Volume 9, Number 9:8784-9714;2016  
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Chunzi Liu, Hongbo Han: Downregulation of miR-26b impact on lens epithelial cells in cataract rat. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):8784-8790. (Abstract IJCEP0028272, Full text PDF).

Hongwei Dai, Nian Liu, Bin Zhou: Expression of miR-218 in brain glioma and its relationship with AKT/mTOR signal pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):8791-8797. (Abstract IJCEP0027091, Full text PDF).

Heqing Li, Huowang Liu, Yanhong Ma, Yexun Song, Ru Gao, Guolin Tan: Effect of Caveolin-1 on human laryngeal cancer cell proliferation and EGFR signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):8798-8804. (Abstract IJCEP0032861, Full text PDF).

Jidong Liu, Yusheng Gai, Dianshui Wu, Linping Dong, Yuhui Li: The role of S100A8/A9 in cardiac rupture after myocardial infarction. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):8805-8810. (Abstract IJCEP0025177, Full text PDF).

Ruishan Wu, Enhui Qiu, Rongzhi Lin, Jiarong Wang, Huili Lin: Regulation of nasopharyngeal carcinoma cell proliferation by targeting Notch1 with miR-34a. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):8811-8816. (Abstract IJCEP0027948, Full text PDF).

Xin Wang, Zhongzhao Wang, Wenyan Wang, Jie Wang, Jiaqi Liu, Zeyu Xing, Xiang Wang, Jidong Gao: Correlation analysis of metadherin expression and breast cancer progression. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):8817-8823. (Abstract IJCEP0030723, Full text PDF).

Qiu-Shan He, Tie-Nan Yi, Ji Zhang, Juan Zhao: Anti-tumor effects of DC-CIK cell in combination with PXT/DDP against ovarian cancer in mice. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):8824-8835. (Abstract IJCEP0036170, Full text PDF).

Li Yan, Rong Fu, Huaquan Wang, Chunyan Liu, Hui Liu, Ting Wang, Weiwei Qi, Jing Guan, Zonghong Shao: Ex-vivo expansion and function identificationb of CD4+ CD25+ CD127dim regulatory T cells in severe aplastic anemia. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):8836-8846. (Abstract IJCEP0026246, Full text PDF).

Qiong Huang, Zhixiong Chen, Yanning Yang, Bo Wang, Fan Li, Mengqi Zhan: Content change and clinical significance of oxidation damage products 8-OHdG, 4-HNE and NTY in hemangioma tissue. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):8847-8857. (Abstract IJCEP0030315, Full text PDF).

Yijie Wang, Danfeng Lan, Junkun Niu, Jiarong Miao, Xiangqian Dong, Gang Yang, Fengrui Zhang, Kunhua Wang, Yu Cao, Yinglei Miao: Guanylate cyclase-C signaling pathway regulates intestinal inflammatory injury and epithelial barrier function in Caco-2 cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):8858-8868. (Abstract IJCEP0035592, Full text PDF).

Yong-Bin Zheng, Qiang Shi, Gao-Chun Xiao, Shi-Lun Tong, Yu Ding, Qiu-Shuang Wang, Sheng-Bo Li, Zhi-Nan Hao: Promotion of tumor immune escape by PI3K/Akt and MEK/ERK-mediated endothelial cells in colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):8869-8878. (Abstract IJCEP0010158, Full text PDF).

Yufen Li, Liqiang Lin, Huafeng Li: The mechanism of miR-15b inhibiting nasopharyngeal carcinoma cell proliferation. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):8879-8885. (Abstract IJCEP0021058, Full text PDF).

Chongren Ren, Xiaoming Ma, Lei Zhao, Dujuan Cao, Haoliang Zhao: CNOT7 is upregulated in hepatocellular carcinoma with hepatitis B virus related cirrhosis and regulates tumorigenesis by targeting signal transducer and activator of transcription 1. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):8886-8898. (Abstract IJCEP0036527, Full text PDF).

Jingjia Li, Weixiong Chen, Kai Wang, Zhaofeng Zhu, Jianli Zhang, Fayao He, Sucheng Tang, Qinglai Tang, Xinming Yang, Shisheng Li, Yuejian Wang: Epidermal growth factor-like domain 7 promotes cell proliferation, invasion and serves as a prognostic indicator in human laryngeal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):8899-8910. (Abstract IJCEP0031846, Full text PDF).

Shu-Hua Yuan, Qin-Ling Gao, Da-Wei Yuan, Li Yuan, Yin Pang, Xiao-Ya Du: MicroRNA-410 alleviates retinopathy of prematurity in a mouse model by inhibiting vascular endothelial growth factor expression. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):8911-8921. (Abstract IJCEP0029048, Full text PDF).

Rui Niu, Xiaohui Li, Yuan Zhang, Hui Wang, Yongbin Wang, Ying Zhang, Wei Wang: Potential biomarkers of idiopathic pulmonary fibrosis discovered in serum by proteomic array analysis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):8922-8932. (Abstract IJCEP0036540, Full text PDF, Supplementary Data1, Supplementary Data2).

Xiao-Yu Wu, Xue-Quan Yao, Zhen-Feng Wu, Che Chen, Jia-Yun Liu, Guan-Nan Wu, Fu-Kun Liu, Gang Li: MiR-32 induces radio-resistance by targeting DOC-2/DAB2 interactive protein and regulating autophagy in gastric carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):8933-8942. (Abstract IJCEP0029147, Full text PDF).

Yiwei Liao, Haiting Zhao, Qing Liu, Renjun Peng: Fibulin-5 inhibits the cell proliferation, migration and angiogenesis in glioma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):8943-8952. (Abstract IJCEP0034986, Full text PDF).

Qianxiao Li, Qin Yu, Rongmei Na, Baiting Liu: MiR-423-5p inhibits human cardiomyoblast proliferation and induces cell apoptosis by targeting Gab 1. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):8953-8962. (Abstract IJCEP0035739, Full text PDF).

Xiao-Lin Yu, Bi-Tao Wu, Ting-Ting Ma, Yan Lin, Feng Cheng, Hai-Yu Xiong, Chang-Li Xie, Cui-Ying Liu, Qin Wang, Zi-Wei Li, Zhi-Guang Tu: Overexpression of IL-12 reverses the phenotype and function of M2 macrophages to M1 macrophages. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):8963-8972. (Abstract IJCEP0035905, Full text PDF).

Xiaomin Gao, Ziqiang Xu, Yongheng Bai, Li Wan, Dewei Zhao, Yong Cai, Bicheng Chen, Zhixian Yu, Peng Xia: Autophagy is involved in the protective effect of rapamycin on renal allograft injury in rats. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):8973-8981. (Abstract IJCEP0026084, Full text PDF).

Boyu Yang, Yue Xu, Yaguang Hu, Yi Gao, Ching Kit Tsui, Xi Lu, Lin Lu, Xiaoling Liang: Temporal and spatial expression change of GPR124 in mouse retinal development and in oxygen-induced retinopathy model. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):8982-8989. (Abstract IJCEP0035932, Full text PDF).

Xiong Guo, Yang Zhang, Jian Li, Mingmei Liao: miR-15b facilitates the progression of colorectal cancer via targeting β-catenin and Axin2. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):8990-8996. (Abstract IJCEP0027891, Full text PDF).

Xiao-Jia Long, Li He, Su-Ling Li, Ling Tong, Lu Wang, Fa-Xiang Wang, Xiao-Hong Wu: Expression of TLR1 in tongue squamous cell carcinoma and adjacent tissue. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):8997-9007. (Abstract IJCEP0027052, Full text PDF).

Yanan Huo, Bo Jiang, Xiaoxiao Zheng, Wei Chen, Xin Xie: Epidermal growth factor protects against ultraviolet damage in human corneal epithelial cells through inhibiting autophagy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9008-9017. (Abstract IJCEP0022386, Full text PDF).

Chi Ma, Liangang Shi, Hongshuo Zhang, Yujie Zhao, Zhenlong Yu, Jingbo Yu, Changkai Sun, Dong Wang: Salvianolic acid B ameliorates hydrogen peroxide-induced barrier disruption in monolayer Caco-2 cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9018-9027. (Abstract IJCEP0027735, Full text PDF).

Jiayin Gao, Beidi Wang, Min Mao, Song Zhang, Meiling Sun, Peiling Li: Long non-coding RNA growth arrest-specific transcript 5 (GAS5) protects ovarian cancer cells from apoptosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9028-9037. (Abstract IJCEP0028395, Full text PDF).

Changhai Zhang, Meiqin Yu, Fengyun Hao, Anbing Dong, Dong Chen, Kejun Zhang: Chrysin inhibits growth and induces apoptosis of anaplastic thyroid cancer cells via Notch-1/Slug/PUMA signals. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9038-9047. (Abstract IJCEP0032956, Full text PDF).

Yan Ge, Yun Deng, Wei Chen, Yongfang Xu, Songwen Ju, Songguang Ju: Rspo1/LGR5 pathway promotes cervical cancer cell growth and is correlated with the high pathological grade. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9048-9057. (Abstract IJCEP0033234, Full text PDF).

Yarong Guo, Haiyan Zhang, Qianqian Zhang, Xiaohong Guo, Lixin Liu: Blockade of IGFBPrP1 attenuates canine hepatic fibrosis induced by thioacetamide via inhibition of hepatic stellate cell activation. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9058-9067. (Abstract IJCEP0035121, Full text PDF).

Junbao Yang, Yongsheng Xiang, Linghui Liu, Xiangyu Wang: Phosphoglycerate kinase 1 gene knockdown suppresses the migration and invasion of glioma cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9068-9076. (Abstract IJCEP0029673, Full text PDF).

Liping Meng, Fang Peng, Hui Lin, Sunlei Pan, Changzuan Zhou, Xiaoya Zhai, Jufang Chi, Hangyuan Guo: Polypeptides and polyphenols in Chinese yellow wine inhibitatherosclerosis in LDLR knockout mice. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9077-9085. (Abstract IJCEP0031150, Full text PDF).

Woo Ho Kim, Eun Ji Jung, Hee Sung Kim, Bart Spiessens, Olivier Gruselle, Nicole Kusuma, An de Creus, Aung Myo: Expression of MAGE-A3 and/or PRAME tumor antigens in South Korean gastric cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9086-9096. (Abstract IJCEP0034186, Full text PDF).

Yun-Xiao Liu, Li-Ping Zhao, Ya-Li Zhang, Yan-Yan Dong, Hua-Yan Ren, Ke-Xin Diao, Xiao-Yi Mi: MiR-630 inhibits cells migration and invasion by targeting SOX4 in triple-negative breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9097-9105. (Abstract IJCEP0036533, Full text PDF).

Hui Zhang, Ning Bai, Zhimin Suo: UBE2T silencing inhibits TGF-β1-induced epithelial-to-mesenchymal transition in colon cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9106-9112. (Abstract IJCEP0031101, Full text PDF).

Jian-Song Sun, Ming-Qi Zhou: Expression of KAI1/CD82 and CD44v6 in laryngeal squamous cell carcinoma and its significance. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9113-9125. (Abstract IJCEP0036171, Full text PDF).

Lei Zhang, Aibin Liang, Wenjun Zhang, Hao Wang, Chen Wang: Bioinformatics analysis of gene expression profiles in chronic lymphocytic leukemia. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9126-9137. (Abstract IJCEP0036363, Full text PDF).

Ling Chen, Yanlei Guan, Yijun Bao, Guangyu Li, Run Cui, Zhen Zhang, Yunjie Wang: MiR-184 has prognostic implication and is down-regulated during the malignant progression in human astrocytoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9138-9147. (Abstract IJCEP0026428, Full text PDF).

Xianguo Wang, Xinzhong Chen, Dongsheng Xia, Yan Cao, Nianguo Dong: Adipose tissue hypoxia caused by cyanotic congenital heart disease and its impact on adipokine dysregulation. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9148-9156. (Abstract IJCEP0017511, Full text PDF).

Yongxiang Shi, Chengzhen Liang, Hao Li, Weiliang Shen, Yuxiang Xiao, Qixin Chen, Weishan Chen, Zhaoming Ye: microRNA-486 suppressed proliferation, migration and invasion of osteosarcoma cells via directly targeting SIRT1. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9157-9165. (Abstract IJCEP0026051, Full text PDF).

Jianyue Wu, Jianfei Sun, Jun Gu, Gonglian Liu, Huizhu Song: MicroRNA-608 inhibits the cell proliferation in osteosarcoma by macrophage migration inhibitory factor. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9166-9174. (Abstract IJCEP0031807, Full text PDF).

Zhao Zhang, Yang Zhang, Ruo Chen, Dan Luo, Zhi-Nan Chen: Clinical impact and prognostic value of CD147 and MMP-7 expression in patients with pancreatic ductal adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9175-9183. (Abstract IJCEP0034037, Full text PDF).

Xiang Jin, Chao-Jun Zheng, Fei-Zhou Lu, Wen-Jun Chen, Jian-Yuan Jiang: Reduced miR-423 is related to Hirayama disease via modulating the expression of MSTN. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9184-9191. (Abstract IJCEP0021717, Full text PDF).

Ping Lu, Yi Wang, Yan Zhang, Shuling Yang, Xuan Liu: Clinicopathological characteristics of ovarian low-grade malignant Wolffian adnexal tumor: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9192-9198. (Abstract IJCEP0024999, Full text PDF).

Xiang Liu, Chen Wu, Yanhu Wu, Yihu Tang, Jin Du: c-Myc silencing impedes cell proliferation and enhances cytotoxicity of cisplatin in non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9199-9205. (Abstract IJCEP0028820, Full text PDF).

Zeran Yang, Li Jin, Jie Ma, Xin Zhang, Xianglei He: Intravascular cytotoxic T-cell lymphoma presenting as hydrocele testis: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9206-9212. (Abstract IJCEP0035792, Full text PDF).

Baoxing Pang, Zhao Zhu, Luyuan Jin, Lei Hu, Zhipeng Fan, Jingsong Wang, Chunmei Zhang, Songlin Wang: Long-term dietary inorganic nitrate increases gastric mucosal blood flow in Mongolian gerbils. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9213-9218. (Abstract IJCEP0028728, Full text PDF).

Zhi-Hui Li, Hui-Ming Zhang, Ling Liu, Yu Wang, Xin-Rong Zhan: MiR-20a promotes cell proliferation by targeting SRCIN1 in human multiple myeloma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9219-9224. (Abstract IJCEP0029776, Full text PDF).

Chunsheng Nie, Houbin Sun, Hongbin Li, Jia Liu: miR-21 regulates proliferation and invasion of hilar cholangiocarcinoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9225-9230. (Abstract IJCEP0030811, Full text PDF).

Jin-Ting Wu, Ju-Lei Yao, Kai Wang, Tao Duan: Expression of lysyl oxidase (LOX) in human placental amnion in preterm labor. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9231-9236. (Abstract IJCEP0035170, Full text PDF).

Sarah Adel Hakim: Immunohistochemical expression of RUNX3 and p21WAF1/CIP1 and its correlation with clinicopathologic parameters in breast carcinoma of Egyptian women. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9237-9248. (Abstract IJCEP0033607, Full text PDF).

Xiao-Ying Li, Mu Li, Feng Jin: Topoisomerase IIα and BRCA1 expression as predictive factors for anthracycline-based adjuvant chemotherapy response and prognosis in triple-negative breast cancers. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9249-9258. (Abstract IJCEP0017348, Full text PDF).

Yang Han, Xue-Lian Fu, Yan-Xiang Song, Jun-Chen Wang, Tao Ren: Clinicopathologic features and prognostic factors of extrapleural solitary fibrous tumor. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9259-9267. (Abstract IJCEP0035546, Full text PDF).

Yueyi Xu, Juan Li, Bing Chen, Min Zhou, Yi Zeng, Qian Zhang, Yanting Guo, Jinhao Chen, Jian Ouyang: Cardiac glycosides inhibit proliferation and induce apoptosis of human hematological malignant cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9268-9275. (Abstract IJCEP0031183, Full text PDF).

Xingxin Gao, Yiwei Wang, Siliang Duan, Zixi Hu, Zongqiang Lai, Panpan Huang, Rong Zheng, Xiaoxue Li, Jieping Li, Sheng Yu, Liming Zhang, Nuo Yang, Lei Yang, Jinmin Zhao, Gang Du: Role of CD64+ neutrophils in the diagnosis of infection for the patients with burns. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9276-9282. (Abstract IJCEP0028927, Full text PDF).

Chengjie Zhang, Pingling Yang, Aimei Li, Qing Li: miR-302b suppresses the high-sucrose induced epithelial-mesenchymal transition in diabetic nephropathy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9283-9289. (Abstract IJCEP0030816, Full text PDF).

Shenghao Wu, Cuiping Zheng, Songyan Chen, Zhen Liu, Bijing Lin, Yufang Fan, Shanshan Weng, Zhenyu Li: B7-H4 expression and Treg cells in diffuse large B cell lymphoma: associations with patient outcome and clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9290-9296. (Abstract IJCEP0032209, Full text PDF).

Wei Wang, Jing-Ming Zhai, Yong-Gang Fan, Bing Feng, Hui-Fang Wang: Long non-coding RNA BANCR promotes pancreatic ductal adenocarcinoma cell growth and metastasis via affecting epithelial-mesenchymal transition. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9297-9303. (Abstract IJCEP0034236, Full text PDF).

Peng Li, Jiangwei Ma, Yu Chen, Wei Zheng, Xiaoman Xu, Hongbo Liu, Jian Kang, Li Zhao: Surfactant protein A1 mutation Arg219Trp: a potential cause of familial idiopathic pulmonary fibrosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9304-9310. (Abstract IJCEP0034474, Full text PDF).

Lei Su, Jiayong Li, Jun Yang, Jiong Shi, Decai Yu, Yitao Ding: Expression of glutaminase 1 gene in breast cancer and its clinical significance in neoadjuvant chemotherapy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9311-9317. (Abstract IJCEP0035148, Full text PDF).

Juan Shen, Min Liu, Xiaoyan Liu, Xuling Xu, Hui Gong, Huifang Liu, Xiaowen Ma, Xiuli Zhao, Shimin Yan, Hong Yu, Fengling Chen: Relationship between postprandial C-peptide level and diabetic peripheral neuropathy in Chinese type 2 diabetes patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9318-9324. (Abstract IJCEP0035167, Full text PDF).

Yueqing Feng, Zhimin Zhang, Yong Zhou: Effects of Scribble on mammary tumorigenesis and metastasis in breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9325-9330. (Abstract IJCEP0030907, Full text PDF).

Han-Xing Tong, Quan Jiang, Jing Xu, Yu-Hong Zhou, Ying-Yong Hou, Jing-Lei Li, Jiong-Yuan Wang, Ming Li, Yong Zhang, Wei-Qi Lu: Whole exomes sequencing for neurofibromatosis type I patients complicated with gastrointestinal stromal tumors. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9331-9339. (Abstract IJCEP0035428, Full text PDF).

Haizhen Ni, Heping Lv, Yihui Qiu, Xiang Su, Jingyong Huang, Guanfeng Yu, Bofeng Su: MicroRNA-155 as a potential plasma non-invasive biomarker for the diagnosis and prognosis of abdominal aortic aneurysm. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9340-9347. (Abstract IJCEP0024503, Full text PDF).

Lanxiang Cong, Ping Zhang, Yong Sun: Joint effect of plasma C21orf105 and PLAC4 on diagnosing fetal trisomy 21. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9348-9355. (Abstract IJCEP0029050, Full text PDF).

Feng Xiao, Yacong Wang, Li Zhu, Liangshun You, Chunmei Yang, Wei Ding, Wenbin Qian, Hui Liu: Expression of histone deacetylases 1 in newly diagnosed diffuse large B-cell lymphoma and its prognostic significance. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9356-9363. (Abstract IJCEP0033100, Full text PDF).

Jun Wang, Weixin Yan, Jitong Li, Shubin Peng, Jun Li, Hengjun Xiao, Xingqiao Wen: Correlation between HDAC6 expression and clinical features of renal cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9364-9371. (Abstract IJCEP0033693, Full text PDF).

Selma Sengiz Erhan, Sevinc Hallac Keser, Sibel Sensu, Aytul Sargan, Eren Vurgun: Effect of intrauterine device on cervicovaginal smears and its association with calcified bodies: a retrospective study. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9372-9379. (Abstract IJCEP0035963, Full text PDF).

Shuo Wu, Shenshan Jia, Ping Xu: Functional synergy between microRNAs in nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9380-9386. (Abstract IJCEP0021688, Full text PDF).

Baning Ye, Yuhui Wang, Xianqing Shi, Jinlong Wang, Dali Long, Kun Li: Association between interleukin-18 genetic polymorphisms and development of acute pancreatitis risk in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9387-9393. (Abstract IJCEP0025694, Full text PDF).

Hao Li, Tian Zhang, Yang Zhang, Pei Wang, Huijie Bian, Zhi-Nan Chen: Prognostic value of CD147 and HIF-2α expression in localized clear cell renal cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9394-9400. (Abstract IJCEP0026244, Full text PDF).

Xi Yang, Ri-Bao Wei, Ping Li, Yue Yang, Ting-Yu Su, Yu-Wei Gao, Qing-Ping Li, Xue-Guang Zhang, Xiang-Mei Chen: Correlation between serum hepatitis B virus DNA replication level and clinicopathology in 235 patients with hepatitis B associated glomerulonephritis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9401-9407. (Abstract IJCEP0028098, Full text PDF).

Qiuyun Guo, Tingting Huang, Dongbo Liu, Guoxian Long, Jie Rao, Lei Shi, Hua Xiong, Hong Qiu, Xiaoying Shen, Guangyuan Hu, Shunfang Liu: High expression of MTA3 predicts a poor prognosis for patients with colon cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9408-9414. (Abstract IJCEP0030432, Full text PDF).

Byounghoon Ji, Hyoun Wook Lee, Eun Hee Lee, Moon-il Park, Mee-Seon Kim, Kyungeun Kim, Mee Sook Roh, Seok-Hyun Kim, Jun Ho Ji, Kwang Min Kim, Jieun Oh, Yong Seok Kim, Seong Hee Choi: Expression of the phosphoinositide 3-kinase p110δ isoform and its clinicopathological significance in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9415-9421. (Abstract IJCEP0033488, Full text PDF).

Chao Liu, Hongmei Wu, Yong Wang, Xunhua Liu, Jiabin Zheng, Lixu Yan, Jie Xu, Yong Li, Yanhui Liu: Prognosis and clinicopathological characterization of small gastrointestinal stromal tumors (GISTs) in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9422-9428. (Abstract IJCEP0033788, Full text PDF).

Lina Zhang, Weiyi Li, Tongzhang Xian, Qi Pan, Ming Li, Lixin Guo: Seasonal variations of hemoglobin A1c in residents of Beijing, China. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9429-9435. (Abstract IJCEP0035321, Full text PDF).

Jidong Liu, Shaohua Sui, Lanyong Xu, Kai Lin, Jin Zong, Yang Yang, Hui Wang: Association of ADH2 and ALDH2 genetic polymorphisms with susceptibility to Parkinson’s disease in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9436-9442. (Abstract IJCEP0027579, Full text PDF).

Jianxin Zhu, Yilei Xiao, Li Li, Baojun Fang, Fuhua Yu, Shubao Zhang, Ming Sun, Qingju Zhao, Gang Li: Decreased expression of let-7f associates with the poor prognosis of glioma patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9443-9448. (Abstract IJCEP0019011, Full text PDF).

Jing-Ming Chen, Cheng-Hu Wang, Ming-Guo Cheng: Association between NAT2 genetic polymorphism and osteosarcoma susceptibility. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9449-9454. (Abstract IJCEP0022873, Full text PDF).

Jun-Ping Liu, Jia Shang, Yi Kang, Chong-Shan Mao, Hui-Bin Ning, Chao Ma: Expression of microRNA-200c in human pancreatic ductal adenocarcinoma and its prognostic significance. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9455-9460. (Abstract IJCEP0026271, Full text PDF).

Chang Liu, Guoqing Zhang, Yucui Zang, Fang Wang, Mengmeng Han, Wenxiu Han, Qinghua Wang, Shiguo Liu, Shengli Yan: Genetic screening of solute carrier family 5 member 5 (SLC5A5) gene in Chinese Han congenital hypothyroidism patients with goiter. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9461-9466. (Abstract IJCEP0028085, Full text PDF).

Zhenwei Zou, Qian Ding, Pindong Li, Rubo Cao, Liangliang Shi, Yiming Feng, Gang Peng: Overexpression of lincRNA-ROR predicts poor prognosis in patients with gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9467-9472. (Abstract IJCEP0028111, Full text PDF).

Zhifeng Qu, Pei Wang, Fengfeng Tian: Ribonucleotide reductase small subunit M2 expression and its clinical significance in lung adenocarcinoma tissues. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9473-9478. (Abstract IJCEP0029339, Full text PDF).

Jing Ren, Feng Qiao, Zhiyao Wang, Hao Guo, Peng Xu, Yangquan Hao, Chao Lu: Relationship between serum inflammatory cytokine levels and NF-κB expression in rat synovial cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9479-9484. (Abstract IJCEP0029420, Full text PDF).

Yue Zhang, Qiang He, Daqing Hong, Li Wang: Effect of dialysate sodium concentration and sodium gradient on patients with maintenance hemodialysis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9485-9490. (Abstract IJCEP0031058, Full text PDF).

Jiaying Lin, Ding Ding: Upregulation of miR-150 expression as a poor prognostic marker for cervical cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9491-9496. (Abstract IJCEP0034798, Full text PDF).

Xiufeng Liu, Mingshan Huang, Huijuan Zhang, Wei Li, Zhengyu Pang, Ping Lin, Hua Qian: Application of pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) in Bacillus cereus typing. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9497-9502. (Abstract IJCEP0035673, Full text PDF).

Yongyong Lu, Weiping Huang, Peng Li, Tingyu Ye, Fangyi Zhang, Shengtian Zhao: Prostatic stromal tumor of uncertain malignant potential: a clinicopathologic study of two cases and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9503-9507. (Abstract IJCEP0030913, Full text PDF).

Zhiqiang Wang, Lina Liu, Zhiyuan Chen, Qi Ma, Yukai Li, Yinxia Su, Li Wang, Lili Ding, Senlu Wang, Jun Zhu, Hua Yao: Association of rs3814570 and rs7094463 polymorphisms in TCF7L2 gene with susceptibility to type 2 diabetes mellitus in a Chinese Uygur population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9508-9519. (Abstract IJCEP0034272, Full text PDF).

Xiuting He, Hongqin Xu, Xiaomei Wang, Xiushu He, Pujun Gao, Junqi Niu: Association between APOBEC3B deletion polymorphism and susceptibility to chronic hepatitis B infection and outcomes of hepatocellular carcinoma in Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9520-9528. (Abstract IJCEP0022197, Full text PDF).

Ibrahim Gelincik: Assessment as both pathologic, clinicopathologic and ımmunohistochemical of pregnancy-associated breast carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9529-9537. (Abstract IJCEP0032725, Full text PDF).

Yang Gao, Xiaoliu Wu, Yang Yang, Youqin Ruan, Xielan Yang, Yingjie Zhu, Hongying Yang, Zongmei Zhang, Chengang Yang, Zheng Li: High expression of flotillin-1 is associated with lymph node metastasis and poor prognosis in vulvar squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9538-9546. (Abstract IJCEP0033263, Full text PDF).

Yuanfang Yue, Jing Ma, Qian Li, Tiantian She, Han Li, Su Liu, Lin Chen, Tinghui Yan, Shuang Gao, Zeng Cao, Yong Yu, Xiaofang Wang, Hongliang Yang, Haifeng Zhao, Yizhuo Zhang, Yafei Wang: Hashimoto’s thyroiditis or/and thyroid cancer in patients with diffuse large B-cell lymphoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9547-9554. (Abstract IJCEP0030040, Full text PDF).

Lin Mo, Qing Chen, Yang Yang, Xiaoping Rui, Jun Gu: High expression of GLUT1 and GLUT3 correlate with neoadjuvant chemotherapy ineffectiveness breast cancer patients. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9555-9561. (Abstract IJCEP0030634, Full text PDF).

Qiushi Wang, Hualiang Xiao, Qingya Luo, Mengxia Li, Shirong Wei, Xiangfeng Zhu, He Xiao, Lizhao Chen: Low APE1/Ref-1 expression significantly correlates with MGMT promoter methylation in patients with high-grade gliomas. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9562-9568. (Abstract IJCEP0031666, Full text PDF).

Na Miao, Zhiqiang Wang, Liping Su, Jinlian Ge, Wenmei Ma, Junzhi Li, Ming Liu: Clinical significance of SOX2 and snail expression in esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9569-9574. (Abstract IJCEP0027666, Full text PDF).

Ayse Sayar, Nesrin Ugras, Saduman Balaban Adim, Fatma Oz Atalay: Role of napsin A immunohistochemical staining in differentiating ovarian clear cell carcinoma from other ovarian epithelial tumors. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9575-9580. (Abstract IJCEP0032361, Full text PDF).

Shihui Ma, Feihai Ling, Yanxiang Sun, Shifeng Chen, Zhou Li: Expression of FPN and Hepcidin in breast cancer tissues and association of their expression with occurrence of anemia. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9581-9586. (Retracted, Full text PDF).

Yi Xiong, Mei Zhong, Yi Lin, Youliang Yan, Xiufeng Lin, Xin Li: GJB2 and SLC26A4 gene mutations in children with non-syndromic hearing loss in Southern China. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9587-9591. (Abstract IJCEP0030795, Full text PDF).

Xi Zeng, Ming-Rong Xi: Simultaneously with elevated tumor marker and hydrothorax in meigs’ syndrome: a new clinical manifestation. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9592-9596. (Abstract IJCEP0031027, Full text PDF).

Tingting Wang, Liangzhi Wang: Level of serum apolipoprotein m and its diagnostic significance in inflammatory bowel disease. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9597-9601. (Abstract IJCEP0033416, Full text PDF).

Maroua Fliss, Nedra Meftahi, Neira Dekhil, Besma Mhenni, Mohamed Ferjaoui, Soumaya Rammeh, Helmi Mardassi, Lamia Hila: Epidemiological, clinical, and bacteriological findings among tunisian patients with tuberculous cervical lymphadenitis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9602-9611. (Abstract IJCEP0024807, Full text PDF).

Lu Kou, Ning Yang, Gang Chen, Yang Li, Jingyu Yang, Bo Dong, Qin Qin: Association of SELP genetic polymorphisms and additional gene-smoking interaction on cardiovascular disease in Chinese Han population. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9612-9618. (Abstract IJCEP0032024, Full text PDF).

Liuyan Zeng, Guoliang Huang, Shengqun Luo, Xingxiang Pu, Dan Liao, Huahui Li, Tong Li, Yingqin Li, Wenrui Jia, Zhiwei He: Association of PIN1 promoter polymorphisms with colorectal carcinoma risk and clinicopathological parameters. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9619-9624. (Abstract IJCEP0032318, Full text PDF).

Hai-Feng Chen, Feng Wu, Nan Lu, Wei-Ping Zheng, Kai-Yang Lin: Decreased levels of serum fibroblast growth factor 21 in Chinese patients with coronary artery disease. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9625-9630. (Abstract IJCEP0035246, Full text PDF).

Weijuan Cao, Xiaoxiang Chen, Lin Lin, Weiguo Ma, Dan Wang, Lili Zhou: Associations of serum CD62P and IL-6 levels with nasopharyngeal carcinoma staging and prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9631-9635. (Abstract IJCEP0026014, Full text PDF).

Yiqing Du, Yaojun Dun, Caipeng Qin, Xiaofeng Wang, Tao Xu: Preoperative serum lipid profile is associated with the aggressiveness of renal cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9636-9640. (Abstract IJCEP0033160, Full text PDF).

Li-Chang Liu, Xu-Sheng Liu, Tao Wang, Xin Liu, Hong-Lei Yu, Chuan Zou, Yi-Fan Wu: The study of the constitution, mucosal inflammation, chinese medicine syndrome types and clinical pathology in IgA nephropathy. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9641-9645. (Abstract IJCEP0034285, Full text PDF).

Sheng-Mian Li, Wang Le, Lan Zhang, Bin Zhang, Wei Guo: Promoter hypermethylation mediates the down-regulated expression of ADAMTS9 and is associated with the prognosis in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9646-9656. (Abstract IJCEP0026295, Full text PDF).

Shi-Min Wu, Yuan Gao, Hong-Wu Ai, Xiao-Lian Zhang, Ke-Hui Zhang: Effects and mechanism of 15-deoxy-prostaglandin J2 on proliferation and apoptosis of human HepG2 cells. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9657-9666. (Abstract IJCEP0029433, Full text PDF).

Wenxian Feng, Li Li, Yake Xue, Haitao Jiang, Yunqi Jiao: Decreased miR-28-5p contributes to glioma progression and promotes glioma cell proliferation, migration and invasion. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9667-9674. (Abstract IJCEP0034281, Full text PDF).

Yiming Gu, Haijian Wei, Chunshu Rong, Zhiyu Song, Yaowen Fu, Baoshan Gao: Prostate solitary fibrous tumor: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9675-9680. (Abstract IJCEP0035138, Full text PDF).

Tsuyoshi Saito, Keisuke Akaike, Ran Tomomasa, Yoshiyuki Suehara, Tatsuya Takagi, Kazuo Kaneko, Takashi Yao: A case of epithelioid hemangioma of the right third rib in a 55-year-old man. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9681-9686. (Abstract IJCEP0035135, Full text PDF).

Changlei Wei, Qinghong Gao, Lanyan Wu, Yiqing Guo, Xiangjian Wang, Chuanxia Liu, Mei Lin, Hongmei Zhou: Non/micro-invasive clinicopathologic methods in the assessment of oral leukoplakia multistep carcinogenesis: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9687-9693. (Abstract IJCEP0034781, Full text PDF).

Yanru Li, Huihui Zhao, Weixing Liu, Yue Xie, Jiayu Huang, Yun Lian, Yu Zhu, Sixuan Qian: Severe peripheral arterial occlusive disease in chronic myeloid leukemia patient during nilotinib therapy: report of a case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9694-9698. (Abstract IJCEP0034665, Full text PDF).

Ming Han, Lu Yu, Shou Jing Yang: Rosette-forming epithelioid osteosarcoma in childhood: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9699-9705. (Abstract IJCEP0035978, Full text PDF).

Xiaobo Hui, Jian Jiang, Zhengming Li, Lianshu Ding, Yanping Wang: MiR-186 acts as a tumor suppressor by targeting TWIST1/2 and regulating the epithelial-mesenchymal transition in glioblastoma multiforme. Int J Clin Exp Pathol 2016;9(9):9706-9714. (Abstract IJCEP0035031, Full text PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711