Volume 10, Number 8:8098-9112;2017
International Journal of Clinical and Experimental Pathology


Qing Dong, Liang Zhou, Fangteng Liu, Fan Ao, Xiaochang Gong, Chunling Jiang, Zheng Yuan, Jingao Li: Long non-coding RNAs in the development, diagnosis and prognosis of nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8098-8105. (Abstract IJCEP0056935, Full text PDF).

Boxiang Du, Min Gao, Liang Cao, Jie Song, Xueyin Shi: Role of notch signaling pathway in mechanical ventilation induced lung injury. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8106-8118. (Abstract IJCEP0050855, Full text PDF).

Zhi-Yu Yang, Feng Liu, Pei-Hao Liu, Wan-Jun Guo, Guo-Yu Xiong, Hai Pan, Lai Wei: Obeticholic acid improves hepatic steatosis and inflammation by inhibiting NLRP3 inflammasome activation. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8119-8129. (Abstract IJCEP0055028, Full text PDF).

Ying Xin, Dandan Guan, Kexin Meng, Zhenye Lv, Bin Chen: Diagnostic accuracy of CK-19, Galectin-3 and HBME-1 on papillary thyroid carcinoma: a meta-analysis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8130-8140. (Abstract IJCEP0055119, Full text PDF).

Ruifan Zhang, Zhirong Liu, Bo Chen, Junjun Zhang: The impact of miR-26b on retinal pigment epithelium cells in rhegmatogenous retinal detachment model. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8141-8147. (Abstract IJCEP0052338, Full text PDF).

Ning Jiang, Xiaolong Chen: Protective effect of high mobility group box-1 silence on diabetic retinopathy: an in vivo study. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8148-8160. (Abstract IJCEP0055881, Full text PDF).

Lingyun Li, Jiwen Tian, Ling Zhou, Shaohua Wu, Shuyun Zhang, Lin Qi, Hong Zhang: Role of kisspeptin/GPR54 in the first trimester trophoblast of women with a history of recurrent spontaneous abortion. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8161-8173. (Abstract IJCEP0058717, Full text PDF).

Bowen Cao, Xuxia Meng, Yudong Fu, Penghui Liu, Yu Lun, Yangang Wang: Neuron-derived netrin-1 and netrin-4 proteins are additional effective targets in diabetic retinopathy beyond VEGF. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8174-8186. (Abstract IJCEP0058764, Full text PDF).

Jianying Tian, Haiming Xu, Guisheng Chen, Hao Wang, Yongyi Bi, Huanmin Gao, Yonggen Luo: Roles of lncRNA UCA1-miR-18a-SOX6 axis in preventing hypoxia injury following cerebral ischemia. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8187-8198. (Abstract IJCEP0055485, Full text PDF).

Yuan Li, Yujie Zhang, Chong Ma, Shouzhong Wang, Na Li, Jing Wang, Guanghui Ma, Li Zhang: Overexpression of CTHRC1 in human melanoma promotes tumorigenesis targeted by miRNA155. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8199-8210. (Abstract IJCEP0057572, Full text PDF).

Jin Zhou, Hao Li, Na Li, Xiangpan Li, Huibo Zhang, Qibin Song, Min Peng: MicroRNA-641 inhibits lung cancer cells proliferation, metastasis but promotes apoptosis in cells by targeting PDCD4. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8211-8221. (Abstract IJCEP0055030, Full text PDF).

Jingmei Wang, Hongyan Wu, Yan Zhang, Yifen Zhang, Xinxiu Li, Qingya Zhao, Fanqing Meng, Qin Huang, Yaping Wang: High-grade serous ovarian and fallopian tube carcinomas with similar clinicopathological characteristics might originate from serous tubal intraepithelial carcinoma in Chinese women. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8222-8232. (Abstract IJCEP0058465, Full text PDF).

Fengrui Li, Biao Ge, Alatangaole Damirin: Overexpression of p58ipk protects neuroblastoma against paraquat-induced toxicity. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8233-8242. (Abstract IJCEP0048229, Full text PDF).

Yi Wang, Hao Geng, Li Zhao, Zhiqiang Zhang, Dongdong Xie, Tao Zhang, Jie Min, Dexin Yu, Caiyun Zhong: Role of AP-1 in the tobacco smoke-induced urocystic abnormal cell differentiation and epithelial-mesenchymal transition in vivo. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8243-8252. (Abstract IJCEP0053143, Full text PDF).

Hailong Xu, Hui Zhang, Yue Ding: Platelet-derived growth factor and stromal cell-derived factor-1 promote the skin wound repairing effect of bone mesenchymal stem cells: a key role of matrix metalloproteinase 1 and collagens. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8253-8262. (Abstract IJCEP0058424, Full text PDF).

Changhao Zhen, Haiyu Zhu, Qiaoling Li, Wenxiu Xu: Protective effects of mesenchymal stem cell cond tional medium against inflammatory injury on human gingival fibroblast. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8263-8269. (Abstract IJCEP0058589, Full text PDF).

Yongliang Li, Haijie Xia, Liangliang Chen, Xuzhong Zhang: Sevoflurane induces endoplasmic reticulum stress mediatedapoptosis inmouse hippocampal neuronal HT22 cells via modulating miR-15b-5p/Rab1A signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8270-8280. (Abstract IJCEP0057007, Full text PDF).

Xuebing Li, Xuexia Zhou, Feng Hua, Yaguang Fan, Lingling Zu, Yuli Wang, Wang Shen, Hongli Pan, Qinghua Zhou: The RNA-binding protein Sam68 is critical for non-small cell lung cancer cell proliferation by regulating Wnt/β-catenin pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8281-8291. (Abstract IJCEP0057262, Full text PDF).

Fan Zhao, Yuxia Gao, Xiuming Chu, Junyu Chen, Liandi Huang, Jing Zhao, Jiayue Zhang, Shuhua Zhao: ROS attenuates the antitumor effect of Raddeanin on ovarian cancer cells Skov3. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8292-8302. (Abstract IJCEP0057307, Full text PDF).

Sung Sun Kim, Chan Choi, Dong Deuk Kwon: Urinary microRNAs as potential biomarkers for differentiating the “atypical urothelial cells” category of the Paris system for reporting urine cytology. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8303-8313. (Abstract IJCEP0058058, Full text PDF).

Tingzheng Zhan, Shanshan He, Teng Liu, Lili Tang, Dengyu Liu, Zuochao Lu, Xiaoquan Liu, Yanwen Li, Jiqing Shen, Xiaoyin Fu, Huanhuan Shi: A novel genotype screening and phylogenetic analysis of Blastocystis hominis based on EF-1α. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8314-8323. (Abstract IJCEP0051829, Full text PDF).

Jun Shan Ruan, Huan Zhou, Lin Yang, Ling Wang, Zong Sheng Jiang, Shao Ming Wang: CCNA2 facilitates epithelial-to-mesenchymal transition via the integrin αvβ3 signaling in NSCLC. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8324-8333. (Abstract IJCEP0052011, Full text PDF).

Kun Min Wu, Zeng Qing Li, Wang Zhi Yi, Ming Hai Wu, Mai Jie Jiang, Yong Zhang, Hong Liang Zheng, Wei Chen: Restoration of secreted frizzled-related protein 1 suppresses growth and increases cisplatin sensitivity in laryngeal carcinoma cells by downregulating NHE1. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8334-8343. (Abstract IJCEP0052769, Full text PDF).

Chaochao Bai, Yun Ren, Jin Huang, Yuan Zhang, Lingyi LI, Guangsheng Du: High-mobility group Box-1 regulates acute myocardial ischemia-induced injury through the toll-like receptor 4-related pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8344-8352. (Abstract IJCEP0058201, Full text PDF).

Elina Pirinen, Ylermi Soini: Expression of thioredoxin, 8Hydroxy-deguanosine and peroxiredoxins in placental tissues. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8353-8360. (Abstract IJCEP0042193, Full text PDF).

Lei Zhang, Meiling Xing, Xingang Wang, Weihong Cao Haibo Wang: MiR-148a suppresses invasion and induces apoptosis of breast cancer cells by regulating USP4 and BIM expression. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8361-8368. (Abstract IJCEP0046760, Full text PDF).

Xia-Xia Wang, Hong-Ying Sun, Qiao-Zhen Yang, Bin Guo, Yin Sai, Jie Zhang: Hypoxia-inducible factor-1α and glucose transporter 1 in the malignant transformation of oral lichen planus. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8369-8376. (Abstract IJCEP0048624, Full text PDF).

Yaojun Zhou, Hongqiong Yang, Wei Xia, Li Cui, Renfang Xu, Hao Lu, Zhong Xue, Bo Zhang, Zinong Tian, Yunjie Cao, Zhaoyu Xing, Shuai Yin, Kun Wang, Qianqian Shi, Xiaozhou He: Isolation and identification of cancer stem cells from PC3 human prostate carcinoma cell line. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8377-8382. (Abstract IJCEP0055578, Full text PDF).

Yingge Wang, Jingyan Liang, Jiang Xu, Xiaohong Wang, Xinjiang Zhang, Weiguang Wang, Lu Chen, Tingting Yuan: Circulating exosomes and exosomal lncRNA HIF1A-AS1 in atherosclerosis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8383-8388. (Abstract IJCEP0057421, Full text PDF).

Jie Wang, Haoran Huang, Juan Lu, Pei Bi, Fan Wang, Xiong Liu, Bao Zhang, Yunfan Luo, Xiangping Li: Tumor cells induced-M2 macrophage favors accumulation of Treg in nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8389-8401. (Abstract IJCEP0055605, Full text PDF).

Shuai Zheng, Shuai Qin, Zhao-Ming Zhong, Qian Wu, Zheng Wang, Jian-Ting Chen: Advanced oxidation protein products accelerated the bone loss and weakened bone strength in ovariectomised rats. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8402-8413. (Abstract IJCEP0054883, Full text PDF).

Chang Liu, Jian Chen, Bao Liu, Wen-Ting Liao, Jie Liu, Gang Xu, Bing-Da Sun, Er-Long Zhang, Yu-Qi Gao: Activated corticosterone synthetic pathway is involved in poor responses to re-oxygenation after prolonged hypoxia. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8414-8423. (Abstract IJCEP0057292, Full text PDF).

Xia Wang, Shu Li, Shuhua Wu, Lulu Xie, Peiyuan Wang: Silence of Beclin1 in oral squamous cell carcinoma cells promotes proliferation, inhibits apoptosis, and enhances chemosensitivity. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8424-8433. (Abstract IJCEP0058096, Full text PDF).

Shao-Hua Li, Peng Zhao, Hong-Bo Tian, Liang-Hua Chen, Lian-Qun Cui: Soluble epoxide hydrolase inhibitor, 12-(3-adamantan-1-yl-ureido)-dodecanoic acid, represses human aortic smooth muscle cell proliferation and migration by regulating cell death pathways via the mTOR signaling. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8434-8442. (Abstract IJCEP0050266, Full text PDF).

Yakun Fan, Shiyang Zhang, Fang Liang, Yanyan Zhou: Association of insulin-like growth factor I gene polymorphisms with the risk of osteoporosis in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8443-8451. (Abstract IJCEP0055224, Full text PDF, Supplementary Data).

Qiuyun Yu, Jinhua Dai, Zhankun Zhu, Haibo Shen: Downregulation of RIKP by miR-200a promotes the invasive ability of esophageal cancer cells by upregulating the expression of LIN28 and MMP-14. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8452-8460. (Abstract IJCEP0055684, Full text PDF).

Bo Wei, Yang Tai, Huan Tong, Shi-Lei Wen, Shi-Hang Tang, Hui Huan, Zhi-Yin Huang, Rui Liu, Ying-Mei Tang, Jin-Hui Yang, Cheng-Wei Tang, Jin-Hang Gao: Correlations between VEGF-A expression and prognosis in patients with gastric adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8461-8469. (Abstract IJCEP0057952, Full text PDF).

Yuqing Wang, Rui Dong, Yangyang Ma, Lian Chen, Shan Zheng, Jiayan Feng: Histological changes of non-Peutz-Jegher syndrome associated ovarian sex cord tumor with annular tubules in childhood. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8470-8478. (Abstract IJCEP0058319, Full text PDF).

Yu-Ming Wang, Wei Wang, En-Duo Qiu: Osteosarcoma cells induce differentiation of mesenchymal stem cells into cancer associated fibroblasts through Notch and Akt signaling pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8479-8486. (Abstract IJCEP0050830, Full text PDF).

Yanxia Jiang, Yajing Luan, Dong He, Guoan Chen: miR-125b expression affects tumor growth of multiple myeloma via targeting MKK7. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8487-8494. (Abstract IJCEP0058503, Full text PDF).

Gang Tang, Wanqin Xie, Chuan Qin, Yunpeng Zhen, Yinlei Wang, Feiran Chen, Zhiyong Du, Zhouliang Wu, Bo Zhang, Zhonghua Shen, Dawei Tian, Hailong Hu: Expression of circular RNA circASXL1 correlates with TNM classification and predicts overall survival in bladder cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8495-8502. (Abstract IJCEP0058673, Full text PDF).

Yongsheng Wang, Shuang Ren, Lin Liu, Rong Yao, Xiaojuan Ma, Lei Chen: Bone morphogenetic protein 7 alleviates paraquat-induced pulmonary fibrosis via TGF-β1/Erk1/2 pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8503-8509. (Abstract IJCEP0055743, Full text PDF).

Rui Zhou, Bin Yang, Xinmou Wu, Min Su, Rong Li: MicroRNA-421 mediates immunosensitivity in late-stage human liver cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8510-8514. (Abstract IJCEP0058728, Full text PDF).

Pei Liu, Hongmei Zhang, Ke Hu, Hongmei Zheng: TLR4 signaling is activated in ventilator-induced diaphragm dysfunction in rats. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8515-8519. (Abstract IJCEP0058861, Full text PDF).

Hui Gao, Rui-Xing Yin, Qing-Hui Zhang, Wei-Jun Li, Jian-Hua Huang, Yuan Bin: Association of RBM5 rs2013208 SNP with serum lipid levels in two Chinese ethnic groups. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8520-8534. (Abstract IJCEP0056178, Full text PDF).

Zhihui Zhang, Weiwei Guo, Yan Zhang, Xiao Wang, Hongwei Liu, Si Xu, Zhongfang Zhao, Danyang Chen: Changes in the expression of Col IV, gelatinase and TIMP-1 in oral leukoplakia. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8535-8543. (Abstract IJCEP0052731, Full text PDF).

Qing Fan, Hao Li, Zhu Liu, Zhiqiang Zhang, Hai Li, Jing Ding, Ziming Zhang: Leptin inhibits AMPKα2 down-regulation induced decrease in the osteocytic MLO-Y4 cell proliferation and the expression of osteogenic markers. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8544-8552. (Abstract IJCEP0056720, Full text PDF).

Jun Li, Zhong-Xiao Zhou, Yong-Jie Cheng, Yue-Wei Wang, Xiao-Mei Guan, Hao-Fu Wang: Altered patterns of gene expression distinguishing unruptured abdominal aortic aneurysms from ruptured ones: comprehensive analysis of inflammatory factors. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8553-8560. (Abstract IJCEP0042243, Full text PDF).

Jie Yang, Zhihua Lv, Jingtao Huang, Yi Zhao, Yan Li: High expression of NME1 correlates with progression and poor prognosis in patients of hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8561-8568. (Abstract IJCEP0057981, Full text PDF).

Long Xiao, Minhui Xiao, Min Zou, Wanchao Xu: Estrogen receptor β inhibits prostate cancer cell proliferation through downregulating TGF-β1/IGF-1 signaling. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8569-8576. (Abstract IJCEP0058819, Full text PDF).

Bo Liu, Feng Li, Hong-Peng Zhao, Jing-Bo Chen, Yu-Peng Li, Hai-Hua Yu: miR-874 inhibits metastasis-relevant traits via targeting SH2B adaptor protein 1 (SH2B1) in gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8577-8584. (Abstract IJCEP0058930, Full text PDF).

Chaonan Liang, Xiuying Shi, Chuifeng Fan: Pathological and diagnostic implications of DCAF16 expression in human carcinomas including adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, and urothelial carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8585-8591. (Abstract IJCEP0052079, Full text PDF).

Weigang Dai, Dawei Liu, Jidong Zuo, Jinfu Tan, Liang Wang, Hui Wu, Shirong Cai, Yujie Yuan: Metastatic tumor of male genital system from gastric cancer: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8592-8598. (Abstract IJCEP0058232, Full text PDF).

Gabriela Ayres Fragoso Nascimento, Luiza Rayanna Amorim de Lima, Adriana da Silva Andrade Pereira, Carmelita de Lima Bezerra Cavalcanti, Mário Ribeiro de Melo Junior, Maria Elizabeth Cavalcante Chaves, Luiz Bezerra de Carvalho Junior: Chemiluminescent detection of glycocode alterations in hepatic granulomatous lesions of experimental schistosomiasis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8599-8604. (Abstract IJCEP0058004, Full text PDF).

Zhe Li, Shudan Mao, Jieping Jin: Activation of hedgehog pathway in acute myeloid leukemia patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8605-8609. (Abstract IJCEP0056044, Full text PDF).

Mohammad Hussaini, Cecilia Yeung, Xiaopei Zhu, Abu-Sayeef Mirza, John Pfeifer, Anjum Hassan: PRDM1 expression levels in marginal zone lymphoma and lymphoplasmacytic lymphoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8610-8618. (Abstract IJCEP0051481, Full text PDF).

Lingyan Qin, Xiaohong Li, Zhongyuan Lin, Hongtao Li, Yingxi Mo, Fang Su, Wuning Mo, Zheng Yang: EBV-LMP1 regulating AKT/mTOR signaling pathway and WWOX in nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8619-8625. (Abstract IJCEP0048769, Full text PDF).

Yufei Wang, Zhuomei Zhang, Deyong Zou, Qinfang Hao, Xueping Ma, Cui Wang, Jing Zhang, Xiaoli Zhang, Beihan Wang, Xiaoli Wang, Xiaoli Yang: Serum Golgi protein 73 is a prognostic biomarker of liver transplantation patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8626-8632. (Abstract IJCEP0055934, Full text PDF).

Lifu Li, Wenjuan Yang, Hui Yue, Fengjian He, Shenghao Xu, Qingzhu Wei, Peisheng Chen, Qianqian Peng, Sanhua Deng, Peiqi Long: Expression of NIBP and its clinical significance in human early colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8633-8639. (Abstract IJCEP0056894, Full text PDF).

Yu-Zheng Xue, Tie-Long Wu, Yuan-Yuan Dai, Ying-Yue Sheng, Yan-Min Wu, Bei-Lei Xia, Zhong-Wei Huang: NEDD9 expression is correlated with epithelial-to-mesenchymal transition markers in colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8640-8646. (Abstract IJCEP0057562, Full text PDF).

Fengyu Hao, Jie Liu, Ming Zhong, Junting Wang, Jingdong Liu: Association between clincopathological characteristics and hTERT expression as well as telomere length in ameloblastoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8647-8653. (Abstract IJCEP0058082, Full text PDF).

Mai Hou, Min Song, Hao Zhang, Zhe Zheng, Ying-Jie Wei, Li-Qing Wang, Sheng-Shou Hu: Absence of myocyte regeneration by mobilization of bone marrow stem cells after myocardial infarction. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8654-8659. (Abstract IJCEP0056396, Full text PDF).

Lin-Lin Zhang, Yu Song, Ling-Ling He, Guo-Qiang Chen, Ji-Cheng Fu, Lei Liu, Bao Xi, Lei Wang: Associations of SRD5A2/CYP17/CYP19/VDR gene polymorphisms with the development and clinical progression of benign prostatic hyperplasia: a case-control study in northern Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8660-8676. (Abstract IJCEP0054200, Full text PDF).

Yanzhe Zhu, Jiatao Liu, Lulu Fan, Fang Wang, Lijia Bu, Tai Ma, Yingying Du, Congjun Zhang, Hua Wang, Guoping Sun: Serum expression and significance of MicroRNA-30d-5p in esophageal squamous cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8677-8685. (Abstract IJCEP0056609, Full text PDF).

Mao-Song Lin, Ming-Jun Gao, Dong-Li Zhang, Xue-Yong Li, Jun-Xing Huang, Hong Yu: Prognostic significance of preoperative platelet-lymphocyte ratio in a Chinese cohort patient with colorectal cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8686-8694. (Abstract IJCEP0056866, Full text PDF).

Yu Fang, Bin Yu, Yong Yang, Gang Liu, Su Yi La Tu: Association between vitamin D receptor genetic polymorphisms and haplotypes and risk of lumbar degenerative disc disease in a Chinese population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8695-8702. (Abstract IJCEP0054475, Full text PDF).

Takashi Himoto, Kyuichi Kadota, Koji Fujita, Takako Nomura, Asahiro Morishita, Hirohito Yoneyama, Tsutomu Masaki: The pathological appearance of hyaline droplets in Kupffer cells is not specific to patients with autoimmune hepatitis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8703-8708. (Abstract IJCEP0055771, Full text PDF).

Rong Xiang, Jing-Jing Li, Ji-Shi Liu, Liang-Liang Fan, Lin Li, Kun Xia, Hao Zhang: Long-term follow-up of an Alport syndrome patient with a novel mutation of COL4A5. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8709-8714. (Abstract IJCEP0058353, Full text PDF).

Lili Ji, Jun Gu, Lei Chen, Dongliu Miao: Changes of Th1/Th2 cytokines in patients with primary hepatocellular carcinoma after ultrasound-guided ablation. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8715-8720. (Abstract IJCEP0058425, Full text PDF).

Yinfeng Ma, Jun Fu, Le Qian, Tingting Tao: Serum miRNA expression and correlation with clinical characteristics in acute kidney injury. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8721-8726. (Abstract IJCEP0059501, Full text PDF).

I-Ching Huang, Chao-Chien Chang, Chung-Jen Lee, Yen-Cheng Chen, Ming-Che Lee, Bang-Gee Hsu: Positive correlation of serum adipocyte fatty acid binding protein levels with metabolic syndrome in kidney transplantation patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8727-8734. (Abstract IJCEP0056711, Full text PDF).

Lisha Jiang, Lu Sun, Lei Liu: Benign tumor behaves malignantly: a case report of bilateral multiple pulmonary sclerosing pneumocytoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8735-8740. (Abstract IJCEP0010357, Full text PDF).

Huijiao Chen, Jin Yao, Yuan Tang, Hongying Zhang: A giant gastrointestinal stromal tumor of the stomach presenting as a posterior mediastinal mass. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8741-8745. (Abstract IJCEP0057120, Full text PDF).

Yangyang He, Min Yao, Xin Zhang, Pingli Sun, Hongwen Gao: A very rare adult case of cervical neuroblastoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8746-8750. (Abstract IJCEP0053240, Full text PDF).

Jinping Hou, Huali Wang, Haijing Liu, Hongwei Guan, Qiuping Zhang, Wenjing Qi, Dan Chen, Chang Shi: Lymphangiosarcoma of the jejunum in a 44-year-old man: report of a case and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8751-8755. (Abstract IJCEP0058279, Full text PDF).

Hua Xiang, Xiuming Zhang, Xiaoqun Ba, Weiqiang Wu: Mucinous cystadenoma with calcification arising from renal pelvis radiologically resembled renal calculus with hydronephrosis: report of a rare case and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8756-8760. (Abstract IJCEP0059995, Full text PDF).

Hong Li, Qingyong Chen, Yuhong Zhu, Qinghai Mu, Zhang Cao, Shuhua Wu: Ectopic thyroid tissue in the adrenal gland: a case report with clinical and pathogenetic implications. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8761-8764. (Abstract IJCEP0047651, Full text PDF).

Ningping Shan, Gangfeng Li, Tao Lu: Idiopathic intimal sarcoma of the pulmonary artery: report of a case. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8765-8767. (Abstract IJCEP0055700, Full text PDF).

Yuliang Wu, Guobin Zhang, Junting Zhang, Liwei Zhang, Zhen Wu: Extracranial metastasis of anaplastic oligoastrocytoma: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8768-8772. (Abstract IJCEP0058386, Full text PDF).

Jing Ma, Yingmei Wang Yixiong Liu, Peifeng Li: t(6;11)(p21;q12)/TFEB gene fusion-associated renal cell carcinoma: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8773-8776. (Abstract IJCEP0060064, Full text PDF).

Yuxiang Dai, Weibang Liang: Guillain-Barré syndrome after microvascular decompression for the treatment of cranial nerve diseases: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8777-8779. (Abstract IJCEP0040704, Full text PDF).

Chang Liu, Jian Sun, Haisen Zhang, Longjie Li: TGF β1 gene polymorphisms correlate with the susceptibility of osteoarthritis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8780-8785. (Abstract IJCEP0023355, Full text PDF).

Ruomin Liao, Zeyong Yang, Yanan Yin, Xiaoyuan Sun, Fengming Ding: Plasma follistatin-like protein 1 is correlated with disease severity in patients with acute pulmonary embolism and predicts short-term mortality. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8786-8794. (Abstract IJCEP0033602, Full text PDF).

Li Zhu, Xiaoli Ji, Lin Jiang, Yabin Zhu, Yumin Xu, Qinxiao Jiang, Jingjing Bao, Jun Ye, Haihui Sheng, Hong Yu: Utility of genetic variants to predict prognosis in coronary artery disease patients receiving statin treatment. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8795-8803. (Abstract IJCEP0042174, Full text PDF).

Yanhong Wu, Jufeng Fan, Bin Zhang, Jianbin Tang, Qin Li: Enhanced proliferation and migration capability of epidermal stem cells by PRP and PDGF stimulation. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8804-8812. (Abstract IJCEP0042318, Full text PDF).

Xiaolong Deng, Hao Liu, Nalima, Aleteng Qiqiger, Jun Zhu: Association of polymorphisms rs290487, rs864745, rs4430796 and rs23136 with type 2 diabetes in the Uyghur population in China. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8813-8819. (Abstract IJCEP0047635, Full text PDF).

Zhenxia Wang, Jianguo Zhao, Haiping Zhao, Sileng A, Zhonghua Liu, Yanfei Zhang, Xitao Liu, Fei Wang: Infiltrating CD4/CD8 high T cells shows good prognostic impact in pancreatic cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8820-8828. (Abstract IJCEP0049861, Full text PDF).

Ming-Xia Li, Yi-Feng Zhao, Hai-Xia Qiao, Yu-Ping Zhang, Xiu-Juan Li, Wei-Dong Ren, Pei Yu: CXCR3 knockdown protects against high glucose-induced podocyte apoptosis and inflammatory cytokine production at the onset of diabetic nephropathy. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8829-8838. (Abstract IJCEP0050892, Full text PDF).

Gong Shi: Molecular mechanism of miR-154 targeting MMP-9 by regulating Wnt/β-catenin pathway in liver fibrosis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8839-8844. (Abstract IJCEP0054174, Full text PDF).

Lixin Zhang, Lijuan Tao: miR-132 promotes retinal neovascularization under anoxia and reoxygenation conditions through up-regulating Egr1, ERK2, MMP2, VEGFA and VEGFC expression. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8845-8857. (Abstract IJCEP0055948, Full text PDF).

Yunxia Ye, Wenyan Zhang, Sha Zhao, Lili Jiang, Weiping Liu, Yanhong Long, Ying Wan: Spinal lesion as the first manifestation of high-grade B-cell lymphoma, with MYC and BCL2 rearrangements. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8858-8862. (Abstract IJCEP0057397, Full text PDF).

Ke Huang, Zhen Chen, Xiuming Zhang: Two new KIT exon 13 mutations in one gastric gastrointestinal stromal tumor (GIST). Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8863-8867. (Abstract IJCEP0059906, Full text PDF).

Tuba D Kokenek-Unal, Fatma Senel, Nesrin Gurcay, Arzu Tasdemir, Ipek Coban: Immunohistochemical expression profiles of BRAF (V600E/VE1) in serrated colon polyps in Turkish population. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8868-8874. (Abstract IJCEP0057472, Full text PDF).

Yu Miao, Xin Zhang, Rongge Xing, Weiwei Zhou, Chunrong Liu: Relationship between the expression of TRβ1 and the molecular typing and clinicopathological features of breast cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8875-8883. (Abstract IJCEP0057624, Full text PDF).

Yong Li, Hao Xu, Xingli Fu, Jianguo Ji, Youwei Shi, Yongfang Wang: Upregulation of miR-202-5p promotes cell apoptosis and suppresses cell viability of hypoxia-induced myocardial H9c2 cells by targeting SOX6 to inhibit the activation of the PI3K/AKT/FOXO3a pathway. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8884-8894. (Abstract IJCEP0057800, Full text PDF).

Lin Zhou, Jun-Tao Feng, Lei Zhang, Yong Kuang: Clinical significance of serum total oxidant/antioxidant status for the disease activity in active rheumatoid arthritis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8895-8900. (Abstract IJCEP0057943, Full text PDF).

Naiqing Liu, Shuxiang Sun, Xiaoqing Yang: Prognostic significance of stromal SMYD3 expression in colorectal cancer of TNM stage I-III. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8901-8907. (Abstract IJCEP0058315, Full text PDF).

Zhi Zeng, Li-Juan Gu, Zi-Ying Zhou, Lin Liu, Hong-Lin Yan, Ya-Bing Huang, Ze-Sheng Wang, Jun Chen, Jing-Ping Yuan: Myxoid adrenocortical adenoma with a pseudoglandular pattern: a case report and literature review. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8908-8915. (Abstract IJCEP0058603, Full text PDF).

Guoyu Lu, Lei Zhou, Wenqing Song, Shiwu Wu, Bo Zhu, Danna Wang: Expression of ORAOV1, CD133 and WWOX correlate with metastasis and prognosis in gastric adenocarcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8916-8924. (Abstract IJCEP0058704, Full text PDF).

Ryusuke Tsujimura, Asami Izu, Sumie Ohni, Yukihiro Yoshida, Masahiko Sugitani: C-kit positive intraosseous myoepithelioma arising in rib: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8925-8927. (Abstract IJCEP0060167, Full text PDF).

Hongyan Zhu, Jian Wu, Xiaomei Cui, Xiaodong Chen: Bmi-1 serves as a potential novel marker for progression in human cutaneous basal cell carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8928-8935. (Abstract IJCEP0051690, Full text PDF).

Yuting Yun, Weiguo Dong, Chunhua Chen, Huimin Zhang, Niu Shi, Miao He, Xiufeng Chen: Roles of IL-4 genetic polymorphisms and haplotypes in the risk of gastric cancer and their interaction with environmental factors. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8936-8943. (Abstract IJCEP0057675, Full text PDF, Supplementary Data).

Delia Ciobanu Apostol, Simona Eliza Giuşcă, Irina-Draga Căruntu, Ludmila Lozneanu, Elena Corina Andriescu, Mihaela Moscalu: Relationships between clinicopathological prognostic factors in papillary thyroid microcarcinoma: a refined analysis based on 428 cases. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8944-8956. (Abstract IJCEP0057939, Full text PDF).

Guojun Miao, Yingdi Zhang, Yiwen Zhang, Yuanliang Huang: Effects of icariin on osteogenic differentiation of bone marrow stromal cells in beagle canine. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8957-8967. (Abstract IJCEP0058205, Full text PDF).

Xiaojing An, Yong Huang, Po Zhao: Expression of ASPM in colonic adenocarcinoma and its clinicopathologic significance. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8968-8973. (Abstract IJCEP0058407, Full text PDF).

Ying Yao, Zhiyuan Xu, Yuemeng Wan, Yu Cheng, Yan Li, Xuan Zhu: Pathological features of biopsy in autoimmune liver disease: a report of 109 cases. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8974-8979. (Abstract IJCEP0058525, Full text PDF).

Michelle Xia, Yan Xie, Likun Zan, Sumanth Reddy, Christina Tan, Jing Li, David Zhou, Dongfeng Tan: Membranous staining of β-catenin and E-cadherin expression in patients with gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8980-8990. (Abstract IJCEP0053108, Full text PDF).

Hongwei Chen, Jie Qi, Qing Bi, Shimin Zhang: Suppression of miR-301a alleviates LPS-induced inflammatory injury in ATDC5 chondrogenic cells by targeting Sirt1. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):8991-9000. (Abstract IJCEP0057081, Full text PDF).

Yanqing Zhang, Jiang Qian, Hui Ren, Fengxi Meng, Ruiqi Ma, Binbin Xu: Human-specific CHRFAM7A protects against radiotherapy-induced lacrimal gland injury by inhibiting the p38/JNK signalling pathway and oxidative stress. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):9001-9011. (Abstract IJCEP0058897, Full text PDF).

Tonghai Huang, Yuxin Wen, Bin Peng, Guanggui Ding, Lin Yang, Zheng Wang: Upregulated lncRNA H19 promotes non-small cell lung cancer cell proliferation through miR-138/PDK1 axis. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):9012-9020. (Abstract IJCEP0059113, Full text PDF).

Bo Zhao, Wenwei Gao, Xiang Gao, Yan Leng, Min Liu, Jiabao Hou, Yang Wu: Sulforaphane attenuates acute lung injury by inhibiting oxidative stress via Nrf2/HO-1 pathway in a rat sepsis model. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):9021-9028. (Abstract IJCEP0059737, Full text PDF).

Gang Wang, Bo Yang, Liangliang Wu, Ting Jin, Qiyan Wu, Lijun Zhang, Lingxiong Wang, Chunxi Liu, Tianyi Liu, Shunchang Jiao: Serum NDRG2 acts as a novel biomarker for the diagnosis of patients with gastric cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):9029-9034. (Abstract IJCEP0021808, Full text PDF).

Shouying Liu, Changxi Zhou, Changbao Zhu, Qiuhe Song, Ming Wen, Ye Liu, Huaijie An: Low-expression of miR-7 promotes cell proliferation and exhibits prognostic value in osteosarcoma patients. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):9035-9041. (Abstract IJCEP0021883, Full text PDF).

Guanghui Ren, Hongtao Li, Xiaoyan He, Jinhui Zhang: Downregulation of serum miR-26a predicts poor clinical outcome of papillary thyroid carcinoma. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):9042-9047. (Abstract IJCEP0036542, Full text PDF).

Guilin Tang, Carlos E Bueso-Ramos, Shaoying Li, L Jeffrey Medeiros, Sa A Wang: Acquired 11q23/MLL rearrangement of unknown clinical significance. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):9048-9051. (Abstract IJCEP0041141, Full text PDF).

Zhenyi Fan, Chengyao Gu, Yunqin Wu: Changes of peripheral blood Vδ1 T cells in patients with atherosclerotic cerebral infarction. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):9052-9060. (Abstract IJCEP0055540, Full text PDF).

Qin Liu, Lanting Liu, Xuejingzi Wu, Tiankai Du, Kaiping Zheng, Jiquan Song: A novel truncating mutation of PTCH1 in a Chinese family with Gorlin syndrome. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):9061-9067. (Abstract IJCEP0058178, Full text PDF).

Li Peng, Qu Wen: Practice of autolysis and mechanical debridement in cancerous wound. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):9068-9072. (Abstract IJCEP0058565, Full text PDF).

Jun Liu, Su-Fang Li, Chong-You Lee, Jun-Xian Song, Feng Zhang, Yu-Xia Cui, Hong Chen: Circulating microRNAs as potential biomarkers for unstable angina. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):9073-9083. (Abstract IJCEP0059353, Full text PDF).

Lei Jiao, Yan Zhuang, Ming Jiang, Jiao-Hao Zhou, Min Wu, Ze-Jun Chen, Jing-Hai Fang, Ying-Sheng Deng: Angiopoietin-like 2 has auxo-action in atherosclerosis by promoting atherosclerotic calcification. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):9084-9091. (Abstract IJCEP0018314, Full text PDF).

Kailin Zhao, Liyun Xiao, Meili Zhao, Changjian Ji: Lichen extracts regulate the expression of BMP7 via miR-194-5p targeting to decrease the risk atrial fibrillation. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):9092-9103. (Abstract IJCEP0046150, Full text
PDF).

Yunzhao Xu, Xuemin Cao, Shu Zhang, Yuquan Zhang, Zongji Shen: High expression of LAMP1 as a prognostic marker in patients with epithelial ovarian cancer. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):9104-9111. (Abstract IJCEP0058429, Full text
PDF).

Zhaolong Liu, Lihua Dong, Qian Dong: MicroRNA-203 inhibits proliferation and induces apoptosis of neuroblastoma SH-SY5Y cell via upregulation of TGF-β1/BIM signal: Int J Clin Exp Pathol. 2017; 10(1): 341-349. Int J Clin Exp Pathol 2017;10(8):9112. (Abstract IJCEP0059730, Full text PDF).
IJCEP Copyright © 2007-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711