Volume 8, Number 2:1081-2266;2015  
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Ning Lai, Wenju Lu, Jian Wang: Ca2+ and ion channels in hypoxia-mediated pulmonary hypertension. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1081-1092. (Full text, PDF).

Zhengjun Bian, Jianhua Sun: Development of a KLD-12 polypeptide/TGF-β1-tissue scaffold promoting the differentiation of mesenchymal stem cell into nucleus pulposus-like cells for treatment of intervertebral disc degeneration. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1093-1103. (Full text, PDF).

Kun Yang, Bingren Gao, Wansheng Wei, Zhenzhen Li, Li Pan, Jing Zhang, Qiming Zhao, Wensheng Chen, Zhiyi Xu: Changed profile of microRNAs in acute lung injury induced by cardio-pulmonary bypass and its mechanism involved with SIRT1. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1104-1115. (Full text, PDF).

Jin-Ling Yi, Song Shi, Yan-Li Shen, Ling Wang, Hai-Yan Chen, Jun Zhu, Yan Ding: Myricetin and methyl eugenol combination enhances the anticancer activity, cell cycle arrest and apoptosis induction of cis-platin against HeLa cervical cancer cell lines. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1116-1127. (Full text, PDF).

Yu-Zheng Ge, Ran Wu, Hui Xin, Hao Liu, Tian-Ze Lu, You-Cai Zhao, Jiang-Wei Shen, Zhi-Kai Hu, Peng Yu, Liu-Hua Zhou, Lu-Wei Xu, Zheng Xu, Jian-Ping Wu, Wen-Cheng Li, Jia-Geng Zhu, Rui-Peng Jia: Effects of ischemic preconditioning on the systemic and renal hemodynamic changes in renal ischemia reperfusion injury. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1128-1140. (Full text, PDF).

Nan Kang, Yong Hai, Jing Yang, Fang Liang, Chun-Jin Gao: Hyperbaric oxygen intervention reduces secondary spinal cord injury in rats via regulation of HMGB1/TLR4/NF-κB signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1141-1153. (Full text, PDF).

Yang Chen, Guo-Fang Peng, Xiang-Zhen Han, Wei Wang, Guo-Qiang Zhang, Xiao Li: Apoptosis prediction via inhibition of AKT signaling pathway by neogrifolin. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1154-1164. (Full text, PDF).

Fang Liu, Li Wang, Xian-Xia Zhang, Shu-Yun Min, Yi-Xuan Liu, Zhi Zuo, Zhi-Xing Jin, Zhi-Ling Zhu: Vascular endothelial growth factor receptor-2 inhibitor cediranib causes regression of endometriotic lesions in a rat model. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1165-1174. (Full text, PDF).

Jinghui Bai, Xiangyu Zhu, Jianqi Ma, Wanting Wang: miR-205 regulates A549 cells proliferation by targeting PTEN. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1175-1183. (Full text, PDF).

Enqing Fu, Lei Pan, Yonghong Xie, Deguang Mu, Wei Liu, Faguang Jin, Xuefan Bai: Tetraspanin CD63 is a regulator of HIV-1 replication. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1184-1198. (Full text, PDF).

Xin Wang, Chunyuan Zhao, Wenjun Ji, Yuan Xu, Huamin Guo: Relationship of TLR2, TLR4 and tissue remodeling in chronic rhinosinusitis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1199-1212. (Full text, PDF).

Guo Yu, Fei Wu, Er-Song Wang: BQ-869, a novel NMDA receptor antagonist, protects against excitotoxicity and attenuates cerebral ischemic injury in stroke. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1213-1225. (Full text, PDF).

Bin Fan, Yanni Yu, Ying Zhang: PI3K-Akt1 expression and its significance in liver tissues with chronic fluorosis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1226-1236. (Full text, PDF).

Jia Liu, Long Yi, Zimin Xiang, Jianfeng Zhong, Hao Zhang, Tiansheng Sun: Resveratrol attenuates spinal cord injury-induced inflammatory damage in rat lungs. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1237-1246. (Full text, PDF).

Yan Liu, Shenghui Yang, Jianhua Xiao, Liang Yu, Li Chen, Ju Zou, Kegeng Wang, Sijie Tan, Zhengyang Yu, Qingren Zeng: M13 phage peptide ZL4 exerts its targeted binding effect on schistosoma japonicum via alkaline phosphatase. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1247-1258. (Full text, PDF).

Han-Xian Zhang, Bin Zhu, Xiao-Xia Fu, Jin-Cheng Zeng, Jun-Ai Zhang, Wan-Dang Wang, Bin Kong, Wen-Yu Xiang, Jixin Zhong, Cong-Yi Wang, Xue-Bao Zheng, Jun-Fa Xu: BTLA associates with increased Foxp3 expression in CD4+ T cells in dextran sulfate sodium-induced colitis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1259-1269. ( Full text, PDF).

Dongxia Yang, Wendan Yuan, Changjun Lv, Naie Li, Tongshen Liu, Liang Wang, Yufei Sun, Xueshan Qiu, Qiang Fu: Dihydroartemisinin supresses inflammation and fibrosis in bleomycine-induced pulmonary fibrosis in rats. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1270-1281. (Full text, PDF).

Jian-Jie Rong, Hong-Fei Sang, Ai-Min Qian, Qing-You Meng, Tie-Jun Zhao, Xiao-Qiang Li: Biocompatibility of porcine small intestinal submucosa and rat endothelial progenitor cells in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1282-1291. ( Full text, PDF).

Ying Qu, Lei Zong, Mingyi Xu, Yuwei Dong, Lungen Lu: Effects of 18α-glycyrrhizin on TGF-β1/Smad signaling pathway in rats with carbon tetrachloride-induced liver fibrosis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1292-1301. (Full text, PDF).

Shuai Liu, Liping Han, Xiaoqing Wang, Zheng Liu, Sentai Ding, Jiaju Lu, Dongbin Bi, Yikun Mei, Zhihong Niu: Nephroblastoma overexpressed gene (NOV) enhances RCC cell motility through upregulation of ICAM-1 and COX-2 expression via Akt pathway. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1302-1311. (Full text, PDF).

Yuan Zi, Wenjian Zhao, Jun Zhou, Hanjiang He, Ming Xie: Silencing of TMSG1 enhances metastasis capacity by targeting V-ATPase in breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1312-1320. (Full text, PDF).

Yuyou Zhu, Juan Wang, Yuanbo Wu, Guoping Wang, Bai Hu: Two novel mutations in NOTCH3 gene causes cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcritical infarct and leucoencephalopathy in two Chinese families. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1321-1327. (Full text, PDF).

Jun Qin, Feiran Wang, Haiyan Jiang, Junfei Xu, Yasu Jiang, Zhiwei Wang: MicroRNA-145 suppresses cell migration and invasion by targeting paxillin in human colorectal cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1328-1340. (Full text, PDF).

Jin-Cheng Zeng, Wen-Yu Xiang, Dong-Zi Lin, Jun-Ai Zhang, Gan-Bin Liu, Bin Kong, Yu-Chi Gao, Yuan-Bin Lu, Xian-Jing Wu, Lai-Long Yi, Ji-Xin Zhong, Jun-Fa Xu: Elevated HMGB1-related interleukin-6 is associated with dynamic responses of monocytes in patients with active pulmonary tuberculosis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1341-1353. (Full text, PDF).

Xuanxuan Jing, Hui Zhang, Jing Hu, Peng Su, Wei Zhang, Ming Jia, Hongxia Cheng, Weiwei Li, Gengyin Zhou: β-arrestin 2 is associated with multidrug resistance in breast cancer cells through regulating MDR1 gene expression. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1354-1363. (Full text, PDF).

Ting Li, Lichu Li, Dongshuang Li, Shuting Wang, Jinhu Sun: MiR-34a inhibits oral cancer progression partially by repression of interleukin-6-receptor. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1364-1373. (Full text, PDF).

Qian Liu, Yi Lv, Min Zhao, Yiduo Jin, Jiangyang Lu: PD-L1 blockade improves immune dysfunction of spleen dendritic cells and T-cells in zymosan-induced multiple organs dysfunction syndromes. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1374-1383. (Full text, PDF).

Dongfeng Sun, Xiao Wang, Zhibo Gai, Xiaoming Song, Xinyong Jia, Hui Tian: Bile acids but not acidic acids induce Barrett’s esophagus. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1384-1392. (Full text, PDF).

Szu-Ying Chin, Pei-Ru Wu, Yi-Hsien Shih, Chung-Min Yeh, Woan-Ruoh Lee, Shing-Chuan Shen, Kun-Tu Yeh, Ming-Chung Jiang, Jonathan Te-Peng Tseng: High expression of cytoplasmic phosphorylated CSE1L in malignant melanoma but not in benign nevi: phosphorylated CSE1L for the discrimination between melanoma and benign nevi. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1393-1401. (Full text, PDF).

Guiyuan Liu, Yang Song, Lianhua Cui, Zhaoxia Wen, Xiaoqing Lu: Inositol hexaphosphate suppresses growth and induces apoptosis in HT-29 colorectal cancer cells in culture: PI3K/Akt pathway as a potential target. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1402-1410. (Full text, PDF).

Bingjie Lu, Yu Li, Hua Li, Yingmei Zhang, Jin Xu, Lihong Ren, Songbin Fu, Yi Zhou: Bax inhibitor-1 is overexpressed in non-small cell lung cancer and promotes its progression and metastasis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1411-1418. (Full text, PDF).

Ke Yang, Feng Wang, Jian-Jun Han: TRAF4 promotes the growth and invasion of colon cancer through the Wnt/β-catenin pathway. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1419-1426. (Full text, PDF).

Rui-Xin Lin, Lu-Lu Gong, Li-Mei Fan, Zhong-Kai Zhao, Shu-Li Yang: Role of ursolic acid chalcone, a synthetic analogue of ursolic acid, in inhibiting the properties of CD133+ sphere-forming cells in liver stem cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1427-1434. (Full text, PDF).

Binbin Ying, Abudu kelimujiang Maimaiti, Donghui Song, Songsong Zhu: Myrtol ameliorates cartilage lesions in an osteoarthritis rat model. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1435-1442. (Full text, PDF).

Bai Liang, Yongqin Li, Zhenhua Han, Jiahong Xue, Yan Zhang, Shan Jia, Congxia Wang: ACE2-Ang (1-7) axis is induced in pressure overloaded rat model. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1443-1450. (Full text, PDF).

Fuyou Zhao, Jie Lv, Huaiyong Gan, Yumei Li, Ri Wang, Haoran Zhang, Qiong Wu, Yuqing Chen: MiRNA profile of osteosarcoma with CD117 and stro-1 expression: miR-1247 functions as an onco-miRNA by targeting MAP3K9. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1451-1458. (Full text, PDF).

Tong Zhu, Tian-Jing Liu, Xin Ge, Juan Kong, Li-Jun Zhang, Qun Zhao: High prevalence of maternal vitamin D deficiency in preterm births in northeast China, Shenyang. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1459-1465. (Full text, PDF).

Xing Wang, Juan Zhang, Liang Zhou, Peng Lu, Zhi-Gang Zheng, Wei Sun, Jian-Lin Wang, Xi-Sheng Yang, Xiao-Lei Li, Ning Xia, Ning Zhang, Ke-Feng Dou: Significance of serum microRNA-21 in diagnosis of hepatocellular carcinoma (HCC): clinical analyses of patients and an HCC rat model. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1466-1478. (Full text, PDF).

Jinghua Tan, Jing Xu, Yian Xing, Lianhua Chen, Shitong Li: Effect of rocuronium on the level and mode of pre-synaptic acetylcholine release by facial and somatic nerves, and changes following facial nerve injury in rabbits. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1479-1490. (Full text, PDF).

Ji Fang, Li Yang, Ronghua Zhang, Xiaofeng Zhu, Panpan Wang: Are there differences between Sprague-Dawley and Wistar rats in long-term effects of ovariectomy as a model for postmenopausal osteoporosis? Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1491-1502. (Full text, PDF).

Nermeen S Youssef, Wesam M Osman: Relationship between osteopontin and β-catenin immunohistochemical expression and prognostic parameters of colorectal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1503-1514. (Full text, PDF).

Xinli Huang, Jianjie Qin, Sen Lu: Up-regulation of miR-877 induced by paclitaxel inhibits hepatocellular carcinoma cell proliferation though targeting FOXM1. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1515-1524. (Full text, PDF).

Jianguo Hu, Biao Zeng, Xingwei Jiang, lina Hu, Ying Meng, Yi Zhu, Min Mao: The expression of marker for endometrial stem cell and fibrosis was increased in intrauterine adhesious. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1525-1534. (Full text, PDF).

Jia Zhao, Yu-Xia Fan, Yang Yang, Dong-Lei Liu, Kai Wu, Feng-Biao Wen, Chun-Yang Zhang, Deng-Yan Zhu, Song Zhao: Identification of potential plasma biomarkers for esophageal squamous cell carcinoma by a proteomic method. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1535-1544. (Full text, PDF).

Ligeng Zong, Lizhen Meng, Ruhui Shi: Role of miR-101 in pheochromocytoma patients with SDHD mutation. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1545-1554. (Full text, PDF).

Jing Sun, Shaolan Shi, Qun Wang, Kezhou Yu, Rong Wang: Continuous hemodiafiltration therapy reduces damage of multi-organs by ameliorating of HMGB1/TLR4/NFκB in a dog sepsis model. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1555-1564. (Full text, PDF).

Xiaofeng Lei, Lijian Lei, Zhelin Zhang, Zhiqing Zhang, Yan Cheng: Downregulated miR-29c correlates with increased BACE1 expression in sporadic Alzheimer’s disease. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1565-1574. (Full text, PDF).

Haowen Jiang, Donghua He, Hua Xu, Jun Liu, Lianxi Qu, Shijun Tong: Cullin-1 promotes cell proliferation via cell cycle regulation and is a novel in prostate cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1575-1583. (Full text, PDF).

Wei-Wei Shen, Wu-Gui Chen, Fu-Zhou Liu, Xu Hu, Hong-Kai Wang, Ying Zhang, Tong-Wei Chu: Breast cancer cells promote osteoblastic differentiation via Sema 3A signaling pathway in vitro. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1584-1593. (Full text, PDF).

Yuan Chang, Le Xu, Huimin An, Qiang Fu, Lian Chen, Zongming Lin, Jiejie Xu: Expression of IL-4 and IL-13 predicts recurrence and survival in localized clear-cell renal cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1594-1603. (Full text, PDF).

Yong Li, Guang-Si Shen, Chen Yu, Guang-Fei Li, Jun-Kang Shen, You-Jia Xu, Jian-Ping Gong: Local bone interaction between renin-angiotensin system and kallikrein-kinin system in diabetic rat. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1604-1612. (Full text, PDF).

Shunyou Gong, Ebenezer S Osei, David Kaplan, Youhai H Chen, Howard Meyerson: CD317 is over-expressed in B-cell chronic lymphocytic leukemia, but not B-cell acute lymphoblastic leukemia. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1613-1621. (Full text, PDF).

Shuai Du, Liqing Yang: ClC-3 chloride channel modulates the proliferation and migration of osteosarcoma cells via AKT/GSK3β signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1622-1630. (Full text, PDF).

Haiying Huang, Luoyang Tu: Expression of S100 family proteins in neonatal rats with sepsis and its significance. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1631-1639. (Full text, PDF).

Hongxia Li, Xiangyu Meng, Yue Gao, Shaohua Cai: Isolation and phenotypic characteristics of microparticles in acute respiratory distress syndrome. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1640-1648. (Full text, PDF).

Sohair R Fahmy, Ayman S Mohamed: Holoturia arenicola extract modulates bile duct ligation-induced oxidative stress in rat kidney. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1649-1657. (Full text, PDF).

Fan-Yan Luo, Shan Xiao, Zi-Hou Liu, Peng-Fei Zhang, Zhi-Qiang Xiao, Can-E Tang: Kank1 reexpression induced by 5-Aza-2’-deoxycytidine suppresses nasopharyngeal carcinoma cell proliferation and promotes apoptosis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1658-1665 . (Full text, PDF).

Fengjie Qi, Yangyang Yuan, Xuehong Zhi, Qian Huang, Yuexin Chen, Wenxin Zhuang, Dengcheng Zhang, Bogang Teng, Xiangyu Kong, Yongxing Zhang: Synergistic effects of AKAP95, Cyclin D1, Cyclin E1, and Cx43 in the development of rectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1666-1673. (Full text, PDF).

Jun Xu, Ling Xu, Baohua Yang, Lifeng Wang, Xiao Lin, Hong Tu: Assessing methylation status of PAX1 in cervical scrapings, as a novel diagnostic and predictive biomarker, was closely related to screen cervical cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1674-1681. (Full text, PDF).

Yu-Dong Ma, Jing Fang, Hong Liu, Li Zhou: Increased HDAC3 and decreased miRNA-130a expression in PBMCs through recruitment HDAC3 in patients with spinal cord injuries. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1682-1689. (Full text, PDF).

Chao Guo, Xintian Wang, Lufeng Liang: LATS2-mediated YAP1 phosphorylation is involved in HCC tumorigenesis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1690-1697. (Full text, PDF).

Fei Li, Tairen Wang, Shengjian Tang: SOX14 promotes proliferation and invasion of cervical cancer cells through Wnt/β-catenin pathway. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1698-1704. (Full text, PDF).

Zhizhao Chen, Zufa Huang, Qifa Ye, Yingzi Ming, Sheng Zhang, Yujun Zhao, Lian Liu, Qiang Wang, Ke Cheng: Prognostic significance and anti-proliferation effect of microRNA-365 in hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1705-1711. (Full text, PDF).

Ling Zhang, Bing Huang, Benjamin J Scherlag, Jerry W Ritchey, Abraham A Embi, Jialu Hu, Yuemei Hou, Sunny S Po: Structural changes in the progression of atrial fibrillation: potentialrole of glycogen and fibrosis as perpetuating factors. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1712-1718. (Full text, PDF).

Wen Yan, Chengluan Xuan, Lei Xuan, Rihao Xu, Junnan Wang: BN52021 protects rat cardiomyocyte from doxorubicin induced cardiotoxicity. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1719-1724. (Full text, PDF).

Peng Li, Zhaohui Li: Effects of NF-κB and hypoxia on the biological behavior of Y79 retinoblastoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1725-1730. (Full text, PDF).

Yandong Li, Yongli Zhou, Jianyun Zheng, Chunyan Niu, Bing Liu, Meini Wang, Hangrong Fang, Chuan Hou: Downregulation of survivin inhibits proliferation and migration of human gastric carcinoma cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1731-1736. (Full text, PDF).

Siyuan Li, Zhuoyu Gu, Zhiwei Xiao, Ting Zhou, Jun Li, Kan Sun: Anti-tumor effect and mechanism of cyclooxygenase-2 inhibitor through matrix metalloproteinase 14 pathway in PANC-1 cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1737-1742. (Full text, PDF).

Haihua Sun, Lijuan Bi, Junying Zhou, Dongfang Zhou, Yinghui Liu, Guohua Jin, Wenzhao Yan: Modulation of the function of dendritic cells in adolescents with chronic HBV infection by IFN-λ1. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1743-1751. (Full text, PDF).

Lixia Wei, Jinshen Wang, Yuntao Cao, Qing Ren, Lili Zhao, Xingang Li, Jiwen Wang: Hyperbaric oxygenation promotes neural stem cell proliferation and protects the learning and memory ability in neonatal hypoxic-ischemic brain damage. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1752-1759. (Full text, PDF).

Qingbo Zhao: RNAi-mediated silencing of praline-rich gene causes growth reduction in human lung cancer cells. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1760-1767. (Full text, PDF).

Chenggang Yang, Yongchun Zhou, Lijuan Zhang, Congguo Jin, Mei Li, Lijuan Ye: Expression and function analysis of indoleamine 2 and 3-dioxygenase in bladder urothelial carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1768-1775. (Full text, PDF).

Ioan Jung, Simona Gurzu, Sabin Turdean, Diana Ciortea, Danut Ioan Sahlean, Mircea Golea, Tivadar Bara: Relationship of endothelial area with VEGF-A, COX-2, maspin, c-KIT, and DOG-1 immunoreactivity in liposarcomas versus non-lipomatous soft tissue tumors. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1776-1782. (Full text, PDF).

Bo Sun, Xiufeng Ye, Yuan Li, Weiyuan Zhang: Lgr5 is a potential prognostic marker in patients with cervical carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1783-1789. (Full text, PDF).

Hao Xie, Raymond Tubbs, Bin Yang: Detection of MGMT promoter methylation in glioblastoma using pyrosequencing. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1790-1796. (Full text, PDF).

Ming Geng, Luting Zhou, Xiaohong Liu, Peifeng Li: Hyperbaric oxygen treatment reduced the lung injury of type II decompression sickness. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1797-1803. (Full text, PDF).

Binmei Xiao, Zhiyi Xie, Lan Guo, Jianchi Wu, Hongwen Zhang: Stomatin-like protein 2 expression is associated with clinical survival in patients with cervical cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1804-1809. (Full text, PDF).

Lin Mu, Yan-Yan Ma: Expression of focal adhesion kinase in endometrial stromal cells of women with endometriosis was adjusted by ovarian steroid hormones. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1810-1815. (Full text, PDF).

Fangxin Zhang, Zhiyun Deng, Wenxiang Li, Xiaofeng Zheng, Jiucong Zhang, Shangxin Deng, Jiayu Chen, Qiang Ma, Yong Wang, Xiaohui Yu, Xiufeng Wang: Activation of autophagy in rats with plateau stress-induced intestinal failure. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1816-1821. (Full text, PDF).

Mingzhe Ma, Mingzhe Weng, Mingdi Zhang, Yiyu Qin, Wei Gong, Zhiwei Quan: Targeting gallbladder cancer: hyaluronan sensitizes cancer cells to chemo-therapeutics. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1822-1825. (Full text, PDF).

Song Mao, Xiaoyan Xuan, Yugen Sha, Sanlong Zhao, Aihua Zhang, Songming Huang: Crescentic acute glomerulonephritis with isolated C3 deposition: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1826-1829. (Full text, PDF).

Jun Yin, Kaiwen Sun, Bing Chen: Time-dependent toxic effects of N-ethyl-N-nitrosourea on the testes of male C57BL/6J mice: a histological and ultrastructural study. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1830-1843. (Full text, PDF).

Yuling Dong, Qiufen Tan, Lin Tao, Xiaolin Pan, Lijuan Pang, Weihua Liang, Wei Liu, Wenjie Zhang, Feng Li, Wei Jia: Hypermethylation of TFPI2 correlates with cervical cancer incidence in the Uygur and Han populations of Xinjiang, China. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1844-1854. (Full text, PDF).

Jian Wu, Rui-Xing Yin, Tao Guo, Quan-Zhen Lin, Guang-Yuan Shi, Jia-Qi Sun, Shao-Wen Shen, Yi-Ming Wang, Hui Li, Jin-Zhen Wu: Association between the MARS rs6782181 polymorphism and serum lipid levels. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1855-1866. (Full text, PDF).

Tiziana Grassi, Angelo Calcagno, Stefania Marzinotto, Ambrogio P Londero, Maria Orsaria, Gioia N Canciani, Carlo Alberto Beltrami, Diego Marchesoni, Laura Mariuzzi: Mismatch repair system in endometriotic tissue and eutopic endometrium of unaffected women. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1867-1877. (Full text, PDF).

Wen Zeng, Hanying Sun, Fankai Meng, Zeming Liu, Jing Xiong, Sheng Zhou, Fan Li, Jia Hu, Zhiquan Hu, Zheng Liu: Nuclear C-MYC expression level is associated with disease progression and potentially predictive of two year overall survival in prostate cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1878-1888. (Full text, PDF).

Beili Shi, Ling Wang, Shan Mou, Minfang Zhang, Qin Wang, Chaojun Qi, Liou Cao, Xiajing Che, Wei Fang, Leyi Gu, Yucheng Yan, Jiaqi Qian, Zhaohui Ni: Identification of mannose-binding lectin as a mechanism in progressive immunoglobulin A nephropathy. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1889-1899. (Full text, PDF).

Hsiang-Lin Tsai, Chih-Hung Lin, Ching-Wen Huang, I-Ping Yang, Yung-Sung Yeh, Wen-Hung Hsu, Jeng-Yih Wu, Chao-Hung Kuo, Fan-Ying Tseng, Jaw-Yuan Wang: Decreased peritherapeutic VEGF expression could be a predictor of responsiveness to first-line FOLFIRI plus bevacizumab in mCRC patients. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1900-1910. (Full text, PDF).

Shidan Cheng, Liying Wang, Lei Wang, Zhengting Wang: Association of XRCC3 gene rs861539 polymorphism with gastric cancer risk: evidence from a case-control study and a meta-analysis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1911-1919. (Full text, PDF).

Jung Ho Kim, Nam-Yun Cho, Jeong Mo Bae, Kyung-Ju Kim, Ye-Young Rhee, Hye Seung Lee, Gyeong Hoon Kang: Nuclear maspin expression correlates with the CpG island methylator phenotype and tumor aggressiveness in colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1920-1928. (Full text, PDF).

Lei Huang, A-Man Xu, Qiang Peng: CD147 and MMP-9 expressions in type II/III adenocarcinoma of esophagogastric junction and their clinicopathological significances. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1929-1937. (Full text, PDF).

Qian Geng, Haoyu Peng, Fengsheng Chen, Rongcheng Luo, Rong Li: High expression of Sirt7 served as a predictor of adverse outcome in breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1938-1945. (Full text, PDF).

Yongli Chen, Chuanqi Chen, Chengzhi Ma, Shibo Sun, Jing Zhang, Yan Sun: Expression of heat-shock protein gp96 in gallbladder cancer and its prognostic clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1946-1953. (Full text, PDF).

Xiao-Lei Zhao, Zhen-Hua Zhao, Wen-Chao Xu, Jun-Qing Hou, Xin-Yi Du: Increased expression of SPRY4-IT1 predicts poor prognosis and promotes tumor growth and metastasis in bladder cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1954-1960. (Full text, PDF).

Tatsuya Osuga, Yoshihiro Ikura, Chikara Kadota, Seiichi Hirano, Yasuhiro Iwai, Takanobu Hayakumo: Significance of liver biopsy for the evaluation of methotrexate-induced liver damage in patients with rheumatoid arthritis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1961-1966. (Full text, PDF).

Yajun Zhang, Hongbing Li, Jichang Han, Yijie Zhang: Down-regulation of microRNA-124 is correlated with tumor metastasis and poor prognosis in patients with lung cancer. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1967-1972. (Full text, PDF).

Minjun Wu, Ping Liu, Licun Cheng: Galectin-1 reduction and changes in T regulatory cells may play crucial roles in patients with unexplained recurrent spontaneous abortion. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1973-1978. (Full text, PDF).

Gönül Gurol, Ihsan Hakkı Ciftci, Halil Harman, Engin Karakece, Ayhan Kamanli, Ibrahim Tekeoglu: Roles of claudin-5 and von Willebrand factor in patients with rheumatoid arthritis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1979-1984. (Full text, PDF).

Xiaoli Xu, Lujun Chen, Bin Xu, Quanqin Xie, Mingfen Sun, Xu Deng, Changping Wu, Jingting Jiang: Increased MT2-MMP expression in gastric cancer patients is associated with poor prognosis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1985-1990. (Full text, PDF).

Hongming Yang, Juncong Li, Yihe Wang, Quan Hu: Association of CD14 and TLR4 with LPS-stimulated human normal skin fibroblasts in immunophenotype changes and secretion of TGF-β1 and IFN-γ. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1991-1995. (Full text, PDF).

Dan Shang, Jun Xiong, Hong-Bing Xiang, Yan Hao, Jiu-Hong Liu: Melanocortinergic circuits from medial vestibular nuclei to the kidney defined by transneuronal transport of pseudorabies virus. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):1996-2000. (Full text, PDF).

Jinghua Shan, Lianmei Sun, Dewei Wang, Xiuhua Li: Comparison of the neuroprotective effects and recovery profiles of isoflurane, sevoflurane and desflurane as neurosurgical pre-conditioning on ischemia/reperfusion cerebral injury. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2001-2009. (Full text, PDF).

Gang Wu, Jing-Jing Guo, Zhen-Yu Ma, Jie Wang, Zhong-Wen Zhou, Yi Wang: Correlation between calcification and bone sialoprotein and osteopontin in papillary thyroid carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2010-2017. (Full text, PDF).

Xianglong Duan, Ya Gao, Hua Yang, Tian Feng, Tianbo Jin, Yanbin Long, Chao Chen: Polymorphisms in the DUSP10 gene are associated with sex-specific colorectal cancer risk in a Han population. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2018-2025. (Full text, PDF).

Jinhui Chen, Rui Yang, Wei Zhang, Yongping Wang: Candidate pathways and genes for nasopharyngeal carcinoma based on bioinformatics study. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2026-2032. (Full text, PDF).

Ling Zhao, Qingyuan Zhang, Xin Luan, Xu Huang, Shu Zhao, Hong Zhao: STAT3 and STAT5b polymorphism contributes to breast cancer risk and clinical outcomes. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2033-2038. (Full text, PDF).

Yan Hao, Xue-Bi Tian, Tao-Tao Liu, Cheng Liu, Hong-Bing Xiang, Jian-Guo Zhang: MC4R expression in pedunculopontine nucleus involved in the modulation of midbrain dopamine system. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2039-2043. (Full text, PDF).

Chunyu Shen, Zhenglian Chen, Mohammed Mahmoodurrahman, Xinshan Chen: Single nucleotide polymorphisms of ERβ and coronary atherosclerotic disease in Chinese Han women. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2044-2050. (Full text, PDF).

Yildiz Okuturlar, Aliye Soylu, Halil Dogan, Serdal Cakmak, Irem Kirac Utku, Bugra Oztosun, Cevher Akarsu, Sibel Ocak Serin, Akkan Avci, Osman Kones, Dogac N Ozucelik, Deniz Guzey, Ozlem Harmankaya, Abdulbaki Kumbasar: Mean platelet volume in patients with biliary and non-biliary acute pancreatitis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2051-2056. (Full text, PDF).

Youle Su, Songtao Qi, Changwu Dou, Lian Shuang, Haicheng Yan: Association of LIG4 and XRCC4 gene polymorphisms with the risk of human glioma in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2057-2062. (Full text, PDF).

Haixin Yu, Yan Wang, Qian Yu, Haiyan Zhang, Wenduan Ma, Shengtao Shang, Donglin Wang: Significance of plasma hepatocyte growth factor in diagnosis of benign and malignant solitary pulmonary nodules. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2063-2067. (Full text, PDF).

Qinying Wang, Haihong Chen, Shuihong Zhou: Chondrosarcoma of the larynx: report of two cases and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2068-2073. (Full text, PDF).

Panwen Tian, Ye Wang, Chun Wan, Yongchun Shen, Fuqiang Wen: CT-guided needle biopsy in the diagnosis of lung adenocarcinoma accompanied by extranodal marginal zone lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue: a rare combination. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2074-2078. (Full text, PDF).

Kun Yao, Xue-Ling Qi, Xi Mei, Tao Jiang: Gliosarcoma with primitive neuroectodermal, osseous, cartilage and adipocyte differentiation: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2079-2084. (Full text, PDF).

Hiroyuki Goda, Kohichi Nakashiro, Ikuko Ogawa, Takashi Takata, Hiroyuki Hamakawa: Peripheral ameloblastoma with histologically low-grade malignant features of the buccal mucosa: a case report with immunohistochemical study and genetic analysis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2085-2089. (Full text, PDF).

Yasunobu Sekiguchi, Asami Shimada, Kunimoto Ichikawa, Mutsumi Wakabayashi, Keiji Sugimoto, Keigo Ikeda, Iwao Sekikawa, Shigeki Tomita, Hiroshi Izumi, Noriko Nakamura, Tomohiro Sawada, Yasunori Ohta, Norio Komatsu, Masaaki Noguchi: Epstein-Barr virus-positive multiple myeloma developing after immunosuppressant therapy for rheumatoid arthritis: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2090-2102. (Full text, PDF).

Shogo Tajima, Aki Ohkubo, Matsumi Yoshida, Kenji Koda, Ichirota Nameki: Melanotic oncocytic metaplasia of the nasopharynx: a case report with a focus on immunohistochemical analyses and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2103-2110. (Full text, PDF).

Jianguo Wei, Xiaolu Yuan, Yuying Yao, Liping Sun, Xiaofei Yao, Aijing Sun: Primary myoepithelial carcinoma of the lung: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2111-2116. (Full text, PDF).

Shogo Tajima, Kenji Koda: Dedifferentiation-like progression of breast carcinoma: report of a case showing transition from luminal-type carcinoma to triple-negative carcinoma with myoepithelial features. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2117-2122. (Full text, PDF).

Ji Chen, Xiaoli Feng, Mei Dong: Anaplastic lymphoma kinase-positive diffuse large B-cell lymphoma presenting in nasal cavity: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2123-2130. (Full text, PDF).

Naoto Kuroda, Yoshiko Agatsuma, Masato Tamura, Petr Martinek, Ondrej Hes, Michal Michal: Sporadic renal hemangioblastoma with CA9, PAX2 and PAX8 expression: diagnostic pitfall in the differential diagnosis from clear cell renal cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2131-2138. (Full text, PDF).

Shogo Tajima, Kenji Koda: Atypical ossifying fibromyxoid tumor unusually located in the mediastinum: report of a case showing mosaic loss of INI-1 expression. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2139-2145. (Full text, PDF).

Limin Gao, Huifang Li, Gandi Li, Weiping Liu, Jinnan Li, Wenyan Zhang: Pulmonary Langerhans cell histiocytosis with cervical lymph node involvement, and coexistence with pulmonary tuberculosis and right pneumothorax: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2146-2152. (Full text, PDF).

Shuhong Zhang, Yuanyuan Zheng, Weihua Liu, Xiaomeng Yu: Primary epithelioid angiosarcoma of the pleura: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2153-2158. (Full text, PDF).

Xiaoyan Liu, Pu Liu, Jun Li: EBV+ diffuse large B-cell lymphoma arising within atrial myxoma in Chinese immunocompetent patient. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2159-2164. (Full text, PDF).

Qi Sun, Hou-Rong Cai, Eugene J Mark, Li-Yun Miao, Hong-Yan Wu, Qiang Zhou, Jun Chen, Wei Zhang, Fan-Qing Meng: Multfocal micronodular pneumocyte hyperplasia in a Chinese man masquerading as miliary tuberculosis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2165-2170. (Full text, PDF).

Jie Huang, Rong-Kui Luo, Min Du, Hai-Ying Zeng, Ling-Li Chen, Yuan Ji: Clear cell sarcoma of the pancreas: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2171-2175. (Full text, PDF).

Qinying Wang, Haihong Chen, Shenqing Wang: Basal cell adenoma of nasal septum: report of a case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2176-2179. (Full text, PDF).

Lixia Lu, Juan Su, Xiang Chen, Mingliang Chen: A giant mass on the left shin: report of a case. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2180-2182. (Full text, PDF).

Ahmed Alhumidi, Safa Al Shaikh, Abdullah Alhammadi: Yolk sac tumor of vagina: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2183-2185. (Full text, PDF).

Lidong Huang, Shengqiang Gao, Ruijie Dai, Dongdong Chen, Hongqi Shi, Qitong Song, Bin He, Yunfeng Shan: Laparoscopic resection of intra-abdominal esophageal duplication cyst near spleen: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2186-2190. (Full text, PDF).

Yong Huang: Subependymoma with extensive microcystic transformation: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2191-2194. (Full text, PDF).

Quan Zhang, Jinghui Wang, Shucai Zhang: ALK-rearranged squamous cell lung cancer: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2195-2198. (Full text, PDF).

Fangjuan Du, Maowu Yang, Jingzhong Fang, Changchun Jing: Primary hepatic malignant melanoma: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2199-2201. (Full text, PDF).

Jing Wen, Houping Chen, Wei Yi, Xinhua Zhou: Primary costal myelolipoma: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2202-2204. (Full text, PDF).

Qin Chen, Weiwei Lu, Baizhou Li: Primary sclerosing rhabdomyosarcoma of the scalp and skull: report of a case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2205-2207. (Full text, PDF).

Wei Zhang, Qiang Wang, Yu-Lin Liu, Wen-Juan Yu, Yan Liu, Hui Zhao, Jie Zhuang, Yan-Xia Jiang, Yu-Jun Li: Anastomosing hemangioma arising from the kidney: a case of slow progression in four years and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2208-2213. (Full text, PDF).

Haihua Zhu, Xiaolong Lin, Pei Zheng, Hui Chen: Inflammatory cytokine levels in patients with periodontitis and/or coronary heart disease. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2214-2220. (Full text, PDF).

Xuefeng Chang, Jiaqing Liu, Xudong Liao, Guohui Liu: Ultrasound-mediated microbubble destruction enhances the therapeutic effect of intracoronary transplantation of bone marrow stem cells on myocardial infarction. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2221-2234. (Full text, PDF).

Ai-Hua Gao, Liang Zhang, Xin Chen, Ying Chen, Zhen-Zhen Xu, Ya-Nan Liu, Hong Zhang: Inhibition of ovarian cancer proliferation and invasion by pachymic acid. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2235-2241. (Full text, PDF).

Xin-Jie Liu, Xiao-Li Zhang, Qi-Zheng Han: Establishment of rat pneumococcal meningitis models: a histopathological analysis. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2242-2248. (Full text, PDF).

Xiaobin Cui, Hao Peng, Jing Jin, Tingting Li, Shumao Zhang, Tingting Jin, Su Li, Chunxia Liu, Weihua Liang, Feng Li, Yunzhao Chen: RANK overexpression as a novel esophageal cancer marker: validated immunohistochemical analysis of two different ethnicities. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2249-2258. (Full text, PDF).

Hongjun Peng, Xianjun Wang, Pei Zhang, Tao Sun, Xianguo Ren, Zhengkun Xia: miR-27a promotes cell proliferation and metastasis in renal cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(2):2259-2266. (Full text, PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711