Volume 9, Number 6:5818-6616;2016  
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Yipeng Ding, Shuli Du, Pei Sun, Huan Niu, Mengling Duan, Tianbo Jin, Hongxia Yao: Association between the TERT rs2736100 polymorphism and lung cancer risk: evidence from a case-control study and a meta-analysis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):5818-5827. (Abstract IJCEP0024671, Full text PDF).

Huan Lian, Xiaoyan Wu, Yi Cheng: Stragaloside IV weakens cognitive deficits of septic- associated encephalopathy through oxidative stress, induced nitric oxide synthase and inflammation in a mouse model. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):5828-5836. (Abstract IJCEP0010150, Full text PDF).

Hongliang Wang, Na Sun, Xin Li, Ka Li, Jiguang Tian, Jianmin Li: Simvastatin suppresses cell migration and invasion, induces G0/G1 cell cycle arrest and apoptosis in osteosarcoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):5837-5848. (Abstract IJCEP0026524, Full text PDF).

Bo-Wen Liu, Ying-Fan Zhao, Jing-Wen Feng, Yang Zhang: Alterations of FOXO1 protein expression during orthodontic tooth movement in rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):5849-5858. (Abstract IJCEP0021215, Full text PDF).

Wenbin Li, Xiuhua Lian, Lijun Tang, Meiyu Cui, Dongmei Xu: Fibroblast growth factor-2 ameliorates acute renal ischemia and reperfusion injury through ERK1/2-PARP-1 signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):5859-5870. (Abstract IJCEP0025594, Full text PDF).

Yongqing Guo, Weiwei Zhang, Lina Zheng, Weixing Guo, Huaping Zhang, Xiaona Li: Impacts of dynamic mechanical stretch on the expression of plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) in human A549 cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):5871-5881. (Abstract IJCEP0021236, Full text PDF).

Chao Cheng, Changbo Deng, Wenxiang Ye, Huiling Yang, Dabo Liu, Xiaobin Long: Nuclear expression of CDK6 has a novel prognostic value in patients with nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):5882-5891. (Abstract IJCEP0023039, Full text PDF).

Minjung Kim, Seung Yeon Ha, Taehoon Ahn, Kyung Ryoul Kim, Sohyoung Park, Duk Hoon Kim, Nak-Won Lee, Nak-Eun Chung, Joongseok Seo: Protein expression patterns and histologic characteristics of coronary atherosclerosis from sudden cardiac death. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):5892-5901. (Abstract IJCEP0023063, Full text PDF).

Yunyun Xu, Lan Huang, Mengying Zhang, Pan Zhang, Jing Wu, Barnie Prince Amoah, Zhaoliang Su, Shengjun Wang, Huaxi Xu: Decreased Rac1 expression leads to upregulation of ILC2-related cytokines and aggravation of airway inflammation in allergic asthma mice. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):5902-5911. (Abstract IJCEP0025949, Full text PDF).

Zhenzhou Tao, Jixiang Wu: Lower expression of Mir-382 is associated with the development, progression and metastasis of breast cancer in the Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):5912-5920. (Abstract IJCEP0021820, Full text PDF).

Chi Xu, Zhiqiang Ye, Qingling Li, Ruomi Guo, Kun Zhao, Guihua Chen, Weidong Pan, Wenjie Chen: FK506-binding protein 51 could improve growth of hepatocellular carcinoma by NF-kappaB pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):5921-5929. (Abstract IJCEP0025868, Full text PDF).

Xiaojuan Li, Junhe Zhang, Xiaoqian Zhu, Xinjuan Li, Xiaoyin Wang, Dongliang Li: Hydrogen sulfide protects focal cerebral ischemia-reperfusion injury in rats through the PI3K/Akt signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):5930-5936. (Abstract IJCEP0020848, Full text PDF).

Gang Yu, Tao Wang, Zhengwei Cheng, Wenjia Lv: MiR195 downregulating Siah-1S level to inhibit cell growth and promote cell apoptosis in colorectal cancer cells SW620. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):5937-5943. (Abstract IJCEP0023331, Full text PDF).

Cun Gao, Weiming Yue, Hui Tian, Lin Li, Shuhai Li, Libo Si: Human beta-defensin 2 promotes the proliferation of lung cancer cells through ATP-binding cassette transporter G2. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):5944-5949. (Abstract IJCEP0022545, Full text PDF).

Gang Su, Guangli Sun, Hai Liu, Liliang Shu, Jingchao Zhang, Longhui Guo, Chen Huang, Jing Xu: Overexpression of PER2 inhibits the progression of atherosclerosis via the Akt-eNOS signaling in apolipoprotein e-null mice. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):5950-5959. (Abstract IJCEP0024077, Full text PDF).

Jie Xiong, Chuang-Huang Weng, Yu-Xiao Zeng, Chen-Xing Zhang: AAV-mediated channelrhodopsin-2 expression modified the visual function in rats via light respondence of visual cortex remodeling rather than improving development of retinal ganglion cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):5960-5969. (Abstract IJCEP0025407, Full text PDF).

Ruifang Sun, Zhigang Liu, Gang Ma, Caixia Ding, Weidong Lü, Juan Zhang, Xiang Wang, Dangxia Zhou: Prognostic value of neuroendocrine markers for predicting survival in patients with small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):5970-5979. (Abstract IJCEP0025429, Full text PDF).

Zhuchao Zhou, Zihao Cai, Jie Wang, Zhenxin Cai, Jianhua Wu: TSPAN13 is overexpressed in ER-positive breast cancers and contributes to tumor progression. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):5980-5988. (Abstract IJCEP0020634, Full text PDF).

Xianshu Yi, Dianming Jiang: miR-124 mediated neuron apoptosis in spinal cord injury by targeting the 3’ UTR end of calpain 1. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):5989-5997. (Abstract IJCEP0023463, Full text PDF).

Wenmei Su, Yanming Lin, Fenping Wu, Hongsheng Guo, Lixia Li, Suwen Zhu, Zhennan Lai, Rong Liang, Zhixiong Yang: Bcl-2 regulation by miR-429 in human nasopharyngeal carcinoma in vivo. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):5998-6006. (Abstract IJCEP0024788, Full text PDF).

Lei Zhang, Yan Wang, Junjie Ma, Xingqiang Lai, Jiali Fang, Guanghui Li, Lu Xu, Guanghui Pan, Zheng Chen: Bone marrow-derived mesenchymal stem cells attenuate ischemia-reperfusion injury of rat renal tubular epithelial cells through expression of HGF. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6007-6014. (Abstract IJCEP0022081, Full text PDF).

Jingsong Zhang, Dexin Xiao, Sha Li, Hongyun Chen, Jinqin Li, Yidan Wang, Juan Li, Xinjiang Zhang: A sequence analysis of mitochondrial DNA hypervariable segment I among Han ethnic patients with HIV/AIDS in Guizhou, China. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6015-6022. (Abstract IJCEP0022534, Full text PDF).

Dan Lei, Fangfen Liu, Xiao Xiao, Yuxin Yi, Wenzhi Li, Hongfu Xie: Matrix metalloproteinase-1 promotes keratinocytic proliferation and migration. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6023-6030. (Abstract IJCEP0022919, Full text PDF).

Yu Han, Gaochao Zhang, Huaquan Wang, Rong Fu, Limin Xing, Lijuan Li, Huijuan Jiang, Wei Zhang, Jinglian Tao, Zonghong Shao: GDF11 is increased in patients with myelodysplastic syndrome. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6031-6038. (Abstract IJCEP0024948, Full text PDF).

Hong-Wei Xu, Yan Li, Ying Wang, Jian Li, Ze-Xin Li, Bao-Qin Gao, Jian-Guo Wang: miRNA-101 affecting proliferation and invasion of liver cancer by down-regulating COX-2 expression. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6039-6045. (Abstract IJCEP0008594, Full text PDF).

Huawei Zhu, Zuxuan Chen, Rongquan He, Yiwu Dang, Zuyun Li, Hongbo Pan, Gang Chen, Suning Huang, Zuxin Wei: High-level of STAT4 protein expression interrelates with the deterioration and proliferation index of glioma: an immunohistochemical study. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6046-6052. (Abstract IJCEP0025055, Full text PDF).

Bo-Yuan Wei, Bo Gao, Ya-Fei Feng, Qiang Huang, Jing Fan, Yue-Hu Han, Long Wang, Liu Yang, Jian-Ning Zhang, Zhuo-Jing Luo, Jian Liu: Upregulation of notch signaling in hBMSCs promotes the proliferation and differentiation of pre-osteoclasts. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6053-6064. (Abstract IJCEP0024064, Full text PDF).

Xin He, Xiaoyu Liu, Huijiao Chen, Ran Peng, Zhang Zhang, Min Chen, Ting Lan, Hongying Zhang: Diagnostic value of a monoclonal anti-STAT6 antibody for solitary fibrous tumors: immunohistochemical analyses. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6065-6075. (Abstract IJCEP0025655, Full text PDF).

Jingfang Diao, Xiang Hu, Xiaoping Xu, Mei Ge, Guolin He, Yi Gao, Chenjie Zhou: SIK1 silencing associated with proliferation indicates negative prognosis in patients with hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6076-6086. (Abstract IJCEP0025856, Full text PDF).

Yufeng Wang, Fanhua Meng, Quanbao Wang: Decreased expression of miR-193b by DNMT1 affects gastric cancer cell proliferation and migration. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6087-6096. (Abstract IJCEP0020937, Full text PDF).

Qing-Quan Liu, Zhi-Gang He, Qing Xu, Wen-Hui Qiu, Hong-Bing Xiang, Yong-Man Lv: Neutrophil-lymphocyte ratio and platelet-lymphocyte ratio in evaluation of the development of polycystic kidney disease. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6097-6106. (Abstract IJCEP0024515, Full text PDF).

Jiali Zhang, Si Chen, Lan Yin, Xinming Chen: Transcriptome profiles of moderate dysplasia in oral mucosa associated with malignant conversion. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6107-6116. (Abstract IJCEP0024835, Full text PDF, Supplementary Data).

Xianghua Zhang, Qian Zhu, Jing Li, Liang Huang, Jun Li, Jianjun Yan, Yiqun Yan: MicroRNA-34b/c regulated by p53 is associated with unfavorable prognosis in patients with early hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6117-6126. (Abstract IJCEP0025586, Full text PDF).

Yong Zhang, Zheng Peng, Lin Chen: Co-regulation of miR-143, miR-218 and miR-338-3pin inhibits gastric cancer migration and invasion by targeting collagen type I. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6127-6135. (Abstract IJCEP0021901, Full text PDF).

Jin Wang, Haizhou Li, Yumei Guo, Zhi Zhao, Lin Zhang, Dongwei Yang: Association of TNF-α with ventricular arrhythmias during early acute myocardial infraction. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6136-6144. (Abstract IJCEP0021964, Full text PDF).

Ming Xu, Jian-Min Li: MicroRNA-181b promotes osteosarcoma cell proliferation, invasion and migration in vitro via targeting RASSF8. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6145-6153. (Abstract IJCEP0022005, Full text PDF).

Li Dong, Tao Gao, Yue Wang, Yu Wang: Mechanism underlying the regulation of trophoblast-like cell invasion by miR-183 screened from the peripheral blood of pregnant women with preeclampsia. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6154-6162. (Abstract IJCEP0024163, Full text PDF).

Xin Xiong, Fei Chen, Jinyun Chen, Ryan S Hsi, Jingxian Wu, Jianzhong Zou, Xuemei He: Pathologic evaluation of uterine fibroids ablated with high intensity focused ultrasound. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6163-6170. (Abstract IJCEP0017256, Full text PDF).

Hai-Yan Hu, Hui-Juan Li, Yuan-Li He, Xian Wang: ATRA alleviated endometrial fibrosis in a rabbit intrauterine adhesions model through downregulation of the TGF-β1/smad4 signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6171-6178. (Abstract IJCEP0017477, Full text PDF).

Jinghua Zhang, Jinghua Gao, Zhibao Liu: Activation of major vault protein by TGF-beta is associated with advanced malignancy and poor prognosis in breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6179-6186. (Abstract IJCEP0018016, Full text PDF).

Han Liu, Ying Liu, Xiufeng Cao, Suqing Li: Differential expression of homeobox D11 (HOXD11) in esophageal squamous carcinoma and its clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6187-6194. (Abstract IJCEP0020263, Full text PDF).

Jun Chen, Zhihua Jiao, Aizhong Wang, Wenhui Zhong, Binying Liu, Ning Gan: MicroRNA-181 inhibitor protects against sevoflurane-induced hippocampal apoptosis and memory impairment. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6195-6202. (Abstract IJCEP0022916, Full text PDF).

Weijun Chen, Enning Zhang, Zhaokun Zhong, Maozhu Jiang, Xifeng Yang, Dongmei Zhou: MiR-199b-5p suppresses proliferation and invasion of non-small cell lung cancer (NSCLC) via HER2/PI3K/Akt pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6203-6209. (Abstract IJCEP0010235, Full text PDF).

Xiaojing Wang, Ke Zhang, Lei Yang, Shi Wan, Yuling Liu: YAP down-regulated its target CTGF to maintain stem cell pluripotency in human ovarian cancer stem-like cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6210-6216. (Abstract IJCEP0019760, Full text PDF).

Yuancai Luo, Xiaolin Li, Haiying Niu, Lu Guo: p65 down regulates PKR through suppressing the activity of p53 in HeLa cell lines. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6217-6223. (Abstract IJCEP0019922, Full text PDF).

Xiaomei Wang, Jinling Liu, Tao Jin, Yihui Liu: Lipid reduces GLP-1 production via inhibiting NF-κB p65 and IL-6 in intestinal L cells and pancreatic alpha cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6224-6230. (Abstract IJCEP0022661, Full text PDF).

Dongwei Suo, Hua Guo, Jiong Chen, Qiuhong Sun, Yuhua Zhang: Tob1 enhances radiosensitivity of hepatocellular carcinoma via inhibiting DNA double-strand break repair. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6231-6237. (Abstract IJCEP0022689, Full text PDF).

Lei Yan, Yongjiang Xie: Up-regulation of ICAM-1/VCAM-1 promotes the progression of periodontitis by activating the NF-κB pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6238-6244. (Abstract IJCEP0022933, Full text PDF).

Qiufeng Qi, Yang Ling, Ming Zhu, Yaping Zhang, Linyan Zhou, Meizhen Wan, Yanqing Bao, Yongping Liu: Hypermethylation and low expression of miR-203 in patients with esophageal cancer in Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6245-6251. (Abstract IJCEP0025347, Full text PDF).

Zheng-Hui Shang, Wei-Chun Guo, Fan Zhang, Jie Liang, Chao Yan: Bryostatin 1 inhibits reduction in viability and induction of apoptosis by hydrogen peroxide in Saos-2, osteosarcoma cells through mitochondrial pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6252-6257. (Abstract IJCEP0020696, Full text PDF).

Gui-Hua Zhao, Ting Xiao, Qing-Kuan Wei, Gong-Zhen Liu, Chao Xu, Hui Sun, Chen-Chen Li, Jin Li, Bing-Cheng Huang, Ge Yan, Kun Yin: Purification and characterization of Toxoplasma gondii immune mapped protein-1. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6258-6263. (Abstract IJCEP0021615, Full text PDF).

Yuping Zhang, Feizhou Huang, Lin Peng, Shuping Ren, Jian Wang: Correlation between HP infection-induced peptic ulcers accompanied with gastric precancerous lesions and LC3B. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6264-6269. (Abstract IJCEP0022631, Full text PDF).

Dicheng Yang, Yu Zhuang, Zhongxiang Yuan, Min Yu: Role of prohibitin overexpression in proliferation of vascular smooth muscle cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6270-6275. (Abstract IJCEP0024158, Full text PDF).

Xiao-Yan Zhang, Shan-Shan Hong, Qing-Qing Cai, Ming-Xing Zhang, Liang-Qing Yao, Cong-Jian Xu: Mucinous and serous ovarian carcinoma cells interact differently with stromal fibroblasts. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6276-6286. (Abstract IJCEP0025756, Full text PDF).

Mayila Abudoukelimu, Jing Tao, Qing Zhu, Yang Xiang, Minawaer Abudu, Yi-Ning Yang, Xiang Ma, Xiang Xie, Fen Liu, Bang-Dang Chen, Zhen-Yan Fu, Yi-Tong Ma: Human acetyl-CoA acetyltransferase-2 (ACAT-2) gene was associated with hyperlipidemia in han chinese population: a case-control study. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6287-6296. (Abstract IJCEP0025624, Full text PDF).

Zhen Huo, Lina Guo, Xirun Wan, Yan You, Yufeng Luo: Unusual pathologic form of malignant gestational trophoblastic neoplasms with low serum β-hCG levels. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6297-6306. (Abstract IJCEP0025837, Full text PDF).

Xia Wang, Peiyuan Wang, Yuhong Zhu, Shu Li: Correlation between autophagy related genes expression and clinical features in carcinogenesis of oral squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6307-6316. (Abstract IJCEP0025971, Full text PDF).

Canhua Jiang, Dan Yang, Jie Wang: Correlations of abnormally upregulated CC chemokine ligand 18 (CCL18) with clinical stage and cervical lymph node metastasis status in serum and tumor tissue of patients with oral squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6317-6325. (Abstract IJCEP0025621, Full text PDF).

Yuzhou Qin, Fan Tang, Jiansi Chen, Yuan Lin, Hao Lai: DNA repair gene XPG C46T polymorphism predicts response to platinum-based neoadjuvant chemoradiotherapy and prognosis in clinical stage II/III rectal cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6326-6333. (Abstract IJCEP0024179, Full text PDF).

Yangyang Ma, Rui Du, Jicui Zheng, Ruixue Ma, Xianmin Xiao, Lian Chen: Giant cell angioblastoma in the femur: three additional pediatric cases provide more data of its clinicopathological features. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6334-6341. (Abstract IJCEP0025903, Full text PDF).

Kaleigh Canfield, Wendy Wells, Joseph Geradts, William B Kinlaw, Chao Cheng, Manabu Kurokawa: Inverse association between MDM2 and HUWE1 protein expression levels in human breast cancer and liposarcoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6342-6349. (Abstract IJCEP0027152, Full text PDF).

Jiping Zhang, Yueyang Liu, Yue Deng, Jin He, Juntian Lang, Jingping Fan: Ki67 and nm23 are potential prognostic markers in patients with nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6350-6356. (Abstract IJCEP0020567, Full text PDF).

Jian Li, Yibin Zhou, Qingwen Li, Jiajun Zhang, Wenyan Sun, Changyuan Dai, Yuxi Shan: Expression of Fas/FasL and c-myc in bladder cancer and their correlation with tumor immune function. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6357-6363. (Abstract IJCEP0023368, Full text PDF).

Fasheng Wang, Zhan Ye, Xiaohai Sun, Min Wang, Jianhua Lin, Xiang Li, Hao Yang: Up-regulation of miRNA-19b is associated with unfavorable prognosis in patients with osteosarcoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6364-6370. (Abstract IJCEP0023882, Full text PDF).

Xiaoye Zhang, Liang Zou, Dan Yu, Ting Zhang, Weiqi Yao, Bing Yuan, Wei Xiong, Dongcheng Wu, Hui Cheng: Identification of the eEF1A2 expression level by RNA-seq analysis in doxorubicin-tolerant K562 cell lines. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6371-6377. (Abstract IJCEP0025426, Full text PDF).

Fan Yang, Si-Yang Dong, Lin Lv, Ye-Huan Liu, Zhi-Han Yao, Xiao-Hua Zhang, Ou-Chen Wang: Long non-coding RNA AFAP1-AS1 was up-regulated in triple-negative breast cancer and regulated proliferation and invasion. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6378-6384. (Abstract IJCEP0025797, Full text PDF).

Jun Yi, Dehong Huang, Xingqiang Li, Gengxi Jiang, Jiashou Dong, Yazhou Liu: TRIM26 acts as a tumor suppressor in non-small-cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6385-6390. (Abstract IJCEP0017767, Full text PDF).

Yulun Huang, Haiping Zhu, Wenjuan Gan, Zhong Wang, Youxin Zhou: Infratentorial pleomorphic xanthoastrocytoma: report of two cases and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6391-6396. (Abstract IJCEP0024239, Full text PDF).

Huihui Zhou, Jun Zhang, Ping Yang, Lei Jiang, Yuxi Zhang, Hao Wang, Weidong Yao, Lingling Sun, Guimei Qu: Intravenous lobular capillary hemangioma: report of a case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6397-6401. (Abstract IJCEP0022066, Full text PDF).

Bo Qiu, Pang-Hu Zhou, Wei Hu, Wei Wang, Xiao-Bin Zhang, Li-Jun Zhang: Prognostic value of natriuretic peptides in patients with pheochromocytoma-induced catecholamine cardiomyopathy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6402-6413. (Abstract IJCEP0016683, Full text PDF).

Ryuji Ohashi, Ayako Hayama, Miyuki Matsubara, Yasuhiko Watarai, Takashi Sakatani, Hiroyuki Takei, Zenya Naito: Fine needle aspiration cytology of signet ring cells in breast carcinoma: a cytohistological study of 11 cases. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6414-6422. (Abstract IJCEP0025793, Full text PDF).

Xingkai Ma, Geping Wu, Jianbin Lu, Yan Lv, Jieyu Zhou: Expression patterns and prognostic values of Nrf2 and Keap1 in nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6423-6431. (Abstract IJCEP0025900, Full text PDF).

Linyong Sun, Ling Nie, Yong Jiang, Libo Yang, Hong Bu, Feng Ye: Rapid and accurate identification of mycobacterium tuberculosis complex by simultaneous detection of 16S rRNA and IS6110 sequence in FFPE samples. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6432-6439. (Abstract IJCEP0020361, Full text PDF).

Xiufang Zhang, Yan Gu, Zhaohui Sun, Meifen Wan: Upregulation of miR-224 predicts poor prognosis in patients with pediatric acute myeloid leukemia. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6440-6447. (Abstract IJCEP0024866, Full text PDF).

Yuqian Wang, Lele Cong, Chengwei Jiang, Hongyan Sun, Heng Wang, Ran Sun, Miao Hao, Tie Liu, Lei Wang, Yi Liu, Xianling Cong: Immunohistochemical expression of LAPTM4B in clear cell renal cell carcinoma by tissue microarray. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6448-6454. (Abstract IJCEP0019972, Full text PDF).

Wenzong Gao, Yi Zhou, Juntao Xie, Zhe Xu, Li Zhou: MicroRNA expression profiling of kidney tissues in patients with congenital ureteropelvic junction obstruction. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6455-6461. (Abstract IJCEP0021480, Full text PDF).

Jiachao Chen, Jing Cheng, Yu Luo, Fei Leng, Fang Li, Gulibositan Aji, Chen Chen, Zhiqiang Lu, Dongping Lin: Long non-coding RNA plays a role in aldosterone-producing adenoma through PCP4. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6462-6468. (Abstract IJCEP0023576, Full text PDF).

Jinjun Ye, Guoren Zhou, Zhi Zhang, Lei Sun, Xia He, Jianwei Zhou: Effects of Skp2 expression on the recurrence and prognosis of esophageal squamous cell carcinoma after complete macroscopic resection. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6469-6475. (Abstract IJCEP0024054, Full text PDF).

Peng Guo, Tianjie Pu, Shinan Chen, Yan Qiu, Xiaorong Zhong, Hong Zheng, Lina Chen, Feng Ye, Hong Bu: CDK4 amplification is associated with distant metastasis and poor clinical outcome in breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6476-6482. (Abstract IJCEP0024816, Full text PDF).

Jianhua Li, Hongyan Liu, Ling Li, Junying Bi: Decreased expression of microRNA-124 is an independent prognostic factor in patients with cervical cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6483-6488. (Abstract IJCEP0008297, Full text PDF).

Zhongcheng Gao, Mingxiu Li, Lianfang Zhang, Qian Zhao: Serum microRNA-34c acts as a novel diagnostic biomarker in breast cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6489-6494. (Abstract IJCEP0016792, Full text PDF).

Chan-Hee Moon, Gun Yoon, Choong Sik Oh, Hyun-Soo Kim: Acute exposure to hypobaric hypoxia upregulates the expression of hypoxia-inducible factor-1α and vascular endothelial growth factor. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6495-6500. (Abstract IJCEP0025697, Full text PDF).

Jian Lv, Leilei Xu, Zhen Wang, Ruiqiang Ma, Qinyong Li, Meifang Zheng, Minjie Li, Hongyun Chen, Haiqing Yu, Jinju Liu: Effects of matrine on the proliferation and apoptosis of myeloma RPMI 8226 cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6501-6505. (Abstract IJCEP0023668, Full text PDF).

Zhihong Xiao, Ruokun Huang, Dezhang Ma, Dong Ren, Wei Feng, Yan Chen, Huan Wang, Zhiming Zhao, Ling Xiao, Wenjun Cheng, Wusheng Kan, Danmou Xing: Downregulation of microRNA-26b functions as a potential prognostic marker for osteosarcoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6506-6510. (Abstract IJCEP0024531, Full text PDF).

Guoyu Huang, Xiangwen Lai, Zhouxun Chen, Zuoqian Yu, Du Zhou, Pengfei Wang, Hongzhong Zhou, Guanbao Zhu: Sirtuin-4 (SIRT4) is downregulated in hepatocellular carcinoma and associated with clinical stage. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6511-6517. (Abstract IJCEP0024590, Full text PDF).

Hong-Bo Pan, Yi-Wu Dang, Lu Huang, Jing-Jing Zeng, Jing-Zi Zhong, Sha Yao, Gang Chen, Zhen-Bo Feng, Dian-Zhong Luo: Subtypes and contribution of immunocytes in respiratory system of fatal hand, foot and mouth disease. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6518-6524. (Abstract IJCEP0025647, Full text PDF).

Kai Shi, Weihai Peng, Jingchun Zhao, Jiaao Yu: Pathological characteristics and cytokine and growth factor profiles of pressure ulcers: a prospective single center study. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6525-6530. (Abstract IJCEP0020321, Full text PDF).

Qing Yuan, Changxing Shen, Fei Yu, Guoliang Zhang, Xiaolian Song, Changhui Wang: Bronchial lipoma: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6531-6535. (Abstract IJCEP0020440, Full text PDF).

Huanxian Ma, Lei He, Xianjie Shi, Maosheng Su, Mingyue Xu, Haida Shi: Association of NQO1 and ESR1 polymorphisms with hepatocellular carcinoma susceptibility. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6536-6542. (Abstract IJCEP0016360, Full text PDF).

Ming Yang, Yilei Chen, Jianjun Ma, Jia Chen, Shuanglin Wan: Expression of COX-2 in different types of arthritis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6543-6548. (Abstract IJCEP0020805, Full text PDF).

Yuxia Liu, Ruiqing Zhang, Liqin Zhu: Clinical significance of serum hepcidin for the treatment of anemia in maintenance hemodialysis patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6549-6553. (Abstract IJCEP0022462, Full text PDF).

Xiaoxue Yin, Xingming Zhang, Mengni Zhang, Xiuyi Pan, Ling Nie, Jing Gong, Xueqin Chen, Qiao Zhou, Ni Chen: Renal cell carcinomas with t(6;11) translocation: identification of a novel Alpha-TFEB fusion point. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6554-6559. (Abstract IJCEP0025413, Full text PDF).

Yan Qi, Xiao-Juan Lian, Li-Juan Pang, Hong Zou, Ning Wang, Jian-Ming Hu, Chun-Xia Liu, Wen-Jie Zhang, Jin Zhao, Feng Li: Soft tissue angiofibroma in a 13-year-old adolescent: case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6560-6567. (Abstract IJCEP0025004, Full text PDF).

Katsuhiro Yoshimura, Shiro Imokawa, Yusuke Inoue, Ippei Ohnishi, Tomoaki Kahyo, Shioto Suzuki, Toshihide Ueno, Fumihiko Tanioka, Manabu Soda, Takafumi Suda, Hiroyuki Mano, Haruhiko Sugimura: An ALK-positive NSCLC patient with the G1202R mutation detected by next-generation sequencing. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6568-6573. (Abstract IJCEP0024613, Full text PDF).

Yi Jiang, Gongxian Wang, Qiyang Xu, Fang Du, Yibing Wang, Tingxuan Huang, Bin Fu: Case report of a rare presentation of perirenal primitive neuroectodermal tumor. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6574-6577. (Abstract IJCEP0023272, Full text PDF).

Xiaomei Ma, Yin Wang, Huimin Liu, Hongyu Yu, Weiqing Li, Chunyan Xia: Cerebellar liponeurocytoma with unusually histopathology: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6578-6583. (Abstract IJCEP0009497, Full text PDF).

Yi Wang, Shaofeng Chen, Qingfei Xing, Zhanjun Guo, Changying Li, Binshuai Wang, Guang Sun, Xiaoqiang Liu: Primary diffuse large B-cell lymphoma of the urinary bladder: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6584-6587. (Abstract IJCEP0019934, Full text PDF).

Amanda B Moyer, Mary R Schwartz, Sherry Lim, Matthew L Tompson, Jae Y Ro: IgG4-related disease in a non-healing gastric ulcer: case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6588-6591. (Abstract IJCEP0026067, Full text PDF).

Yusheng Chen, Xiaobo Bo, Weidong Gao, Weizhong Sheng, Bo Zhang: Rectal leiomyoma with multiple uterine myomas: report of a case. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6592-6594. (Abstract IJCEP0022255, Full text PDF).

Josef Finsterer, Sinda Zarrouk-Mahjoub: Phenotype and genotype heterogeneity of mitochondrial encephalopathy with lactic acidosis and stroke-like episodes. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6595-6596. (Abstract IJCEP0023799, Full text PDF).

Wei Jia, Jinze Du, Danni Hu, Yuling Dong, Xiaobin Cu, Weihua Liang, Jinfang Jiang, Lin Tao, Xiaolin Pan, Wenjie Zhang, Lijuan Pang, Feng Li: Association between hypermethylation of the SFRP1 promoter and cervical cancer in Han and Uyghur patients from Xinjiang. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6597-6609. (Abstract IJCEP0023179, Full text PDF).

Robert F Moore, Andrew B Sholl: Littoral cell angioma associated with extramedullary hematopoiesis and renal cell carcinoma: case report and review. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(6):6610-6616. (Abstract IJCEP0028213, Full text PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711