abstract IJCEP0021898, Full text PDF).

Jing Yang, Shunyi Nie, Lingying Liu, Yonghui Yu, Jiake Chai, Xiao Li, Huinan Yin, Quan Hu: Human umbilical cord mesenchymal stem cells pretreated with angiotensin-II facilitates angiogenesis by improving the function of endothelial cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5056-5066. (Abstract IJCEP0023225, Full text PDF).

Le-Can Wu, Song-Song Lan, Lu-Lu Pan, Teng Zhang, Ya Liu, Liang Zheng, Xian-Fan Lin, Xiu-Yan Wang, De-Bin Zhu, Jin-Ming Wu: High-dose hepatitis B E antigen drives mouse bone marrow-derived dendritic cells to differentiate into regulatory dendritic cells in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5067-5076. (Abstract IJCEP0017245, Full text PDF).

Daiki Yoshii, Yuji Yokouchi, Hiroko Suda, Yukihiro Inomata: SOX9-positive hepatocytes mediate the progression of ductular reaction in biliary atresia. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5077-5086. (Abstract IJCEP0018058, Full text PDF).

Jin-Tai Luo, Zhan-Sen Huang, Hao Li, Lu-Hao Liu, Wen-Jun Yu, Tao Zhang, Shu-Hua He, Hai-Bo Zhang, Feng-Zhi Chen, Tao Wang, Yan-Bing Liang, An-Yang Wei, Bin Zhang, Jun Chen: Phenotypic modulation of rat corpus cavernosum smooth muscle cells induced by platelet-derived growth factor-BB. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5087-5095. (Abstract IJCEP0028022, Full text PDF).

Jie Ding, Jun Chen, Yujia Wang, Hao Shen, Yan Yang, Xiaofeng Huang: Expression of MYB protein and its clinicopathological significance in adenoid cystic carcinoma of salivary gland. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5096-5102. (Abstract IJCEP0020562, Full text PDF).

Wei Gao, Chunming Zhang, Teng Ma, Shuxin Wen, Rong Fu, Dan Zhao, Yongyan Wu, Binquan Wang: Potential biomarkers and their regulatory relationships in laryngeal squamous cell carcinoma with lymph node metastasis revealed by integrating mRNA, microRNA and long non-coding RNA profiles. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5103-5116. (Abstract IJCEP0023432, Full text PDF).

Zhi-Hua Zhao, Yan Tian, Jing Zhang, Jian-Ping Yang, Jun Zhou, Guo-Zhong Jiang, Dong-Ling Gao, Kui-Sheng Chen: Effect of Ras homolog C gene silencing on the expression of oesophageal cancer-associated Ras homolog C and vascular endothelial growth factor. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5117-5127. (Abstract IJCEP0020976, Full text PDF).

Li Sun, Defeng Wang, Haibin Li, Hongyan She, Yifei Yang, Hui Zhang, Guoying Miao: Significance of high YKL-40 expression regulated by miR-24 in cervical cancer progression and prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5128-5137. (Abstract IJCEP0021418, Full text PDF).

Ping Li, Xuan Zhang, Ling Lin, Guilin Chen, Jie Chen: Silencing of the long non-coding RNA NEAT1 suppresses ovarian cancer cell proliferation, migration and invasion. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5138-5147. (Abstract IJCEP0022666, Full text PDF).

Le Wang, Jingxuan Wang, Xingjian Niu, Huatian Liu, Wenjing Tian, Tieying Dong, Liqian Su, Hang Liu, Qingyuan Zhang: Expression of β-catenin and axin in metaplastic breast carcinomas. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5148-5157. (Abstract IJCEP0022936, Full text PDF).

Chun Yang, Jun Feng, Jian Dong, Deshui Yu, Xinyu Xu, Jun Cong: MicroRNA-506 inhibits cell proliferation and invasion in prostate cancer by targeting HDAC4. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5158-5166. (Abstract IJCEP0024008, Full text PDF).

Weili Liang, Juliane Lüscher-Firzlaff, Andrea Ullius, Ursula Schneider, Thomas Longerich, Bernhard Lüscher: Loss of the epigenetic regulator Ash2l results in desintegration of hepatocytes and liver failure. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5167-5175. (Abstract IJCEP0024368, Full text PDF).

Feng Jiang, Rong Gao, Huixiang Liu, Dan Zhao, Ping Xu, Li Zhang, Xiaobo Qian: Neuroprotective effect of hyperoside on human PC12 cells against the oxidative damage. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5176-5183. (Abstract IJCEP0019963, Full text PDF).

Bin Zhao, Zhiyao Li, Lichun Yang, Guoying Zhang, Ruiqian Li, Chengwei Bi, LiboYang, Chen Hu, Qilin Wang, Yonghong Lei: Expression of hepsin in prostate cancer and its biological implications. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5184-5190. (Abstract IJCEP0023976, Full text PDF).

Junli Hao, Min Yang, Lu Tao, Dandan Liu, Huahong Xiao, Dan Wang, Lang He: The negative feedback loop of miR-122 and c-myc in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5191-5196. (Abstract IJCEP0023193, Full text PDF).

Wei-Wei Qin, Rui Zhang, Ren-An Chen, Guo-Hui Li, Yue-Ru Ji, Li Liu, Tao Wang: MicroRNA-145 induces cell cycle arrest in G1 phase by directly targeting KLF5 in colon cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5197-5209. (Abstract IJCEP0024049, Full text PDF).

Ni Zhen, Jinghua Li, Chuanjun Wen, Qingyuan Yang, Fenyong Sun: Characterization of MAGED1 in ten human solid tumors using the cancer genome atlas. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5210-5219. (Abstract IJCEP0019840, Full text PDF).

Fang Zhang, Xiaohua Tan, Ying Chen, Feng Guo, Yiming Xu, Zemin Pan, Yu Ji, Xianxian Ren, Lei Yang, Dongmei Li, Feng Li: Kaposi’s sarcoma-associated herpesvirus infection induces overexpression of LYN in Kaposi’s sarcoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5220-5229. (Abstract IJCEP0022773, Full text PDF).

Hui Zhou, Wang-Ming Xu, Qian-Rong Qi, Qing-Zhen Xie: Osteopontin regulates trophoblast proliferation and invasion and associates with spontaneous abortion during early pregnancy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5230-5239. (Abstract IJCEP0024148, Full text PDF).

Guang Shi, Dong Li, Chunmei Hu, Qiong Yu, Shuhong Hao, Yan Sun, Xue Zhang, Dongfu Li, Yarong Li: APRIL-NF-κB-Snail signaling regulates E-cadherin in colon carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5240-5248. (Abstract IJCEP0018720, Full text PDF).

Lingbiao Xin, Xue Fu, Xiaoteng Cui, Jinyan He, Olli Silvennoinen, Zhi Yao, Minxin Wei, Xi Yang, Jie Yang, Xingjie Gao, Lin Ge: Sub-cellular localization of Tudor-SN foci under different stress conditions. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5249-5257. (Abstract IJCEP0023817, Full text PDF).

Jun Gan, Cheng-En Hu: MicroRNA-486-5p targets FGF9 and inhibits colorectal cancer proliferation, migration and invasion. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5258-5266. (Abstract IJCEP0023981, Full text PDF).

Tonghang Guo, Guodong Shen, Xianhong Tong, Guixiang Zhou, Yangyang Wan, Daojing Li, Xiuhuan Dai, Xiaoke Sun, Yongjie Tian: miR-125b expression inovarian cancer cell lines. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5267-5275. (Abstract IJCEP0024146, Full text PDF).

Jingpu Yang, Wei Zhong, Dan Yu, Lianji Wen, Yan Liu, Chunshun Jin: Silencing Bmi1 inhibits the proliferation and invasiveness in CD133+ cancer stem cells of Hep-2 cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5276-5283. (Abstract IJCEP0022191, Full text PDF).

Jie Zhang, Wanqun Chen, Hong Li, Ming Ma, Miao Zhang: The activation of hepatic stellate cells in non-alcoholic steatosis hepatitis rats by osteopontin antibody. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5284-5291. (Abstract IJCEP0022625, Full text PDF).

Yuxiu Xu, Jing Yang, Xiangli Li: MicroRNA-25 promotes T-cell acute lymphoblastic leukemia cell proliferation and invasion by directly targeting EphA8. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5292-5298. (Abstract IJCEP0021851, Full text PDF).

Zhenxu Zhou, Lili Tang, Linlin Wang, Yaya Xu, Dannv Hu, Bicheng Chen: Flot2 correlates to poor outcome and promotes proliferation and metastasis of colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5299-5305. (Abstract IJCEP0022856, Full text PDF).

Chunguang Yang, Zhiquan Hu, Zhihua Wang, Shuanglin Liu, Xing Zeng, Ye Wang, Zhangqun Ye, Guanxin Shen: Transferrin receptor monoclonal antibody exacerbates curcumin-mediated apoptotic effect in castration resistant prostate cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5306-5312. (Abstract IJCEP0022903, Full text PDF).

Haifeng Lian, Ranran Zhang, Qiong Niu, Jian Wang, Kun Li, Fangkang Liu, Weiping Mu, Chengxia Liu: MiR-486-5p inhibits metastasis by targeting neuropilin-2 in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5313-5319. (Abstract IJCEP0023232, Full text PDF).

Longteng Jin, Weikun Zheng, Yiping Chen, Zhiwei Xu, Jie Chen: Correlation between miR-122 and IFN-γ cytokines in infant cytomegalovirus hepatitis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5320-5326. (Abstract IJCEP0023481, Full text PDF).

Weifeng Shi, Suhua Xia, Yuan Yin, Xiaowei Qi, Chungen Xing: Decreased expression of lncRNA MEG3 in breast cancer is associated with poor prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5327-5333. (Abstract IJCEP0023977, Full text PDF).

Xiuyun Li, Aijun Deng, Yuguang Zhu, Weikai Hou, Yi Qu: Effects of ciliary neurotrophic factor on transplantation of iris pigment epithelium into subretinal space. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5334-5339. (Abstract IJCEP0023841, Full text PDF).

Hongyu Liu, Mengmeng Jin, Hui Tian, Jian Li, Nan Li, Shuangtong Yan: MiR-34a and miR-34c are involved in the pathogenesis of type-2 diabetes by modulating the cell cycle of pancreatic beta-cell. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5340-5345. (Abstract IJCEP0023851, Full text PDF).

Shireen A Mazroa, Samar A Asker, Mohamed Abd Ellatif, Waleed Asker: Microscopic structural alterations and p53 immune-expression in adult rat testis in response to intra-tunical versus intra-parenchymal injection of methylene blue. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5346-5356. (Abstract IJCEP0022500, Full text PDF).

Honghong Shen, Jinyang Yuan, Shuai Yuan, Yang Yang, Xiaolong Feng, Yun Niu: Survival estimates based on molecular subtype and age in patients with early node-negative breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5357-5367. (Abstract IJCEP0023396, Full text PDF).

Bo Qiu, Fang Liu, Hongping Tang, Jing Liu, Lian Liu, Jing Wen, Tong Zhao: Co-expression of CXCL16 and CXCR6 is a risk factor for poor prognosis of patients with diffuse large B Cell lymphoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5368-5377. (Abstract IJCEP0024371, Full text PDF).

Yan Liang, Wen-Yi Shen, Rui-Nan Lu, Rong Wang, Chun Qiao, Jian-Fu Zhang, Jian-Yong Li, Su-Jiang Zhang, Hua Lu: Immunopathogenesis and SETBP1 mutation analysis in chronic myelomonocytic leukemia. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5378-5387. (Abstract IJCEP0024397, Full text PDF).

Yihan Zhu, Yongfeng Yang, Yanwen Wang, Li Zhang: Role of serum CA125 and CA199 concentration in diagnosis and prognosis evaluation of lung cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5388-5396. (Abstract IJCEP0021907, Full text PDF).

Peng-De Ma, Bin Sheng, Yun-Xiang Fan, E Du, Zhi-Hong Zhang, Yan Liu, Yong Xu, Kuo Yang: Increased expression of cortactin is associated with prostate cancer progression/invasiveness and metastasis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5397-5404. (Abstract IJCEP0012928, Full text PDF).

Hui-Ju Wang, Ying-Yu Ma, Li Li, Qi Zhang, Xiang-Lei He, Ke-Tao Jin, Xiao-Zhou Mou, Xiang-Min Tong, Dong-Sheng Huang: Decreased expression of serglycin is associated with poor prognosis in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5405-5412. (Abstract IJCEP0022652, Full text PDF).

Yunlong Hu, Tingting Chen, Song Liu, Bin Liu, Hongxue Meng, Lei Zhang, Di Sun, Yong Dai, Deyin Guo, Xiaoming Jin, Guangyi Jin, Fengmin Zhang: Gelsolin deposits in renal tissues of the patients with lupus nephritis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5413-5420. (Abstract IJCEP0023805, Full text PDF).

Chang Liu, Jie Dai, Heng Lu, Hui Shi, Youke Lu, Fangyu Wang: EGCG suppresses NF-κB activation induced by gastroesophageal reflux contents in human esophageal epithelial cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5421-5428. (Abstract IJCEP0024048, Full text PDF).

Shufang Cai, Lanmei Liu, Congzheng Wang, Hongqing Zhang, Wenbin Wu, Huanrong Yang, Xiaoqing Yang, Dongyuan Zhu: Stanniocalcin-1 relates to tumor recurrence and unfavorable prognosis of urothelial bladder cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5429-5436. (Abstract IJCEP0024113, Full text PDF).

Jie Chen, Tao Bai, Fei-Xiang Wu, Shao-Liang Zhu, Jun-Jie Liu, Hang Li, Hong-Lin Luo, Xiao-Hui Fan, Le-Qun Li: miR-22-3p suppresses cell proliferation by regulating SP1 in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5437-5444. (Abstract IJCEP0024414, Full text PDF).

Jin Yu, Qingsheng Xie, Hui Zhou, Yongpai Peng, Huaiwu Lu, Tingting Yao, Zhongqiu Lin: Survivin, MMP-2, and MMP-9 expression in different types of cervical lesions and correlation analysis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5445-5451. (Abstract IJCEP0019900, Full text PDF).

Shengdong Guo, Wenjin Chen, Mei Zheng, Shenggang Wang: Protective effects of propofol on rat renal tubule epithelial cell line NRK-52E with hypoxia-reoxygenation. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5452-5458. (Abstract IJCEP0020145, Full text PDF).

Guoxia Li, Xiaomin Sun, Ming Zhang, Xiaoli Lou: Interstitial cells of Cajal in rats with severe acute pancreatitis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5459-5465. (Abstract IJCEP0020877, Full text PDF).

Zhiqing Wu, Huiling Zhang: Prognostic value of interleukin-33 in cervical cancer patients who underwent radical hysterectomy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5466-5472. (Abstract IJCEP0021188, Full text PDF).

Xiaopeng Wen, Wenjia Li, Guangjian Zhang, Lingyu Zhao, Wei Zhang: MicroRNA30a inhabits tumor invasiveness and metastasis by targeting IGF1R in non-small lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5473-5479. (Abstract IJCEP0023113, Full text PDF).

Jian Xiao, Bixiu He, Shuya He, Qiong Chen, Xiaoxiao Lu, Wei Li, Shaojin You: High expression level of PGRMC1 correlates to clinicopathological characteristics in patients with lung adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5480-5486. (Abstract IJCEP0023941, Full text PDF).

Zhiwang Song, Yong Gao, Xiaojuan Ye, Xia Zhang, Guang Yang, Chan Feng, Yonglin Lu, Chunyan Dong: Increased expression of PDGF-BB predicts metastasis and poor prognosis in ovarian cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5487-5492. (Abstract IJCEP0021320, Full text PDF).

Hu Li, Yan Xu, Li Yang, Lei He: Overexpression of EIF5A2 correlates with tumor progression and predicts poor prognosis in cervical cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5493-5498. (Abstract IJCEP0023207, Full text PDF).

Huan Wang, Jin Tao, Ke Xu, Xinhong Shen: Correlation of ki67 overexpression to mutations of von Hippel-Lindau gene in clear-cell renal cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5499-5504. (Abstract IJCEP0024150, Full text PDF).

Guoying Miao, Li Sun, Baoguo Liu, Zhixia Fan, Guijing Liu, Xiaohui Guo: MMP9 and RECK expression in cutaneous lichen planus. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5505-5509. (Abstract IJCEP0022185, Full text PDF).

Xin Wang, Caihui Jiang, Mingjiang Liu, Zhigang Yang, Chuanbin Liu, Limin Qin, Qinjian Peng: Transplanted retinal progenitor cells exhibit long-term survival and function in a murine model of laser photocoagulation. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5510-5514. (Abstract IJCEP0023374, Full text PDF).

Yanfei Lai, Chao Xue, Yunhua Liao, Li Huang, Qian Peng, Suzhen Wei, Linlin He, Aimei Gong, Minwen Wang: Expression profiles of toll-like receptor signaling pathway related genes in microscopic polyangiitis in Chinese people. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5515-5524. (Abstract IJCEP0021559, Full text PDF).

Xuefeng Ni, Ping Wu, Jun Wu, Mei Ji, Yingjie Shao, Wenjie Zhou, Jingting Jiang, Changping Wu: C-reactive protein/albumin ratio as a predictor of survival of metastatic colorectal cancer patients receiving chemotherapy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5525-5534. (Abstract IJCEP0024204, Full text PDF).

Xiaojing Guo, Yiqian Zhang, Qi Zhang, Zhenhua Li, Yiling Yang, Yaqing Li, Xiaolong Qian, Yu Fan, Ronggang Lang, Beibei Shen, Xinmin Zhang, Li Fu: Clinicopathological characteristics of primary squamous cell carcinoma of breast. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5535-5543. (Abstract IJCEP0020543, Full text PDF).

Peng Cai, Weitian Zhong, Min Jia, Changqing Yu, Yan Peng, Yan Wang, Hongyong Wang, Chunyu Zeng, Yun Bai, Xukai Wang: The gene polymorphisms of insulin degrading enzyme (IDE) are associated with the risk of coronary heart disease in Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5544-5551. (Abstract IJCEP0022263, Full text PDF).

Pengfei Ren, Jie Lin, Yuanyuan Wang, Kaican Cai, Hua Wu, Siyang Feng: Increased expression of TUSC3 in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5552-5559. (Abstract IJCEP0023217, Full text PDF).

Wei Wang, Qi-Kai Sun, Wen-Bin Liu: Coexpression of periostin and Snail is associated with poor prognosis in resectable hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5560-5567. (Abstract IJCEP0023879, Full text PDF).

Bin Liu, Xiaoli Su, Dong Liu, Yiming Li: Knockdown of AQP-1 restricts hypoxia-induced proliferation in human intestinal microvascular endothelial cells: role of HIF-1α, VEGF and PI3K/Akt pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5568-5574. (Abstract IJCEP0022700, Full text PDF).

Fei Yang, An Su, Qiongrong Chen, Weipeng Yan, Ling Yang, Jianguo Huang, Yulin Liu, Jing Zhang, Yanping Hu: Comparison of smear cytology with histopathology in the ultrasonography-or computed tomography-guided biopsy of lung neoplasms. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5575-5581. (Abstract IJCEP0023796, Full text PDF).

Jin-Liang Chen, Xue-Dong Lv, Hang Ma, Jian-Rong Chen, Jian-An Huang: Could detection of VEGF in exhaled breath condensate be more helpful for non-small cell lung cancer? Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5582-5587. (Abstract IJCEP0020911, Full text PDF).

Da-Wei Huan, Lin-Ping Hui, Xing Wang, Hong-Jian Gao, Jie Sun, Xiao Sun, Cui-Fang Wang, Xian-Dong Zeng: Low expression of ARRDC3 is associated with tumor invasion in colorectal cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5588-5593. (Abstract IJCEP0022229, Full text PDF).

Wenbo Ke, Zhigao Xu, Liquan Xue: ROS1 gene rearrangement and clinicopathological characteristics in Chinese NSCLC patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5594-5599. (Abstract IJCEP0022668, Full text PDF).

Xiaoyan Qu, Li Wang, Lei Fan, Chun Qiao, Yujie Wu, Run Zhang, Ji Xu, Kourong Miao, Lijuan Chen, Yaoyu Chen, Jianyong Li, Wei Xu: Clinical features and prognostic relevance of Waldenström macroglobulinemia: analyses of fifty-eight cases. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5600-5605. (Abstract IJCEP0023873, Full text PDF).

Qiang Ren, Tao Meng, Chao Lin, Changling Du, Tao Liu, Jianming Wang, Mingting Liu: Effect of human recombinant interleukin-10 on cytokines in adjuvant arthritis rat. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5606-5610. (Abstract IJCEP0021312, Full text PDF).

Zhaozhang Shi, Xia Yu, Xiaoqing Wang, Xianggen Kong, Yang Yang, Ye Li: Identification of dysregulated pathways involved in hepatitis C based on network pathway enrichment analysis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5611-5619. (Abstract IJCEP0022812, Full text PDF).

Ping Li, Yongru Liu, Zhu Yu, Xing Xiao, Gang Chen, Zuyun Li: Relationship between dysregulation of STAT4 and clinicopathological significance in nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5620-5627. (Abstract IJCEP0023502, Full text PDF).

Sayed AbdulAzeez, Awatif N Al-Nafie, Khalid Al-Faraidy, Rudaynah A Al-Ali, Mohammed Al-Mansory, J Francis Borgio, Fahad Al-Muhanna, Amein K Al-Ali: Association of SNP rs2487928 on chromosome 10p11.2 with the risk of coronary artery disease based myocardial infarction in a Saudi population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5628-5634. (Abstract IJCEP0023801, Full text PDF).

Chia-Ming Yeh, Shun-Fa Yang, Mu-Kuan Chen, Kun-Tu Yeh, Shu-Hui Lin, Chiao-Wen Lin: CREB-binding protein expression and the correlation with clinical aspects of oral squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5635-5641. (Abstract IJCEP0024024, Full text PDF).

Zhensong Yue, Tongguo Si, Zhanyu Pan, Wenfeng Cao, Zhuchen Yan, Zhansheng Jiang, Huaqiang Ouyang: Malignant Brenner tumor of the ovary: clinical, pathological and demographic analyses of 10 cases. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5642-5646. (Abstract IJCEP0023423, Full text PDF).

Jinjing Xia, Liwen Xiong, Tianqing Chu, Junyi Ye, Hao Bai, Bo Yan, Runbo Zhong, Minhua Shao, Baohui Han: Association between BIM deletion polymorphism and the risk of non-small cell lung cancer in Chinese. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5647-5655. (Abstract IJCEP0010267, Full text PDF).

Wei Gu, Zuoguang Wang, Shaojun Wen: HSG single nucleotide polymorphisms associated with serum lipids in Chinese patients with hypertension. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5656-5664. (Abstract IJCEP0024415, Full text PDF).

Ke Ma, Mindong Du, Chao Luo, GuoqianYin, Qingfeng Liu, Qiang Wei, Mingde Liao: The relationship between cleft lip and palate children with their trace elements in serum. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5665-5672. (Abstract IJCEP0018836, Full text PDF).

Xin-Liang Yao, Shuang-Zhan Li, Xiao-Ming Zhong, Han Zhang, Qi-Lin Wan: Association between IL-10 gene promoter polymorphisms and the development of coronary artery disease in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5673-5679. (Abstract IJCEP0019435, Full text PDF).

Xiao-Jun Zhang, Ting Yang, Si-Hao Li, Dan Liu, De-Bin Xu, Huan Li, Wen-Kuan Chen: Multicentric papillary thyroid carcinoma: a clinical analysis of 221 patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5680-5686. (Abstract IJCEP0020606, Full text PDF).

Sileng A, Runhua Pan, Guanhong Li, Wei Wang, Jiye Li, Mao Zhang, Min Li, Zilang Zhang, Jing Lin, Caixian Liao: ERCC1 rs3212986 and ERCC2 rs13181 gene polymorphisms contributes to the susceptibility to pancreatic cancer in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5687-5693. (Abstract IJCEP0023966, Full text PDF).

Yongzhong Zhao, Chuang Yang, Haixi Lin, Yan Liang, Weiqian Wang, Hong Chen, Meihao Wang, Huiru Liu, Senjian Luo, Yanhong Yi: The single nucleotide polymorphism study on the SHANK3 and NLGN3 gene in association with autism in Wenzhou children. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5694-5699. (Abstract IJCEP0018814, Full text PDF).

Aili Sun, Cankun Xu, Yihong Ni, Jing Zhang, Shihong Chen: The changes of serum levels of vaspin, adiponectin and leptin in type 2 diabetic polyneuropathy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5700-5705. (Abstract IJCEP0022529, Full text PDF).

Jinhong Ni, Yangang Huang: Role of polymorphisms in miR-146a, miR-149, miR-196a2 and miR-499 in the development of ovarian cancer in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5706-5711. (Abstract IJCEP0024141, Full text PDF).

Huibin Li, Yongjian Sun, Fang Chen, Feng Zhao, Jianhua Zhang, Jiani Wu, Yuchen Zhang: Role of polymorphisms in COL9A1 gene in the development of congenital talipes equinovarus in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5712-5716. (Abstract IJCEP0021242, Full text PDF).

Weijuan Cao, Xiaoxiang Chen, Lin Lin, Weiguo Ma, Dan Wang, Lili Zhou: Detection of serum uroplakin 1A, cyclin D1 and MMP7 levels in patients with non-small cell lung cancer and their clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5717-5721. (Abstract IJCEP0022978, Full text PDF).

Elizabeth A Oczypok, Matthew S Sanchez, Drew R Van Orden, Gerald J Berry, Kristina Pourtabib, Mickey E Gunter, Victor L Roggli, Alyssa M Kraynie, Tim D Oury: Erionite-associated malignant pleural mesothelioma in Mexico. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5722-5732. (Abstract IJCEP0027993, Full text PDF).

Wonae Lee, Na-Hye Myung, Chul-Hwan Kim: Calcifying epithelial odontogenic tumor: report of three cases with immunohistochemical study. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5733-5739. (Abstract IJCEP0024156, Full text PDF).

Xiaoju Shi, Weijie Tao, Yuguo Chen, Guangyi Wang: Alpha-fetoprotein-producing hepatoid adenocarcinoma of the gallbladder: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5740-5745. (Abstract IJCEP0022543, Full text PDF).

Yang Liu, Yue-Feng Jiang, Ye-Lin Wang, Hong-Yi Cao, Liang Wang, Qing-Chang Li, Hong-Tao Xu, Xue-Shan Qiu, En-Hua Wang: Epithelioid hemangioendothelioma of the anterior mediastinum: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5746-5752. (Abstract IJCEP0024039, Full text PDF).

Kun Yao, Zejun Duan, Jiuzhou Li, Xi Mei, Qingzhe Yang, Heqian Zhao, Zhong Ma, Yu Bian, Xueling Qi, Bin Wu: Left lateral ventricle tumor with distinct choroid plexus carcinoma and sarcomatous components. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5753-5759. (Abstract IJCEP0024237, Full text PDF).

Bing Hu, Wei Liu, Qingyin Zheng, Jihao Ren: Endoscopic resection combined with radiotherapy of posterior nasoseptal chondrosarcoma: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5760-5765. (Abstract IJCEP0022399, Full text PDF).

Kongliang Li, Jiaruo Qin, Yongtao Yang, Hongyu Yang, Yufan Wang: IgG4-related sclerosing disease located on the right maxilla: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5766-5771. (Abstract IJCEP0023319, Full text PDF).

Guang Yang, Jing Li, Debin Meng: Primary squamous cell cholangiocarcinoma: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5772-5776. (Abstract IJCEP0023786, Full text PDF).

Yanlong Duan, Lejian He, Wei Zhang, Cheng Huang, Dawei Zhang, Wen Zhao, Xiaoli Ma: An infant with rare adrenocortical carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5777-5779. (Abstract IJCEP0023250, Full text PDF).

Xuan Pan, Lingxiang Chen, Xinyu Xu, Guoren Zhou, Shaorong Yu, Chao Xie, Zhaoxia Wang: Response to EGFR-TKI in patients with gastrointestinal metastasis from primary lung adenocarcinoma: report of two cases. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5780-5786. (Abstract IJCEP0023153, Full text PDF).

Chao He, Jie Gong, Yijie Shao, Leiyu Qiu, Ming Zhao: Primary intracranial neuroectodermal tumor in a pregnant woman misdiagnosed as pregnancy reaction: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5787-5791. (Abstract IJCEP0022003, Full text PDF).

Jing Xu, Qitang Wang, Yao Qi, Ruixia Zhao, Yue Wan, Youxin Ji, Xiao Zou: Primary breast acinic cell carcinoma and concurrent carcinoma arising from microglandular adenosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5792-5796. (Abstract IJCEP0023058, Full text PDF).

Hong Yu, Haihui Sheng, Xiaoqun Yang, Hengjun Gao, Xuhui Kong, Chaofu Wang: Bizarre parosteal osteochondromatous proliferation in the fifth rib: report of a case with novel presentations. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5797-5800. (Abstract IJCEP0022785, Full text PDF).

Adel A Elazab Elged, Rasha A El-Gamal, Samah Bastawy, Marwa S Moselhy: Soluble fibrin monomer complex assay enhances early and accurate diagnosis of acute myocardial infarction. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5801-5809. (Abstract IJCEP0024133, Full text PDF).

Jinhua Zhang, Yuqin Liu: Nox2 contributes to cardiac fibrosis in diabetic cardiomyopathy in a transforming growth factor-β dependent manner: Int J Clin Exp Pathol. 2015; 8(9): 10908-14. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5810. (Abstract IJCEP0023537, Full text PDF).

Jie Xiong, Yuan Liu, Zhongyong Jiang, Gang Dan: P38 MAPK signaling pathway mediates the induction effect of LPS on human intrahepatic bile duct cell MUC5AC. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(5):5811-5817. (Abstract IJCEP0020205, Full text PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711